Р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница12/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

36

БAPУTИ И EKCПЛOЗИBИ; ПИPOTEXНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ


барути, експлозиви, бикфордови фитили, артикули за фойерверки,кибрити, пирофорни сплави под всякъкви форми37

ФOTOГPAФCKИ ИЛИ KИHEMATOГPAФСКИ ПРОДУКТИ


фотографски плаки, фотоленти, плоскоформатни филми, чуствителни, неекспонирани фотоленти на рула, неекспонирана фотографска хартия, картон и текстил, фотографски плаки, кинематографски филми, химически препарати за фотографски цели38

PAЗЛИЧHИ BИДOBE ПPOДУKTИ HA ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ


изкуствен графит, активен въглен, талово масло,отпадъчни луги от производството на целулозна маса, терпантинови масла, колофони и смолни киселини, дървесен катран, инсектициди, фунгициди, хербициди, дезинфекционни средства, препарати за апретура или дообработка, препарати за декапиране на метали,антидетонаторни препарати, смеси и заряди за пожарогасители, ускорители на реакции, сложни органични разтворители и разредители,строителни разтвори, легирани химически елементи, диагностични или лабораторни реактиви, промишлени монокарбоксилни мастни киселини, свързващи препарати за леярски форми, отпадъчни продукти от химическата промишленост39

ПЛACTMACИ И ПЛACTMACOBИ ИЗДEЛИЯ


полимери на етилена, пропилена и стирена в първични форми; полимери на винилхлорида, винилацетата в първични форми; акрилови полимери в първична форма; полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първична форма; полиамиди, аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми; силикони, целулоза й нейните химически производни, естествени полимери, отпадъци, изрезки и остатъци, пластмасови едножични влакна, пластмасови тръби и маркучи, пластмасови подови настилки,пластмасови вани, душове, мивки, пластмасови транспортни или опаковъчни артикули, пластмасови съдове и прибори за сервиране, пластмасови артикули за оборудване в строителството, канцеларски и училищни артикули, пласдтмасови облекла, гарнитури,40

KAУЧУK И KAУЧУKOBИ ИЗДEЛИЯ


естествен и синтетичен каучук, регенериран каучук, отпадъци от невтвърден каучук, нишки и въжета от вулканизиран каучук, плочи, ленти и листове от невтвърден каучук, транспортни ленти от каучук, пневматични гуми от каучук, втвърден каучук41

KOЖИ /PAЗЛИЧHИ OT KOЖУXAPCKИ


сурови кожи от едър рогат добитък или кожи от еднокопитни, сурови дори обезкосмени или цепени овчи кожи, дъбени кожи, замшеви кожи, възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листа или ленти42

KOЖEHИ ИЗДEЛИЯ; CEДЛAPCKИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ;ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА
сарашки или седларски артикули за всякакви животни, куфари, тоалетни куфарчета , куфарчета за документи и папки,облекла и допълнения към облеклото от естествена или въстановена кожа, артикули от естествена или въстановена кожа за технически цели,други изделия от естествена или въстановена кожа, изделия от черва, от ципи ,от дебели черва, от покочни мехури или от сухожилия43

KOЖУXAPCKИ KOЖИ И OБЛEKЛA OT ТЯХ;ИЗКУСТВЕНИ КОЖУХАРСКИ КОЖИ
сурови кожухарски кожи,дъбени или апретирани кожухарски кожи, облекла , допълнения към облеклото и артикули от кожухарски кожи, изкуствени кожухарски кожи и артикули44

ДЬPBEH MATEPИAЛ И ИЗДEЛИЯ OT ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ;ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
дърва за горене под формата на трупчета, цепеници ,клони,дървени въглища,дървесен талаш, фурнирни листове, дървесни частици,шперплат, фурнировани плоскости, дървени рамки за картини, фотографии, огледала;,бъчви, каци, щайги, съдове и прибори от дървен материал, мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета,кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия от дървен материал;статуетки и други изделия за украса от дървен материал; артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал;45

KOPK И KOPKOBИ ИЗДEЛИЯ


естествен корк необработен или само почистен; отпадъци от корк;натрошен, гранулиран или пулверизиран корк, агломериран корк и изделия от агломериран корк,46

TPЬCTИKOBИ ИЛИ KOШHИЧAPCKИ ИЗДЕЛИЯ


сплитки и подобни артикули от материали за плетене, кошничарски изделия изработени директно във форма от материалите за плетене или конфекционирани , изделия от луфа47

ДЬPBECHA MACA ИЛИ MACA OT ДPУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ;ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ


механична дървесна маса, химична дървесна маса за разтваряне, химична дървесна маса натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне, дървесна маса , получена при съчетанието на механична и химична обработка, влакнести маси получени от хартии или картони за рециклиране или други влакнести целулозни материали, хартии или картони за рециклиране;48

XAPTИИ И KAPTOHИ; ИЗДEЛИЯ OT ЦЕЛУЛОЗНА МАСА,ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН
вестникарска хартия на роли или листа, хартии и картони , непокрити, от видовете използвани за писане и печатане или други графични цели и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране,неперфорирани , на роли или на листа с квадратна или правоъгълна форма; хартии за направа на тоалетна хартия и салфетки, за почистване на грим, на хартии за подсушаване на ръцете,хартии за домакинска , хигиенна или тоалетна употреба; целулозна вата и платна от целулозни влакна , дори крепирани, плисирани, релефно щамповани, перфорирани, повърхностно оцветени,декорирани, напечатани; крафтхартии и крафткартони, непокрити нито намазани, на роли или на листа;, други хартии и картони непретърпели допълнителна преработка; растителен пергамент,малоустойчиви хартии, паус,хартия, и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа; композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване , непокрити, нито импрегнирани , дори вътрешно подсилени, на роли или на листа;цигарена хартия, етикети49

ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗДATEЛCTBA,НА ПРЕСАТА ИЛИ НА ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ;РЪКОПИСНИ ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ


книги, брошури и подобни печатни издания, дори на отделни листа, вестници и печатни периодични издания, дори илюстровани или съдържащи рекламни материали,албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцветяване за деца ,ноти в ръкопис или отпечатани, илюстровани или не,дори подвързани;картографски изделия от всякакъв вид,стенни карти, топографски планове и глобуси;архитектурни и инженерни планове и чертежи, копия получени с индиго; пощенски и таксови марки и картички, банкноти, чекове, акции или облигации;превадки от всякакъв вид; календари от всякакъв вид и други печатни произведения, включително картини , гравюри и фотографии;50

KOПPИHA


пашкули от копринени буби, годни за свилоточене ;сурова коприна; отпадъци от естествена коприна,прежди от естествена коприна,прежди от отпадъци от естествена коприна, непригодени за продажба на дребно;прежди от естествена коприна или отпадъци от естествена коприна, пригодена за продажби на дребно;косми от месина;тъкани от прежди от естествена коприна или отпадъци от естествена коприна51

BЬЛHA, ФИHИ И ГPУБИ ЖИВОТИНСКИ KOCMИ;ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ
вълни,нещрайхгарни, нито камгарни; фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни; отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, прежди от камгарна вълна, тъкани от щрайхгарна вълна, прежди от фини животински косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно;тъкани от груби животински косми или конски косми52

ПAMУK


памук кардиран , нито пениран; отпадъци от памук; памук , кардиран или пениран; шевни конци от памук, пригодени за продажба на дребно; памучни прежди,памучни тъкани53

ДPУГИ PACTИTEЛHИ TEKCTИЛHИ BЛАКНА;ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА
необработен или обработен лен, но непредан; дреб и отпадъци от лен ;коноп,необработен или обработен, но непредан; дреб и отпадъци от коноп;юта и други текстилни ликови влакна обработени и необработени но непредани; сизал и други текстилни влакна ,кокосово влакно,абака,рами и други растителни влакна;прежди от юта или от други текстилни ликови влакна;тъкани от лен, тъкани от юта и други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди54

CИHTETИЧHИ ИЛИ ИЗKУCTBEHИ HИШКИ


шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на дребно;, прежди от синтетични нишки,непригодени за продажба на дребно;прежди от изкуствени нишки ,непригодени за продажба на дребно;синтетични монофиламенти с линейна плътност от синтетични текстилни материали; изкуствени монофиламенти от изкуствени текстилни материали;прежди от синтетични или изкуствени нишки, пригодени за продажба на дребно;тъкани от синтетични и изкуствени нишки;55

ЩAПEЛHИ CИHTETИЧHИ ИЛИ ИЗKУCТВЕНИ ВЛАКНА


кабели от синтетични влакна, кабели от изкуствени влакна ,синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене;изкуствени щапелни влакна , некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;отпадъци от синтетичнви или изкуствени влакна; шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна;прежди от изкуствени и синтетични щапелни влакна; тъкани от синтетични или изкуствени щапелни влакна;56

BATИ, ФИЛЦOBE И HETЬKAHИ TEKСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ;СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ;КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА;АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО


вати от текстилни материали и артикули от тези вати;възли и пъпки от текстилни материали; филцове, дори импрегнирани, промазани,покрити или ламинирани; нетъкани текстилни материали ,дори импрегнирани, промазани,покрити или ламинирани;, нишки и въжета от каучук, покрити с текстил, текстилни прежди, ленти и подобни форми, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси; метални и метализирани прежди, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал; обвити прежди, обвити ленти, различни от обвитите прежди от конски косми, шенилна прежда; канапи и въжета и дебели въжета плетени или не , дори импрегнирани или промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси;мрежи с завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, конфекционирани мрежи за риболов;артикули от прежди, канапи, въжета или дебели въжета;57

KИЛИMИ И ДPУГИ ПOДOBИ HACTИЛКИ


килими от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани; тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок; ръчно тъкани килими;килими и подови настилки от филц;58

CПEЦИAЛHИ TЬKAHИ; TЬФTИHГ ИЗДЕЛИЯ,ДАНТЕЛИ,ГОБЛЕНИ,ПАСМАНТЕРИЯ,БРОДЕРИИ
изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда;хавлиени тъкани; тъкани със сплитка гаце; тюлове и фини мрежести тъкани, дантели на парче , на ленти или на мотиви;ръчно тъкани гоблени, тъкани от метални нишки, бродерии, ватирани текстилни изделия на парче59

ИMПPEГHИPAHИ, ПPOMAЗAHИ, ПOKРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ ТЪКАНИ ;ТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ


тъкани промазани с лепило или нишестени материали от видовете , употребявани за подвързване на книги или или в картонажното производство, производството на кълъфи или за подобни приложения,копирни платна, или транспаранти за рисуване, гумирани платна; платна за пневматични гуми получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери, или от вискозна коприна; тъкани импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси;линолеуми, дори изрязани , подови настилки от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани; стенни облицовки от текстилни материали,гумирани тъкани,фитили, маркучи за помпи и подобни маркучи от текстилни материали, дори армирани или с допълнения от други материали; транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори импрегнирани, промазани ,покрити или ламинирани с пластмаси или подсилени с метал или с други материали;текстилни продукти и артикули за техническо приложение;60

TPИKOTAЖHИ ПЛATOBE


кадифета и плюшове и хавлиени платове,трикотажни;,основно-плетени платове, други трикотажни платове61

ОБЛЕКЛА И ДOПЬЛHEHИЯ ЗA ОБЛЕКЛА;ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИпалта, пелерини, анораци, якета,блузони и подобни артикули трикотажни или плетени за мъже или момчета;палта, пелерини, анораци, якета,блузони и подобни артикули трикотажни или плетени за жени или момичета; костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки , панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени , за мъже или момчета ;костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки , панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени , за жени и момичета; ризи, трикотажни или плетени , за мъже или момчета; ,ризи ,блузи, слипове,фланелки,жилетки,елечета,чоропогащи62

ОБЛЕКЛА И ДOПЬЛHEHИЯ ЗA ОБЛЕкЛА;РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ
палта, пелерини,анораци, якета,блузони и подобни артикули за мъже или момчета, палта, пелерини,анораци, якета,блузони и подобни артикули за за жени или момичета; костюми, ансамбли сака, панталони , панталони до под коляното , къси панталони и шорти за мъже или момчета; костюми, ансамбли сака, панталони , панталони до под коляното , къси панталони и шорти за за жени или момичета; ризи за мъже или момчета; , ризи,блузи, блузи - ризи и шемизетки за жени или момичета;долни фланели, слипове,долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули за мъже или момчета; долни фланели и ризи, комбенизони, фусти, пликчета , нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули за жени или момичета; облекла и допълнения за облеклата за бебета; горни спортни облекла, комбенизони и ансамбли за ски и бански костюми; сутиени , ластични колани, корсети,тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули; носни кърпи и джобни кърпички ;шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, и воалетки; вратовръзки, , папийонки, шалчета- вратовръзки; ръкавици, ръкавици без пръсти, и ръкавици с един пръст; други конфекционирани допълнения за облекла;63

ДPУГИ KOHФEKЦИOHИPAHИ TEKCTИЛНИ АРТИКУЛИ;АСОРТИМЕНТИ;ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ


спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня; завеси,пердета, щори за вътрешно обзавеждане , драпирии и волани за легла; амбалажни чували и торбички; покривала и външни щори, палатки , платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи, артикули за къмпинг; парцали и употребявани облекла и артикули;64

OБУBKИ, ГETИ И ПOДOБHИ APTИKУЛИ


непромокаеми обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси; други обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси;обувки от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа или от текстилни материали;,пантофи,части за обувки,подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули, гети , гамаши и подобни артикули и техните части;65

ШAПKИ И ЧACTИ ЗA ШAПKИ


щумпи, неоформени нито фасонирани дискове, цилиндри, от филц за, шапки; шапки от филц, изработени с помощта на щумпи или дискове; шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякъкви материали, дори гарнирани;други шапки; ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството;66

ЧAДЬPИ, CEHHИЦИ, CЛЬHЧOБPAHИ


чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни , бастуни-столове, камшици, бичове и подобни артикули;67

AПPETИPAHИ ПEPA И ПУX И APTИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ;ИЗКУСТВЕНИ ЦВЯТА;ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ


кожи и други части от птици , покрити с перата или пуха им , пера , частици от пера, пух и артикули от тези материали; изкуствени цветя, листа и плодове и техните части, артикули изработени от изкуствени цветя, листа или плодове;,перуки , изкуствени бради, вежди, мигли, кичури68

ИЗДEЛИЯ OT KAMЬHИ, ГИПC, ЦИMЕНТ, АЗБЕСТ,СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ;КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ;СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО


павета,бордюри за тротоари и плочи за паваж от естествени камъни;обработени дялани или строителни камъни и изделия от тези камъни , гранули, отломки и прах от естествени камъни; обработени естествени шисти и изделия от естествени и агломерирани шисти;,мелнични камъни,изделия от асфалт,изделия от цимент и бетон, изделия от камъни, обработен азбест и слюда69

KEPAMИЧHИ ПPOДУKTИ


тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст;огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за строителството;други огнеупорни керамични изделия, различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст; строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни артикули от керамика; керемиди , елементи за комини; плочки за настилане,кухненски мивки,съдове и прибори за сервиране,статуетки70

CTЬKЛO И ИЗДEЛИЯ OT CTЬKЛO


натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло, стъклена маса;, стъкло на топчета, пръчки или тръби , необработено; отлято стъкло;изтеглено или издухано стъкло,предпазно стъкло,огледала от стъкло,дамаджани,бутилки,буркани,стъклени влакна,други изделия от стъкло; часовникарски стъкла, стъкла за медицински очила, кухи топки и сегментите им;павета, плочи, тухли, керемиди и други артикули от пресовано или излято на калъпи тесто, кубчета, парчета и други стъкларски артикули;71

ECTECTBEHИ ИЛИ KУЛTИBИPAHИ ПЕРЛИ,СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪНОЦЕННИ КАМЪНИ,БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТИ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ;БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ;МОНЕТИ


естествени или култивирани перли обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани , нито обковани; ,диаманти , дори обработени, но немонтирани, нито обковани; скъпоценни и полускъпоценни камъни,обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани , нито обковани; диамантен прах и прах от естествени или синтетични скъпоценни или полускъпоценни камъни; сребро в необработени или полуобработени фирми или на прах; плакета или дублета от сребро; злато и златни артикули; плакета или дублета от злато ; платина в необработени или полуобработени форми или на прах ;изделия от благородни метали,бижутерийна имитация,монети72

ЧУГУH, ЖEЛЯЗO И CTOMAHA


необработени чугуни и огледални шпигел чугуни във вид на отливки , слитъци или други първични форми;феросплави; железни продукти получени чрез пряка редукция на желязна руда и други железни порести продукти , на парчета, топчета или подобни форми; отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана ; гранули и прахове от необработен чугун, от огледален шпигел чугун , от желязо или стомана; желязо или от нелегирани стомани на блокове или други първични форми ; полупродукти от желязо или от нелегирани стомани; плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани горещовалцувани и студеновалцувани; валцдрат от желязо или от нелегирани стомани;пръти от от желязо или от нелегирани стомани горещовалцувани, горещоизковани, горещо изтеглени , както и тези, които са усукани след валцуване;други пръти от желязо или от нелегирани стомани; профили от желязо или от нелегирани стомани; телове от желязо или от нелегирани стомани;, неръждаеми стомани73

ИЗДEЛИЯ OT ЧУГУH, ЖEЛЯЗO ИЛИ СТОМАНА


шпунтови прегради от желязо или стомана, профили , получени чрез заваряване, от желязо или стомана; елементи за железопътни линии, от чугун , желязо или стомана; тръби и профили от чугун;безшевни тръби и кухи профили от желязо или стомана;други тръби с кръгло сечение; принадлежности за тръбоповоди,конструкции и части за конструкции; резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали от чугун , желязо или стомана; варели, барабани, бидони кутии и подобни съдове от чугун,желязо или стомана;съдове за сгъстени или втечнени газове от чугун,желязо или стомана;въжета, кабели, сплитки и подобни артикули от стомана , желязо, без електрическа изолация;бодлива тел от желязо или от стомана; метални платна , мрежи и решетки , разтеглени ламарини и ленти от желязо или от стомана;вериги, верижки и техните части от чугун, желязо или от стомана; котви, котвички и техните части от чугун, желязо или от стомана; клинове, гвоздеи, кабарчета, куки от чугун, желязо или от стомана;винтове, болтове , гайки ;шевни игли, игли за плетене , шила, ; пружини и ресори от желязо или стомана; печки, готварски печки, скари,газови котлони;домакински артикули, домашни потреби и техните части от чугун, желязо или от стомана;хигиенни и тоалетни артикули от чугун , желязо или стомана;74

MEД И ИЗДEЛИЯ OT MEД


меден камък,циментна мед;нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране;рафинирана мед и медни сплави в необработен вид;отпадъции и отломки от мед;матерни медни сплави ;прахове и люспи от мед; пръти и профили от мед;телове от тел; медно фолио, ламарини и ленти от мед; медно фолио ;принадлежности за тръбопроводи от мед; кабели, въжета , сплитки и подобни артикули от мед , без електрическа изолация; метални платна , мрежи и решетки от медна тел, разтеглени ламарини, и ленти от мед; клинове, гвоздей , кабари, куки и скоби от мед ; пружини и ресори от мед; домакински артикули и домашни потреби от мед;други изделия от мед75

HИKEЛ И ИЗДEЛИЯ OT HИKEЛ


никелов камък,шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия; необработен никел; отпадъци и отломки от никел; прахове и люспи от никел; пръти и профили от никел, ламарини и листове, ленти от никел, тръби и принадлежности за тръбоповоди от никел ;др.изделия от никел76

AЛУMИHИЙ И ИЗДEЛИЯ OT AЛУMИHИЙ


необработен алуминий,отпадъци от алуминий, пръти и профили от алуминий, ламарини, ленти и листове от алуминий, алуминиево фолио, телове от алуминий, тръби от алуминий, съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове78

OЛOBO И ИЗДEЛИЯ OT OЛOBO


необработено олово, отпадъци и отломки от олово,пръти и профили и телове от олово;плочи, листове, ленти, и фолио от олово , прахове и люспи от олово; тръби и принадлежности за тръбопроводи от олово;други изделия от олово;79

ЦИHK И ИЗДEЛИЯ OT ЦИHK


необработен цинк, отпадъци и отломки от цинк, пудра и прахове от цинк ;пръти и профили от цинк, пудра и люспи от цинк, тръби и принадлежности за тръбопроводи от цинк; други изделия от цинк80

KAЛAЙ И ИЗДEЛИЯ OT KAЛAЙ


необработен калай, отпадъци и отломки от калай,пръти и профили от калай,фолио от калай,тръби и принадлежности за тръбопроводи от калай81

ДPУГИ HEБЛAГOPOДHИ METAЛИ; MЕТАЛОКЕРАМИКИ;ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ
волфрам и изделия от волфрам,молибден и изделия от молибден,тантал и изделия от тантал,бисмут и изделия от бисмут,антимон и изделия от антимон, металокерамики и изделия от металокерамики82

ИHCTPУMEHTИ И CEЧИBA,HOЖAPCKИ АРТИКУЛИ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ АРТИКУЛИ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ


белове, лопати, кирки, мотики, ръчни триони,пили , рашпили, клещи,тръборезачки,ръчни гаечни ключове, ножове, бръсначи,лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна , лопатки за торти, специални ножове за риба и за масло,щипки за захар,подобни артикули83

PAЗЛИЧHИ ИЗДEЛИЯ OT HEБЛAГOPОДНИ МЕТАЛИ


катинари,брави,резета от неблагородни метали, ключалки с обков, ключове от неблагородни метали; гарнитури, обкови и подобни артикули от неблагородни метали за мебели, врати , стълбища, прозорци, куфари и сандъци; огнеупорни каси,блиндирани врати и клетки за подсилени помещения, секретни ковчежета и касетки за съхранение на подобни артикули от неблагородни метали; класьори, картотеки, кутии за класиране и сортиране, стойки за печати и др. канцеларски артикули от неблагородни метали ; машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, щипки, кламери,телчета за телбод от неблагородни метали;камбани, звънчета, гонгове,закопчалки,запушалки,указателни табели, адресни табели;84

ЯДPEHИ PEAKTOPИ, KOTЛИ, MAШИНИ,АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ,ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ
ядрени реактори, парни котли, въдушни или водни газгенератори,парни турбини,бутални двигатели,хидравлични турбини,турбореактивни двигатели,помпи за течности,въдушни помпи или вакум помпи,горелки за огнища,хладилници и фризери,каландри и валци,центрофуги,миялни машини,полипасти, лебедки,самоходни булдозери,други машини и устройства,земеделски машини, печатарски машини,машини за трикотаж,шевни машини,стругове, стъргателни машини,инструментални машини,сметачни машини,части за машини или апарати85

EЛEKTPИЧECKИ MAШИHИ И AПAPATИ


електрически двигатели и генератори,електроагрегиращи агрегати,електрически трансформатори,електромагнити,електрически акумулатори,електромеханични уреди,машини за бръснене,електрически осветителни апарати, портативни електрически лампи,индустриални електрически пещи ,микрофони,грамофони,магнетофони,плочи,телевизионни апарати,електрически кондезатори,диоди,жици,кабели,86

ПPEBOЗHИ CPEДCTBA И OБOPУДBAНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ ПОДОБНИ ЛИНИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ;МЕХАНИЧНИ СИГНАЛИЗАЦИОННИ УСТРОЙСТВА(ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА


електрически локомотиви,мотриси и моторни платформи,пътнически вагони,части за превозни средства,неподвижни съоражения за железопътни линии, контейнери87

ABTOMOБИЛИ, TPAKTOPИ, MOTOЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
трактори,автомобилни превозни средства,пътнически превозни средства,шасита за автомобили,части и принадлежности за автомобили,танкове, мотоциклети,велосипеди,инвалидни колички,бебешки и детски колички, ремаркета88

BЬЗДУXOПЛABAHE И KOCMOHABTИКА


балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други въздухоплавателни превозни средства, предназначени за придвижване без двигател;други въздухоплавателни превозни средства, хеликоптери, самолети, космически превозни средства и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства; парашути,ротошути, техните части и принадлежности;апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; спирачни апарати и устройства за улусняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства, наземни авиотренажори и техните части;89

MOPCKO ИЛИ PEЧHO KOPAБOПЛABAНЕ


пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби,шлепове и подобни кораби за транспорт на хора или стоки; риболовни кораби,кораби-заводи, и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова; яхти,други кораби и лодки за развлечение и спорт, лодки с гребла и канута; влекачи и тласкачи; кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение, плащави докове, сондажни или производствени платформи , ,плаващи съоръжения; бойни плавателни съдове, и спасителни лодки; други плаващи съоръжения;90

OПTИЧHИ, ФOTOГPAФCKИ ИЛИ KИHЕМАТОГРАФСКИ , ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ,МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ;ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ;МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ;ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ


оптични влакна и снопове,лещи,очила, бинокли,фотоапарати,кинокамери,фотокопирни апарати, оптични микроскопи,компаси,инструменти за чертане,медицински, хирургически,зъболекарски, ветеринарни инструменти,дихателни апарати,ортопедични апарати,гъстомери,броячи за газове,91

ЧACOBHИKAPCKИ ИЗДEЛИЯ


ръчни часовници , джобни часовници и подобни часовници с корпуси от благородни метали или плакета или от дублета от благородни метали; будилници,часовникови механизми,часовници за командни и часовници за автомобили ;корпуси за часовници,верижки и каишки за ръчни часовници,други принадлежности за часовници; апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников механизъм или синхронен двигател;92

MУЗИKAЛHИ ИHCTPУMEHTИ;ЧACTИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ
пиана, органи, акордеони, духови музикални инструменти,музикални кутии,93

OPЬЖИЯ, MУHИЦИИ И TEXHИTE ЧAСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
94

MEБEЛИ,MEДИЦИHCKA И XИPУPГИЧЕСКА МЕБЕЛИРОВКА;СПАЛНИ АРТИКУЛИ И ДРУГИ ПОДОБНИ;ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА , НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ;РЕКЛАМНИ ЛАМПИ, СВЕТЛИННИ НАДПИСИ , СВЕТЛИННИ УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ;СГЛОБЯЕМИ АРТИКУЛИ


столове и седалки,пружини за легла и поставки за матраци,осветителни тела и техните части, сглобяеми конструкции95

ИГPAЧKИ, ИГPИ, APTИKУЛИ ЗA ЗАБАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗА СПОРТ;ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
играчки на колела,пъзели,върталежки, люлки, стрелбища,въдичарски пръти и кукички96

PAЗHИ BИДOBE ИЗДEЛИЯ

обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, метли и четкиръчни сита,пътнически комплекти за личен тоалет,копчета,химикалки , маркери, флумастри,моливи, плочи и дъски за писане,запалки,лули,гребени,термоси,тоалетни пулверизатори,манекени и подобни артикули97

ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO,99

картини, рисунки,графики,гравиюри,щампи,пощенски и таксови марки,статуи,антични предмети на повече от 100 години


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница