Публикувано на 28 2014 г. Писмо с изхстраница1/44
Дата20.08.2018
Размер2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
2014 г.
Публикувано на 28.1.2014 г.

Писмо с изх. № 9381/24.01.2014 г. за "Изграждане на разделна канализационна мрежа в гр. Сунгурларе", с възложител: Община Сунгурларе.

Писмо с изх. № 243/23.01.2014 г. за "Изграждане на пункт за зареждане на туристически газови бутилки с газ пропан-бутан в м. Показателя, землище  гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: ЕТ "Авто-Златин Златинов".

Писмо с изх. № 344/24.01.2014 г. за "Изграждане на обслужваща търговска сграда в ПИ № 07079.671.590, к-с Меден рудник, гр. Бургас", с възложител: Паунка Шивачева.

Писмо с изх. № 9263/23.01.2014 г. относно "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта" с възложител: Община Сунгурларе.

Писмо с изх. № 368/24.01.2014 г. за "Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 07079.820.1095, м. Овошките, гр. Бургас", с възложители: Стоян Атанасов.

Писмо с изх. № 347/24.01.2014 г. относно "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта за 2014 г." с възложител: ТП "ДГС Айтос".

Писмо с изх. № 354/24.01.2014 г. за "Изграждане на складова и търговска база в ПИ № 081018, гр. Бургас", с възложители: "Даймънд Пропърти" ООД.

Писмо с изх. № 387/24.01.2014 г. за "Изграждане на жилищна сграда с подземни складове в ПИ № 07079.611.147, гр. Бургас", с възложители: Иван Стоянов, Димитринка Кирякова и Михаил Хаджиянев.

Писмо с изх. № 8514/23.01.2014 г. за "Изграждане на пункт за изваряване на ракия в с. Филаретово, община Котел", с възложител: "Калето" ЕООД.

Писмо с изх. № 289/24.01.2014 г. за "Горскостопанска програма за ПИ № 173003, землище с. Кипилово, община Котел", с възложител: Иван Димов.

Писмо с изх. № 8872/23.01.2014 г. за "Изграждане на вилна сграда в ПИ № 190, м. Червенка, землище гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Георги Михалков.

Писмо с изх. № 290/24.01.2014 г. за "Горскостопанска програма за ПИ № 000157, землище с. Кипилово, община Котел", с възложител: Иван Димов.


Публикувано на 24.1.2014 г.

Писмо с изх. № 241/23.01.2014 г. за "Изграждане на жилищна сграда и гараж, с. Маринка, община Бургас", с възложител: Тодор Ташев.

Писмо с изх. № 271/22.01.2014 г. за "ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.28.819, м. Грънчаря, землище гр. Царево", с възложител: "Био Градина" ООД.

Писмо с изх. № 338/22.01.2014 г. за "Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 67800.503.87, землище гр. Созопол", с възложител: Йордан Йорданов.

Писмо с изх. № 374/22.01.2014 г. за "Изграждане на вилна сграда в ПИ № 67800.5.189, м. Буджака, землище гр. Созопол", с възложител: Тензиле Осман.

Писмо с изх. № 147/21.01.2014 г. за "Изграждане на ограда, гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Стоянка Ян.

Писмо с изх. № 138/21.01.2014 г. за "Задание за изработване на ПУП-ПП, трасе за външно захранване за жилищна сграда, ПИ № 51500.32.20, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър", с възложители: "Сим-Инвест" ООД.

Писмо с изх. № 112/21.01.2014 г. за "Изграждане на къща в УПИ I-96, кв. 17, землище с. Зидарово, община Созопол", с възложител: Димитър Батилов.

Писмо с изх. № 9270/21.01.2014 г. за "Изграждане на вилна сграда в ПИ № 57491.19.587, м. Лахана, землище гр. Поморие", с възложител: Павел Бошнаков.

Писмо с изх. № 150/21.01.2014 г. за "Реконструкция на компресорно отделение, обвръзка и интегриране на нов центробежен компресор в инсталация "Абсорбция и газофракциониране", с възложител: "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Писмо с изх. № 8629/20.01.2014 г. за "ЧИ на ПУП-ПР, за ПИ № 51500.508.185, к.к. Сл. бряг-запад, землище гр. Несебър", с възложители Коста Айтов, Мария Стаматова, Добрина Цолова и др.


Публикувано на 23.1.2014 г.

Писмо с изх. № 7001/22.01.2014 г. за "Изменение на ПУП-ПРЗ, м. Юрта-Балкана, к.к. Сл. бряг-запад, землище гр. Несебър", с възложител: "Тера тур сервиз" ЕООД.

Писмо с изх. № 357/22.01.2014 г. за "ПУП-Парцеларен план за елементи от техническата инфраструктура, м. Соленки, гр. Созопол и с. Равадиново", с възложител: Община Созопол.

Писмо с изх. № 7255/21.01.2014 г. за "Пристройка и преустройство на съществуващ навес за склад в ПИ № 07079.2.2119, м. Хайнлъка, землище гр. Бургас", с възложител: "Евростил" ООД.

Писмо с изх. № 204/21.01.2014 г. за "Изграждане на водопровод и битова канализация за захранване на ПИ № 07079.820.1175, м. Овошките, землище гр. Бургас", с възложител: "Сарафово Хоумс" ООД.

Писмо с изх. № 101/20.01.2014 г. относно "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта за 2014 г,. землище с. Твърдица, община Бургас", с възложител: ТП "ДГС Бургас".

Публикувано на 22.1.2014 г.

Писмо с изх. № 346/21.01.2014 г. относно "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци-Братово", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 47/20.01.2014 г. за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване за група от седем вилни сгради,  м. Диньов гьол, гр. Царево", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение-КЕЦ Приморско".

Писмо с изх. № 48/20.01.2014 г. за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване на хотел,  м. Буджака, гр. Созопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение-КЕЦ Приморско".

Писмо с изх. № 49/20.01.2014 г. за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване за многофамилна вилна сграда,  м. Буджака, гр. Созопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение-КЕЦ Приморско".

Писмо с изх. № 2450/20.01.2014 г. за "ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел, м. До казармите, гр. Айтос", с възложител: "Алмар Сийфуд" АД.

Писмо с изх. № 247/20.01.2014 г. за "Изграждане на ведомствена дизел и метан станция, гр. Бургас", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 59/20.01.2014 г. за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване, м. Св. Марина, гр. Созопол", с възложител: "Феър Плей Пропъртис" АДСИЦ.

Писмо с изх. № 43/20.01.2014 г. за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване за смесена сграда,  гр. Ахтопол", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение-КЕЦ Приморско".

Писмо с изх. № 245/20.01.2014 г. за "Външно кабелно електрозахранване,  гр. Бяла", с възложител: "Енерго-Про Мрежи" АД.

Писмо с изх. № 244/20.01.2014 г. за "Външно кабелно електрозахранване,  гр. Бяла", с възложител: "Енерго-Про Мрежи" АД.

Писмо с изх. № 146/20.01.2014 г. за "Интегриран проект за осигуряване на балансирана градска среда в ж.к Възраждне,  гр. Бургас", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 145/20.01.2014 г. за "Интегриран проект за осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ,  гр. Бургас", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 144/20.01.2014 г. за "Интегриран проект за осигуряване на балансирана градска среда в ж.к Меден рудник,  гр. Бургас", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 198/20.01.2014 г. за "Изграждане на едноетажна постройка-гараж в  гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: "Велина-Лара" ЕООД.

Писмо с изх. № 8842/20.01.2014 г. за "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.30.5, м. Кафка, кв. Крайморие, гр. Бургас", с възложител: Иван Трифонов и Костадин Костадинов.

Писмо с изх. № 139/20.01.2014 г. за план "ПУП-ПРЗ за ПИ 0800010, м. До село, с. Брястовец, община Бургас", с възложител: Андон Димитров и Валентин Димитров.

Писмо с изх. № 218/20.01.2014 г. за "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 58356.504.548, с.о. Узунджата, гр. Приморско", с възложител: Момчил Миланов.

Писмо с изх. № 152/20.01.2014 г. за "Задание за изработване на ПУП-ПРЗ, гр. Обзор, община Несебър", с възложител: Елисавета Стоянова.

Писмо с изх. № 83/20.01.2014 г. за "Изграждане на вилна сграда в ПИ 81178.41.353, с.о. Червенка, гр. Черноморец", с възложител: Димитър Димов.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница