Публикувано на 11. 12. 2015 гДата09.01.2018
Размер99.63 Kb.
Архив - решения по преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони

2015 г.


Публикувано на 11.12.2015 г.

Решение № БС-74-ПрОС/09.12.2015 год. за "Създаване и отглеждане на насаждения от ръж в ПИ017024, фасул и лозя в ПИ018035, фасул в ПИ 018033, фасул и угар в ПИ020008 и фасул, ръж и угари в ПИ015018, с. Мрежичко, община Руен” с възложител: Хюсеин Мехмед.

Решение № БС-73-ПрОС/11.12.2015 год. за "Възстановяване на дейността на рибовъдно стопанство в ПИ07079.6.1423, 07079.6.1424 и 07079.6.1425 в м. Герена, гр. Бургас” с възложител: "Хай Мед Тех" ЕООД.

Публикувано на 9.12.2015 г.

Решение № БС-72-ПрОС/04.12.2015 год. за "Засаждане на трайни насаждения в ПИ011059 и 011061, м. Герена, с. Белодол, община Поморие и изграждане на оранжерии в ПИ00833.10.412,  м. Оранжериите, гр. Ахелой, община Поморие” с възложител: "Агро Ахелой" ООД.

Публикувано на 1.12.2015 г.

Решение № БС-71-ПрОС/16.11.2015 год. за "План-извлечение за промяна вида на сечта на горски територии общинска собственост, собственост на Община Несебър” с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 30.10.2015 г.

Решение № БС-70-ПрОС/29.10.2015 год. за "ПУП-ПУР за осъществяване на достъп до имот с идентификатор 07079.11.424, м. Отманли, кв. Крайморие, община Бургас” с възложител: "Артемис 69 М" ЕООД.

Публикувано на 23.10.2015 г.

Решение № БС-69-ПрОС/23.10.2015 год. за "Създаване на разсадник за декоративни храсти и фиданки в ПИ73571.1.147 и 73571.1.146, м. Корията, с. Тънково, община Несебър” с възложител: "Бургасцвет-90-Танев" ЕООД.

Решение № БС-68-ПрОС/23.10.2015 год. за "Изграждане на къща за гости в ПИ000403, м. До село, с. Медвен, община Котел” с възложител: Николай Колев.

Публикувано на 13.10.2015 г.

Решение № БС-67-ПрОС/12.10.2015 год. за "Горскостопански и ловностопански план за общински горски територии, собственост на община Сунгурларе” с възложител: Община Сунгурларе.

Публикувано на 12.10.2015 г.

Решение № БС-66-ПрОС/09.10.2015 год. за "План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015г. в гори държавна собственост в обхвата на дейност ТП "ДГС Царево"” с възложител: ТП "ДГС Царево".

Публикувано на 8.10.2015 г.

Решение № БС-65-ПрОС/02.10.2015 год. за "План-извлечение за промяна вида на сечта в горски територии в териториалния обхват на ТП "ДГС Айтос"” с възложител: ТП "ДГС Айтос".

Публикувано на 7.10.2015 г.

Решение № БС-64-ПрОС/01.10.2015 год. за "Създаване на лешникови насаждения и закупуване на земеделска техника за обработването и стопанисването им, поставяне на ажурна ограда и мрежа против слани и градушка в поземлени имоти в м. Балабана, м. Арпалъците, м. Кирова лъка, м. Папазлъка, м Еврена, м.Старите лозя, м. Край село, м. Ильовицата, м. Бабуджа, с. Близнак, общ. Малко Търново” с възложител: "Странджа Агро бизнес" ЕООД.

Решение № БС-63-ПрОС/01.10.2015 год. за "ПУП-ПРЗ за ПИ №67800.50.311, м. Куку баир, гр. Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди” с възложител: Пламен Наумов.

Решение № БС-62-ПрОС/01.10.2015 год. за "Създаване на трайни насаждения от ябълки и сливи в ПИ №038012, 038013, 038016 и 038017, с. Звездец, общ. Малко Търново” с възложител: Христо Атанасов.

Публикувано на 28.9.2015 г.

Решение № БС-61-ПрОС/28.09.2015 год. за "Изграждане на къща за гости поземлен имот №000398 м. До село, с. Медвен, общ. Котел” с възложител: "АТ- Инна Билдинг" ООД.

Решение № БС-60-ПрОС/28.09.2015 год. за "ПУП-ПЗ за поземлен имот №008158 м. Плднището, с. Дъбник, общ. Поморие и закупуване на земеделска техника” с възложител: Сюрея Исуф.

Публикувано на 15.9.2015 г.

Решение № БС-59-ПрОС/12.09.2015 год. с възложител: “Блек Сий Мъсълс” ЕООД.

Публикувано на 10.9.2015 г.

Решение № БС-58-ПрОС/10.08.2015 год. за "Създаване на 7 дка трайни насаждения от череши в поземлен имот №007069 м. Язовира, с. Дъбник, общ. Поморие и закупуване на земеделска техника” с възложител: Кадир Смаил.

Публикувано на 31.8.2015 г.

Решение № БС-56-ПрОС/31.08.2015 год. за "Създаване на насаждение от орехи в поземлен имот №000243 м. Над село, с. Дъскотна, общ. Руен” с възложител: Айлин Читак.

Публикувано на 28.8.2015 г.

Решение № БС-55-ПрОСЕО/27.08.2015г. с възложител: „Зора Феникс” ЕООД.

Публикувано на 3.8.2015 г.

Решение № БС-52-ПрОС/31.07.2015 год. за "Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в поземлен имот №87031.88.4 и 87031.92.76, с. Ябълково, общ. Котел” с възложител: Хасан Молла.

Публикувано на 30.7.2015 г.

Решение № БС-53-ПрОС/29.07.2015 год. за изграждане на трафопост в поземлен имот №67800.12.471, м. „Куку баир, земл. гр. Созопол, общ. Созопол” с възложител: общ. Созопол.

Решение № БС-54-ПрОС/29.07.2015 год. за изграждане на жилищна сграда и водопровод в поземлен имот №024185, м. „Хижата”, земл. гр. Каблешково, общ. Поморие” с възложител: „Надия – 96” ЕООД.

Публикувано на 29.7.2015 г.

Решение № БС-46-ПрОС/29.07.2015 год. за изграждане на вилна сграда и ограда в местност „Митков мост”, община Созопол с възложител: Маври Христов.

Публикувано на 23.7.2015 г.

Решение № БС-51-ПрОС/23.07.2015 год. "Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши в ПИ0610 и 05400680, с. Карагеоргиево, и на насаждение от лешници в ПИ024005, с. Дрянковец, община Айтос, с възложител: Тодор Христов.

Публикувано на 22.7.2015 г.

Решение № БС-50-ПрОС/20.07.2015 год. "Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ029003 и 033007, и от дини, чубрица и зеле в ПИ050065, с. Топчийско, община Руен, с възложител: Ахмед Хюсеин.

Решение № БС-49-ПрОС/20.07.2015 год. "Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ036009 и 003007, и от тикви в ПИ036004, с. Мрежичко, община Руен, с възложител: Мустафа Пехливан.

Публикувано на 16.7.2015 г.

Решение № БС-48-ПрОС/15.07.2015 год. "ПУП-ПРЗ за ПИ39164.24.61, м. Под село, с. Кошарица, община Несебър, с възложител: Златко Марков.

Решение № БС-47-ПрОС/15.07.2015 год. "ПУП-ПРЗ за ПИ1208, м. Разширението, с. Каменар, община Поморие, с възложител: Нели Вълчева.

Публикувано на 15.7.2015 г.

Решение № БС-41-ПрОС/13.07.2015 год. "Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ67800.44.33, м. Мапи, гр. Созопол, с възложител: Ставри Сотиров.

Публикувано на 9.7.2015 г.

Решение № БС-45-ПрОС/08.07.2015 год. "Изграждане на двуетажна вилна сграда в ПИ81178.35.56, м. Акра, гр. Черноморец, с възложител: Иван Сабанджиев.

Решение № БС-44-ПрОС/08.07.2015 год. "Изграждане на четири сгради за отдих и курорт и басейн в ПИ67800.40.168, м. Синетудис, гр. Созопол, с възложител: "Св. Никола" ЕООД.

Публикувано на 7.7.2015 г.

Решение № БС-42-ПрОС/01.07.2015 год. "Изграждане на метален навес за сено и селскостопанска техника в ПИ066025, м. Щърбин дол, с. Факия, община Средец, с възложител: Янка Димитрова.

Решение № БС-40-ПрОС/29.06.2015 год. "Създаване на 400 дка насаждение от лавандула и 350 дка насаждения от люцерна в  с. Брястовец, с. Рудник и с. Изворище, община Бургас, с възложител: "Златен клас" ООД.

Публикувано на 1.7.2015 г.

Решение № БС-39-ПрОС/24.06.2015 год. "Създаване на 87 дка насаждение от лавандула в ПИ026006, 026031, 02632, 02636, 026037, 026038, 026039, с. Брястовец, община Бургас, с възложител: Анифе Даулинг.

Публикувано на 30.6.2015 г.

Решение № БС-38-ПрОС/23.06.2015 год. "План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2016 г., землища с. Планиница, с. Топчийско, с. Листец, с. Заимчево, с. Ясеново, с. Снежа, с. Шиварово, с. Руен, с. Ръжица,  с. Ябълчево, с. Зайчар, с. Вресово и с. Череша с възложител: ТП ДГС Айтос.

Решение № БС-37-ПрОС/24.06.2015 год. "ПУП-ПРЗ за ПИ1009, м. Разширението, землище с. Каменар, община Поморие за изграждане на вилна сграда, с възложител: Иво Желев.

Публикувано на 12.6.2015 г.

Решение № БС-35-ПрОС/09.06.2015 год. за създаване на овощна градина от сливови насаждения, с възложител: Ангел Димов.

Решение № БС-36-ПрОС/10.06.2015 год. за промяна вида и интензивността на сечта през 2015, с възложител: ТП ДГС „Айтос“.

Публикувано на 09.6.2015 г.

Решение № БС-33-ПрОС/04.06.2015 год. за разширение на път „с. Кошарица – КК „Слънчев бряг””, с възложител: Община Несебър.

Решение № БС-34-ПрОС/05.06.2015 год. за създаване на насаждения от киви, с възложител: „Профит Икономикс” ЕООД.

Публикувано на 05.6.2015 г.

Решение № БС-32-ПрОС/02.06.2015 год. с възложител: Община Руен.

Публикувано на 29.5.2015 г.

Решение № БС-31-ПрОС/28.05.2015 год. за ”Технологичен план за залесяване", с възложител: ТП ДГС Айтос.

Решение № БС-30-ПрОС/28.05.2015 год. за ”Модернизация на животновъдна ферма, създаване на малинови насаждения и изграждане на ограда в ПИ087016, м. Замбуклу бурун, с. Тича, община Котел", с възложител: "Амалтея" ЕООД.

Решение № БС-29-ПрОС/28.05.2015 год. за ”Създаване на 108 декара насаждения от орехи в ПИ026041, м. Топузлар авлъ, ПИ 010069, м. Яръ ирек и 47 дка лавандулова градина в ПИ011062, м. Яръ ирек, с. Малко село, община Котел", с възложител: Али Мусов.

Публикувано на 28.5.2015 г.

Решение № БС-28-ПрОС/25.05.2015 год. за ”Създаване на 53 декара насаждения от лавандула в ПИ061003 и 061013, 061014, 032029, с. Брястовец, община Бургас и закупуване на земеделска техника", с възложител: Фатме Юсеин.

Публикувано на 15.5.2015 г.

Решение № БС-27-ПрОС/15.05.2015 год. за ”Изграждане на две жилищни сгради в ПИ81178.3.148, м. Акра, гр. Черноморец", с възложител: Велчо Дамянов.

Публикувано на 14.5.2015 г.

Решение № БС-26-ПрОС/13.05.2015 год. за ”План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори, собственост на община Карнобат в обхвата на ТП ДГС "Карнобат", с възложител: ТП ДГС "Карнобат".

Публикувано на 27.4.2015 г.

Решение № БС-25-ПрОС/24.04.2015 год. за ”Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 1074, 1064, кв. 23, м. Разширението, землище с. Каменар, община Поморие, с възложител: "Райан" ЕООД.

Публикувано на 23.4.2015 г.

Решение № БС-24-ПрОС/22.04.2015 год. за ”Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот № 53045.224.1 и 53045.224.2, м. Топрак тарла, землище гр. Обзор, община Несебър, с възложител: "Амба Груп" ООД.

Публикувано на 16.4.2015 г.

Решение № БС-23-ПрОС/15.04.2015 год. за ”Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 53822.11.361, м. Герена, землище с. Оризаре, община Несебър, с възложител: Станислав Петранов.

Публикувано на 08.4.2015 г.

Решение № БС-22-ПрОС/07.04.2015 год. за ”Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 07598.830.8, идентичен с УПИ VIII-20, кв. 230 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр. Бяла, община Бяла”, с възложител: Ангелина Кръстева Юнге.

Решение № БС-21-ПрОС/03.04.2015 год. за ”ПУП-ИПРЗ за поземлени имот № 81178.9.428, местност „Аклади”, землище гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД.

Решение № БС-20-ПрОС/03.04.2015 год. за ”ПУП-ПЗ за поземлен имот №51500.69.44, м. „Инджекьойско блато”, землище гр. Несебър, Община Несебър” с възложител: „Комсед” АД.

Решение № БС-19-ПрОС/03.04.2015 год. за ”Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот №67800.6.554, м. „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол” с възложител: Надежда Стоянова Георгиева.

Публикувано на 03.4.2015 г.

Решение № БС-16-ПрОС/02.04.2015 год. за ”Монтаж на възлов трафопост УПИ ХХVІІІ-8001 /поземлен имот №67800.8.979/, м. Буджака”, землище гр.Созопол, Община Созопол» с възложител „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД

Решение № БС-17-ПрОС/02.04.2015год за план: “ПУП-ПРЗ за поземлен имот №63015.505.173, местност „Старо селище” (зона по §4 от ЗСПЗЗ), с. Атия, община Созопол, за изграждане на жилищна сграда и трафопост”, възложител: Розалин Петков Трендафилов и съсобственик

Решение № БС-18-ПрОС/02.04.2015год.  за “Изграждане на сграда за отдих и курорт, ограда и басейн до 100куб.м в поземлен имот №81178.5.105, местност „Аклади”, землище на гр. Черноморец, община Созопол”, възложител: Станка Тодорова Чепанова

Публикувано на 21.3.2015 г.

Решение № БС-15-ПрОС/13.03.2015г. за  „Изграждане на четири еднофамилни жилищни сгради в ПИ № 67800.3.135, местност „Мисаря”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: наследници на Панай Николов Рейзи

Публикувано на 13.3.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-13-ПрОС/12.3.2015 г. за “Изграждане на жилищни сгради в ПИ67800.10.636, м. Ачмалъци, гр. Созопол",  с възложител: "Алпайн Виста пропъртис" ООД.

Публикувано на 11.3.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-14-ПрОС/09.3.2015 г. за “ПУП-ПРЗ за ПИ 00833.6.75, м. Бабата, гр. Ахелой, община Поморие",  с възложител: Емил Димитров.

РЕШЕНИЕ № БС-12-ПрОС/09.3.2015 г. за “Укрепване на свлачище, изграждане на парк и пътна връзка към ПИ11538.15.10, м. Касада, гр. Св. Влас",  с възложител: "Аква Инвест" ООД и община Несебър.

Публикувано на 23.2.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-11-ПрОС/20.2.2015 г. за “ПУП-ПРЗ за ПИ 00833.6.22, м. Бабата, гр. Ахелой, община Поморие",  с възложител: Любомир Стоянов.

РЕШЕНИЕ № БС-8-ПрОС/11.2.2015 г. за “Изграждане на десет жилищни сгради с външни басейни в 66528.501.650, м. Поляните, с. Синеморец, община Царево",  с възложител: Росен Поподиин.

Публикувано на 11.2.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-10-ПрОС/10.2.2015 г. за “Изграждане на еднофамилна сграда за сезонно ползване в 81178.1.260, м. Атия, гр. Черноморец",  с възложител: Мария Стойчева.

РЕШЕНИЕ № БС-9-ПрОС/10.2.2015 г. за “Изграждане на жилищна кооперация в 07598.224.29, м. Краня, гр. Бяла",  с възложител: "Федорина" ЕООД.

РЕШЕНИЕ № БС-7-ПрОС/10.2.2015 г. за “Изграждане на екопътека "Иванов дол" в ПИ53045.639.641, м. Иванов дол, гр. Обзор",  с възложител: "Емона 2000" ЕООД.

Публикувано на 3.2.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-6-ПрОС/3.2.2015 г. за “ПУП-ПРЗ за ПИ67800.503.193, м. Буджака, гр. Созопол",  с възложител: Кирил Костуров.

Публикувано на 26.1.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-4-ПрОС/24.1.2015 г. за “Изграждане на къщи за гости ПИ36681.30.281, м. До село, с. Катунище, община Котел",  с възложители: Николай Велчев и Стелла Велчева.

Публикувано на 24.1.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-5-ПрОС/24.1.2015 г. за “ПУП-ПРЗ за ПИ67800.50.230, м. Куку баир, гр. Созопол",  с възложител: Община Созопол.

РЕШЕНИЕ № БС-3-ПрОС/24.1.2015 г. за “Изграждане на една къща за гости в ПИ29283.38.7, м. До село, с. Жеравна, община Котел",  с възложител: Мариана Савова.

Публикувано на 16.1.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-2-ПрОС/15.1.2015 г. за “Изграждане на една вилна сграда и трафопост в ПИ67800.50.43, м. Куку баир, гр. Созопол",  с възложител: Яна Райчева.

Публикувано на 15.1.2015 г.

РЕШЕНИЕ №7585/12.01.2015г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №54-ПР/29.11.2013г.

Публикувано на 13.1.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-1-ПрОС/9.1.2015 г. за “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ51500.20.5, м. Бостанлъка, гр. Несебър",  с възложител: Стефан Стратиев.

Публикувано на 12.1.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-70-ПР/8.1.2015 г. за “Изграждане на три жилищни сгради в ПИ009004, м. Реката, с. Медово, община Поморие",  с възложител: "Добрострой БГ" ООД.

РЕШЕНИЕ № БС-68-ПР/8.1.2015 г. за “ПУП-ПРЗ за имот 81178.6.500, м. Аклади, гр. Черноморец община Созопол",  с възложител: Мартин Валасек.

Публикувано на 8.1.2015 г.

РЕШЕНИЕ № БС-69-ПР/7.1.2015 г. за “ПУП-ПРЗ за имот 81178.60.161, м. Митков мост, гр. Черноморец община Созопол",  с възложител: Тонка Долапчиева.

РЕШЕНИЕ № БС-67-ПР/7.1.2015 г. за “Изграждане на базова станция в ПИ096025, м. Карашки път, с. Изворище, община Бургас",  с възложител: "Мобилтел" ЕАД.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница