Програма за развитие на туризма в община тетевен съдържание І. Въведениестраница2/7
Дата19.07.2018
Размер0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Релефът на територията на община Тетевен е планински, като се разграничават следните релефни образувания с рекреационен потенциал:

Релефно образувание

Местоположение

Якова пещера

Рибарица

вр. Червен

Бабинци

пещера “Рушовата дупка”

Градежница

плато Чертиград – 1284 м.

Бенковската пещера

Релефът е планински с н. в. от 450 до 2 033 м.


Черни Вит

“Мечата дупка”

“Пещера”


Галата

1.3 Води (Вж. Приложение 1)
Елементи

Рекреационен потенциал
Гъстота на речната мрежа - 2,2

Изключително благоприятна
Брой речни видове

Изключително благоприятен
Чистота на речните води

Изключително благоприятна
Наличие на извори

Изключително благоприятно
Вид на речното дъно

Благоприятен

Модул на оттока

Благоприятен

Продължителност на периода с t на водата над 18 С

Благоприятен

Наличие на други видове водоеми

Слабо благоприятно
Наличие на минерални води

Слабо благоприятно

Водите като туристически ресурс представляват едно от основните богатства за Тетевен, като равномерното им разпределение позволява усвояването от различни видове туристически пакети и целеви групи както следва:

Водни ресурси


Местоположение

Бели Вит, Черна река, Дебелщица, Стара Рибарица, Заводна, Костина, Горуньово, Брязово

Рибарица

р. Градежница

Градежница

Язовир – отдаден под наем – около 30 дка

Малка Желязна

извори и притоци на р. Черни Вит

Черни Вит

р. Оселна

Голям Извор

р. Калник, 3 карстови извора в м. Калник

Български Извор

р. Дивчовска р. Зеленика р. Дълга

Дивчовото

1.4 Климат

Оценка на туристическия потенциал на фактор климат:


Елемент


Рекреационен потенциал

Средна температура на въздуха през топлото полугодие

Изключително благоприятна

Средна температура на въздуха през студеното полугодие

Изключително благоприятна
Продължителност на периода с температура под 0 С

Изключително благоприятна
Продължителност на периода с температура над 0 С

Изключително благоприятна
Скорост на вятъра - 1,6 м/s

Изключително благоприятна
Среден годишен брой дни с мъгла - 9,6 дена

Изключително благоприятна
Брой слънчеви дни през месец януари

Благоприятно

Брой слънчеви дни през месец юли

Благоприятно

Продължителност на периода с температура над 15 С

Благоприятно

Съотношение между температура и влажност

Благоприятно

Дебелина на снежната покривка

Благоприятна

Среден месечен брой дни с валеж - 11,4

Слабо благоприятен
Средна годишна влажност - 5,4 бала

Слабо благоприятна

КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

Средна месечна и годишна температура на въздуха
Тетевен

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

-1,8

1,0

4,7

10,4

14,9

18,1

20,1

19,8

16,0

10,7

5,8

1,1

10,1

Средна месечна и годишна температура на въздуха по срокове

Тетевен

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

7

-4,2

-2,5

1,2

7,1

12,6

16,3

18,0

16,6

12,4

7,0

3,1

-1,7

7,2

14

2,8

5,3

9,8

15,6

20,2

23,7

26,5

27,3

23,3

17,4

10,6

5,1

15,6

21

-2,8

0,5

3,8

9,4

13,4

16,3

18,0

17,7

14,1

9,3

4,8

0,5

8,8

7

-5,0

-4,3

-2,5

2,2

7,4

10,3

12,6

12,2

8,2

5,4

2,4

-2,1

3,9

Средна петдневна температура на въздуха

І

1 – 5

6 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

26 – 30

-0,4

-2,0

-2,0

-2,0

-1,6

-2,5

ІІ

31.І. – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 1.ІІІ.

-1,2

-1,1

0,3

2,0

1,2

1,6

ІІІ

1 – 5

6 – 10

11 –15

16 – 20

21 –25

26 – 30

1,7

2,6

3,5

3,5

6,1

8,0

ІV

31.ІІІ. – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

8,3

9,1

9,4

9,4

11,3

12,0

V

1 – 5

6 – 10

11 –15

16 – 20

21 – 25

26 – 30

12,8

13,7

14,4

15,8

14,8

16,331.V. – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

16,5

16,9

17,6

17,9

19,7

19,7

VІІ

30.VІ. – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

18,4

19,5

19,6

20,3

20,1

20,2

VІІІ

30.VІІ. – 3

4 – 8

9 – 13

14 – 18

19 – 23

24 – 28

20,3

20,3

20,3

20,2

19,3

19,0

ІХ

29.VІІІ. – 2

3 – 7

8 – 12

13 – 17

18 – 22

23 – 27

17,8

17,6

16,6

16,2

15,5

13,7

Х

28.ІХ. – 2

2 – 7

8 – 12

13 – 17

18 – 22

23 – 27

13,5

12,5

11,2

11,3

9,9

9,4

ХІ

28.Х. – 1

2 – 6

7 – 11

12 – 16

17 – 21

22 – 26

9,5

9,1

7,9

7,9

5,2

3,3

ХІІ

27.ХІ. – 1

2 – 6

7 – 11

12 – 16

17 – 21

22 – 26

3,7

2,9

1,5

1,6

0,8

-0,3

Максимално междудневно изменение на температурата на въздуха

Тетевен

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

А – затопляне

9,1

12,9

10,7

9,2

9,8

9,7

9,0

11,1

8,7

8,4

10,5

11,8

Б – застудяване

10,8

10,2

7,2

7,0

6,2

4,4

5,7

7,5

7,2

6,1

7,1

9,6

Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 0, 5, 10 и 150 С.

Тетевен

00

50

100

150

Начало

Край

Начало

Край

Начало

Край

Начало

Край

5.ІІ.

30.ХІІ.

17.ІІІ.

20.ХІ.

13.ІV.

19.Х.

16.V.

21.ІХ.

Брой на дните с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 0, 5, 10 и 150 С и температурната сума в С0

Тетевен

00

50

100

150

Продължи-телност дни

Темпера-турна сума

Продължи-телност дни

Темпера-турна сума

Продължи-телност дни

Темпера-турна сума

Продължи-телност дни

Темпера-турна сума

327

3730

247

3545

188

3100

127

2335

Средна месечна максимална температура на въздуха

Тетевен

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

3,9

6,8

11,2

17,2

21,8

25,6

27,9

28,7

24,8

18,8

12,1

6,3

17,1

Средна от месечните абсолютни максимални температури на въздуха

Тетевен

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

13,8

17,0

22,5

26,1

30,1

32,0

34,2

35,5

32,5

28,0

21,8

17,4

Месечна и годишна абсолютна максимална температура на въздуха

Тетевен

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

18,9

23,2

28,3

31,1

34,7

36,7

38,7

40,4

39,2

32,8

30,2

23,0

40,4


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница