Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственостстраница1/15
Дата09.09.2016
Размер2.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Р Е Г И С Т Ъ Р

НА

РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

по ред

Имот

Акт №

Данъчна оценка

Пазарна оценка

Крайна цена

Начин на разпореждане

Насрещна страна по сделката

Други данни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

УПИ ІІ, кв.137 по плана на гр.Сандански, община Сандански
2 250.00

3 532.00

3 532.00

Чл.38, ал.2 от ЗОС и решение №154/2008г. на ОбС

Реджеп Рахман Емин

Право на строеж
Договор

№ 44-05 / 2009г.2

240 м2 от УПИ І и 82 м2 от УПИ ІІІ в кв.21 по плана на с.Лешница, община Сандански

№№

580 и 582 от 04.02.2008г.483.00

2 898.00

2 898.00

Чл.35, ал.3 от ЗОС

Георги Кирилов Кутлев

продажба
Договор

№ 55-05 / 2009г.3

УПИ ХХІІІ в кв.6 по плана на с.Струма, община Сандански

№ 376 / 26.02.2007г.

611.00

733.00

733.00

Чл.35, ал.3 от ЗОС

Куна Стоянова Фидина

продажба
Договор

№ 66-05 / 2009г.4

УПИ ХХХ, кв.121 по плана на гр.Сандански, община Сандански

№ 607 / 15.04.2008г.

6 200.00

27 200.00

27 200.00

Чл.35, ал.3 от ЗОС и решение №164/2007г на ОбС

Харалампи Христов Николов

продажба
Договор

№ 72-05 / 2009г.5

62 м2 от ПИ №5 в м.Нишан таши”, землище на гр.Сандански

№ 404 / 01.06.2007г.

744.00

1 250.00

1 250.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и реш-е №33/2008г на ОбС

Ефталия Благоева Стоилова

продажба

Договор


№ 104-05 / 2009г.

6

УПИ Х, кв.5 по плана на с.Лебница, община Сандански

№ 674 / 06.03.2009г.
1 352.40

1 352.40

Чл.35, ал.3 от ЗОС

Ягода Иванова Георгиева

продажба
Договор

№ 120-05 / 2009г.7

Училищна сграда със застроена площ 132 м2 и двор на училището УПИ ІІ, кв.9 по плана на с.Златолист, община Сандански, област Благоевград с площ 2 300 м2

№ 176 / 24.07.2006г.

6 871.8 0

25 285.00

25 600.00

Публичен търг

„ГРУУП” ЕООД

Гр. Петричпродажба

Договор


№ 173-04 / 2009г.

8

1 128 м2 от УПИ І, кв.2 по плана на с.Зорница, община Сандански

№ 543 / 10.01.2006г.

958.00

1 128.00

1 128.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и реш-е №69/2009г на ОбС

Красимир Стоянов Вангелов

продажба
Договор

№ 176-05 / 2009г.9

102 м2 от УПИ ІV, кв.27 по плана на с.Джигурово, община Сандански

№ 593 / 18.02.2008г.

253.00

1 020.00

1 020.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и реш-е №209/2009г на ОбС

Калин Ташков Терзийски

продажба
Договор

№ 177-05 / 2009г.10

450 м2 от УПИ ХІІІ, кв.32 по плана на с.Левуново, община Сандански

№ 105 / 02.12.1999г.

675.00

1 800.00

1 800.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и решение №208/2008г на ОбС

ЕТ „Руми – Румен Пачов”

продажба
Договор

№ 188-05 / 2009г.11

362 м2 от ПИ № 000787, местност „Андъка” землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

№ 664 / 30.01.2009г.

59.52

66.09

66.09

Чл.40, ал.1 и 8 от ЗОС и решение №103/2008г на ОбС

Венера Илиева Нечкова и Георги Илиев Георгиев

замяна
Договор

№ 211-05 / 2009г.12

УПИ І, кв.4 по плана на с.Зорница, община Сандански, област Благоевград целият с площ 700 м2

№ 349 / 20.02.2007г.

1 545.60

7 000.00

10 550.00

Публичен търг

Павел Кирилов Ангелов

С.Срумяни, община Струмянипродажба
Договор

№ 218-04 / 2009г.13

½ от УПИ ІХ, кв.28 по плана на с.Поленица, община Сандански

№ 912 / 30.09.2005г.

620.00

8 640.00

8 640.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и решение №158/2008г на ОбС

Магдалена Кирилова Велева

продажба
Договор

№ 225-05 / 2009г.14

243 м2 от УПИ VІІ, кв.4 по плана на с.Ласкарево, община Сандански

№ 662 / 30.01.2009г.

364.50

972.00

972.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и решение №86/2008г на ОбС

Красимир Стоянов Вангелов

продажба
Договор

№ 242-05 / 2009г.15

УПИ VІ, кв.2 по плана на с.Лебница, община Сандански

№ 689 / 07.05.2009г.

1 337.60

1 843.00

1 843.00

Чл.35, ал.3 от ЗОС

Андрея Костадинов Новаков

продажба
Договор

№ 243-05 / 2009г.16

½ от УПИ ІІІ, кв.119 по плана на гр.Сандански, община Сандански

№ 10 / 20.10.1998г

7 400.00

11 100.00

11 100.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и решение №88/2009г.

Евгени Георгиев Стоянов


продажба
Договор

№ 275-05 / 2009г.17

Училищна сграда със застроена площ 155 м2 и двор на училището в застр. полигон на село Горна Сушица, община Сандански, област Благоевград, целия с площ 760 м2

№ 415 / 26.06.2007г.

7 351.40

7 114.00

8 500.00

Публичен търг

Никола Илиев Дзанков

Гр.София


продажба

Договор


№ 288-04 / 2009г.

18

785 м2 от УПИ І, кв.7 по плана на с.Хотово, община Сандански

№ 675 / 06.03.2009г.

1 887.00

3 930.00

3 930.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и реш-е №40/2009г на ОбС

„Хит хот хаус” ООД, гр.Сандански

продажба
Договор

№ 308-05 / 2009г.19

Бивш пионерски лагер в местността ”Тремушница”: дворно място с площ 40 033 м2 в землището на с.Плоски, община Сандански, област Благоевград и построените в него сгради: склад със ЗП 120 м2, сграда на два етажа със ЗП 144 м2 и РЗП 288 м2, сграда на два етажа със ЗП 572 м2 и РЗП 1144 м2, сграда – тоалетна със ЗП 60 м2, сграда на два етажа със ЗП 120 м2 и РЗП 240 м2, сграда на два етажа със ЗП 120 м2 и РЗП 240 м2, сграда на два етажа със ЗП 144 м2 и РЗП 288 м2 и сграда – умивалня със ЗП 60 м2.

№ 668 / 06.03.2009г

115 811.40

369 922.00

369 932.00

Публичен търг

„БЕТОН” ЕООД,

Гр.Санданскипродажба

Договор


№ 323-04 / 2009г.

20

Лозе от 27.011 дка в местност ”Краши валог”, съставляваща неурегулиран ПИ №109003 в земл. на с.Джигурово, община Сандански, област Благоевград

№ 647 / 30.01.2009г

5 554.00

17 996.00

18 000.00

Публичен търг

Атанас Димитров Ръждев

Гр.Санданскипродажба
Договор

№ 346-04 / 2009г.21

Имот пл.№250 в УПИ І, кв.11 по плана на град Мелник, община Сандански, област Благоевград, ведно с построените в него обект сграда изградена до кота нула със ЗП 270 м2 и сграда на два етаж със ЗП 90 м2 и РЗП 240 м2

№ 673 / 06.03.2009г.

33 037.80

58 480.00

106 000.66

Публичен търг

„СЪН СИТИ” ООД

Гр.Санданскипродажба

Договор


№ 365-04 / 2009г.

22

60 м2 от УПИ VІІІ, кв.114а по плана на гр. Сандански, община Сандански

№ 624 / 20.06.2008г.

980.00

1 464.00

1 464.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и решение №88/2009г на ОбС

Н-ци на Илия Митрев

замяна
Договор

№ 369-05 / 2009г.23

Нива от 9.802 дка в местност ”Банята”, съставляваща неурегулиран ПИ №037001 в земл. на с.Левуново, община Сандански

№ 646 / 30.01.2009г.

1 110.00

7 587.00

7 625.00

Публичен търг

„СЛАВЯНКА – 64” ЕООД,

Гр.Варна


продажба

Договор


№ 385-04 / 2009г.

24

УПИ І, кв.28 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград целият с площ 1 194 м2

№ 627 / 08.01.2009г.

5 134.00

11 940.00

12 140.00

Публичен търг

Николай Димитров Апостолов

С. Ново Делчево, община Санданскипродажба
Договор

№ 395-04 / 2009г.25.

УПИ І, кв.3 по плана на с.Зорница, община Сандански, област Благоевград с площ 1000 м2

№ 775 / 10.11.2004г.

1 896.00

10 000.00

10 101.00

Публичен търг

Павел Кирилов Ангелов

С.Срумяни, община Струмянипродажба
Договор

№ 397-04 / 2009г.26

Нива от 49.487 дка в местност ”Ормана”, съставляваща неурегулиран ПИ №002001 в земл. на с.Вълково, община Сандански, област Благоевград

№ 701 / 20.05.2009г.

6 668.00

28 702.00

51 702.00

Публичен търг

Валентин Атанасов Петров

С.Вълково, община Санданскипродажба

Договор


№ 421-04 / 2009г.

27

Супермаркет „Албена” състоящ се от І-ви етаж:сладкарница с площ 121.50 м2, складови помещения с площ 217 м2, ІІ-ри етаж: магазин с площ 312 м2, построен в УПИ VІІ, кв.6 по плана на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград

№ 317 / 27.01.2007г.

108 179.60

545 199.00

545 205.00

Публичен търг

„БУРИ” ЕООД

Гр. Санданскипродажба

Договор


№ 431-04 / 2009г.

28

Нива от 60.359 дка в местност ”Бегова поляна”, съставляваща неурегулиран ПИ №098005 в земл. на с.Хърсово, община Сандански, област Благоевград


№ 969 / 26.10.2005г.

8 273.00

55 138.00

55 140.00

Публичен търг

Гълъб Петров Паласчев

Гр. Санданскипродажба

Договор


№ 439-04 / 2009г.

29

Нива от 14.323 дка в местност ”Бегова поляна”, съставляваща неурегулиран ПИ №099002 в земл. на с.Хърсово, община Сандански, област Благоевград

№ 971 / 26.10.2005г.

1 634.00

9 543.00

9 550.00

Публичен търг

Цветелина Георгиева Шутова

Гр. Петричпродажба

Договор


№ 442-04 / 2009г.

30

Нива от 35.630 дка в местност ”Бегова поляна”, съставляваща неурегулиран ПИ №098005 в земл. на с.Хърсово, община Сандански, област Благоевград

№ 970 / 26.10.2005г.

4 884.00

31 773.00

31 780.00

Публичен търг

Цветелина Георгиева Шутова

Гр. Петричпродажба

Договор


№ 443-04 / 2009г.

31

1 030 м2 от УПИ VІІ, кв.5 по плана на град Мелник, община Сандански, област Благоевград, целия с площ 1 530 м2 ведно с построена в него сграда /бивш информационен център/ със ЗП 45 м2 и РЗП 105 м2

№ 677 / 11.03.2009г.

7 244.20

179 353.00

179 365.00

Публичен търг

„АДЕЛИНА СТИЛ -99” ЕООД

С. Долна Градешница

Община Кресна


продажба

Договор


№ 444-04 / 2009г.

32

УПИ ХV, кв.22 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград целият с площ 520 м2

№ 706 / 12.08.2009г.

1 990.00

4 680.00

4 684.00

Публичен търг

Борис Илиев Димитров

Гр. Санданскипродажба
Договор

№ 483-04 / 2009г.33

126 м2 от УПИ ІV, кв.2 по плана на гр. Мелник, община Сандански

№ 700 / 20.05.2009г.

378.00

10 248.00

10 248.00

Чл.36, ал.1 от ЗОС и решение №130/2009г на ОбС

„Анис Мелник Груп” ООД, гр.Сандански

продажба
Договор

№ 463-05 / 2009г.34

ПИ №000395 с площ 0470 дка в м. „Стопански двор”, земл. на с.Калиманци, община Сандански, област Благоевград

№ 640 / 09.01.2009г.

1 028.00

1 410.00

1 410.00

Чл.35, ал.3 от ЗОС

Румен Георгиев Ризов

продажба
Договор

№ 492-04 / 2009г.35

УПИ VІІ, кв.22 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград целият с площ 520 м2, ведно с построените в него сграда на един етаж със ЗП 82 м2 и навес на един етаж със ЗП 84 м2

№ 705 / 25.05.2009г.

5 960.20

6 035.00

12 121.00

Публичен търг

Николай Димитров Апостолов

С. Ново Делчево, община Санданскипродажба
Договор

№ 497-04 / 2009г.36

Сграда за изваряване на ракия на един етаж със ЗП 60 м2, намираща се в нива имот №120003 в земл. на с.Хърсово, община Сандански

№ 384 / 24.10.2001г.

699.60

708.00

708.00

Чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

Атанас Манов Атанасов

Гр.София


продажба
Договор

№ 511-04 / 2009г.37

Магазин №1 об.ч. от бивш супер- маркет „Вихрен” на един етаж, вкл. търговско помещение и склад със ЗП 142.79 м2, намиращ се на партерния етаж на жилищна сграда в УПИ І, кв.114 по плана на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград

№ 712 / 28.09.2009г.

93 631.00

146 090.00

146 500.00

Публичен търг

ЕТ „Людмила Попангелова”

Гр. Санданскипродажба
Договор

№ 517-04 / 2009г38

Магазин №4 об.ч. от бивш супер- маркет „Вихрен” на един етаж, вкл. търговско помещение и склад със ЗП 158.40 м2, намиращ се на партерния етаж на жилищна сграда в УПИ І, кв.114 по плана на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград

№ 712 / 28.09.2009г.

103 866.60

163 963.00

164 500.00

Публичен търг

Гълъб Петров Паласчев

Гр. Санданскипродажба
Договор

№ 518-04 / 2009г


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница