Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница24/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

1.33.Инвестиционен план за системата за управление на отпадъците – Община Твърдица


В рамките на договор за Техническа помощ към МОСВ, избрания консултант - РНЕП е представил за целия регион Стара Загора 20-годишен инвестиционен план на системата за управление на отпадъците (ИПСУО) - разделен на краткосрочен, средносрочен и дългосрочен.

Поради ограничените налични първоначални финансови възможности на регионалното сдружение за управление на отпадъците, се изисква дългосрочната стабилна регионална система за управление на отпадъците да се разработи на 2 етапа. Етап 1 включва мерки по регионализация, ново регионално депо за неопасни отпадъци, първоначални мерки за третиране, имащи за цел намаляване на депонирането на биоразградими материали.

Всички мерки за Етап I са избрани и имат за цел да са напълно устойчиви в дългосрочен план. Продължаването на работата на съоръженията, инвестирани в Етап I е необходимо за успешната и устойчива експлоатация и избора на бъдещите мерки в Етап II. В инвестиционния план са включени само инвестициите за изпълнение на Етап II от бъдещата РСУО преди края на 2019 г. Мерките за третиране за Етап II се очаква да се определят окончателно през 2016 г., след изготвяне на проучване на отпадъците и оценка за приложимостта, включително проучване на пазара за материали за рециклиране и оползотворяване на ресурси. Понастоящем инвестиционния план на системата за управление на отпадъци включва изграждане на широкообхватно МБТ с разширено оползотворяване на материалите и компостиране на остатъци от битови отпадъци в закрито съоръжение за компостиране.

Таблиците по-долу показват конкретно необходимите инвестиции – инвестиционния план за община Твърдица. Първоначалните инвестиции се приема да се изпълнят през 2011 г. (годината 0), с цел да се даде възможност изпълнението да започне през 2012 г. (година 1). Строителните работи за ЦР са включени в общите разходи на новия Регионален център за управление на отпадъците, само разходите за оборудване са показани в отделна бюджетна линия.

Дяловото участие на общината в РСУО е в размер на 3,98% от финансирането на регионалните дейности.

Предвижда се финансиране на фаза I на проекта да се изпълни със средства по „ОПОС 2007-2013 г.”Краткосрочен инвестиционен план за периода 2011- 2015 г.

Инвестиции, с ДДС, лв.

2011

2012

2013

2014

2015

Краткосро-чен план
2011-2015


Съхранение на отпадъци

32,364

32,278

32,574

32,920

33,291

163,427

Сметосъбиране

0

0

0

0

0

0

Претоварване (3 ПС)

548,223

0

0

0

0

548,223

Камиони на дълги разстояния (РЦУО)

19,486

0

0

0

0

19,486

Закрито компостиране/МБТ - Етап I и Етап II

617,901

0

0

0

0

617,901

Ново депо

819,547

0

0

0

0

819,547

Старо депо

0

826,955

0

0

0

826,955

ЦР на РЦУО

25,827

0

0

0

0

25,827

ЕГО

40,118

0

0

0

0

40,118

Общо, с ДДС

2,103,466

859,233

32,574

32,920

33,291

3,061,484

* Инвестициите през 2011 г. за РЦУО и 3 ПС се финансират от ОПОС с 94.51 % безвъзмездна финансова помощ.

** Инвестициите в сметосъбиращи превозни средства са включени само за сметосъбиращите компании, собственост на общините.*** Инвестициите за закриване на старото депо са по цени за строителство без ДДС .
Средносрочен инвестиционен план за периода 2016- 2020 г.


Инвестиции, с ДДС, лв.

2016

2017

2018

2019

2020

Средносро-чен план
2016-20


Съхранение на отпадъци

33,937

34,258

34,781

35,337

35,946

174,259

Сметосъбиране

590,000

0

0

0

0

590,000

Претоварване (3 ПС)

0

0

0

0

0

0

Камиони на дълги разстояния (РЦУО)

0

0

0

0

0

0

Закрито компостиране/МБТ - Етап I и Етап II

0

0

0

3,953,334

0

3,953,334

Ново депо

248,533

126,123

0

0

0

374,656

Старо депо

0

0

0

0

0

0

ЦР на РЦУО

0

0

0

0

0

0

ЕГО

0

0

0

0

0

0

Общо, с ДДС

872,470

160,381

34,781

3,988,671

35,946

5,092,250


Дългосрочен инвестиционен план за периода 2021- 2030 г.


Инвестиции, с ДДС, лв.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Дългосро-чен план
2021-2030


Съхранение на отпадъци

36,589

37,209

37,673

38,221

38,766

39,312

40,173

40,846

41,262

41,900

427,899

Сметосъбиране

0

0

0

0

0

425,000

0

0

0

0

425,000

Претоварване (3 ПС)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Камиони на дълги разстояния (РЦУО)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Закрито компостиране/МБТ - Етап I и Етап II

46,092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,092

Ново депо

81,878

0

178,002

164,456

0

0

0

0

0

95,234

519,569

Старо депо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦР на РЦУО

8,895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,895

ЕГО

21,014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,014

Общо, с ДДС

194,468

37,209

215,675

202,677

38,766

464,312

40,173

40,846

41,262

137,134

1,448,469


Инвестиционни разходи за закриване на старото депо в общината (цените са фиксирани към средата на 2009 г.)

Закриване на старо депо

Строителни

работи, без ДДСНепредвидени 10%

Супервизия

& управл. 5%Обща стойност, без ДДС

Обща стойност, с ДДС

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

Твърдица

826,955

82,696

45,483

955,134

1,146,161


Експлоатационни разходи за закриване на старото депо в общината (цените са в лв. без ДДС)

Мониторинг на площадката

Оперативни разходи /лв./год./

Твърдица

5,000

Инвестиционните разходи са определени на база на фиксирани цени от 2009 г.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница