Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 гстраница4/4
Дата19.07.2018
Размер0.82 Mb.
1   2   3   4
Землище на с.Ракита

№ по ред

Имот номер

Местност

НТП

Категория

Площ /дка/

1

61964.33.6

Дълга ливада

Нива

V

8.065

2

61964.7.26

Чуклина

Нива

X

9.750

3

61964.63.31

Зайничка ливада

Нива

V

16.662

4

61964.101.38

Кръстата круша

Нива

X

16.988

5

61964.105.5

Балин дол

Нива

IV

10.813

6

61964.101.14

Кръстата круша

Нива

X

10.198

7

61964.105.7

Джукина нива

Нива

VI

6.498

8

61964.101.23

Кръстата круша

Нива

X

6.722

9

61964.103.3

Локва

Нива

IV

5.091

10

61964.102.8

Старите пояти

Нива

X

4.083

11

63964.103.22

Дупна могила

Нива

V

4.000

12

63964.103.43

Зъдине

Нива

V

3.300

13

61964.103.2

Локва

Нива

IV

1.909

14

61964.103.45

Локва

Нива

V

1.895

15

61964.104.2

Скоруша

Нива

VI

1.600

16

61964.7.22

Чуклина

Нива

X

4.426

17

61964.27.50

Чуке

Нива

V

2.199

18

61964.27.17

Родиловец

Нива

X

2.325

19

61964.62.6

Пладненица

Нива

V

3.327

20

61964.61.31

Крушие

Нива

V

4.749

21

61964.30.45

Йованова падина

Нива

V

2.698

22

61964.59.12

Шилегарник

Нива

VI

2.880

23

61964.68.17

Извор

Нива

VI

3.409

24

61964.33.5

Дълга ливада

Нива

V

3.168

25

61964.66.4

Ковилящица

Нива

V

4.565

26

61964.27.15

Брест

Нива

X

3.027

27

61964.1.27

Рейна река

Нива

X

6.726

28

61964.65.22

Пенино бранище

Нива

VI

3.470

29

61964.27.56

Върла страна

Нива

X

4.600

30

61964.10.5

Сварог

Нива

V

3.498

31

61964.33.7

Дълга ливада

Нива

V

3.579

32

61964.27.37

Родиловец

Нива

X

3.582

33

61964.27.52

Чуке

Нива

V

3.805

34

61964.67.24

Росуле

Нива

VI

5.701

35

61964.27.39

Родиловец

Нива

X

4.225

36

61964.27.51

Чуке

Нива

V

4.535

37

61964.27.57

Върла страна

Нива

X

5.618

38

61964.68.9

Росуле

Нива

VI

5.009

39

61964.53.19

Джукина нива

Нива

VI

4.756

40

61964.40.22

Липина страна

Нива

VI

7.206

41

61964.68.10

Росуле

Нива

VI

5.007

42

61964.28.12

Бърдо

Нива

VI

5.295

43

61964.27.53

Чуке

Нива

V

5.689

44

61964.28.11

Бърдо

Нива

VI

5.375

45

61964.53.11

Скоруша

Нива

VI

5.412

46

61964.34.5

Старите пояти

Нива

X

7.952

47

61964.27.23

Родиловец

Нива

X

6.814

48

61964.63.29

Зайничка ливада

Нива

V

7.123

49

61964.70.18

Криви колник

Нива

VI

6.983

50

61964.9.1

Драгин дол

Нива

VIII

11.172

51

61964.8.33

Войнишка падина

Нива

X

9.679

52

61964.63.17

Киселица

Нива

V

13.142

53

61964.68.8

Росуле

Нива

VI

9.698

54

61964.65.16

Преслойта

Нива

VI

10.057

55

61964.66.21

Зайничка ливада

Нива

IVX

12.190

56

61964.5.38

Стари пояти

Нива

V

13.521

57

61964.63.1

Зайничка ливада

Нива

IV

13.995

58

61964.33.3

Дълга ливада

Нива

X

12.385

59

61964.14.6

Буковик

Нива

V

13.813

60

61964.63.31

Зайничка ливада

Нива

X

16.662

61

61964.24.16

Славков дел

Нива

X

26.911

62

61964.68.16

Луджина падина

Нива

VI

2.415

63

61964.5.45

Стари пояти

Нива

X

4.409

64

61964.70.22

Острило

Нива

VI

3.702

65

61964.54.8

Корубе

Нива

X

89.029

66

61964.70.21

Градина падина

Нива

VI

1.528

67

61964.70.19

Криви колник

Нива

VI

1.451

68

61964.59.4

Шилегарник

Нива

VI

3.569

69

61964.9.2

Драгин дол

Нива

VIII

3.013

70

61964.40.47

Липина страна

Нива

VI

2.307

71

61964.1.19

Божилица

Нива

X

0.987

72

61964.16.1

Мечи дол

Нива

X

42.261

73

61964.27.44

Родиловец

Нива

X

3.190

74

61964.29.48

Дупна могила

Нива

V

1.114

75

61964.62.19

Зейна падина

Нива

V

15.122

76

61964.40.54

Липина страна

Нива

VI

2.223

77

61964.9.7

Драгин дол

Нива

VIII

0.980

78

61964.6.4

Чуклина

Нива

X

5.860

79

61964.9.5

Драно ливаге

Нива

VIII

11.962

80

61964.13.1

Шолин връх

Нива

X

4.080

81

61964.66.5

Зайничка ливада

Нива

IV

5.521

82

61964.62.1

Цървило

Нива

X

37.999

Землище на гр.Сливница

№ по ред

Имот номер

Местност

НТП

Категория

Площ /дка/

1

67372.30.8

Краище

Нива

VIII

2.049

2

67372.83.76

Оджин герен

Нива

V

2.130

3

67372.81.63

Могила

Нива

X

2.000

4

67372.54.6

Орловица

Нива

VI

2.000

5

67372.70.23

Извор

Нива

V

29.940

6

67372.98.86

Мурджин валог

Нива

V

2.088

7

67372.21.61

Давидица

Нива

X

1.747

8

67372.99.91

Асенов излък

Нива

V

5.001

9

67372.69.69

Венец

Нива

VIII

2.000

10

67372.34.186

Алчиница

Нива

IV

1.499

11

67372.92.8

Реката

Нива

V

1.360

12

67372.40.3

Бабин дел

Нива

IV

1.500

13

67372.88.78

Друм

Нива

IV

1.270

14

67372.73.62

Извор

Нива

V

1.080

15

67372.81.57

Могила

Нива

X

1.000

16

67372.34.174

Алчиница

Нива

IV

1.000

17

67372.98.101

При дола

Нива

V

1.000

18

67372.98.98

Мурджин валог

Нива

V

1.000

19

67372.33.67

Конопище

Нива

VI

1.000

20

67372.84.15

Могила

Нива

X

1.000

21

67372.17.74

Сарай

Нива

V

0.813

22

67372.99.83

Реката

Нива

V

0.503

23

67372.62.46

Бекирица

Нива

VI

0.412

24

67372.20.9

Кади баир

Нива

X

0.409

25

67372.23.11

Герен

Нива

V

0.317

26

67372.16.61

Сарай

Нива

IV

0.260

27

67372.69.11

Врело

Нива

X

7.468

28

67372.19.58.

Сарай

Нива

VIII

0.158

29

67372.8.46

Орловица

Нива

VI

7.636

30

67372.8.41

Длъгшан

Нива

VI

6.243

31

67372.1.186

Лозище

Нива

V

3.248

32

67372.6.94

Рънке

Нива

V

2.705

33

67372.1.168

Лицето

Нива

V

1.334

34

67372.1.190

Лозище

Нива

V

0.624

35

67372.8.20

Длъгшан

Нива

VI

0.513

36

67372.8.23

Длъгшан

Нива

VI

0.403

37

67372.67.25

Совата

Нива

VI

384.727


VІ . ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
Язовир "Сливница" АПОС 6/08.01.1997г.

VІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ:
Улица ок.ок. 119-120 кв.22, по плана на с. Бърложница (УПИ ІІІ-108, кв.22 с.Бърложница)

Улица ок.ок. 22-23-24 кв.4 по плана на с. Гълъбовци.

Улица ок.ок. 123-124 кв.33 по плана на с. Гълъбовци (УПИХХІІ -175, кв.33, по плана на с. Гълъбовци).

Улица ок.ок. 96-81кв.23 по плана на с. Гълъбовци (УПИ I -545, кв.23, по плана на с. Гълъбовци).

За улица ок.ок.211-212, кв. 67 гр. Сливница (УПИ ІХ-1060, кв.67 гр. Сливница).

Улица ок.ок. 53-54-55 кв. 21 и кв.22 с. Ракита (имот 138 в кв. 21 и кв.22 ).

Улица ок.ок. 55-56-57 кв. 21 и кв.22 с. Ракита (имот 128 в кв. 21 и кв.22 ).

Улица ок.ок. 68-69-70/ок. ок. 69-71 /имот 82,83,84/ кв.13 с. Бърложница.

Поземлен имот 18133.33.99, област София, община Сливница, с. Гургулят, м. БАЧИЩЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 1998 кв.м., при съседи: 18133.33.5, 18133.33.97, 18133.33.7, 18133.33.98
VІІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Отдаване под наем на общинска собственост 119 559,00 лв.

В това число:

1.1. От жилищни имоти 5 532,00 лв.

1.2. От терени в урбанизираната територия 13 680,00 лв.

1.3 Нежилищни сгради и помещения 93 304,00 лв.

1.4. От земеделски земи 7 043,00лв.

2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти

2.1. Концесионни такси – 10 704,00 лв.

2.2 Други такси- 17 000 лв.

Всичко от управление на имоти-общинска собственост 147 263,00 лв.
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2 Продажба на имоти общинска собственост 1 103 720 лв.


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

3.1 За придобиване на имоти 30 000 лв

3.2. За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 2 000 лв.

3.3. Изготвяне на пазарни оценки 2 000 лв.

3.4. За обявления 1000 лв.

3.5 Всичко разходи 35 000лв.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г. е приета с Решение № 351/30.01.2018 г. от Протокол № 29 на Общински съвет - Сливница

Изменена и допълнена с Решение № 366/27.02.2018 г. от Протокол № 30Изменена и допълнена с Решение № 386/31.05.2018 г. от Протокол № 33
Измененията са отразени в настоящата Програма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/Марин Павлов/1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница