Програма за развитие на туризма в община тетевен съдържание І. Въведениестраница4/7
Дата19.07.2018
Размер0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

1.7 Биологично разнообразие (Вж. Приложение 1)

България се характеризира с голямо биологично разнообразие, на трето място в Европа (след Испания и Гърция). Районът на Централна Стара планина е един от най-мощните формообразуващи огнища върху силикатна скална основа. Този факт в съчетание с варовиковия (с алкална реакция) Шипченско – Бузлуджански масив, голямата денивелация и почти всички възможни изложения са предпоставка за богатото биологично разнообразие във флората.

1.7.1. Растителност
Елементи

Рекреационен потенциал

Преобладаваща растителна формация

Изключително благоприятна
Възрастов състав на горите

Изключително благоприятен
Изобилие и видово разнообразие на лекарствени растения

Изключително благоприятно
Изобилие и видово разнообразие на диворастящи гъби

Изключително благоприятно
Залесеност на територията

Благоприятна

Структура на горската растителност

Благоприятна


Горите са едно от най-големите богатства за общината. Te играят важна роля за опазване на почвите и водите, поддържане на стабилното здравословно състояние на атмосферата и на биологичното разнообразие в растителния и животински свят. Горите имат способността да се възстановяват и ако се използват и стопанисват разумно и съобразно принципите на устойчивото развитие, те могат да бъдат надежден източник на ценни стоки и услуги, подпомагащи общинското развитие.

Горският фонд на територията на общината е 474015 дка – 68,1 % от общата площ. На един жител в общината се падат по 18,96 дка гори. В това отношение общината е съпоставима с родопските общини – Баните – 64,7 % (22,7 дка/жител); Борино – 66,3 % (23,7 дка/жител); Девин – 72,5 % (25,2 дка/жител); Доспат – 67,2 % (21,5 дка/жител); Неделино 66,9 % (7,8 дка/жител); Чепеларе 64,0 % (22,7 дка/жител). Горският фонд на община Велинград е 84,9 % от общата територия, а на жител се падат по 15,7 дка гори. Тези показатели за община Асеновград са съответно 47,1 % и 3,9 дка/жител. За Ловешка област горският фонд обхваща 1 581 090 дка, което е 40,22 % от територията на областта, като горите са концентрирани в общините Априлци, Троян и Тетевен. Приоритет имат буковите гори / 50 % /. За Великотърновска област този % е 22,1.

В рамките на общината най-голям е горският фонд в землището на с. Рибарица – 172169 дка и в землището на гр. Тетевен – 70508 дка. Най-малко гори има в землищата на селата Бабинци (6025 дка), Български извор (4689 дка) и Галата (7522). Най-висок процент горски фонд има в землището на с. Дивчовото (81,00 %), а най-нисък в землището на с. Бели извор (23,50 %).

На територията на общината има три държавни лесничейства:  • Държавно лесничейство Тетевен;

  • Държавно лесничейство с. Черни Вит;

  • Държавно лесничейство с. Рибарица.

Естествената горско-дървесна растителност е представена от чисти букови, габърови и смесени широколистни гори. Съществуващите иглолистни насаждения (ела, смърч, мура) са създадени в продължение на десетилетия. Те са с много добра производителност. В буково-еловите гори се срещат още калина, явор, хвойна, ива, червен бъз и др., като единични екземпляри. От тревистите растения най-типична е светликата. Тя е преобладаващият вид в подлеса, където участват още боровинката, лазаркинята, власатката и др. По поляните и в градините растат мащерка, бял равнец, жълта тинтява, глухарче, напръстник, папрат, омайниче, подбел, теменужки и др.

От общо около 52 хил.ха гори, които се намират на територията на общината, до реституцията 26 хил.ха са към Държавно лесничейство Тетевен, 9 хил.ха в ДЛ Черни Вит и 17 хил.ха в ДЛ Рибарица. Горският фонд на ДЛ Луковит от около 13 хил.ха е наскоро предаден за управление и стопанисване също към Тетевенска община. От цялото количество около 10 хил.ха гори са в Национален парк "Централен Балкан" (7 хил.ха от Рибарица и 3 хил.ха от Черни Вит). След възстановяване собствеността на горите община Тетевен разполага с приблизително 20 хил.ха общински гори, което я превръща в крупен собственик в национален мащаб.

1.7.2 Животински свят


Елементи

Рекреационен потенциал

Наситеност на единица площ

Благоприятна

Видово разнообразие

Благоприятно

Наличие на уникални видове

Благоприятно

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница