Публично обсъждане на изпълнението на отчета за изпълнението на бюджета за 2014 гДата21.01.2018
Размер14.82 Kb.
До
Общински съвет

Град Добрич
Протокол
от

Публично обсъждане на изпълнението на отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г.

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл./ 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич по покана на кмета на Община Добрич и председателя на Общински съвет Добрич на 27 май от 16.00 часа бе организирано публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г.

Кметът на Добрич издаде заповед, с която определи лицата, които трябва да организират и проведат публичното обсъждане на отчета на бюджета за 2014 г. Това са:

•Иван Колев – Зам. кмет „Финанси и общинска собственост”;

•Снежка Денева – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” ;

•Николинка Михайлова – Главен счетоводител;

•Стоянка Генчева – главен експерт „Бюджет” в дирекция „Бюджет и финанси”;

•Димитрина Стоянова – главен експерт „Бюджет” в Дирекция „Бюджет и финанси”;

•Паша Градешлиева – главен експерт „Връзки с обществеността” в дирекция АПИТО.


Материалите за публичното обсъждане се предоставяха от Центъра за услуги и информация на ул. „България“ 12 и от сайта на Община Добрич www.dobrich.bg.
В предварително обявения час в голямата заседателна зала дойдоха представители на средствата за масово осведомяване, комисията по бюджет и финанси към общинския съвет и експерти на община Добрич. След половинчасово изчакване поради липса на представители на местната общност публичното обсъждане не се състоя.

Не се получиха и предложения на електронната поща и на организирания телефон, които бяха обявени 10 дни преди публичното обсъждане.

Изготвил:
Паша Градешлиева

Главен експерт „Връзки с обществеността“Дирекция АПИТО
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница