Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственостДата25.10.2018
Размер142.18 Kb.
ТипРешение
О Б Щ И Н А Г Е Н Е Р А Л Т О Ш Е В О, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост
2 0 1 1 година
по

ред

АОС

№…/……г.Населено

място

Имот

УПИ/ПИ

Сграда-ЗП

кв.м/дка

Решение на

ОбС/

Основание

по ЗОС,

НРПУРОИ

Данъчна оценка

лв.

Пазарна оценка/

оценка,

определена от ОбС

лв.

Крайна цена

на

сделката

лв.

Начин на

разпореж-дане

Насрещна страна

по сделката

ФЛ/ЮЛ

ДОГОВОР

№…/….г.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

3415/10.02.2011

гр.Г.Тошево, ул.Й.Йовков

Дворно място 200кв.м -0.25ид.части от УПИ№ХVІІІ -87, кв.65


Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


ЕТ”Добруджа Експорт – Георги Балабанов”


№71 / 21.04.2011

2.

3425/09.03.2011

гр.Г.Тошево, ул.З. Стоянов

Дворно място 20кв.м -0.04ид.части от УПИ№VІ -878, кв.111


Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


Йорданка Чанева Христова-Желева


№73 / 26.04.2011

3.

3421/24.02.2011

с.Василево

Дворно място -768кв.м и казанджийница със ЗП 44кв.м УПИ ІХ-общ. кв.4


Чл.80 от НРПУРОИ


Публ.търг

Господин Йорданов Господинов


№138 / 17.08.2011

4.

3389/21.04.2011

с.Преселенци

Дворно място 2860кв.м -0.5885ид.части от УПИ№ХVІ -138, кв.31

Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


Геновева Иванова Стоянова


№63 / 05.04.2011

5.

3390/21.04.2010

с.Узово

Дворно място1295кв.м

УПИ VІ, кв.27
Чл.36от ЗОС,

Чл.15 от ЗУТ,

Р-е №6-21/12.07.2011Решение

на ОбС


ЕТ”Терра Комерс-Васил Василев”


№287/30.09.2011г.

6.

3119/26.05.2009

с.Сираково

Дворно Място 1076кв.м-0.1210ид.части

от 8 890кв.м

/окол.полигон/


Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


Георги Станчев Даков

№114 /28.05.2011г.

7.

2097/25.05.2006

с.Люляково

Дворно място

90320кв.м

УПИ І, кв.11


Чл.76 от НРПУРОИ

Р-е№2-6/18.02.2011,№3-6/31.03.2011

Публ.търг

„Агро Био Семена –Шабла”ЕООД


№97 /11.05.2011г.

8.

3407/02.02.2011

кв.Пастир

Дворно място1377кв.м

УПИХVІІ–269,

кв.1


Чл.76 от НРПУРОИ

Р-е№2-6/18.02.2011,№3-6/31.03.2011
Публ.търг

Илия Николов Димов и

Димо Николов Димов
№120/28.05.2011г.

9.

3414/02.02.2011

кв.Пастир

Дворно място1099кв.м

УПИ ХХІV–

269, кв.1


Чл.76 от НРПУРОИ

Р-е№2-6/18.02.2011,№3-6/31.03.2011
Публ.търг

Янка Георгиева Попова


№118 /28.05.2011г.

10.

3392/08.02.2011

с.Конаре

Дворно място 180кв.м-0.1184ид.ч от УПИ ІV–4, кв.5


Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


„Агро Мар” ООД

№72/21.04.2011г.

11.

3434/14.03.2011

с.Къпиново

Дворно място5350 кв.м

УПИ VІ–


108, кв.22


Р-е 3-6 от

31.03.2011
Публичен

търг


ЕТ”Аднан Шукриев-Белдас-33”

№119/28.05.2011г.

12.

3432/14.03.2011

с.Къпиново

Дворно място2500 кв.м

УПИ VІІ–


108, кв.22

Р-е 3-6 от

31.03.2011
Публичен

търг


ЕТ”Аднан Шукриев-Белдас-33”

№119/28.05.2011г.

13.

1940/12.01.2006

с.Пчеларово

Зем.земя

ПИ№018049

35 дка


Р-е 03-12

от31.03.2011

Публичен

търг


Костадин Ангелов Костов


№102 /20.05.2011г.

14.

2784/28.01.2008

с.Конаре

Дворно място1600 кв.м
УПИVІ,кв.21


Чл.35 от ЗОС,

Чл.39 от НРПУРОИ
Решение

на ОбС


Иванка Димитрова Илиева

и Мария Димитрова Димитрова№ 327/02.11.2011г.

15.3404/06.12.2010

гр.Г. Тошево

Дворно място595 кв.м
УПИІІ-1325, кв.32


Р-е 03-12

от31.03.2011
Решение

на ОбС


Жельо Христов Драгнев№ 43 от 22.03.2011г.

16.

3400/21.09.2010

гр.Г. Тошево

Дворно място

2750 кв.м

УПИ VІІ,кв.27


Чл.36отЗОС,

Р-е 3-6


от 31.03.2011


Публичен

търг


„Лорд 7” ООД

№331 / 07.11.2011г

17.

3436/21.03.2011

гр.Г. Тошево

Дворно място 34кв.м -0.1394ид.ч от

УПИ№ХХVІІІ-614, кв.64
Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


„Братя Алексиеви”ООД


№62/05.04.2011г.

18.

3293/11.01.2010г

гр.Г. Тошево

Дворно място 97кв.м-0.1019ид.ч от УПИХІІ-1192,

кв.56Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


Георги Вълчанов Георгиев

№115 /28.05.2011г.

19.

3494/02.11.2011г

гр.Г. Тошево

Учред. право на пр-е4.20кв.м в

УПИ№ІV-1795, кв.61Чл.38 от ЗОС и чл.34 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


„Глория –ОЙЛ”ООД


№343/30.11.2011г.

20.

3408/02.02.2011г

кв.Пастир

Дворно място 240кв.м

УПИ№ХVІІІ-269, кв.1Чл.38 от ЗОС и чл.80 от НРПУРОИ


Публичен

търг


Илия Николов Димов и

Димо Николов Димов
№369/27.12.2011г.

21.

3442/29.03.2011г

гр. Г.Тошево

Дворно място 655кв.м

УПИ№ХVІІІ-193, кв.72Чл.35 от ЗОС,чл.39 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


Петър Димитров Пенчев

№354/13.12.2011г.

22.

3492/11.10.2011г

гр. Г.Тошево

Дворно място 115кв.м

УПИ№VІІ-2242, кв.44Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


„Хамбо”ЕООД

№359/16.12.2011г.

23.

2451/18.05.2007г

кв.Пастир

Дворно място 910кв.м

УПИ№ХІІІ-74, кв.18Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


Станка Георгиева Йорданова, Вълчо Йорданов Вълчев,

Гинка Йорданова Милкова-Параскевова№356/14.12.2011г.

24.

3478/08.07.2011г

с.Конаре

Дворно място 300кв.м

УПИ№ХІ-74, кв.5
Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


„Агро Мар” ООД№358/16.12.2011г

25.

3493/28.10.2011г

с.Къпиново

Дворно място 35кв.м вУПИ№І-70, кв.21 и 35кв.м в УПИ№ІІ-70,кв.21

Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


„Никола-Яр” ЕООД


№357/15.12.2011г.

26.

2732/14.12.2007г

с.Балканци

Дворно място 900кв.мУПИ№V-48, кв.5

Чл.35 от ЗОС,

Чл.39 от НРПУРОИ
Решение

на ОбС


Добринка Спасова Йорданова и нас-ци на Димитър Спасов Димитров


№351/07.12.2011г.

27.

2843/20.03.2008г

гр. Г.Тошево

Дворно място 580кв.мУПИ№ІХ-415, кв.22

Чл.35 от ЗОС,

Чл.39 от НРПУРОИ
Решение

на ОбС


София Росенова Хинева,

Искра Веселинова Петрова№370/29.12.2011г.

28.

3456/21.06.2011г

с.Къпиново

/Светлик/Дворно място 150кв.мУПИ№V-102, кв.11

Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


Аднан Шукри Реджеб


№362/20.12.2011г.

29.

3479/23.08.2011г

с.Спасово

Дворно място 45кв.мУПИ№ІІІ-36, кв.15

Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


„Гелерош-2011”ООД

№360/20.12.2011г.

30.

3394/12.07.2010г.

гр.Г.Тошево

Дворно място 260кв.м-0.1745ид.ч от УПИХV-1559,

кв.125Чл.43 от НРПУРОИ


Решение

на ОбС


Илия Георгиев Илиев и Иванка Георгиева Илиева

№61/05.04.2011г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница