Публикувано на 10. 2014 г. Писмо с изхстраница1/70
Дата01.05.2018
Размер3.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70
2014 г.
Публикувано на 7.10.2014 г.

Писмо с изх. №6535/6.10.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда в УПИX/ПИ51500.503.82, гр. Несебър", с възложител: Георги Попов.

Писмо с изх. №6109/3.10.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ/ПИ57491.501.408, гр. Поморие", с възложител: Ленин Донев.

Писмо с изх. №6651/3.10.2014 г. относно: "Изграждане на плътна ограда по северната регулационна граница на УПИ V-522, с. Дебелт, община Средец", с възложител: Йордан Трендафилов.

Писмо с изх. №6479/3.10.2014 г. относно: "Изграждане на уличен водопровод, гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: Иванка Атанасова.

Писмо с изх. №6712/3.10.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ81178.502.12, гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Злати Йовчев.

Писмо с изх. №6620/3.10.2014 г. относно: "Задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ/идентификатор 07079.603.11, ПЗ "Север", гр. Бургас", с възложители: "Биосет Комерс" ЕООД и Тихомир Дилчовски.

Писмо с изх. №6252/3.10.2014 г. относно: "Изграждане на вилни сгради и ограда в УПИ/ПИ67800.4.303, м. Буджака, община Созопол", с възложители: "Пелитеч" ООД и "Елима БГ" ООД.

Писмо с изх. №6480/3.10.2014 г. относно: "Изграждане на две жилищни сгради в УПИ, гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: Мариана Атанасова.

Писмо с изх. №6478/3.10.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ, гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: Иванка Атанасова.

Писмо с изх. №6588/3.10.2014 г. относно: "Изграждане на уличен водопровод за УПИ, с. Твърдица, община Бургас", с възложители: Свилен Киряков и Емил Тодоров.

Писмо с изх. №6880/6.10.2014 г. относно: "ЧПУП-ПРЗ за УПИ/ПИ51500.505.1051, КК Сл. бряг-изток, община Несебър", с възложител: "Нова 12" ООД и "Нойа" ООД.

Писмо с изх. №6778/3.10.2014 г. относно: "Мобилна базова станция в ПИ58356.73.333, гр. Приморско", с възложител: "Космо България Мобайл" ЕАД.

Писмо с изх. №6945/6.10.2014 г. относно: "Изграждане на БКТП, ЦГЧ, гр. Бургас", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Писмо с изх. №6313/2.10.2014 г. относно: "Задание за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ/ПИ51500.506.34, КК Сл. Бряг-запад, община Несебър",с възложител: Павел Георгиев.

Писмо с изх. №6503/2.10.2014 г. относно: "Изграждане на нова кабелна линия до ПИ043084, м. Червенка, с. Мокрен, община Котел", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - КЕЦ-Сливен.

Писмо с изх. №6435/2.10.2014 г. относно: "ЧИ на ПУП-ПР за УПИ/ПИ11538.503.170, гр. Св. Влас, община Несебър, с възложител: Георги Чапкънов.

Писмо с изх. №5583/2.10.2014 г. относно: "Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ в с. Твърдица, община Бургас", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - КЕЦ Бургас-Юг.

Писмо с изх. №6449/2.10.2014 г. относно: "Задание за ПУП-ПРЗ за ПИ000183, Стопански двор, с. с. Полски извор, община Камено, с възложител: СД "Тунджа-91-Георгиеви с-ие".

Писмо с изх. №6450/2.10.2014 г. относно: "Задание за ПУП-ПРЗ за ПИ010043, м. "Край село", с. Константиново, община Камено, с възложител: Бисер Сигмянов.

Публикувано на 3.10.2014 г.

Писмо с изх. №6740/1.10.2014 г. относно: "Изграждане на дървен навес-сенник в УПИ, кв. 20. гр. Средец, с възложител: Пламен Петков.

Писмо с изх. №6691/1.10.2014 г. относно: "Изграждане на уличен водопровод, м. Долни плочи. с. Маринка, община Бургас, с възложител: Неделчо Михнев.

Писмо с изх. №6777/1.10.2014 г. относно: "Изграждане на бюст-паметник на Васил Левски в УПИ, кв. 13, с. Руен", с възложител: Тодор Бойнов.

Публикувано на 2.10.2014 г.

Писмо с изх. №6665/1.10.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване и ресторант в УПИ/ПИ11538.503.149, гр. Св. Влас, община Несебър, с възложител: Тодор Бойнов.

Писмо с изх. №7874/1.10.2014 г. относно: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ/ПИ53045.502.109, гр. Обзор, община Несебър, с възложители: Петър Йосифов и Иванка Йосифова.


Публикувано на 1.10.2014 г.

Писмо с изх. №6543/30.09.2014 г. относно: "ПУП-ПП за изграждане на външно ел.захранване в ПИ57491.19.630, м. Лахана, гр. Поморие, с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД КЕЦ-Поморие.

Писмо с изх. №6617/30.09.2014 г. относно: "Изграждане на две еднофамилни сгради за сезонно ползване в и една жилищна, в м. Рахица, с. Горица, община Бяла, с възложител: Олег Некит.

Писмо с изх. №6197/30.09.2014 г. относно: "Изменение на ПУП-ПЗ за надстрояване на съществуваща сграда, кв. Черно море, гр. Несебър", с възложител: "Алфа Билд Инвест" ЕООД.

Писмо с изх. №6580/30.09.2014 г. относно: "Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради в ПИ07598.845.73, ЗВКО "Чайка", гр. Бяла, с възложител: Мартин Щерионов и Галина Щерионова-Иванова.


Публикувано на 30.9.2014 г.

Писмо с изх. № 6498/30.09.2014 г. относно: "Изграждане на автосервиз в ПИ07079..604.29, ПЗ "Север", гр. Бургас", с възложител: "Вега Груп БГ" ЕООД.

Писмо с изх. № 6537/30.09.2014 г. относно: Монтаж на навес, преместване на газ-колонка в ПИ 67800.1.266, гр. Созопол", с възложител: "Петрол" АД.


Публикувано на 29.9.2014 г.

Писмо с изх. № 5429/26.09.2014 г. относно: "Горскостопанска програма за имоти 000928 и 000929, с. Ясна поляна, община Приморско", с възложител: ДЛС-Ропотамо.

Писмо с изх. № 5596/26.09.2014 г. относно: "План-извлечение за промяна вида на сечта", с възложител: ТП ДГС - Котел.

Писмо с изх. № 6439/26.09.2014 г. относно: Изграждане на жилищна сграда в гр. Созопол/ПИ67800.503.426", с възложител: Мария Карабаджакова.

Писмо с изх. № 5930/26.09.2014 г. относно: Изграждане на уличен водопровод, м. Буджака", с възложител: ГД "Марина".

Писмо с изх. № 6370/26.09.2014 г. относно: Изграждане на външно кабелно захранване за сграда в ПИ 44094.21.44, м. Рибарницата, с. Лозенец, с възложител: "ЕВН България Електрорзпределение" ЕАД-КЕЦ Приморско.

Писмо с изх. № 6371/26.09.2014 г. относно: Изграждане на външно кабелно захранване за сграда в ПИ 48619.504.35, гр. Царево", с възложител: "ЕВН България Електрорзпределение" ЕАД-КЕЦ Приморско.

Писмо с изх. № 6372/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на външно кабелно захранване за сграда в ПИ 48619.502.108, гр. Царево", с възложител: "ЕВН България Електрорзпределение" ЕАД-КЕЦ Приморско.

Писмо с изх. № 3729/26.09.2014 г. относно: "Обособяване на площадка за предварително третиране на отпадъци, с. Тънково, община Несебър", с възложител: "КМД" ЕООД.

Писмо с изх. № 6434/26.09.2014 г. относно: "ЧИ на ПУП-ПР за УПИ/ПИ61053.502.41, с. Равда, община Несебър", с възложител: Георги Господинов.

Писмо с изх. № 6451/26.09.2014 г. относно: "План-извлечение за промяна вида на сечта, землище с. Близнак", с възложител: община Малко Търново.

Писмо с изх. № 6108/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 55350.500.25", с. Паницово, община Несебър, с възложител: "Никифорова" ЕООД.

Писмо с изх. № 6419/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ/ПИ 58356.503.479, гр. Приморско", с възложител: "Виктори-Ко" ЕООД.

Писмо с изх. № 4239/26.09.2014 г. относно: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, м. Чаморлията, кв. Ветрен, гр. Бургас", с възложител: Петър Стайков и Калоян Савов.

Писмо с изх. № 6420/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ/ПИ58356.503.434, гр. Приморско", с възложител: "Возалг" ООД.

Писмо с изх. № 5306/26.09.2014 г. относно: "План-извлечение за промяна вида на сечта", с възложител: ТП ДГС - Звездец.

Писмо с изх. № 5468/26.09.2014 г. относно: "Горскостопанска програма за имот 037001, с. Белеврен, община Средец", с възложители: "Дъбрава" ЕАД.

Писмо с изх. № 6058/26.09.2014 г. относно: "План-извлечение за промяна вида на сечта", с възложител: ТП ДГС - М. Търново.

Писмо с изх. № 6155/26.09.2014 г. относно: "Възстановяване на дясна предпазна дига на р. Луда Камчия, с. Градец, община Котел", с възложители: община Котел.

Писмо с изх. № 4787/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на спортна площадка, с. Росен, община Созопол", с възложител: община Созопол.

Писмо с изх. № 6060/26.09.2014 г. относно: "ПУП-ПП за изграждане на външни ВиК връзки за ПИ73571.27.171, м. Боруна, с. Тънково, община Несебър", с възложител: "Мелаинвест и партньори" ООД.

Писмо с изх. № 5537/26.09.2014 г. относно: "Реализация на схема за транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели, м. Росенец, гр. Бургас", с възложители: "Лукойл Нефтохим Бургас" ЕАД.

Писмо с изх. № 5774/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на ограда в ПИ81178.35.189, м. Акра, гр. Черноморец, община Созопол", с възложители: Михаил Йотов и Искра Йотова.

Писмо с изх. № 6486/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в зона Г, кв. М. Рудник, , ПИ7079.650.402, гр. Бургас", с възложител: Иван Саваков.

Писмо с изх. № 6521/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на газово стопанство за захранване с природен газ на сграда за тенекеджийски и бояджийски услуги в УПИ/ПИ07079.2.1735, м. Под шосето, гр. Бургас", с възложители: "Инд Пропъртис" ЕАД.

Писмо с изх. № 6519/26.09.2014 г. относно: "изграждане на две еднофамилни къши в м. До село, с. Маринка, община Бургас", с възложители: Христина Кирковска и Роберт Кирковски.

Писмо с изх. № 5603/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на осем еднофамилни къши за вилен отдих в УПИ/ ПИ57491.19.611, м. Лахана, гр. Поморие", с възложител: "Геликон-13" ООД.

Писмо с изх. № 6664/26.09.2014 г. относно: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ/ПИ51500.503.280, кв. Черно море, гр. Несебър", с възложител: Елена Наумова.

Писмо с изх. № 5195/26.09.2014 г. относно: "ПУП за ПИ81178.9.428, м. Аклади, гр. Черноморец, община Созопол", с възложители: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница