Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница14/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

1.22.Контролно звено в рамките на общината или друга структура за контрол, брой и статут на контрольорите, брой на съставените актове, наложени глоби през последните две години, териториално разпределение и обхват на контрола.


За констатираните нарушения от извършвания контрол се съставят протоколи и актове за установяване на административни нарушения. За тази дейност кметът на Общината е упълномощил и кметовете и кметските наместници на останалите населени места в общината, както и главните специалисти в административните бюра.

Съгласно ЗООС осемдесет на сто от санкциите за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неизпълненине на разпоредбите на местното екологично законодателство, налагани от Кмета на общината, постъпват в общинският бюджет, на чиято територия се намира санкционираният субект и се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.

За извършване на контролна дейност в общината са упълномощени екологът на общината и кметовете на кметствата. Актовете се съставят от упълномощени служители на Общината и кметствата и други длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината, както и от представители на РИОСВ – Стара Загора, за замърсени терени и неправомерно изхвърляне на отпадъци и за нарушения на наредбите, приети от Общинския съвет – Твърдица.

ПРОУЧВАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ

1.23. Прогноза за населението


Статистическите данни за общината и за общинския център показват намаляване на населението както следва:

Община Твърдица – от 99,82% през 2005 до 98.30% през 2008г.;

Град Твърдица – от 99,97% през 2005 до 99,98% през 2008г.

Тенденцията за намаляване на населението в общината е постоянна. Средният процент на изменение на населението за текущата спрямо предходната година за Община Твърдица 99,57%.Изменение на населението спрямо предходната година

2008-2012

2012-2017

2017-2022

2022-2032

2032-2042

България

99.56%

99.56%

100%

100%

100%

Регион Стара Загора

99.26%

99.26%

100%

100%

100%

Община Твърдица

99.57%

99.57%

100%

100%

100%

Тенденцията за демографско изменение на населението показано по-горе е прогнозирано на база на годишно намаляване броя на населението с 0.43% до 2017 г. и последващо задържане до съответното ниво.

Въз основа на настоящите демографски тенденции за България и особено за административните райони около Стара Загора, са предложени следните допускания за прогнози за населението за общините в региона.

Съобразно регионалния принцип на депониране е извършена и представена прогноза за всяка община на РЦУО.

Прогнозата за изменение на населението на всяка една община Твърдица в периода 2008 – 2042 г. е даден в таблицата.Община

2008

2012

2017

2022

2027

2032

2042

Твърдица

15468

15205

14882

14882

14882

14882

14882

Регион Стара Загора

388 344

375 753

360 913

360 913

360 913

360 913

360 913

Наблюдава се лек спад в тенденцията за намаляване на населението на национално, регионално и общинско ниво.

Прогнозата за изменение на населението на всяко едно населено място в община Твърдица е дадена в таблицата.Населено място/ Година

2008

2012

2017

2022

2027

2032

2042

гр. Твърдица

6409

6300

6166

6166

6166

6166

6166

с. Близнец

82

81

79

79

79

79

79

с. Боров дол

622

611

598

598

598

598

598

с. Бяла паланка

1040

1022

1001

1001

1001

1001

1001

с. Жълт бряг

403

396

388

388

388

388

388

с. Оризари

595

585

572

572

572

572

572

с. Сборище

2014

1980

1938

1938

1938

1938

1938

с. Сърцево

38

37

37

37

37

37

37

с. Червенаково

233

229

224

224

224

224

224

гр. Шивачево

4032

3963

3879

3879

3879

3879

3879

Община Твърдица

15468

15205

14882

14882

14882

14882

14882


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница