Промяна на потребителското поведение: Влияние върху вътрешния туристически пазар на АвстралияДата22.09.2017
Размер422.61 Kb.


Университет за национално и

световно стопанство

Факултет „ Икономика на инфраструктурата”

Специалност „Икономика на туризма”

Курсова задача


На тема:
Промяна на потребителското поведение: Влияние върху вътрешния туристически пазар на Австралия

Изготвили: Научен ръководител:

Петър Георгиев Ф.№ 245134, Доц. Таня Парушева

Искрен Динев Ф.№ 245118

София, 2008 г.


Въведение

През 2004/2005 туризма допринася с $33 милярда за Брутния вътрешен продукт (БВП) на австралийскиата икономика. Повече от 3/4 от туристическия БВП е дело на вътрешния туризъм като вътрешните домакинства отчитат 2/3 от туристическия БВП (Австралийско статистическо бюро АСБ 2006).

Също така вътрешният туризъм през 2004/2005 отчита 76% от туристическото потребление като вътрешните домакинства допринасят с 63% от цялото туристическо потребление (АСБ, 2006). Става ясно, че вътрешния туризъм и в частност туризма в домакинския сектор предтсавлява важна част от австралийската икономика.

Обаче, вътрешния туристически пазар се представя относително зле през последните няколко години като броя на нощувките, пътуванията и направените разходи намалява през годините между 1999 и 2005 (Маурер, 2006). Тези спадове не са ограничени в отделни общини, територии или райони – много региони във всяка една община и територия в Австралия страдат и в частност регион Ню Саут Уелс(НСУ), регион Нортън Теритъри (НТ) и регион Уестърн Австралия (УА) (Маурер, 2006).

Този доклад представлява Фаза 2 от проекта за вътрешния туризъм разработен от ‘Туристически проучвания на Австралия’ към Министерството на индустията, туризма и ресурсите (МИТР). Проекта се формира във Фаза 1, чиито резултатите са представени в ‘Оценка на австралийския вътрешен туристически пазар’, изготвена през 2006.

Първият доклад проучва моментните тенденции, които влияят на вътешния туристически пазар. Доклада представя три основни тенденции, които водят до спада на вътрешния туризъм: • Австралийците пътуват по-малко – през 2005 австралийците предприемат средно 4.3 пътувания на глава на населението за разлика от 1998, когато броят им е 5. Броя на нощувките също бележи спад от 19.7 през 1998 на 16.9 през 2005.

 • Малка част от потреблението на домакинствата е определна за туристически дейности – през 2005 туризма отчита 14.3 % потребление на домакнствата, с два процента по малко от 1998

 • Вътрешните пътувания са в спад в сравнение с международните – нощувките предприети в международен план се увеличават с 29% през последните 2 години до март 2006, докато нощувките в страната намаляват с 8% за същият период.

Предишни проучвания на Бюрото за туристически проучвания (Хайг 1993) показват, че дори преди 15 години ръста на изходящите пътувания на австралийците надвишава пътуванията във вътрешността на страната. Между 1985/86 и 1991/92 международните пътувания нарастват средно с по 6% на година, докато пътуванията във вътрешността на страната се увеличават само с по 1% на година.

Спада на вътрешните пътувания не е проблем само в Австралия, а и страни като Нова Зеландия и Великобритания, където също има подобни грижи. Министерството на туризма в Нова Зеландия (2006) поставя тенденцията за предпочитанията на международните пътувания пред местните като световен проблем, като водещ фактор за това са евтините самолетни разходи до близките дистанции. Моментното засилване на новозеландския долар и увеличаващата се инфлация засилват конкурентоспособността на международните ваканции спрямо вътрешните.

Във великобританския случай ниската стойност на парите, променливото време и фактора “липса на изненада” са определени като основни фактори за отрицателното отношение към вътрешния туризъм. Жителите на Великобритания предпочитат да предприемат задгранично пътуване ако ваканцията, която предприемат е за повече от един уикенд. Детайли за това проучване са достъпни на този адрес: .

Главната цел на този проект е да разбере причините стоящи зад ниското ниво на вътрешния туризъм в Австралия, чрез разглеждане на същестуващи качествени и количествени проучвания. Основното проучване, което е използвано е от доклад на Центъра за проучване на пътувания(ЦПП), наречен „Опитомяване”.

„Опитомяване” е разработен, за да представи на главните групи заинтересовани от туризма яснота за: • Какво спира австралийските туристи да опознаят своята собствена страна, и

 • От какво се нуждаят, за да имат стимул да го направят.

За да обобщи тези пояснения, Цезнтъра за туристически проучвания провежда качествени проучвания възложени на няколко групи, базирани в Сидни, Мелбърн, Брисбейн и Перт. За разлика от другите качествени проучвания върху избора на пътуване на австралийците, групите на ЦТП са сбор от редовно почиващи и пътуващи в свободното си време(пътувания през последните 12 месеца и една нощувка със заплащане) и нередовно пътуващи и също така определящ фактор за вземащите решения в семейството. Те се разделят на 4 групи в различен стадий на своя живот: • Възрастни – несемейи, под 35, вероятно все още живеещи вкъщи

 • Семества – пътуващи с деца, ако предприемат почивка

 • Двойки без деца – двоен доход без деца

 • Празни гнезда/ сиви номади – пенсионирани/ почти пенсионирани, без деца в дома

Анализите направени от Австралийските туристически проучвания предполагат, че групите в тези 4 етапа на живота представляват 90% от всички вътрешни пътувания за 2005/06 г. Най голяма е групата на „Ддвойки без деца”, които съставят 29% от предприемащите пътувания, следвани от „Семейства”, „Празни гнезнда/сиви номади” и „Възрастни” (Таблица 1).Таблица 1. Вътрешни посетители разделение спрямо етапа на живот.


Бележка: Процентите общо не са 100 тъй като някой от пътуващите е част от повече от една група.
Австралийското туристически проучвания сравняват етапите на живота с данните на Националния преглед на посетителите, които определят етапите от Таблица 1 по този начин:

Възрастни – несемейни, между 15 и 34, не са родители или настойници.

Семейства – родители или настойници на всякаква възраст

Работещи двойки – работещи на постоянна или почасова работа, не са родители или настойници.

Празни гнезда/Сиви номади – 45 годишни или повече, не са родители или настойници, работят почасово, пенсионирани, занимаващи се глвано с къщни задължения.

Основни точки на доклада „Опитомяване”

Доклада на Центъра за туристически проучвания „Опитомяване” определя основни проблеми за разглеждане:

Отношението към пътуването като устойчив начин за изразходване на наличните средства или свободното време отнесено спрямо други възможности е повлияно едновременно от житейския етап в който човек се намира и от психографския му профил. Всеки сам най-добре може да обясни своето поведение.

Профила се ръководи от размера на:


 • Чувството на самостоятелност одобрено от другите и от нас самите

 • Чувстото на комфорт на индивида или сигурността за себе си и къде се намира в живота си

 • Задоволяване на собствените нужди’По-малко пътуване за по-кратки периоди
Доклада на Центъра за туристически проучвания показва, че спада на вътрешния туризъм не е задължително ръководен от малкото пътуващи хора и че ‘като цяло пътуванията остават важна част от живота на повечето австралийци. Вместо това, те пътуват по-малко и за по-кратки периоди.’
„Опитомяване” заявява, че:

Дългосрочните изгоди от пътуване като създаване на спомени и споделяне на преживявания със семейство и приятели го правят уязвимо, когато има повече различни начини за изразходване на пари. Спомените могат да бъдат пробудени при нужда, което означава, че не е необходимо да се пътува толкова често. • Появява се нужда от по-качествени преживявания. Това поддиква към международни пътувания.’


Нарастваща конкуренция за дял от изразходваните средства и време
Доклада на Центъра за туристически проучвания показва, че ‘повишаването на конкуренцията за дял от изразходваните средства и време ще накара индустрията да приеме факта, че исторически високи нива на вътрешния туризъм няма да се върнат.’ Но също така доклада заявява, че ‘промяната в комуникациите и в продукта може да увеличи този дял.’

Проучването определя, че ‘ сферите за изразходване на средствата и ползата, която те носят се променя през поколенията, въпреки че има някои константни: технологиите, колите и обзавеждането.’


Доклада „Опитомяване” заявява:

Главно тези, които са по-млади, под по-голямо напрежение харчат повече за стоки, които ще направят живота им по-добър. Това следва да доведе моментно удоволетворение, което пътуването не може.’Международни срещу вътрешни пътувания
Центъра за туристически проучвания докладва за проблеми свързани с конкуренцията на международните пътувания. Доклада показва, че разтоянието между облагите доставяни от международния туризъм и туризма в Австралия е голямо, въпреки факта, че ‘достоверно, пътуванията в Австралия са били приемани като компенсиращи, но все повече пътуванията в Австралия не се приемат като пътувания изобщо.’
Като резултат „Опитомяване” докладва:

Пътуването е за културно или интелектуално обогатяване или за самочувствие. Пътуването в Австралия не задоволява нито една от тези нужди. Пътуванията в Австралия са с главна цел – връзка със семейство и приятели, задължителни срещи с тях или нужди от разглезване. Като резултат всички пазарни усилия, които използват лексикон не се очаква да бъдат успешни.’


Пътуването като по-заден приоритет
Проучването на Центъра за туристически пътувания се занимава с проблеми специфични за по-младите групи от житейските фази:

Навика за пътуване не се създава в младите потребители. Семействата пътуват по-малко и въпреки това днешното поколение на възрастните поставя за по-заден приоритет предприемането на пътувания околкото предните поколения. Това е свързано и с чувството, че пазара и съществуващия продукт в Австралия не срещат своите нужди. В дългосрочен период това представлява основно предизвикателство към индустрията, което е дори по-голямо от моментния спад.’Средства за пътуване
Средствата свързани с финансирането на пътуване от потребителите също са засегнати от доклада на Центъра за туристически проучвания, който показва, че кредита е най-често използвания източник за финансиране на покупки, но е показано, че повечето потребители се чувстват по-удобно да изпозлват кредити за материални покупки. Доклада заява, че ‘всички значения за използване на кредит за финансиране на ваканции предварително би определил нуждата от внимателното му управление.’
Както е отбелязано в доклада „Опитомяване”:

Неочаквани пари, като такива от лотария, е по-очаквано да бъадт похарчени за пътувания, отколкото редовните доходи. Притежанието на такива пари увеличава пътунията на всички групи. Но всъшност такива пари ще бъдат похарчени за международни пътувания поради начина, по който се приемат пътуванията в Австралия.’


Маркетинг и информация относно пътуванията в Австралия
Доклада „Опитомяване” също отбелязва, че съществуват проблеми свързани с сегашната пазарна активност. ’На различни нива повечето потребители смятат, че настоящото пазарно предлагане не отговаря на нуждите им.’

Доклада показва, че това е най-предобладаващо сред групите “Семейства” и “Възрастни”, които смятат, че двойките са основната пазарна група. Проучванията показват, че това е вярно за пътуващите от етническите малцинства. Като последствие ‘липсата на информация за пазарните групи ги прави несклонни да пътуват, което прави невъзможно създаването на ново поколение потребители.’

Центъра за туристически проучвания също отбелязва, че потребителите смятат, че пазарната активност показва образи, които те считат за ‘скучни и стереотипни в малкото, което е ново или различно показано.’
Доклада „Опитомяване” коментира:

Вместо това пътуващите показват нужда от повече фактическа информация, която ще им бъде необходима по време на пътуването. Пътуванията в Австралия са считани за скучни, с големи промеждутъци между интересните за правене неща. .’

Като се вземат предвид видовете на предприеманите пътувания става ясно, че настоящите комуникации не са адресирани към тези дейности. Вместо това те се фокусират върху дестинациите, а не върху нуждите.

Възприето е, че няма достатъчно информация за австралийските дестинации. Въпреки, че потребителите смятат това за вярно, факт е че по-голямата част от групите просто не я виждат, вероятно защото не могат да приемат, че тази информация я има. Съществува и по-целеви подход. Освен ако бюджета за рекламиране на местния туризъм не бъде драстично повишен това може да означава пренасочване от масовата реклама като например телевизионните кампании.

Доклада на Центъра за туристически проучвания показва, че групата „Празни гнезда” единствено се съставя от потребители, които наистина имат време и желание да прекарват голяма част от времето си в опознавателни пътувания. Проучването показва, че повечето пътуващи смятат, че имат нужда от по-бърз достъп до информация и че ‘най-често разпространения метод за пътувания е чрез общи пакети. Това е така поради възможността от избор на клиента. Общите пакети създават също така чувство на конкретност.’

Както е опоменато в доклада „Опитомяване” друго откритие свързано с пазарната оценка спрямо източниците на туристическа информация:

Не съществува очакваният неутрален източник на информация за пътуванията в цяла Австралия, който да е структуриран по начина, по който потребителите желаят да получават инфромация. Туристическите информационни центрове предоставят множество от информация, но не винаги препоръчват най-добрите неща за правене. С нуждата от моментно взети решения, ставащи все по-обичайни, няма къде човек да получи информация какво би било интересно да се направи през уикенда.’
Продуктови проблеми в Австралия
Проучването на Центъра за туристически проучвания посочва основните проблеми свързани с разполагаемите туристически продукти в Австралия. Доклада споменава, че отговорилите ‘са почти възмутени от ниската стойност на парите, която пътуванията в Австралия представя.’ Проучването също така показва, че ‘опитите да се насърчат пътуванията в Австралия, чрез търсене на патриотизъм само повишават това въмзущение.

Проучването подвига проблеми свързани с настаняването, където в сравнение с чуждестранните дестинации в Австралия има твърде малко места, които съчетават едновременно умерени цени с добри условия.


Доклада “Опитомяване” отбелязва:

Повечето места за настаняване с умерени цени са непознати и трудно се интегрират в местния живот. Пансионите и местата за настаняване тип легло&закуска в Европа често биват споменавани като модел за подръжание в това наблюдение.’

Изследването на Центъра за туристически проучвания показва основните пречки свързани с ‘непостоянството и разнообразието от стандарти при настаняването’. Както е споменато в “Опитомяване”:

Системата за оценка представена от водещи организации е често разпознавана. Но има и притеснения, че те не всички са универсални и не винаги придават чувство на качество. Отново схемите за акредетация на европейските правителства са приемани като “златни стандарти”.’

Изследвания доклад също така определя и други проблеми с туристическите продукти за местния потребител. Доклада разкрива чувството, че липсват действителни продукти в Австралия, за разлика от международни такива. Доклада коментира, че ‘често това е отбелязано от запитаните като липса на информация. Групите “Възрастни” и “Семейства” най-често усещат тази липса.’

Промяна в потебителското поведение

-Защо австралийците променят навиците си за изразходване на средствата си от вътрешен към международен туризъм?


Като част от доклада на Австралийските туристически проучвания са разработени редица въпроси свързани с определянето на потребителското поведение и мотивация за пътуване. Тези въпроси са разделени в три групи:

 • Мотивация на потребителите да предприемат или не пътуване

 • Мотивация на потребителите да предпочитат международни пътувания пред такива в Австралия

 • Потребителско поведение относно пътуванията.

Центъра за туристически проучвания(2006) и Мауер(2006) смятат, че един от основните проблеми засягащи туристическата индустрия е не че все по-малко австралийци предприемат пътувания, а че предприемат по-малко пътувания за година и за по кратки периоди от време.

По последна информация на Австрвстралийския национален център за туристически проучвания се стига до извода, че:


 • Между 2000/01 и 2005/06 средният брой на туристическите нощувки в Австралия спада средно годишно с 2%;

 • През 2005/06 австралийците осъществяват средно 3.4 нощувки

 • Спада на броя на пътуванията се дължи на големия спад на средния брой осъществени пътувания от групата “Възрастни” – намаление с 5% през разглеждания период или 0.9 пътувания (Фигура 1).


Фигура 1. Нива на предприетите пътувания във вътрешността на Австралия от отелните групи за периода 2000/01 - 2005/06

Друг проблем представлява тенденцията австралийците до предпрочитат международния туризъм пред вътрешния, представено от информация на Австрвстралийския национален център за туристически проучвания, която отчита увеличение на международния туризъм с 5% на година за периода между 2000/01 и 2005/06. Увеличението се забелязва при всички разгледани групи, но е най-съществено в групата “Празни гнезда”, където е 11% или 8.1 пътувания на всеки 100 човека (Фигура 2).
Фигура 2. Нива на предприетите международни пътувания от австралийците за периода 2000/01 - 2005/06

Мотивация за пътуване на потребителите

-Да предприема пътуване или не?
Използване на наличните средства

Изучаването как потребителите изразходват наличните си средства е важно, за да разберем потребителския избор, за това дали биха изразходвали доходите си за пътувания или за други необходими стоки и услуги. Според Крауч(2006) вътрешния туризъм заема пето място в разпределението на потребителските налични средства след покриването на ежедневните нужди, финансовите инвестиции, подобряване условията на живот и международния туризъм.


Покриване на ежедневните нужди

Голям брой проучвания показва, че повечето потребители използват наличните си средства за покриване на ежедневните си нужди. Проучване проведено от Нилсен през 2005 показва, че австралийците са на едно от най-високите нива по лични дългове в развития свят, което води повечето австралийци да насочат наличните си средства към намаляванет на тези дългове (попадат 43% от анкетираните)

Крауч(2006) смята, че намаляването на дълговите по кредитни карти и ипотеки е особено важно. Доклада на Центъра за туристически изследвания намира, че намалението на домакинските дългове е особено важно за групата “Семейства” и до по-малка степен при “Възрастни”, като нивото на дългове при тези група бива най-високо.

Мауер(2006) смята, че изразходването на средства по лихви, включително ипотеки, кредитни карти и други заеми, заема основна част от бюджета в домакиствата през последните години. Дялът на домакиснкия бюджет изразходван по погасяване на лихви и заеми се увеличава значително от Юни 2002 насам (Фигура 3). Това е ръководено от седем последователни увеличения на официалните лихвени нива през този период.


Фигура 3. Повишението на лихвените нива на домакинствата от Септември 2000 до Септември 2006

Повишаването на тежеста на дълговете и придружаващото го намаляване на спестяванията в австралийските домакиства по никакъв начин не облагодетелства вътрешния туризъм през тези години. Спестяванията на домакинствата подчертано спадат през 2002 и последователно намаляват през следващите три години. Тези фактори, увеличаващи дълговете на домакинствата, не са използвани за финансиране на вътрешния туризъм.

Връзката между спестяванията и вътрешния туризъм са показани на Фигура 4. От 2002 година насам и нивата на спестяванията, и броя на туристическите нощувки в Австралия постоянно намалява.

Фигура 4. Връзката между спестяванията на домакинствата и вътрешния туризъм за периода Септември 2000 – Септември 2006

Нивата на спестяванията не взимат в предвид повишаването на имуществото, свързано с главни печалби. Състава на инвестициите на домакинствата започва да се пренася от банкови депозити към ценните книжа. Като резултат отношението на спестяванията в домакинствата не вижда дейсвителните нива на спестяванията в домакинствата.

След като вземем в предвид промените в нетното финансово положение, виждаме, че нивата на спестаяванията в австралисйките домакинства в действителност се увеличават през последните 10 години. Следователно въпреки увеличанието както в разходите на домакинствата, така и в нетните им печалби, то разходите по вътрешен туризъм намаляват.

Покупка на други стоки и услуги
Когато изследователите от Центъра за туристически проучвания запитват анкетираните за техните налични средства (а по-точно свободните им пари), въпросът предизвиква смях при всички групи, като особено при “Семейства”.

За разлика, групата на “Празни гнезда” най-малко са загрижени за количесвтото на свободни средства, с които разполагат. Най-честите покупки правени с наличните средства са телевизори, плазми, компютри/лаптопи, коли и мебели.


По-конкретно:

 • “Възрастни” – предпочитат да насочат своите налични средства към стоки и услуги, на които могат да се насладят на момента като ДВД, излизания с приятели, концерти и играчки.

 • “Двойки без деца” – изразходват своите налични средства за стоки и услуги, с които подсигуряват своето бъдеще или за такива, на които могат да се насладят в момента. Следователно те предпочитат да израходват своите налични средства за стоки и услуги, описани по горе както и за мебели и подобрения в дома.

 • “Семейства” – предпочитат да подсигурят своето бъдеще, за да могат да се грижат за семейството си, като наличните им средства се изразходват основно за подобрения в дома, неща необходими за децата им, такси за училища или университети.

 • “Празни гнезда” – техните налични средства се използват най-често за инвестиции и за пътувания, както и в помощ на децата им да се установят.

Пътуванията са еднакво неважни и за “Възрастни”, и за “Семейства”.


Мотивация за покупка на други неща
-Какво мотивира потребителите да израходват наличните си средства за други неща различни от пътувания?
Доклада на Центъра за туристически проучвания смята, ‘че е важно да се отбележи, че хората все още пътуват. Обаче, те осъществяват други свои желания като пътуват по-рядко или за по-кратки периоди.’
“Опитомяване” подчертава мотивацията на потребителите за изразходване на средства за други неща:

 • Иронично, една от основните ползи от туризъм прави по лесно потребителите да разширят своя портфейл. Спомените оставащи от пътуванията имат голяма дълготрайност. Като резултат е възможно потребителите да чакат по-дълго между последсвтията от пътуването свъразно с по-материални продукти.

 • За разлика от пътуванията, материалните продукти като домашна система за забавление водят веднага до задоволство.

 • Повече възможности за повторяемост на преживяното. Това е особено важно ако се чувствате под напрежение или стрес. С домашната система за забавление възможността за намаляване на стреса е налице всеки ден.

 • По-ясна и честа възможност за показ на тези, за които има значение.

 • Възможност за употреба на продукта през свободното си време на саме. “Собственото време” е много важно за хората, особено за тези, които са под напрежение. Почивките са все повече свъразни със съобразяване на собствените нужди заедно с тези на другите, с които си на почивка.’

За разлика, начинът, по който пътуването комуникацията не успява да създаде чувство за материалност докато някои хора имат усещане за продукта или ясна идея за преживяванията, които ще получат. Широкия избор от начини за финансиране, който съществува при материалните продукти улеснява максимално закупуването им.


Мотивациите са различни в различните фази на живот:

 • За “Възрастни”:

 • Докато “Семействата” пътуват все по-рядко, чувството, че пътуванията са част от твоят живот, а следователно и навик, намалява при групата на “Възрастните”. Тъй като те рядко са цел за австралисйкия пазар, те нямат големи изисквания и имат малко познания.

 • В същото време, виртуалния свят е толкова реален за тях колкото и действителния свят, което означава, че преживяванията придобити от компютър имат същата трайност като тези получени по време на пътуване.

 • Те все още не са сигурни в себе си и в околната им среда. Материалните неща им предоставят по-голямва сигурност отколкото пътуванията.

 • Тази група е обучена от заобикалящите я обстоятелства да очавка моментално задоволство.

 • Групата “Възрастни” са особено свъразни с медиите. Те разбират пазарната комуникация и си взаимодействат с нея. По-големите бюджети и по-сложните пазарни техники на другите категории засилва тяхното желание към материалните неща.
 • За групата “Семейства” основните мотивационни фактори за покупка са както следва:

 • Натиск от страна на децата им за покупка на определени неща или от предишен опит.

 • Освен натиска на децата родителите изпитват нужда да бъдат добри родители. Те са загрижени децата им да не изпуснат никакви изгоди, които живота може да им предостави.

 • Групата “Семейства” като цяло най-много страда от напрежението и стреса на модерния живот. В този ред на мисли, бързото набавяне на материални неща може да направи живота по-лесен в краткосрочен период. Наред с другите изгоди, материалните неща разсейват децата и оставят на родителите повече свободно време.

 • Този стрес зъдава особени проблеми във връзка с пътуванията. Семействата смятат пътуванията за важни създаването на връзки както и за образуванието на децата им, но натиска на ежедневието не им позволява това.
 • Групата на “Двойки без деца” все още пътуват, но го правят за кратък период. Техния фокус върху материалните неща е ръководен от следните проблеми:

 • Наличието на свободно време. Много от тях са в момент, когато установяват кариерите си или ръководят собствен бизнес. По този начин не им остава много свободно време. Рядко има период, в който и двамата партньори могат да получат свободни дни.

 • За установяването им има нужда от особено голямо количество средства и време за закопуване и обновяване на дома.
 • Групата “Празни гнезда” е по настоящем с най-много потребители практикуващи туризъм и въпроса за техния избор за изразходване на средствата им е по-малко критичен от другите житейски групи. Като най-пестелива група, те също са предпазливи към придобиването на нематериални стоки. Въпреки това, групата “Празни гнезда” изразходват пари за компютри и други домашни системи за забавления. Мотивациите за тази група са малко различни:

 • Празни гнезда” се гордеят с това, че са съвременни и са мотивирани да учат. Техните постижения в технологията дават много ясна представа както за тях, така и за другите, като особено за техните деца.

 • Системите още говорят и за техните младежки инстинкти и създават приветлива следа за децата и внуците им да ги посещават.’


Прекарване на свободното време
Има тенденция при австралийците да запазват годишната си отпуска. Проучване на АЦ Нилсен през 2005 показва, че има 70 милиона дни годишна отпуска, които австралийците притежават и 40% от тези дни се полагат на хора с 25 или повече дни годишна отпуска. По-късно проучване също на АЦ Нилсен разглеждащо тези, които имат 25 или повече дни годишна отпуска показва, че по-малко от половината анкетирани в проучването са взели повече от 4 седмици отпуска през последните 12 месеца.

Джоунс Доналд(2006) посочва, че повечето хора не използват годишния си отпуск поради лични нужди или работни ангажименти включително разходи, проблеми с организирането на календара между работещите двойки, избор на дейности/дестинации/маршрути, липсата на ресурси, които да покрият отпуските, повишаването на работния обем преди и след отпуска и други.

Много австралийци усещат все повече и повече нуждата от време и това води до повишаване на конкуренцията за всяко едно свободно време, което те имат. Излиза, че предприемането на почивка среща силна конкуренция от други продукти и услуги като Крауч(2006) намира широк заместителен ефект между предприемането на ваканция и други дейности за свободното време, в частност излизане навън.

Австралисйкият център за проучвания разкрива, че австралийските потребители прекарват своето свободно време в елементарни занимания позицонирани в дома им, а не в дейности свъразни с пътуване. Потребителите имат повече време през 2006 в сравнение с 2005 за дейности като хранене вкъщи, използване на интернет, използване на компютри, къщни задължения, прекарване на време със семейството, разходки, работа в градината, слушане на музика и други. Солт(2006) добавя домашните ремонти към нещата за правене като предполага, че австралийците работят по-усърдно и по-дълго, когато имат по-малко лично време и като резултат годишната отпуска е използвана за лични дейности за сметка на предприемане на ваканции в Австралия.

Както и с идеята за налични парични средства, така и наличното време също предизвиква смях в анктираните групи в доклада “Опитомяване”, като особено групите “Двойки без деца” и “Семейства”. Идеята за налично време има различно значение за анкетираните – за едни е времето, когато не работиш, а за други времето, което имаш за себе си.

Центъра за туристически проучвания разкрива, че изпозлването на наличното свободно време се различава в житейските етапи. Във всички случаи използването на свободното време се свързва с това как се използват наличните средства: • Свободното си време “Възрастни” прекарват с приятели, посещават концерти, гледат телевизия, упражняват се и вършат неща за своите родители

 • “Двойките без деца” използват своето свободно време за различни дейности като почивка вкъщи пред телевизора, пътуват, подобряват домовете си, ходят на фитнес или сърфират в интернет.

 • “Семейства”, за разлика от другите групи, смятат, че имат най-малко свободно време. Всяко свободно време, което имат те прекарват с децата си, подобряват дома си или прекарват време в четене на книги или гледане на телевизия.

 • Групата “Празни гнезда” прекарва свободното си време с внуците си, в пътувания, физически упражнения (голф, фитнес и др) както и учат.

Разбираме, че при изразходването на наличните си средства групите “Възрастни” и “Семейства” не смятат за важно да пътуват в свободното си време.


Поведение свързано с начина на финансиране на ваканциите
Доклада на Центъра за туристически проучвания посочва основните проблеми свързани с поведението на потребителите спрямо финансите. Доклада “Опитомяване” заявява:

Докато има възможност чрез безлихвени заеми или кредити лесно да се закупуват материални неща, използването на тези финансови инструменти е обикновенно най-голямо при най-стресираните или несигурни потребители. Много от тях са: • Задоволени прахосници, които имат нужда от дребни неща на момента, а не удоволствия в дългосрочен план каквито може да им предложи пътуването.

 • С тендеция да бъдат по-мотивирани да имат неща, отколкото да ги създават.’

Проучването на Центъра за туристически проучвания показва, че потребителите, които имат мотивация да пътуват спестяват предварително, за да го сторят. Често те спестяват по същия начин както го правят и за други необходими неща като електричество или ипотека.

Проучването показва, че на повечето от анкетираните не им се нрави ‘идеята, че се получава голям период между заема и консумацията и най-вече на тези, за които са важни материалните неща.’ Съществува и зависимост, че ако има възможности за финансиране на пътувания, то международните дестинации ще бъдат предпочетени.

Следователно центъра за туристически проучвания вярва, ‘че в момента е по-важно да се насочи мотивацията за пътуване към срокове на задоволство и към налични продукти. Всеки приет финансов пакет ще се отрази върху критични въпроси като баланса между консумацията и заплащането за нея.’

Доклада на Центъра за туристически проучвания установява, че пакетите са най-лесно възприемани от потребителите като най-добър туристически продукт от финансова гледна точка и също така посочва, че нак-ефективния вид пакет би трябвало да бъде “ръчно изработен”.

Доклада “Опитомяване” открива паралерен пример при продажбата и дистрибуцията на компютрите Dell. Компютрите Dell, чрез онлайн продажби, дава възможност на клиентите си да изберат и заедно със специалист да определят характеристиките на своя компютър.

Тази възможност:


 • Създава представа за сигурност от преживяването и един вид осезателност на продукта. Това от друга страна създава чусвство на задаволство.

 • Също премахва напрежението на тези които са финансово по-нестабилни и им дава спокойствие, че парите им са похарчени разумно. Дори групата “Празни гнезда”, които обичат да изследват всичко, приветстват пакетите, защото те отговарят на тяхната “пестелива” натура.

 • Спестява време и намалва напрежението на потребителите.’

Както доклада на Центъра за туристически проучвания съобщава ‘важно е да се отбележи, че такъв тип пакет не би могъл да направи пътуването изцяло “осезаемо”, но и ще промени средния баланс и следователно ще насърчи повече хора да пътуват по-често.’

Влияние на местните фактори върху избора на международни и вътрешни почивки


 • Влияят ли местните фактори като високата цена на петрола и липсата, му върху потребителския избор за почивка? Къде влиянието се проявява по-силно – почивка зад океана или за вътрешния, австралийски туризъм?

През 2004 год. австралийците са засегнати от повишаването на цените на петрола в значителна степен. Maurer etal. (2006) показва, че туризмът е чувствителен към повишаването на цените на петрола по отношение на пътуванията.

Проучване наO’Mahony, Whitelaw and Ritchie (2006) и Roy Morgan Research Omnibus (CATIbus) през 2005 също показва, че покачващите се цени на горивата предизвиква своеобразен ефект от австралийците по отношение на пътуванията. И двете проучвания – “дали покачването на цените на горивата засягат сегашните или бъдещи пътувания?” са сходни и са направени през втората половина на 2005 год., със сходни резултати.

От тези, които са си планирали вече почивката, между 30 и 32% са променили плановете си, заради покачването на цените на горивата. Това възлиза на около близо 3,4 милиона хора. И двете проучвания разкриват, че пътуващите компенсират приготвените средства за харчене, харчейки по-малко от обичайното по време на почивката или използвайки друг вид транспорт.

За бъдещите намерения за почивка, и двете проучвания откриват, че около 10% от хората правят плановете на предстоящите им почивки, съобразявайки се с резултатите от покачването на цените на горивата. Това е приблизително около 1,4 млн. души. Скъсявайки дистанцията на пътуването и използвайки друг вид превозно средство са начините за пригодяване на техните планове за почивка.

Накрая, тези, които нямат намерение да предприемат пътуване с цел почивка, около 6% или 300 000 души, посочват като главна причина за това свое решение – покачването на цените на горивата. За една трета от запитаните главна причина за това че, няма да ходят на почивка са посочили, че е много скъпо и нямат финансовата възможност – резултатите са еднакви и в двете проучвания.

Проучването на Tourism Western Australia (през 2006год.) ни представя как покачването на цените на горивата повлиява негативно върху броя на пътуванията и опциите за регионален транспорт в голям район като Западна Австралия.

Регионите в Западна Австралия с достъп чрез въздушен транспорт не са били засегнати в голяма степен, въпреки че самолетните такси се вдигат в резултат на ценовите промени на горивата. Обаче, районите без въздушни услуги са засегнати в много по-голяма степен. Всичко това действа като бариера за вътрешните и междуградските пътувания в Западна Австралия.

В контраст на това, докладът на Центъра за туристически проучвания разкрива, че потребителите привикват с високите цени на петрола и с оскъдността му. Техните разбирания са описани в “Оцеляване” както следва:

И двата факта са само споменати в началото на изследването и доста често след него. И изглежда потребителите са приели тези факти в тяхното вземане на решение и във всеки случай те действат след като са наясно, че почивката е загуба на време и пари.’

Истинският изход е конкурентоспособността на Австралия срещу другите дестинации и оценката на парите. Оценка по отношение цените в Австралия и по-специално на цените за настаняване. Но истинското решение в крайна сметка е да се намери удоволствието в това да прекараш почивката си в Австралия.’
Предпочитани туристически преживявания
Голяма част от проучването за намеренията на потребителите да пътуват ни отвеждат до голям брой от ключови мотиви:

• нужда от почивка и задоволяване на личните потребности

• да се откъснеш от всекидневния начин на живот – да погледнеш живота по друг начин

• да задоволиш лични интереси, и

• да получиш нови и различни преживявания – да получиш нови знания и да се формираш като личност.

Австралийците търсят почивка, която им предлага значително различие в тяхното ежедневие, особено на заобикалящата ги среда, хора и дейности. Това не е само изглед на техния временен „нов живот”, който ги мотивира – не само по отношение на посещение на нови места и неща за правене, но също и по отношение на знания, личностно развитие и създаване на индивидуални социални и културни възгледи.

Преживявания, които доставят чувство на радост и жизненост, или чрез активни приключения, или пасивно придобиване на нови умения, са на върха на списъка с желанията (Инстинкт и Причини, Февруари 2006, Юли 2006, Октомври 2006; (TRC) Travel Research Centre 2006).

По нататък, изследването на Центъра за туристически проучвания разкрива, че пътуването е признак за разделение на класи на населението. В този контекст, похвалите точно преди или след самата почивка са много важни. Как хората отпочиват и избягват от обичайните неща и какви преживявания те препознават между потребителите. Един начин за различаването на потребителските групи е изследването им по жизнен стандарт. Това качествено проучване е проведено от Tourism Australia, Instinct and Reason (February, July and October 2006), Salt (2006) and Quantum Market Research (2006):

• За необвързаните младежи, търсещи личната свобода, преди да се обвържат с обичайните житейски неща (брак, кариера, семейство) е ключовият мотиватор за техните пътувания. Тази група е също транзитна и хората обичат да ядат обикновено навън. За тази група, глобализацията е направила международните дестинации още по-достъпни, и техните желания за енергичност, вълнения, жизненост и приключения са лесно задоволими чрез пътуванията зад океана.

• Работещи двойки с деца, разполагащи с високи и средни доходи, са свързани с чести пътувания за ваканция зад океана. Те също са най-предпочитаната група по отношение на луксозните почивки, постоянно търсещи нови възможности за почивки, обичат да ходят на кино, участват в спортни програми и се хранят навън.

• Необвързани младежи и младите двойки, и двата типа високо ценят преживявания, които са нови и „малко загадъчни”; гъвкави без да са ограничени в разписания и маршрути; забавни, но не задължително щури; също така много вълнуващи и търсещи динамичната обстановка. Те търсят преживявания, които предлагат бягство, приключения, задоволяване на желанията, създаващи тръпка и повишаващи адреналина, които въвличат контрастите в самата почивка.

• За семействата, главният мотив за пътуванията е да се направи семейно пътешествие и да се свържат още по-силно отделните членове на семейството. Обикновено имат ниски и средни доходи и не биха избрали ваканция споделена с млади хора без деца.

Взимайки си почивка като двойка от децата, тази група търси преживявания, които изискват минимални усилия, моментно задоволство и възрастна обстановка (като вино, храна, изисканост), така те са неспособни да получат удовлетворение в присъствието на децата. В контраст с това, при почивка с децата, дестинацията е по-важната пред преживяванията, с all inclusive подробностите, които улесняват и всякакви дейности, които задоволяват нуждите на всеки един член от семейството.

• За по-възрастната група от потребители, здравословните почивки и фитнесът преди да остареят и да се пенсионират след тежките година на усърдна работа са ключовият мотиватор за предприемане на пътувания.

Поколението “Baby Boomers” са финансово по стабилната група от тези с високи и средни доходи, и с финансови предимства. Те обикновено спестяват за двата вида – зад океан и вътрешни почивки, както и за тяхното пенсиониране. Извън пътуванията, през свободното си време се занимават с градинарство, ходят на масажи, на кино и правят физически упражнения.

“Seniors”, от друга страна, имащи по-ниски доходи са доволни от техните условия на живот, и поддържат своя дом в перфектно състояние. Те са групата, която най-вече спестява за прекарването на почивката в страната.

По-възрастната група често търси специфични, уникални и истински преживявания, които да ги накара да се почувстват различно от обикновения турист. Те търсят за „уникалния ъгъл” или чрез храната, изкуството, дивата природа, настаняването или друго нещо и се радват на компания от „сходно мислещи хора”. Перживявания, чрез които да придобият нови умения и знания, култура и наследство, храна и вино, които са много ценени, докато естествената красота е с по-ниски приоритети за тази група.
Кратки вътрешни почивки, не пътувания
Забелязва се силна тенденция на австралийците по отношение на краткотрайните почивки, 37% от тях правят няколко кратки почивки през годината (по данни за 2005 г.) (ACNielsen 2006b). Краткотрайните вътрешни почивки са предпочитани от групи, които пътуват без деца: това са “Празни гнезда” и работещи, необвързани младежи и двойки.

Изследването на Центъра за туристически проучвания показва необходимостта от отпочиване/рехабилитация, като начин да се откъснеш от типичното ежедневие, състоящо се в срещи с приятели и роднини. За тази цел хората предпочитат краткотрайните почивки пред пътуванията.

Австралийските потребители имат прости очаквания от домашните почивки в сравнение със задокеанските. Нови или различни преживявания в Австралия не се търсят, а ориентацията на австралийците е насочена по-скоро към обкръжаващата ги природа. Австралийските почивки не се стремят да предложат някакво огромно разнообразие от преживявания, а са насочени предимно към красотата на природата (Instinct and Reason, February 2006, July 2006, October 2006).

Мотивът при групата на младежите за кратките почивки е разширяване на кръгороза и задоволяване на някои прищявки и желания, без да се губи никакво време (Instinct and Reason, February 2006). За по-възрастните групи, Австралия е дестинация за кратко “избягване от стреса” (Instinct and Reason, July 2006). И за двете групи, дългите пътувания са запазени за международни почивки.


Влияние на маркетинга


 • Маркетинг: какво влияние има върху потребителските мотиви за почивка срещу конкуренцията?

Изследването на Центъра за турисически проучвания разкрива, че маркетинга силно влияе върху мотивацията за харчене, и особено силно е влиянието върху младежите. Това е решаващото нещо, което кара потребителите да изберат пътуването или не. У потребителите има лек спад при избора на задокеански пътувания, с изключение на Нова Зеландия; но вътрешният пазар също има лек спад пред Виктория. Проучването отбелязва липсата на маркетингова политика на национално ниво в Австралия..

The Domesticate™ проучване започва с:

Ефективните маркетингови дейности и двете вътрешните пътувания и други вътрешни услуги имат сходни характеристики: цялостност, видимост и проявление:

Цялостността се изразява в увеличаване на продължителността на периода и създаването на една непрекъснатост. Това не значи, че няма нужда от обновления. Успехът на Tourism Victoria’s се основава на “да бъте там вечно”, но също така да се обновява постоянно.

Видимост/разпространение е функция от маркетинговите дейности – да може да бъде видяно навсякаде. Материалните неща като телефоните са в полза на това. Но, опитът на Центъра за туристически проучвания показва, че доброто планиране може да направи кампанията много по видна отколкото е всъщност. Добре подбраните места за излет, или географски центрове могат да постигнат това.

Проявление. Рекламата на конкуренцията и за вътрешните и външни пътувания отговаря много по-добре на нуждите на клиентите пред националната реклама. От една страна, тя е по-индивидуално ориентирана към тях. Туристите препознават себе си, наслаждавайки се на преживявания, които силно искат да почувстват емоционално. Това специално се отнася за семейства и възрастни, които се чувстват изключение от съществуващата реклама. В контекста за Австралия, най-често срещаната реклама е за пътувания, докато то не е свързано с дейности в Австралия.’

Отношението на потребителите към международните пътувания

Задокеанските дестинации срещу вътрешните
- Какво прави задокеанските дестинации по-привлекателни от една Австралийска такава?

Много от аспектите, които правят една дестинация привлекателна и много от потребителските преживявания са изключително свързани със задокеанските почивки. Има много направени проучвания върху вътрешните пътувания разкриващи, че вътрешният туризъм е в силна борба с международния туризъм, с голям заместителен ефект между вътрешните и международни почивки (Crouch et al. 2006).

По-нататък се развиват концепции, че задокеанските пътувания са “пътешествия”, докато вътрешните почивки са просто “почивка”, свързвайки “пътешествието” със страхотно преживяване, а “почивката” с контрол и сигурност. Глобализацията е направила австралиеца да е по-заинтересован от останалата част от света.

В подкрепа на това, склонността на австралийците да пътуват задокеана нараства с много по-бързи темпове отколкото вътрешните пътувания. Както споменахме по-рано, броят на вътрешните пътувания с нощувка нараства годишно с 2% за периода 2001-2006 г., докато при международните – този процент е 5, за същия период (Фигура 2).


Ключовите фактори привличащи австралийците към задокеанските пътувания включват различията и разнообразието, преживяванията и стойността на парите (Dunning 2006; Salt 2006; Travel Research Centre 2006 and research for Tourism Australia). Задокеанското пътуване се разглежда и като по-престижно и екзотично, отколкото предлаганата почивката вътре в страната (Salt 2006):

• различна храна, култура, история, език и климат

• разнообразни преживявания, места и шопинг

• значението на парите при летищните такси, обмяната на валута, настаняването, храната и др.Различни и разнообразни преживявания

Схващането че, задокеанските почивки са по-екзотични и престижни е важен фактор за предприемането на тези почивки (Salt 2006; Travel Research Centre 2006). Това схващане важи повече за младите пътници, в частност “Y” поколението (от 15 до 29 год. за 2006), тъй като те имат по-голяма мотивация и време за екзотични дестинации от колкото предишни поколения.

Също така, относително евтините задокеански дестинации, въвеждането на по-ниски цени от превозвачите като Jetstar Australia, Dragon Air и Tiger Airways, и подобряване сътрудничеството с по-екзотичните дестинации като Китай и Индия доведоха до ръст на търсенето особено сред младите Австралийци.
Стойността/Значението на парите

Намалените международни такси и летищни споразумения, стабилният Австралийски долар, изобилието от конкуренция при туроператорите, предлагащи задокеански пакети, засиленият международен маркетинг и повишаването на цените на вътрешния туризъм, всичко това комбинирано прави външните пътувания по-привлекателни и по-достъпни. Всички тези променливи, комбинирани, правят задокеанските почивки по-добре ценени като пари според потребителите.

Разликата между вътрешните и външните пътувания е очевидна, с вътрешния Consumer Price Index (CPI) растейки по-бързо отколкото външния индекс от 2003 год. (фиг. 5). Според Tourism Forecasting Committee, друга причина за разликата в цените на пътуванията е повечето предлагани намаления и по-ниски цени на превозните услуги за дестинации зад граница и солидния растеж на цените за входящия и вътрешен туризъм за външните и вътрешни потребители.
Фигура 5: Ценовата разлика между вътрешните и задокеански пътувания (септември 2000 – септември 2006)


Докладът на TRC отразява това, че задокеанските дестинации се отличават от австралийските по рационални и емоционални елементи. Следва, “пътуванията в Австралия са променлива форма – по-скоро компенсиращи пътувание вместо да не се пътува изобщо”

The Domesticate™ report отразява:

• ‘Националната индустрия е гледала на рационалните бариери като непроменими, но ако поведението започва да се променя, промени трябва да има като цяло. Някои австралийци са много засегнати от ниската стойност на офертите за вътрешните пътувания.

Първоначално изходът е в рационализацията на цените. Всъщност това е повлияно от два факта.

От друга страна задокеанските почивки са съобразени с повечето потребителски разбирания за “справедлива” цена за почивка, докато австралийските са постоянно растящи и трудни за преценка.

Второто е стойността. В частност настаняването, където има недостиг от легла, което определя характера на цените. Но също така цената е обвързана и релевантна на задокеанските.’

В допълнение на доклада на TRC има също съмнения в качеството и детайлите на австралийската почивка. Още веднъж това поражда разлика в предпочитанията за избор на почивка.’

The Domesticate™ report коментира:

На емоционално равнище, задокеанските почивки създават контраст от култура и история с техния ежедневен начин на живот. Това е ключов мотиватор за пътуване. Не само австралиеца, не, диференциацията е висша степен на придобиване на самостоятелност и индивидуалност. Местната култура не е мотиватор за повечето австралийците и тя не създава културен контраст.
Има специфичен начин семействата да направят задокеанските пътувания по-приложими.

Идеята за това, че пътуването е с възпитателна цел важи най-вече за Европа. Това позволява на родителите да се чувстват като “добри родители” и по този начин те правят пътуването заради някой друг

По-важно е че родителите се страхуват от мисълта да пътуват с кола с децата си. Предпочитат да летят, като смятат, че това ще им предложи повече забавление.)’
Промяна по отношение за външните пътувания
- Какво би превърнало едно външно пътуване във вътрешно такова?

Проучването на TRC обръща внимание на промяната в избора на потребителя по отношение на задокеанските и вътрешните пътувания в зависимост от продължителността на пътуванията и почивките.

TRC коментират това, че за да се постигне успех в кратки периоди трябва да се фокусира вниманието върху краткотрайните почивки и дори еднодневните пътувания вътре в страната и да се разшири портфейла от услуги за вътрешните потребители. Вместо да се фокусира върху пътувания, целта би трябвало да е удовлетворяване на: капризи, социални връзки и специални интереси.

Но, както TRC отбелязват, това не е дългосрочно решение на проблема, което означава, че вътрешният туризъм може да се срути за 10-15 години ако младите потребители не придобият “навика” да пътуват и особено вътре в страната.

TRC коментира това, че “моментното фокусиране върху преживяванията е много важно, но предлаганите преживявания трябва да се разшири диапазона им и да отговарят на по-широка сфера от хора”. Това показва също, че “създаването на пакети е много важно” и е също толкова важно “да се създаде неутрални и безпристрастни източници на информация за вътрешния туризъм, който да е организиран около решението на потребителя сам да си изготви програмата – вместо да има индустриална структура”.

Няколко примерни идеи според Центъра за туристически проучвания са:

• Да се създаде доверие и език на общуване с потребителите

• Уеб сайтове (добро сравнение е www.insideflyer.com. Първоначално свободен достъп, сега функционира много успешно като абонаментна услуга)

• Виртуален лиценз и презентация на местата. Възможност за плащане по интернет, което ще увеличи предимствата на предлагания вътрешен продукт. (и ще привлече входящи потоци от туристи)

• Има нужда от национален план за акредитиране на местата за настаняване, който да е неутрален и ясен за всички

• Да се разработят нови необичайни ниши. Например вътрешни круйзи и летни къмпинги за караванен туризъм. Но това трябва да бъде добре проучено и да бъде ориентирано към частния сектор.
Ценови предизвикателства
- Как да се справим с ценовия проблем?

Проучването на TRC предполага, че ако Австралия се справи с ценовия проблем, това ще позволи на вътрешния туризъм да бъде по-конкурентен на външния, Австралия вече не може да игнорира този проблем, особено по отношение на местата за настаняване.

Доклада на Центъра за туристически проучвания “Оцеляване” разкрива:

• ‘Има несъответствие между семейния бюджет и настоящите цени за настаняване, сравнение с Европа разликата е много голяма.

Също така няма надежден национален стандарт за местата за настаняване. Това несъмнено прави пътуванията дори по-непривлекателни и действа като бариера.’

Но, проучването доста ясно показва изискванията, които трябва да се покрият по отношение на цената за да се достигне до тези на задокеанските пътувания.

Центъра за туристически проучвания предлага, че “е необходимо да се обърне внимание на липсата на продукти и преживявания, които да промотират чувство за контраст или диференциация на културата, която потребителите търсят за да въвлекат в своя живот. Може би съществуват много такива, но те не се рекламират”.

Както отчета на “Опитомяване” отбелязва:

увеличаването на разнообразието от вътрешни пакети ще изиграе голяма роля за решаване проблема свързан с цената. Яснотата около цената на почивката създава чувство на реалност. Пакетите също ще премахнат вътрешните такси, и ще направят пътуванията по достъпни и търсени.’

Потребителите да предпочитат вътрешните пътувания

Нарастване важността от пътуване
- Как придвижване туризма “нагоре в листа” пред фактори като сигурност, успех и т.н.т?

Центъра за туристически проучвания (2006) разкрива че потребителските нужди, които създават конкурентни продукти за пътуване (като сигурност и успех) са много силни, и това би изисквало “много значителни инвестиции за да се осъществи в кратки срокове”. Проучването предполага, че туризмът търси да се присъедини към “тези сили ограждайки нашите решения във вид на гнездо и съпоставяйки ги”.

В общи линии в доклада на “Опитомяване”:

Това е по-скоро при семейния живот, където има по-дълъг период на задоволство от скъпите спомени и преживявания, което държи пътуването “горе в списъка”.

• ‘Нужно е да се развият и да се промотират семейните пакети (с изключение на “Worlds” в Куинсланд).

Една от най-големите пречки на вътрешния туризъм е страхът от пътуването; да се развият пътища, които да направят пътуването забавно и приятно би помогнало в голяма степен.

В сферата на маркетинга, трябва да се покаже на родителите образователната страна и предимствата на вътрешните турове сравнени с международните.

С толкова голямо напрежение в живота, задоволяването на желанията и прищявките е нещо много важно. Създаването на пакети и преживявания, които са фокусирани върху това и да се реламират е много важно. Проучването на Центъра за туристически проучвания разкрива, че съвременният пазар на вътрешният туризъм не посреща нуждите на австралийците и внедряването на повече емоция в пътуванията ще помогне. Но, докладът отбелязва и необходимостта от намесата на държавата за да бъдат постигнати определените цели.


Понижаване търсенето за вътрешния туризъм
- Защо австралийците променят своите навици далеч от вътрешния туризъм?
Жизненият стандарт и психологическият профил са едни от причините за това, че австралийците променят своето поведение по отношение на вътрешния туризъм и отбелязано в доклада на Центъра за туристически проучвания:

Има повишена конкуренция за предлаганите продукти. Има разпространение на нови стоки и услуги. Ние искаме вече все повече и повече неща. Те могат да се превърнат в добри източници за печалба на пари.

Продукцията се придвижва, от това да бъде нова, към стандартна и достъпна за все повече хора и да задоволява появилите се нови нужди.

Местата за настаняване трябва да бъдат обновени, дори това да става много бавно. Но отпускането на кредити може да направи процеса по-лесен.

Повечето от маркетинговите насоки имат добра основа за развитие; създаване на цялостност, видимост и приложимост, които да създадат желание за по-честа консумация на техния продукт.

Нивото до което нуждите могат да достигнат, много бързо променят очакванията и създават условия за моментното им задоволяване. Много малко хора вече не виждат причини да се забавляват с неща, които не искат вече.

Колкото и добро да е моментното задоволяване, материалните продукти могат да предложат задоволяване на много персонално равнище. За тези, които ги е грижа от мнението на другите, има много други осезаеми символи вместо пътуването.

За разлика от това, едно от ключовите неща, за постигане на удоволствие от пътуванията са спомените.

Пътуването в Австралия се проваля в опитите да посрещне емоционалните нужди от него за разлика от други дестинации.

То има по-малко предимства пред задокеанските пътувания

Задокеанските пътувания се очаква да бъдат по-малко стресови

Туризмът тук е много лошо ценен спрямо цените по отношение на местата за настаняване

Създава се усещане за много лимитиран продукт, разпространен из цялата страна.
Но, както Центъра за туристически проучвания отбелязва, “важно е да се отбележи, че пътуването е характерно за живота на австралийците. Вместо да се спре да се пътува, то се е превърнало в неизменна част от портфолиото”.

Важно е да се разбере и че за младата генерация пътуването заема много малка част от портфолиото и TRC препоръчват това да бъде разгледано като приоритет при изработването на стратегията за туризма в дългосрочен план.Заключение

Тази втора част от доклада стига до заключението за увеличаващо напрежение върху намаляване на свободното време и на доходите на домакинствата. Това напрежение идва от:

• разпространения избор

• промени в социалната обстановка, и по-специално културата в работата.

Като резултат от този стрес, много хора се чувстват под напрежение.

В същото време, културните и технологични промени резултират върху:

• по-малка толерантност и уважение към възнаграждението (бакшиши)

• увеличаване на необходимостта да се поднови това, което имаш.

Като резултат, австралийците използват малкото си свободно време и доходите си за неща, които ги карат да се чувстват добре в самия момент. Материалните неща не предлагат само моментно задоволство, но и възможност то да се повтаря.

Възможностите за получаване на кредити прави това по-достъпно, но не и при възможностите за почивка. Това разпространено поведение скъпо струва на вътрешния туризъм, в които липсват добра материално- техническа база и конкурентни предимства. Не, че австралийците са загубили своя вкус към пътуванията, просто те ги правят по-рядко и за по-къси периоди. Тук е и критичната необходимост от предлагането на продукти и преживявания, които да увеличат тяхната стойност и привлекателност. Тези нужди са насочени към тези, които се намират под напрежение или тези, които са зависими от мнението и одобрението на другите хора. Това най-често са семейства и младежи, но също така и за силно индивидуални личности.

Удовлетворението от материалното зависи и от личността и от стандарта на живот. С такива комплексни нужди, няма такъв магически “куршум”, който да промени поведението и навиците. Освен ако напрежението и конкуренцията за споделяне на портфейла и времето не намалее (което е нещо необичайно), вътрешните пътувания никога няма да отхвърлят първоначалния си статус, получи ли го от преди около 10-15 години. Вместо това, нужно е да се създаде баланс – между материалното и духовното. Също така трябва да се създаде баланс между почивките в Австралия и в чужбина.

Всъщност вътрешните пътувания не са като цяло пътувания. Те трябва да имат образователна цел и израстване на личността като цяло. Австралия не изглежда да предлага културен контраст от останалите дестинации, а хомогенен. За да видиш природните забележителности, трябва да си платиш някакъв вход, което кара потребителите да изберат международните пътувания пред тези в Австралия. Тези, които търсят одобрението на другите биха избрали пътуване в чужбина за задоволяване на нуждите си. В контраст на това вътрешните пътувания се описват като възможност за социални връзки или бягство от ежедневието. Като резултат, рекламата фокусирана върху “пътуването” не дава желаните резултати, и е неспособна да ги постигне, затова се нуждае от промяна в концепцията си.

Обикновено австралийците показват много леко угрижеността си за това какво трябва да се направи за вътрешния туризъм.

В момента туристическата комуникация променя пазара и го насочва към по-ефективните комуникатори, но не нараства търсенето при пътниците. Те не могат да открият начини да задоволят нуждите си. Едно от предизвикателствата е услугите да варират и да са достъпни според стандарта на живот и личностния характер. Това означава, че по-голямата част от пазара с настоящия бюджет е неспособен да посрещне тези нужди на клиентите.

Семействата и младите потребители (пълнолетните) са свикнали комуникацията да не насочена към техните нужди. Имайки предвид това, че те са най-често групите, които търсят удовлетворението от материалните неща, пътуването само по себе си има малко значение за тях за разлика от други групи.

В продължителен период, това създава много значимо предизвикателство за туризма, защото за следващото поколение туристи няма да има дрига изградена и различна материална база. А според демографските промени за Baby Boomers и DINKS (които са основните пътуващи в момента), бъдещето ще бъде още по сурово.


Съществува схващане у потребителите, че няма неутрален източник за информация за вътрешните пътувания. Това се отразява на всички нива:

• леко чувство, че някои отговаря за туризма на национално равнище

• слаба осведоменост от къде да се получи информация ако я търсиш, освен ако вече не си пътувал редовно

• много информация когато правиш проучване.

Потребителите искат да знаят кои микс от продукти и преживявания отговаря на техните нужди, а не всички възможни варианти.

Има потенциален конфликт между продължителните и кратките пътувания:

• Кратките пътувания, най-ефективният начин да се увеличи търсенето е да се фокусира върху ключовите потребности за задоволяване и доставянето на по-голям пакет от услуги.

• По-продължителните имат нужда да репозиционират пътуванията в Австралия като пътувания и да създадат нова генерация от пътешественици.

Продуктът и проблемът с цената му са друга пречка за пътуванията в Австралия. В момента има значително негодувание относно идеята да се пътува в страната. Времето и парите на австралийците са много ценни и те предпочитат да ги дадат за продукт, които е доказан и съответства на цената си. Индивидуални решения са примерно:

• Местата за настаняване – те са луксозен продукт. По-нататък, трябва да се диференцират продуктите чрез акредитация – национална и безпристрастна.

• Достатъчно на брой пакети – това ще помогне на туризма да стане по-търсен. Също така чрез пакетите се задоволяват интересите на по-голям брои групи, почти всеки ще се съгласи, че това ще повлияе положително на пътуванията.

• Достатъчно атракциони – има много малко неща, които да се правят през почивките, особено за младежите и специално за жените.

Въпреки значителните проблеми на вътрешния туризъм, както по-нагоре споменахме, няма пълно отрицание на пътуването като концепция, по-скоро равносметка на приоритети.
Използвана литература:

AC Nielsen 2005, Unused Leave and Travel Intentions Study (Revision and Follow up),

ACNielsen, Macquarie Park, NSW.

AC Nielsen 2006a, Annual leave accrual awareness study, Wave 1, ACNielsen,

Macquarie Park, NSW.

ACNielsen 2006b, The annual getaway demise as Aussies opt for shorter holidays, news

release, 28 April.

ACNielsen 2006c, Consumer confi dence in decline as more Aussies focus on reducing debt,

news release, 6 June,

Australian Bureau of Statistics 2006a, Australian National Accounts: Tourism Satellite Account,2004-05, ABS Cat. No. 5249.0, ABS, Canberra.

Australian Bureau of Statistics 2006b, Australian National Accounts: National Income,Expenditure and Product, September 2006, ABS Cat. No. 5206.0, ABS, Canberra.

Crouch, G, Devinney, T, Dolnicar, S, Huybers, T, Louviere, J and Oppewal, H, 2006, Tourism andthe competition for discretionary expenditure, Sustainable Tourism CRC, Gold Coast.

Dunning, J, August 2006, What’s driving the declines in WA’s domestic market? Paper

presented to WA Industry Forum, Perth, 10 August.

Haigh, Rowan, 1993, Keeping Australians at home: Tourism import replacement analysis,Occasional paper no. 17, Bureau of Tourism Research, Canberra.

Instinct and Reason, October 2006, Vignette evaluation, Presentation of research results by

Instinct and Reason to Tourism Australia.

Instinct and Reason, July 2006, Domestic communications development, Presentation of

research results by Instinct and Reason to Tourism Australia.

Instinct and Reason, February 2006, Understanding the opportunities for the domestic market,

Presentation of research results by Instinct and Reason to Tourism Australia.

Jones Donald Strategy Partners, October 2006, Project domestic leave: Providing direction forthe implementation of the Employer Program Pilot, Presentation of research results to Carat

on behalf of Tourism Australia.

Maurer, A, et al. 2006, An assessment of the Australian domestic tourism market, Tourism

Research Australia, Canberra.

Ministry of Tourism, August 2006, Domestic and outbound travel patterns: New Zealand,

Summary report, Series 01/06, http://www.tourismresearch.govt.nz/NR/rdonlyres/23E47903-

3F58-402F-8F04-9D444A984A8A/20167/DomesticandOutboundTravelSummary.pdf

O’Mahoney, B, Whitelaw, P. and Ritchie, B, 2006, The effect of fuel price rises on tourism

behaviour: An exploratory Australian study, Sustainable Tourism Cooperative Research Centre,

Gold Coast.

Quantum Market Research, 2006, AustraliaSCAN: Monitoring cultural change, Presentation of

research results by Quantum Market Research to Tourism Australia.

Changing consumer behaviour: Impact on the Australian domestic tourism market 33

RBA (Reserve Bank of Australia), 2006, Statement on Monetary Policy, May 2006, Canberra.

Roy Morgan Research, 2005, Fuel shocks top line results (Asteroid), unpublished research

results from the Roy Morgan Omnibus (CATIbus) survey.

Salt, B, December 2006, Impact of generational change in the Australian tourism industry,

paper presented to the Tourism Futures National Conference, Melbourne, 4–6 December.

Tourism Australia, 2006, Stimulating domestic tourism, 2006 – 2007, Tourism Australia, Sydney.

Tourism Research Australia, 2006, National Visitor Survey, unpublished results, Tourism

Research Australia, Canberra.

Travel Research Centre, 2006, Getting Australians to travel again: Domesticate™, Report

prepared for Tourism Research Australia.

Visit Britain, January 2006, UK market profi le,

VB%20UK_MTP_LR1_tcm12-22704.pdf>База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница