Производител Активно веществостраница1/8
Дата08.09.2017
Размер1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
И Н С Е К Т И Ц И Д И

Продукт,

Производител


Активно

вещество


Доза/дка

(концентра-ция)


Култура, вредител, при които се

прилага продуктът

ЛД50 мг/кг

орално за плъх

Каран-тинен срок

в дни

Катего-рия за

упот -реба

1.

АВАНТ 15 СК

ДюПонт ИО150 г/л индоксакарб

0,025 %

-шарен гроздов молец (приложен в начало на яйцеснасянето)

1700

1

зеле


2
-Удостоверение №

564/14.10.2008 г.


0,035 %

-ябълков плодов червей (приложен в начало на яйцеснасянето)
7

овощни
Валидно до:

19.12.2013 г.


20 мл/дка

зелева нощенка по зеле
10

грозде

2.

АДМИРАЛ 10 ЕК

Сумитомо кемикъл

-Удостоверение № 27/09.06.2003 г.

Валидно до:

28.12.2012 г.


100 г/л пирипроксифен

0,05 %

-оранжерийна белокрилка (домати и краставици)

5000

3

2

3.

АЕРОЗОЛЕН ПРЕПАРАТ ХХL

Деция Дегеш

Краен срок за предлагане на пазара: 05.09.2010г.

Краен срок за

употреба на

наличните

количества:

05.09.2011г.4 г/л естествени пиретрини+

16 г/л пиперонил бутоксид100 мл/100м3

-третиране на складове за тютюн срещу възрастни индивиди на тютюнев молец и тютюнев бръмбар.

Третирането се извършва с електрически генератор за студен аерозол - М 1026 или с гръбномоторна пръскачка с приспособле-ние за УЛВ третиране. Големина на капките - 30 m.>5000

-

2

4.

АКТАРА 25 ВГ

Синджента250 г/кг тиаметоксам

0,007 %

-памукова листна въшка по краставици

-листни въшки по пипер>5000

3

зеленчуци3
-Удостоверение № 01044-ПРЗ/
0,03 %

-оранжерийна белокрилка по зеленчуци (домати и краставици)
7

картофи
22.02.2010 г.

Издание:

1/22.02.2010 г.

Валидно до:


6 г/дка

-колорадски бръмбар

-листни въшки по картофи (зелено-ивичеста, картофена, зелена прасковена и черна бобова листни въшки)


14 тютюн
житни10.09.2014 г.
7 г/дка

-вредна житна дървеница

-обикновен житен бегач


слън-чоглед

8 г/дка

-листни въшки по житни култури
царе-

10 г/дка

-житни мухи (хесенска и шведска)
вица

13 г/дка

-сив царевичен хоботник по слънчоглед

-сив царевичен хоботник по царевица


не се изисква

20 г/дка

-тютюнева листна въшка по тютюн

-зелена ябълкова листна въшка - 100 л/дка работен разтвор
-за приложение чрез система за капково напояване срещу комплекс от неприятели: оранжерийна белокрилка и листни въшки

(памукова листна въшка, зелена праско-вена листна въшка) по зеленчуци - домати и краставици в оранжерии:

40+40 г/дка

-двукратно - при млади растения на възраст до 6 седмици: 1-во внасяне - 10-14 дни след разсаждане (40 мл/дка); 2-ро внасяне: 14 дни след първото (40 мл/дка), или80 г/дка

-еднократно - при растения на възраст повече от 6 седмици


5.

АКТЕЛИК 50 ЕК

Синджента

-Удостоверение №01004-ПРЗ/


500 г/л

пиримифос-

метил


0,2 % с 0,5

л/м2 при

експоз. 48 h


-за влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу складови неприятели

Третира се тракторна пръскачка2050

10

1
01.10.2009 г.

Издание:


2/12.05.2010 г.

Валидно до:


1,5 см3 с 12 мл вода за 10 м3 празно

пространство-складови неприятели в силозни клетки Третира се с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026

Експозиция 48 ч10.08.2010 г.*
1 см3 на 1 м2 площ и разход на работен разтвор

0,5-1л/м2-складови неприятели в празни складове (третира се с тракторна пръскачка)

Експозиция 48 ч
6.

АЛВЕРДЕ

БАСФ СЕ


-Удостоверение № 01008-ПРЗ/

06.10.2009 г.

Издание: 1/06.10.2009 г.

Валидно до:

10.07.2012 г.


240 г/л метафлумизон


20 мл/дка

-колорадски бръмбар - при картофи полско производство до фаза образуване на клубени (клубените достигат 60-70 % от крайното си тегло)

Максимален брой приложения: 2

Интервал на третиране: 7-10 дни


>5000

14

3

7.

АЛСИСТИН

250 г/л

0,04 %

-ябълков плодов червей

5000

30

3
25 ВП

трифлумурон

0,05 %

-кръгломиниращ молец

Байер Кропсайанс

-Удостоверение № 141/04.02.2004 г.

-Краен срок за употреба на

наличните


0,1 %

-листоминиращи мухи по домати в оранжерии

количества:

16.09.2010 г.*

8.

АЛУФОС

овални таблетки

Имаспро


-Удостоверение № 315/16.05.2005 г.

Краен срок за предлагане на пазара:

05.09.2010 г.

Краен срок за

употреба на

наличните

количества:

05.09.2011 г.56-57 %

алуминиев фосфид10 табл./тон зърно

-за обеззаразяване на зърно срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, Palorus sp.

Експозиция: 3 денонощия при температура 20°С на зърното; 5 денонощия при 15-20°С; 7 денонощия при 10-15°С

Забележка: третирането да се извършва чрез сонда, автоматичен дозатор над

лента или редлер, или ръчно пускане.

Купът със зърното да се покрие с полиетилен или гумиран брезент, след зареждане с продукта


11,8

45

1

9.

АЛФАГАРД

100 г/л алфа-

0,0125 %

-шарен гроздов молец

170

7

2
10 ЕК

циперметрин

0,015 %

-анарзия по кайсия

Гарда кемикъл

Краен срок за предлагане на пазара:

05.09.2010 г.

Краен срок за

употреба на

наличните

количества:

05.09.2011 г.


12,5 мл/дка

-вредна житна дървеница (ларви)

-обикновена житна пиявица
10.

АПЛАУД 25 ВП

Нихон Нояку

-Краен срок за употребата на


250 г/кг бупрофезин

0,1 %

и

0,05 %
-оранжерийна белокрилка по зеленчуци в оранжерии - по схема: при буен растеж на растенията и ниска плътност на неприятеля, три третирания - I-во и II-ро в концентрация

2190

7

3
наличните

количества -

0,05 % през 14 дни, III -то - 20 дни след II-рото в концентрация 0,1 %

30.03.2010 г.
100 г/дка

-оранжерийна белокрилка по тютюн


11.

БАНДИТ 10 ЕВ

Транскем профешенъл

-Краен срок за предлагане на пазара: 19.04.2011 г.

-Краен срок за100 г/л циперметрин
-за обеззаразяване на празни складове чрез влажна дизинсекция срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар

Експозиция 48 ч.2500

-

2
употребата на наличните
0,8 мл+12 мл вода за 10 м3

-при третиране с ел. аерозолен генератор за студен аерозол М 1026

количества:

19.04.2012 г.


0,1% и 0,5 л/м2 работен разтвор

-при третиране с тракторна пръскачка с монтиран шланг и щека за пръскане


12.

БИ-58

БАСФ СЕ


-Удостоверение №

400 г/л диметоат


0,05 - 0,07 %

-зелена прасковена листна въшка

-виолетова стридоподобна щитоносна листна въшка по овощни култури790

21

3
79/23.07.2003 г.
0,08 %

-хмелова листна въшка

Валидно до:

28.12.2012 г.


0,1 %

-оранжерийна белокрилка

-обикновена сливова щитоносна въшка

0,15 %

-кръгломиниращ молец0,2 %

-калифорнийска щитоносна въшка (млади ларви)

-черничева щитоносна въшка (млади ларви)

-дървесница

-дървесинояд - напръскване на кората

50 мл/дка

-малка сливова листна въшка150 мл/дка

-листни бълхи по захарно цвекло200 мл/дка

-голям люцернов хоботник по хмел

-зелена прасковена листна въшка по тютюн

-тютюнев трипс по тютюн13.

БИСКАЯ 240 ОД

Байер КропСайанс

-Удостоверение


240 г/л тиаклоприд

0,06 %

(60 мл/дка)-зелена прасковена листна въшка по зеленчуци

-памукова листна въшка по зеленчуци>500

<1000

3

зеленчуци

21


2
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница