Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община трявна


Действия на Общините Габрово и Трявна във връзка с преминаването на двете общини към регионален принцип на депониранестраница8/9
Дата04.08.2018
Размер1.03 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

11.3. Действия на Общините Габрово и Трявна във връзка с преминаването на двете общини към регионален принцип на депониране.


Във връзка с чл. 19б от Закона за управление на отпадъците се създаде регионално сдружение между Община Габрово и Община Трявна. Общинските съвети на двете общини са взели решение за участие в сдружението.

Регионалното сдружение възникна от датата на неговото първо общо събрание, което се състоя на 19.10.2010г., протоколът от което се изпрати на министъра на околната среда и водите за регистрация в специален регистър и на съответния областния управител. Регионалното сдружение е със седалище Община Габрово. За председател на сдружението е избран Кмета на Община Габрово - Николай Сираков.


12. Администриране на дейностите по управление на отпадъците


В изпълнение на контролните функции общинска администрация:

- извършава проверки и налага санкции на нарушителите;

- издават се разрешителни за депониране на строителни отпадъци, неопасни производствени отпадъци и земни маси във връзка с местната наредба;

- контролирането на дейностите по управление на отпадъците в малките населени места се извършва от Кметовете на кметските наместничества, за което има издадена заповед на Кмета на Община Трявна.13. Финансиране на дейностите по управление на отпадъцитеОбщо разходите за дейността по управление на отпадъците за последните 2 години.

През 2008г. за сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на депото – 397 451 лв., а за доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци – 25 834 лв.

През 2009г. за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депото – 377 728 лв., а за доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци - 30 562 лв.
Определяне на такса „Битови отпадъци”.

Размерът на таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа, чистота на териториите за обществено ползване. Приетите промили за жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми за 2010 г. са следните: 3, 74 промила за град Трявна, 5,2 промила за гр. Плачковци , 5,4 промила за селищата с организирано сметосъбиране и сметоизвозване през цялата година, съгласно т. ІІ от Заповед № 586/29.10.2009 г.- Азмани, Бижевци, Околии, Генчовци, Скорци, Стайновци /без махала Малинка/, Тодореци, Добревци, Кръстинеците,Радино, Брежници, Енчевци,Драгневци, Носеи, Сечен камък, Маруцековци, Йововци, Белица, Глутници, Армянковци,Райнушковци, Раевци, Мечевци, Маневци, Димиевци Бангейци, Кашенци, Николаево, Дончевци, Веленци, Зеленика, Станчов хан, Бахреци, Малчовци, Мръзеци, Черновръх, Кисийци, Малки Станчевци, Бърдени, Керени,Томчевци, Христовци, Чакали, Даевци, Фъревци; Престой, Рашеви, Милевци, Ошани и 3,12 промила за малките населени места в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 01.04.2010 г.до 30.09.2010 г.- Свирци, Дръндари, Дървари, Ябълковци, Неновци, Креслювци, Ралевци, Руевци, Горни Дамяновци, Горни Радковци, Ножери.

Съгласно Решение № 150/28.12.2009 г.на Общински съвет Трявна, основата за определяне на такса битови отпадъци през 2010 г. на физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност е:


Вид на обекта


Мярка
Заведения за обществено хранене в т.ч.

Брой места

1.

Питейни

-на закрито

- на открито


Брой места

2.

Кафе-сладкарници

-.на закрито

- на открито


Брой места

3.

Бюфети, каравани, павилиони

кв.м заета площ

4.

Ресторант

-на закрито

-на открито


Брой места

5.

Барове, дискотеки

- на закрито

- на открито


Брой места

6.

За бързо хранене

- на закрито

- на открито


Брой места
Места за подслон и средства за настаняване в т.ч.

Брой легла

7.

Хотел

Брой легла

8.

Къща за гости

Брой легла

9.

Самостоятелни стаи

Брой легла

10.

Семеен хотел, почивна база

Брой легла
Търговски обекти в т.ч.
11.

Високопланински туристически хижи (“Българка”, “Планинец”, “Ивайло”, “Армеец”, “Извора”)

Брой легла

12.

Търговия с хранителни стоки:

-хр.магазини с продажба на зеленчуци

- зеленчукови магазини


кв.м

нетна търговска площ13.

Складове за търговия, фуражни магазини

кв. м брутна площ

14.

Промишлени магазини

кв. м нетна търговска площ

15.

Аптеки, оптика

кв. м нетна търговска площ

16.

Вестници, списания, книги

кв. м

17.

Фирми с производствена дейност и услуги на територията на общината, без посочените от т. 1 до т. 15.

Брой персонал /средно списъчен /18.

Дърводобив и фирми със строителна дейност в т. ч. кариери, полезни изкопаеми и др.

Брой персонал /средно списъчен /

19.

Производство на хляб и хлебни изделия

Брой персонал /средно списъчен /

20.

Държавни дейности /Община, Районен съд, Прокуратура, Държавни агенции, Пътно управление, ОСЗГ и др.

Брой персонал

/средно списъчен/21.

РПУ и РСПАБ

Кв. м застроена площ

22.

Образование

Брой персонал /средно списъчен/

23.

Хуманно здравеопазване, ветеринарно здравеопазване, доболнична помощ, стоматологични услуги

Брой персонал

/средно списъчен/

Кабинет - кв. м


24.

Пазар за промишлени стоки

кв.м

25.

Открити градски къпални

кв.м

26.

Развлекателни игри

кв.м

27.

Хазартни игри / тото,

еврофутбол, лотарии и др./кв.м


28.

Хим.чистене, пране

Брой персонал

/средно списъчен/29.

Услуги с атрактивен характер

/лодки, джетове и други

атракционни средства/


Брой място за подвижно съоръжение и кв.м за трайно поставено

30.

Ключарски, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки, ремонт на шевни машини

кв.м

31.

Компютърни зали

кв.м

32.

Видеокасети под наем

кв.м

33.

Посреднически услуги/ кантори за недвижими имоти,

туристически бюра,

туристически агенции,

туроператори и др./Брой работещи


34.

Паркинги

Паркомясто

35.

Търговия, изработка и услуги с изделия от благородни метали

Раб.място

36.

Обущарски

Раб.място

37.

Козметични, маникюр, педикюр, масажи, фризьорски услуги

Раб.място

38.

Услуги по Закона за занаятите

/ с личен труд/Раб.място

39.

Часовникарски

Раб.място

40.

Транспорт – таксиметрови автомобили

Раб. място

41.

Ж.п. гара – без кантони и

необслужвани спирки

Автогара


Кв. м застроена площ
Кв. м застроена площ

42.

Други услуги / нотариус,

адвокатска кантора, счетоводна къща и др./, упоменава се вида на услугата.Брой работещи

43.

Банки и банкови офиси, финансови къщи, заложни къщи, застрахователни компании, др.кредитни институции

Брой персонал

/средно списъчен/44.

Енергопреносна мрежа и електроразпределение, далекосъобщения

Брой персонал

/средно списъчен/45.

Пощи

Брой персонал

/средно списъчен46.

Бензиностанции, газстанции, автомивки и вулканизация

Брой персонал

/средно списъчен/47.

Обекти в процес на реконструкция и строителство

Кв. м разгъната застроена площ

48.

Фирми в ликвидация и процедура по несъстоятелност

Брой персонал

49.

Молитвени домове и храмове на вероизповедания, регистрирани по Закона за вероизповеданията

свещенослужител

50.

Търговски обекти в малки населени места, субсидирани от държ. бюджет /начислената такса смет над 100 лв. за всеки обект се субсидира от общ. бюджет/

Кв. м нетна търговска площ

51.

Фирми за обредна и ритуална дейност

Брой персонал средносписъчен

52.

Пунктове за изкупуване на: черни и цветни метали, билки, плодове

Кв. м нетна търговска площ

53.

Животновъдни ферми

Кв.м използваема площ

54.

Галерии

Кв.м.използваема площ

55

Спортни зали

Кв.м. използваема площ

Община Трявна събира такси и за:

- издаване на становища за третиране на строителни отпадъци;

- за депониране на строителни, неопасни производствени отпадъци и земни маси;

- за извозване на строителни отпадъци от текущи ремонти на граждани, на куб. м;

- за товарене на строителни отпадъци.
Каталог: old -> Files -> other
Files -> Средно общообразователно училище «васил левски»-троян трите имена на
Files -> Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
Files -> От 3 до 30 ноември Серия от 4 класа на тема вибрация: пробуждане на сънувача
Files -> Център по Интердисциплинарно Обучение & Духовна Академия на Мистериите „Мадара” Ви канят на духовно пътешествие в
Files -> Тест по български език и литература- вариант 1 Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка
Files -> Iv клас Име Клас Училище Брой Точки Време 1
Files -> Резултати от състезанието по английски език на учениците от 5 клас
other -> Програма за опазване на околната среда на община трявна период на действие на програмата 2011г. 2015г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница