Програма за развитие на туризма в община тетевен съдържание І. Въведениестраница6/7
Дата19.07.2018
Размер0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2.4. Ресурсна обезпеченост в региона

Община Тетевен разполага с разнообразни туристически ресурси - природни и антропогенни. Природните рекреационни ресурси са водещи в това отношение. Нископланинският релеф с надморска височина от 500 до 2198 метра, отсъствието на райони със свлачища и срутища, експозицията на склоновете с преобладаващо южно изложение и умерен наклон, е изключително благоприятен за туризъм. Умерено-континенталният климат със средна температура на въздуха през топлото полугодие 17°С и през студеното полугодие 3,6°С, броят на слънчевите дни и съотношението между температура и влажност са също благоприятни. Наличието на много извори и реки с чисти води, двата водопада ("Скока" на р. Козница и "Варовичец" до с. Гложене) допълнително подобряват благоприятните за туризъм условия. Към това може да се добави богатата растителност в общината с най-широкият буков пояс в България, както и с дъбови гори в по-ниските части. Уникални са горите от бяла мура в резервата Царичина, както и огромните букови дървета (някои от тях на възраст 170-220 години) в резервата Боатин. Виреят добре и редица билки и диви плодове. Богатата растителност е допринесла за развитието на разнообразен животински свят - бозайници, птици, риби и др. Съвкупността от тези фактори и пейзажа на територията, създават благоприятни условия за туристическо развитие.

Антропогенните рекреационни ресурси в община Тетевен са както културно-исторически, така и стопански и спортни. По-важните от тях са оценени с показателите значимост, уникалност, известност, позиционна стойност, транспортна достъпност, състояние и организация в Приложение № 2 - Оценка на антропогенния туристически ресурс. Като цяло те се характеризират със среден бал - благоприятни за туристическа дейност.

От направената характеристика на туристическите рекреационни ресурси може да се направи извода, че за разлика от туристически дестинации като Жеравна, Боженци, Копривщица и други, в община Тетевен водещи са природните. Това благоприятства развитието на туризъм, свързан с природната среда.2.5.Оценка на туристическите ресурси в населените места в община Тетевен

Населено място

Природни ресурси

Антропогенни ресурси

Възможни туристически пакети/ маршрути

Тетевен

 1. Река Вит

 2. Върхове: Петрахиля, Трескавец, Острич, Червен

 3. Местност: Равни камък

 1. Исторически музей – експозиция за общественото, икономическо, и културно развитие на града и общината.

 2. Манастир «Свети пророк Илия» – строен през 14 век, културно и духовно средище на региона. Оцелял по време на големия пожар през 1801г. в момента се реставрират стенописите.

 3. Църква «Всях светих» - двукорабна църква, Построена с дарения на тетевенци след пожара от 1801 г. Църквата е осветена през 1872 година.

 4. Детски фолклорен фестивал – последната седмица на м. май през три години; двудневен празник на автентичното фолклорно творчество за деца до 14 години

 5. Четирите съботи на тетевенеца – празници на площада; четири сезонни празника, в които минало и настояще са преплетени.

 6. Честване на Сава Младенов – съботата около 20 юни; възпроизвеждане събитията около гибелта на Ботевия четник.

 7. Изложба – 23-25 май – произведеното в Тетевенско

 8. Събор в Тетевен – последните три дни от втората седмица на октомври

 9. Честване на Седмица на гората – първата седмица на април; поредица от различни мероприятия.

 10. Честване на седмица на Земята – поредица от различни мероприятия.

 1. Културно-познавателен туризъм

 2. Събитиен туризъм

 3. Планински и екотуризъм

Рибарица

 1. Реки: Бели Вит; Черна река; Дебелщица; Стара Рибарица; Заводна; Костина; Горуньово; Брязово

 2. Пещери: Якова пещера

 3. Резерват Царичина - изходен пункт за резервата от с. Рибарица; най голямо находище на бяла мура, обиталище на кафявата мечка

 4. НП “Централен балкан”

 5. м. Черния рът

 6. Горунчето 1. Честване на Георги Бенковски – 25 май; възпроизвеждане на последните часове преди убийството на Бенковски.

 2. Честване на Седмица на гората – първата седмица на април; поредица от различни мероприятия

 3. Лобното място на Георги Бенковски – паметник, построен по инициатива на Комитет Бенковски Тетевен през 1908 г със средства от дарения. Всяка година на 25 май- деня на гибелта на водача на Априлското въстание се възпроизвеждат събитията на този ден през 1876 г. В близост до паметника се намира т.нар «Кърваво кладенче», където турците са измили отрязаната глава на войводата преди да я понесат към София.. Местността “Костина” – на 15 км от Общинския център

 4. Римски мост – мостът не е консервиран и постепенно се руши. 1. Екотуризъм

 2. Селски туризъм

 3. Пещерен туризъм

 4. Събитиен туризъм

Гложене

 1. Пещери: Моровица, Лястовица, Денина дупка, Драганчовица, Малка и Голяма пещ, Ямата, Бездънен пчелин.

 2. Водопад “Вара”

 3. Езера: Наньовско блато, Водното огледало

 4. Река Вит

 5. Богата растителност и животински свят

 1. Гложенски манастир “Свети Георги Победоносец” – много интересна история. Фактите показват, че е строен от киевския княз Глож, който потърсил убежище в България от татарските нашествия. Това е най-високо разположеният манастир. Има скривалище на Левски. Запазена е и килията, в която е бил заточен Васил Друмев. Направени са малки музейни сбирки. В последните 2 години бе направен ремонт както на манастира, така и на пътя до него

 2. Скривалището на Васил Левски

 3. Килията на Васил Друмев

 4. Църквата “Свети Никола”

 1. Пещерен туризъм – пешеходен тур или джип сафари.

 2. Екотуризъм

 3. Риболовен туризъм

 4. Религиозен и културно-познавателен маршрут

Черни вит

 1. Плато Чертиград – 1284 м.

 2. Пещери: Байовската и Бенковската пещера

 3. Резерват “Боатин”

 4. Река Черни вит

 1. Общински фолклорен фестивал, събор: Последната седмица на м. Август; представяне на народни обичаи, песни и танци от цяла България

 2. Нею Крачунов - Седмицата между 19 – 25 май; възпроизвеждане на събитията от май 1876 г.

 3. Седмица на гората - първата седмица на април с поредица от различни мероприятия

 4. Паметник на Нею Крачунов – паметник на укривателя на Бенковски дядо Нею, който предпочел смъртта пред предателството. Измъчван да предаде войводата Бенковски скочил в буйните води на Вит, но не го предал. Всяка година в седмицата 17-25 май има чествания, на които се пресъздават събитията.

 5. Паметник на Ботеви четници – пресъздаване на събитията от 14 юни, когато в местността загиват трима четника от разпръсналата се Ботева чета след смъртта на войводата.

 6. Музейна сбирка –Етнографска сбирка. В музея предлагат приготвяне на автентични гозби и напитки в момента на посещение на група и други демонстрации, свързани с бита на населението от този край

 7. Чертиград - останки от стара римска крепост, като в основата и са намерени и тракийски предмети. Крепостта се руши, тъй като не са предприети мерки за нейното консервиране.

 1. Събитиен туризъм

 2. Културно-познавателен туризъм

 3. Екотуризъм

 4. Пещерни маршрути

 5. Риболовен туризъм

Васильово

 1. Богата растителност и животински свят

 2. Скални образувания – “Яна с брата”; “Гръдено стене”; “Кози камък”; “Опорела”; “Голеш”; “Зедя”; “Каменният дол”; “Тръса”.

 3. Пещери: “Бабката”; “Симеоново корито”; “Семковата дупка”.

 4. Изворът “Курека”

 5. Водопад “Скока”

 1. Празник на селото – 1 май – празнува махала “Киряшки дол”

 2. Карнавално шествие на Сирни заговезни

 3. Конски кушии на Тодоровден
 1. Пещерен туризъм

 2. Екотуризъм

Голям извор

 1. Възвишения – Предела, Вели връх, Изворин дол; Лисец; Беглика.

 2. Богата растителност и животински свят

 1. Останки от крепостни стени – разрушаващи се останки от крепостни стени, трудно достъпни за туристи и неизследвани.

 2. Килийно училище – експозиция на начина на обучение в тази епоха и използваните методи и предмети

 3. Исторически музей на Първия Окръжен революционен комитет в Българско; в старата къща, в която Левски е основал Окръжния революционен комитет е подредена експозиция за периода на революционните борби, на членовете на революционните комитети, запазено е и скривалището на Апостола. На горния етаж на къщата е подредена етнографска експозиция.

 4. Църква “Св. Възнесение Господне” – ремонтирана и освежена изцяло 100-годишна сграда с интересни икони и стенописи.

 1. Селски туризъм

 2. Пещерен туризъм

 3. Културно-познавателен туризъм

Дивчовото

 1. Реки: р. Дивчовска; р. Зеленика р. Дълга

 2. Богата растителност и животински свят

 1. Честване на Панайот Хитов през месец август
 1. Екотуризъм

 2. Селски туризъм

 3. Събитиен туризъм

Глогово

 1. Богата растителност и животински свят

 1. Останки от крепостни стени – разрушаващи се останки от крепостни стени, трудно достъпни за туристи и неизследван.Градешница

 1. Пещера “Рушовата дупка” двуетажна пещера –суха и мокра. Дължината и се предполага, че е около 1800 м. Има всякакви пещерни образувания. Изследвана е през 1957 г.

 2. Река Градешница

 1. Джамия – полуразрушена, неподдържана

 2. Останки от крепостни стени – разрушаващи се останки от крепостни стени, трудно достъпни за туристи и неизследван.

 1. Пещерен туризъм

 2. Риболовен туризъм

 3. Екотуризъм

Бабинци

 1. Връх Червен

 2. Пещери и пещерни образувания
 1. Селски туризъм

 2. Екотуризъм

 3. Кулинарен туризъм

2.6. Целеви групи туристи

А. В зависимост от националната принадлежност 1. Българи

  1. Масови

  2. Индивидуални

 2. Чужденци

  1. Германци

  2. Англичани

  3. Американци

  4. Скандинавци

  5. Югоизточна Европа

  6. Французи, италианци, испанци

Б. В зависимост от организацията на туристическото пътуване

 1. Организирани

 2. Индивидуални (неорганизирани)

В. В зависимост от мотивите за туризъм

 1. Екологичен туризъм

 2. Културно-познавателен туризъм

 3. Екстремни форми на туризъм

 4. Събитиен туризъм

 5. Религиозен туризъм

 6. Лов и риболов

 7. Спортен туризъм

Г. В зависимост от търсеното средство за подслон/ място за настаняване

 1. Хотел

 2. Вила

 3. Частна къща под наем

Д. В зависимост от типа изхранване

 1. Със закуска

 2. Полупансион

 3. Пълен пансион

 4. Без изхранване

Е. В зависимост от семейното положение

 1. Семеен туризъм

 2. Индивидуален туризъм

Ж. В зависимост от възрастовата група

 1. Деца

  1. Зелени училища

  2. Бели училища

 2. Тийнейджъри

  1. Зелени и бели училища

  2. Анимационни програми

 3. Младежи

 4. Семейства с деца

 5. Трета възраст


ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Стратегическата цел се състои в създаването на условия за активно развитие на туристическия потенциал на региона, усъвършенстване на инфраструктурата и икономическата среда, ефективни маркетингови стратегии за растеж. Особено важен е и социалния ефект, който туристическият продукт ще окаже върху местния жизнен стандарт.

Във връзка с реализирането на стратегическата цел и с оглед перспективите за развитие за периода 2005-2010 г. се определят следните основни приоритети:

ПРИОРИТЕТ 1

Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт

ПРИОРИТЕТ 2

Утвърждаване на Тетевен като туристическа дестинация с високо качество на инфраструктурата и суперструктурата посредством ефективно маркетингово планиране и рекламна политика на региона като цяло

ПРИОРИТЕТ 3

Повишаване на инвестициите в професионално обучение на заетитие в туризма в община Тетевен

ІV. ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ

ПРИОРИТЕТ 1

Устойчиво развитие на интегриран туристически продуктДейност

Отговорни институции1

Срок на изпълнение


Източници на финансиране

1.

Анализ на състоянието туристическия потенциал

Община Тетевен,

Общински консултативен съвет по туризъм /ОКСТ/, Исторически музей01.09.2005 г.

Проект “Пътешествие из Тетевенския Балкан – наслада от непокътнатата природа”


2.

Определяне на основните за региона видове туризъм с потенциал за развитие

Община Тетевен,

ОКСТ,


Браншови организации

01.09.2005 г.

Проект “Пътешествие из Тетевенския Балкан – наслада от непокътнатата природа”

3.

Разработване на туристически маршрути и представяне пред експерти за оценка

Работни групи; ЦУРОТ

01.10.2005 г.

Проект “Пътешествие из Тетевенския Балкан – наслада от непокътнатата природа”

4.

Формиране на туристически пакети

ЦУРОТ; ОКСТ, Исторически музеи, Читалища

01.10..2005 г.

Проект “Пътешествие из Тетевенския Балкан – наслада от непокътнатата природа”

5.

Лобиране

Община Тетевен, ЦУРОТ; Исторически музей

безсрочен

-

ПРИОРИТЕТ 2

Утвърждаване на Тетевен като туристическа дестинация с високо качество на инфраструктурата и суперструктурата посредством ефективно маркетингово планиране и рекламна политика на региона като цялоДейност

Отговорни институции2

Срок на изпълнение


Източници на финансиране

1.

Участие в регионални, национални и международни туристически борси

Община Тетевен,

Фирми от бранша,

ОКСТ


Постоянен

Туристическа такса,

Фирмени средства2.

Създаване условия за развитие на сувенирната индустрия в региона

Община Тетевен,

ОКСТ,


ЦУРОТ; фирми

31.12.2006 г.

Проекти по програми,

Фирмени средства3.

Разработване на туристически пакети за конгресен/семинарен туризъм, уикендови почивки

Община Тетевен, ЦУРОТ

ОКСТ,


Фирми от туристическия сектор

01.10.2005 г.

Проекти по програми,

Фирмени средства4.

Създаване на търговска марка на региона

Община Тетевен, ЦУРОТ

ОКСТ,


Фирми от туристическия сектор

01.10.2005 г.

Проект “Пътешествие из Тетевенския Балкан – наслада от непокътнатата природа”; Туристическа такса,

Фирмени средства5.

Информационна осигуреност с наличните Европейски директиви и нормативни документи относно изискванията към инфра- и суперструктура в туризма

Община Тетевен,

Фирми от бранша,

ТПП- Ловеч


31.12.2005 г.

Проекти по програми,

Фирмени средства
6.

Разработване на архитектурни и дизайнерски проекти

Община Тетевен,

НПО


31.12.2005 г.

Проекти по програми,

Фирмени средства7.

Ефективен между-институционален диалог

Община Тетевен,

Област Ловеч, РТА “Стара планина”

Министерства


Постоянен

Проекти по програми,

Фирмени средства8.

Създаване на условия за гражданска и стопанска ангажираност – данъчни облекчения и инвестиционни стимули

Община Тетевен,

ОКСТ,


НПО,

ТПП-Ловеч, ЦУРОТПостоянен

Проекти по програми,

Фирмени средства9.

Налагане на стандарти на база на система за управление на качеството на обектите в региона

ТПП-Ловеч,

ОКСТ, ЦУРОТПостоянен

Проекти по програми,

Фирмени средства10.

Разработване на маркетингова стратегия

Община Тетевен,

ОКСТ,


Местни туроператори, ЦУРОТ

15.09.2005 г.

Проект “Пътешествие из Тетевенския Балкан – наслада от непокътнатата природа”

11.

Създаване на туристическа информационно-резервационна система за общината

Община Тетевен,

ОКСТ,


Туроперотори,

Фирми от бранша31.12.2005 г.

Проекти по програми


12.

Разработване на рекламна политика

Община Тетевен,

ОКСТ, ЦУРОТ

Туроперотори,

Фирми от бранша15.09.2005 г.

Проект “Пътешествие из Тетевенския Балкан – наслада от непокътнатата природа”

13.

Обществена ангажираност

НПО, ЦУРОТ

31.12.2005 г.

Проекти по програми

14.

Събитиен туризъм в Тетевен

Община Тетевен,

ОКСТ


Постоянен

Туристическа

такса; Проект “Пътешествие из Тетевенския Балкан – наслада от непокътнатата природа”15.

Лобиране

Община Тетевен,

Общински консултативен съвет по туризъм /ОКСТ/, Исторически музей, ЦУРОТбезсрочен

-

ПРИОРИТЕТ 3

Повишаване на инвестициите в професионално обучение на заетите в туризма в община Тетевен

Дейност

Отговорни институции3

Срок на изпълнение


Източници на финансиране

1.

Разширяване и оптимизиране на мерките за насърчаване на работодателите за повишаване квалификацията на работниците и служителите им.

ОКСТ,

Браншови организации и фирми,

ТПП-Ловеч, ЦУРОТ


Постоянен

Проекти по програми,

Фирмени средства2.

Провокиране на частната инициатива

Браншови организации и фирми, ЦУРОТ,

ТПП-Ловеч,

ОКСТ


Постоянен

Проекти по

Програми,

Фирмени средства


3.

Разширяване на мерките за стимулиране на индивида за участие в професионално обучение.

Дирекция Бюро по труда, ЦУРОТ,

ОКСТ,


ТПП-Ловеч

Постоянен

Проекти по програми,

Фирмени средства4.

Въвеждане на мерки, свързани с развитието на човешкия ресурс чрез продължаващо професионално обучение в регионалните планове за развитие.

Бюро по труда,

ОКСТ, ЦУРОТ,

ТПП-Ловеч


Постоянен

Проекти по програми,

Фирмени средства5.

Проучване, популяризиране и внедряване на добри практики в областта на професионалното обучение в туризма.

Бюро по труда,

ОКСТ,


ТПП-Ловеч, ЦУРОТ,

НПО


Постоянен

Проекти по програми,

Фирмени средства6.

Лобиране

Община Тетевен,

Общински консултативен съвет по туризъм /ОКСТ/, Исторически музей, ЦУРОТбезсрочен

-

ІV. ФИНАНСОВА ОСИГУРЕНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Инвестирането в качеството на туристическото предлагане в Община Тетевен е част от общата икономическа политика на Република България.

Анализът на съществуващите тенденции в развитието на туристическия потенциал и предизвикателствата на присъединяването към Европейския съюз налагат извода за необходимост от осезателно увеличаване на влаганите средства за туризъм. Осъществяването на целите и националните приоритети, заложени в Стратегическата програма, изисква значителни финансови ресурси.

Необходимо е да се увеличават значително средствата, инвестирани от работодателите за поддържане и повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги в сферата на туризма.

Притокът на средства от международна помощ ще продължи да има съществен принос за осигуряването на средства за туризма за различни институции и целеви групи.

На тази основа за периода 2005-2010 година се предвижда да се използват следните източници за финансиране на развитието на туристическия потенциал в община Тетевен, област Ловеч: • средства от Републиканския бюджет, разпределени по отговорни институции, областни и общински администрации;

 • програмите PHARE, Leonardo da Vinci, Life, Grundtvig, Minerva;

 • структурните фондове на Европейския съюз ( след 2007 г.);

 • международни източници;

 • средства на работодателите, включително чрез прилагане на схеми за коопериране между малките и средните предприятия и обединяване на финансовите ресурси;

 • собствени приходи на оферентите на туристически продукти;

 • други средства на общините, местни юридически лица, неправителствени организации и др;

 • спонсорства, дарения и др.

Ефективното използване на посочените възможности за финансиране на туристическия потенциал предполага висока степен на координация в ползването на източниците съобразно приоритетите на развитие на туризма на различните равнища.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Чрез прилагането на Стратегическата програма се очаква: • Резултат 1: Подобрено предлагане на туристически продукти в Тетевенския регион и предоставяне на “ноу-хау” за модерно фирмено управление и продуктов дизайн.

 • Резултат 2: Частните туристически организации да бъдат в състояние да допринесат за развитието на туризма в региона. В това развитие се включват неправителствените организации и местното население.

 • Резултат 3: Областните и общинските администрации оказват ефективно съдействие за устойчивото развитие на туристическия сектор.

 • Резултат 4: Подобрено пазарно предлагане на туристическите услуги в региона.

 • Резултат 5: Подобрено предлагане на консултантска помощ, обучение и повишаване на квалификацията в областта на туризма.

Към тези основни цели се предвиждат различни мерки и дейности в рамките на плана за развитие на региона.

За да се развие туристически община Тетевен е необходимо целият регион да се разработи като туристически продукт. Това включва цялостния ландшафт с всички местни жители, инфраструктурата, културните и природни дадености, различните неправителствени организации и административните органи. По тази причина успешно и устойчиво развитие на туризма може да се реализира само в тясно сътрудничество между всички действащи фактори.

Това предполага постоянна обвързаност с други сектори / клъстърен анализ Туристическият сектор предлага възможност за иницииране на допълнителни дейности и разкриване на нови възможности и в други сектори на икономиката.

Връзката със селското стопанство може да се осъществи чрез: • възможността за предлагане на висококачествени и типични за региона хранителни продукти на ресторантите. Вече има изградени някои контакти между ресторантите и местните селски стопани.;

 • директна продажба на земеделски продукти на туристите,

 • предлагане на допълнителна заетост за селските семейства чрез даване на стаи под наем по време на почивката на село или в селскостопански двор;

 • допълнително предлагане на туристически услуги като напр. езда, курсове по занаяти, отдаване на велосипеди под наем и др.

Чрез допълнителното търсене от страна на туристите и съответно предлагане в селските райони се подобрява икономическата ситуация в тях.

В индустриалния сектор допълнителното търсене поради строителни и ремонтни работи в туристическите обекти следва да окаже ефект предимно в мебелната и строителната промишленост. Допълнително търсене възниква и по отношение на типични за региона продукти като напр. Дърворезби, керамика, тетевенска сливова, или други продукти, които имат стойността на сувенири.

Наред с растежа в туристическия сектор в сферата на търговията и услугите се очаква увеличено търсене поради притока на туристи.

Очакваните резултати се базират на посочените по-долу цели/ мерки за реализация на дейностите и заложената стратегическа политика.


Цели/ Мерки


2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Отговорност

Финансов източник

1.1. Количествени цели


1.1.1. Туристи

 • директен маркетинг

 • интегрирани туристически пакети

 • събитиен туризъм

 • съпортни дейности
Община Тетевен,

Общински консултативен съвет по туризъм /ОКСТ/, ЦУРОТ, Исторически музей, Местно туристическо общинско бюроФирмени средства, проекти, МТСП, МОН

1.1.2. Услуги на местното туристическо сдружение

 • пазарни проучвания

 • достъп до изследвания, информация за пазара

 • консултиране на членове

 • каталот на услугите

 • курсове за обучение

 • пътувания с цел обмен на опит

 • трансфер на “ноу-хау”
Екип, външни/ вътрешни експерти

Проекти

1.2. Организационни цели


1.2.1. Краткосрочни цели1.2.1.1. Продуктова и пазарна политика
Членове

-

1.2.1.2. SWOT анализ

Членове

-

1.2.2. Средносрочни цели


1.2.2.1. Стандартизация и унификация на туристическите пакети
Екип/експерти

Проекти, спонсорства

1.2.3. Дългосрочни цели


1.2.3.1. Трайни и устойчиви резултати

 • визитна картичка на Тетевен

 • комплексен на основа услуги и интеграция на региони продукт

 • Q-seal

 • Eco-labelling
Екип, ръководство, експерти, членове
1.3. Качествени цели


1.3.1. PR дейности

 • информационен бюлетин

 • усъвършенстване на интерактивния модел на предлагане

 • ежемесечни журналистически рейдове, интервюта
Екип, членове, консултанти

Проекти, спонсорство, приходи от услуги/ реклама

1.3.2. Комуникации

 • подписване на споразумение за сътрудничество с Битекс, БАИТ, IBM с оглед обучение, информационно-резервационна мрежа, интернет-телефонна система

 • електронна трудова борса, търговска борса

 • мрежа за комуникации
Екип, членове, консултанти

Проекти, спонсорство, приходи от услуги/ реклама

1.3.3. Маркетинг – “corporate identity”
Екип

-

1.3.4. Нови услуги

 • Лобиране и Защита на интереси

 • Информационни услуги

 • Търговско-информационни услуги

 • Работни срещи и обучение

 • Банкиране и консултиране
Работни групи от експерти

Приходи от услугите/ Чужди фондове/ Програми

1.3.5. Комуникация с държавни структури, асоциации
Екип, лобисти

Членски внос местно сдружение

1.4. Цели, свързани с политиката на Местните туристически сдружения като проводник на интересите на национално равнище


1.4.1. Лоби в Министерствата

 • ангажиране на експерти-лобисти

 • участие в изготвяне Закона за лобизма
Лобисти

Членски внос местни сдружения

1.4.2. Обмен на опит/трансфер на “ноу-хау”

 • проекти/програми с чужди сходни асоциации

 • обменни визити
Експерти

Програми, проекти


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница