Програма за развитието и устройството на града и общината и прекратяване на порочната практика за частични изменения без ясна логика и козметични промениДата10.02.2018
Размер68.72 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА
/ СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА /


Приоритети:

Програмата за развитие 2011-2015 /Строителната програма/ на Община Поморие е приоритет в програмата за управление. Предвижда се тази програма да се реализира не само с пари от общинският бюджет, но най-вече с привлечени средства от европейските фондове чрез кандидатстване по програми, и от местни и външни инвеститори.

Основни акценти:

• Изработване на нов ОУП на Община Поморие, въз основа на дългосрочната програма за развитието и устройството на града и общината и прекратяване на порочната практика за частични изменения без ясна логика и козметични промени.


• Изграждане на инфраструктурата /подземна и надземна-уличната мрежа/ в кв. „Малкото солено езеро” и м. „Кротирия“. Обследване на съществуващата инфраструктура на гр.Поморие и реконструкция.
• Цялостна концепция за м. „Косата“ с цел създаване на функционална и атракционна крайморска връзка гр. Поморие - гр. Ахелой.
• Изграждане на автогара на общински терени в района на „Автосервиза”. Както и:
    - Изготвяне на комуникационно-транспортна схема на гр. Поморие включващ:
      Класификация на уличната мрежа;
      Маршрути на масовия обществен пътнически транспорт и неговия вид;
      Пешеходно и велосипедно движение.
• Изграждане на ел. подстанция 110/20 kV. Теренът е отреден в далечната 2001г. с отстъпено право на строеж /Терена се намира в района зад Винпром Поморие/.
• Споразумение с Министерство на отбраната за прехвърляне на терена на военното поделение от 50 декара на Общината с цел изграждане на логистичен център и промишлена зона на гр. Поморие /Терена се намира в района зад Винпром Поморие/.
• Изграждане на обходите на гр. Поморие и гр. Ахелой. Строителството на обхода на гр. Ахелой ще започне от втората половина на 2012 г., като финансирането е държавно и е осигурено.
- Рехабилитация /чрез удвояване/ на участъците от път I - 9 oт Обхода на Ахелой до Обхода на Поморие и от обхода на Поморие до землището на гр. Бургас
• Обследване на пътната мрежа на общината и поетапно рехабилитиране
• Проектиране и изграждане на общински паркинги на територията на гр. Поморие


Основни акценти в строителната програма по населени места

гр. Поморие

1. Запазване на южния рибарския хелинг на съществуващото си място:

a. Изграждане на защитен вал в морето, който да предпазва лодките от силните южни и югозападни ветрове през зимата; Източният хелинг се нуждае от защитен вал предпазващ от източни и югоизточни ветрове

b. Изграждане на рибен пазар с всички необходими санитарно-хигиенни условия за продажба на риба на територията на хелинга;

c. Ремонтиране на кея до р-т „Морско казино“.

2. Изграждане на Туристически информационен център /ТИЦ/ в центъра на града, в кв. „Свети Георги”, гр. Ахелой и гр. Каблешково.

3. Изграждане на Общински пазар за продажба на плодове, зеленчуци и друга селскостопанска продукция.
4. Основен ремонт и реновиране на сградата на бившата болница /митница/ и превръщането и в „Дом на изкуствата”, разкривайки школи /кръжоци/ по изкуства, с камерна и изложбена зала.

5. Изграждане на един културен комплекс „Яворови скали” включващ Летния театър, паметника „Яворов” с градинката и скалистия бряг. Създаване алея на Яворов с негови стихове от кея по крайбрежния булевард до паметника „Яворов”, превръщайки беседката в открита читалня на стиховете му. Провеждане на разговори със собствениците на лятното кино за придобиване на собственост от страна на Общината.

6. С цел активизиране на икономическия и социален живот на града ни:
- Изграждане на мултифункционален открит спортен комплекс в кв.”Малко солено езеро” състоящ се от: футболен терен, игрище за волейбол и баскетбол, тенис на корт, фитнес на открито, прилежаща сграда със зала за бокс, борба и съблекални, стена за катерене и писта за скейтборд.
- Налични са два общински терена в съседство, единия от които е „Окото”, което ще позволи и изграждане на паркинг зона.
- Изграждане на крайградска зона за спорт и отдих.

7. Изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет 500-750 места и открит плувен басейн-25/12,5м. със затопляне на водата на общински терени в района на складовете на бившия „Булгарплод”.

8. Довършване на крайбрежния булевард и свързване на града с кв. „Св. Георги”. В зоните на жилищните сгради /от „Казиното” до Лимонадения цех и ул. „Морска” от Пожарната до плажа в кв. „Св. Георги“/ изграждане на изкуствени плажове.

9. В района на бившия Лимонаден цех изграждане на яхтено пристанище с капацитет 280-350 яхти. В този район има общински терени, които ще бъдат тила на марината, където ще са разположени обслужващите дейности – паркозона, развлекателна и спортна зона.

10. Изграждане на велоалея от р-т „Морско казино” до к-г „Европа”. Укрепване брега в м. „Косата” и изграждане на велоалея до гр.Ахелой. Връзката дава възможност за пешеходно, велосипедно и атракционно предвижване с авто влакче. По това направление трябва да се оформят и зони за отдих с поглед към морето и зони за наблюдение на птичия свят с поглед към соленото езеро.Това ще адаптира крайпътната връзка към програмата „Натура – 2000”.

11. Отстояване концесия за Общината върху Поморийското солено езеро, с цел защита на екосистемата и свързаните с нея калолечение и солодобив. Изготвяне на Интегриран план за управление на Поморийското солено езеро от Община Поморие.

12. Ремонт на сградата на бившия „Медицински пансионат” и преместване на административната сграда на Община Поморие там, а старата сграда ще се предостави на всички самодейни състави на Поморие, където ще имат и зали за репетиции.

кв. „Свети Георги”

- Откриване на административен офис на Общината в кв. „Св. Георги”, с цел облекчаване административната тежест и бюрокрация за гражданите.

- Създаване на пешеходна и търговска зона по ул. „Княз Борис”. Реновиране на ч-ще „Светлина” и превръщането на градината около него в парк с атракции за децата и цялото семейство.

кв. „Север”

- Монтиране осветление на футболното игрище и изграждане на още едно с подобен капацитет и функционалност.

- Изграждане на младежки културен и социален център.

гр. Каблешково

1. Самостоятелност на Кмета на гр.Каблешково с права на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити т.е. гр. Каблешково ще разполага със собствен бюджет в рамките на общия бюджет на Община Поморие.

2. Разширяване на строителните граници на гр. Каблешково с новия ОУП.

3. Изграждане на канализация в града и Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ по Оперативна програма „Околна среда” /ОПОС/.

4. Изграждане на открит спортен комплекс с игрище за футбол, баскетбол, волейбол, открит фитнес.

5. Задвижване на процедурите от страна на Община Поморие за да бъде реализиран проекта „Голф комплекс Каблешково”, бавен вече седма година.гр. Ахелой

Град Ахелой е вторият морски град в Община Поморие и като такъв трябва бързо и категорично да нарастне неговият дял в развитието на туристическият продукт и облагите за населението от бизнес средата. Много бързо Ахелой трябва да се превърне в красив , функционален и привлекателен туристически град. Най-големият проблем на гр.Ахелой е липсата на плаж.

1. Самостоятелност на Кмета на гр.Ахелой с права на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити т.е. гр. Ахелой ще разполага със собствен бюджет в рамките на общия бюджет на Община Поморие.

2. Изграждане обхода на гр. Ахелой. Начало на строителните дейности – втората половина на 2012г., като финансирането е държавно и е осигурено.

3. Заустване на канализацията на гр. Ахелой в Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ – Равда.

4. Разширяване на строителните граници на гр. Ахелой чрез включването на терените на изток и отваряне на гр. Ахелой към морето с перспектива за развитието му на една нова морска туристическа дестинация.

5. Укрепване на източния бряг в района на к-г „Ахелой”.

6. Изграждане на открит спортен комплекс с игрище за футбол, баскетбол, волейбол, открит фитнес.

с. Медово

• В непосредствена близост до с. Медово се намират 3 минерални извора с много добри лечебни показатели. На тази база разработване на концепция за правилна и пълноценна експлоатация на тези извори за създаване на комплекс/и/ за рехабилитация и възстановяване, което ще разкрие работни места за местното население, като за целта ще се търсят потенциални инвеститори на принципа на ПЧП.


• Заб. Предстои да се разработи цялостна програма за Балнеолечебна дейност включваща и изграждането на балнеолечебни комплекси.

с. Горица

• Предоставяне на дома за възрастни хора бившата сграда на РКС, която вече е общинска собственост за разширяване на дома, чрез участие по Оперативната програма към МТСГ.


• Реновиране на парка.

с. Гълъбец

• Изграждане на нова детска градина. • Реновиране на парка и превръщането му в едно приятно място за почивка и отдих.


• Приключване на процедурата за разширяване чертите на населеното място /в застой от години/.

с. Порой

• Изграждане на модерна мотописта със всички необходими комуникации за провеждане на състезания по мотокрос, за провеждането на кръг от републиканското първенство по мотокрос и кръг от балкански, европейски и световен шампионат.с. Дъбник, с. Габерово

• Изграждане на пътя с. Габерово – с. Бата, който е 2,5 км. и по този начин се съкращава разстоянието с 25 км.


• Разширяване на строителните граници на населените места.

с. Белодол

• Рехабилитация и разширяване на пътя до с. Бата.


• Изграждане на парк с детски кът в двора на бившето училище.

с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Александрово

• Разширяване на строителните граници на населените места.с. Лъка

• Поетапно благоустрояване на населеното място и разширяване на строителните му граници.
с. Козичино

• Със своите единствени и самобитни обичаи – Лазаруването е само един от тях, предлагам да се защитят пред ЮНЕСКО. Козичино сгушено в полите на Източна Стара планина може да стане третият туристически стълб в Община Поморие. Запазвайки своя бит и обичаи през вековете с. Козичино е една изключително привлекателна дестинация и атракция за туристите.


• Ремонт на сградата на бившето училище и превръщането му в музей на с. Еркеч и възможности за организиране на „зелено училище”.
• Приоритетна рехабилитация на пътя до с.Козичино
Каталог: web -> wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Море от вино 31 юли – 31 август
2013 -> Урок по танци Място на провеждане площад „Св. Св. Кирил и Методий" Час 19: 00 Организатори Община Поморие и нч „Просвета 1888"
2013 -> Община поморие
2013 -> Програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района
2013 -> Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
2013 -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
2013 -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница