Р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница9/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

За да се върнете обратно в основния текст кликнете с десен клавиш на мишката върху този текст и изберете команда Open Hiperlink


3. Статистическа стойност- кл.46 от ЕАД и поле “статистическа стойност” от Интрастат декларацииОбяснения

3.1.Статистическа стойност – износ/изпращания
Примери за изчисление на статистическата стойност при износ/изпращания:
1. Условия на доставка EXWA(фактурната стойност не включва транспортните разходи и застраховката)


ст.стойн.=фс+трзABПример

При Условия на доставка “EXW”, за да се получи статистическа стойност при Условия на доставка FOB към фактурната стойност трябва да бъдат добавени транспортните разходи и застраховката платени до границата на държавата износител.

Фактурна стойност = € 2000,-
Транспортни разходи и застраховка [от A до B] = € 1000,-
Статистическа стойност = € 3000,-
Статистическата стойност е € 3000
Обяснителни бележки: А= място на изпращане, В=национална граница на държавата износител, С=назначение (държава получател), ст.стойн.=статистическа стойност, фс=фактурна стойност, трз=фрахт(допълнителни разходи за транспорт и застраховка) от мястото на натоварване на стоката до границата на държавата износител.
2. Условия на доставка CIFD (фактурната стойност включва транспортните разходи и застраховката от мястото на изпращане до уговореното място на доставка)


ст.стойн.=фс-трзBDПример


 • Уговореното място на доставка D е извън границата на държавата-членка износител, тогава разходите от границата “B” до мястото на доставка D, трябва да бъдат изключени от статистическата стойност.

 • В декларацията за износ има включени два вида стоки, тогава фрахта(транспортните разходи и застраховката) трябва да са разпределени пропорционално съобразно относителния дял на стока 1 и стока 2.

Фактурната стойност за 2 вида стоки е:
Стока 1 (0,75m3) € 3450,00
Стока 2 (2m3) € 2780,20
Общо разстояние = 1200 км, като разстоянието от А до В е 1000км, а от В до D е 200км.
Фрахт(транспортни разходи и застраховка) от А до D = € 1200,00

Пропорционално разпределени транспортни разходи и застраховка от В до D = € 200,00 за стока 1 и стока 2

За статистическата стойност следва да се запише:
Стока 1 3396 (3450-54)

Стока 2 2634 (2780,20-1462634)


Транспортни разходи и застраховка за стока1 и стока 2 са в съотношение 8 към 3 според посочената допълнителна мярка – в случая това са кубични метри (виж по-горе)


Обяснителни бележки: А= място на изпращане, В=национална граница на държавата износител, С=назначение, D = уговорено място на доставка, ст.стойн.=статистическа стойност, фс=фактурна стойност, трз=фрахт(допълнителни разходи за транспорт и застраховка) от границата на държавата износител до мястото на доставка.
3. Условия на доставка DАР “C (фактурната стойност включва транспортните разходи и застраховката от мястото на изпращане да мястото на назначение (държава получател)ст.стойн.=фс-трзBCПример С е извън територията на държавата износител, тогава разходите от границата до С трябва да бъдат изключени от статистическата стойност.

 • Държавата износител е България, фактурната стойност не е в национална валута, поради което трябва да бъде преизчислена

Фактурна стойност за Стока 1 = $ 5600,00

Изчислените транспортни разходи и застраховка от границата на България до С са $1200,00.


Официален обменен курс на БНБ: 1 $=1,25 BGN (Български лева)

USD $

Обменен курс

BGN

Фактурна стойност

5 600,00

1,25

7000,00

Транспортни разходи и застраховка

1 200,00

1,25

1500,00


8500,00


Статистическата стойност е 8500,00
Обяснителни бележки: А= място на изпращане, В=национална граница на държавата износител, С=назначение, ст.стойн.=статистическа стойност, фс=фактурна стойност, трз=фрахт(допълнителни разходи за транспорт и застраховка) от границата на държавата износител до мястото на назначение (държава получател).

3.2.Статистическа стойност при внос/пристигания

Примери за изчисление на статистическата стойност при внос/пристигания:

Условия на доставка EXWA(фактурната стойност не включва фрахта – транспортни разходи и застраховка)ст.стойн.=фс+трзAB

Обяснителни бележки: А= място на изпращане, В=национална граница на държавата вносител, С=назначение (държава изпращач), ст.стойн.=статистическа стойност, фс=фактурна стойност, трз=фрахт(допълнителни разходи за транспорт и застраховка) от мястото на натоварване на стоката до границата на държавата вносител.


Пример

При Условия на доставка “EXW”, за да се получи статистическа стойност при Условия на доставка CIF към фактурната стойност трябва да бъдат добавени транспортните разходи и застраховката платени до границата на държавата вносител. • Държавата-членка вносител е България и националната валута е български лева. Фактурната стойност не е в български лева и затова трябва да бъде преизчислена в национална валута.

Фактурната стойност за стока 1 е = $ 6000,00

Изчислените транспортни разходи и застраховка до границата на държавата вносител (България) са $ 2000, 00.

Официален обменен курс на БНБ: 1 $=1,25 BGN (Български лева)USD $

Обменен курс

BGN

Фактурна стойност

6 000,00

1,25

7500,00

Транспортни разходи и застраховка

2 000,00

1,25

2500,00


10000,00


Статистическата стойност е BGN =10000,00

Пример

Реимпорт след пасивно усъвършенстване – например Ризи за мъже и момчета. • Статистическа стойност посочена при деклариране на платовете при режим временен износ = € 20000,00

 • + стойността на разходите по преработката + € 500,00

 • + допълнителни разходи напр. Копчета1 + € 80,30

 • + опаковка +€ 72,50

 • + разходи за транспорт и застраховка2 + € 120,00


Статистическата стойност е:
Стока 1  20773

20773


1 материали и т.н.
2 Разходи за транспорт извън статистическата територия на държавата-членка вносител (от границата на държавата-членка износител до мястото на преработка и от там да границата на държавата – членка вносител).Фактът, че продуктите получени в резултат на пасивно усъвършенстване(преработка) подлежат на пълно или частично освобождаване от вносни мита не трябва да оказва никакво влияние при изчислението на статистическата стойност.Пример

Реимпорт след ремонт • Статистическа стойност посочена при деклариране на стоката- напр. Машина при режим временен износ= € 30000,00

 • + разходи за ремонт € 1000,00

 • + транспортни разходи и застраховка € 100,00


Статистическата стойност е:
Стока 1 31100


2 Разходи за транспорт извън статистическата територия на държавата-членка вносител (от границата на държавата-членка износител до мястото на преработка и от там да границата на държавата – членка вносител).


В този случай статистическата стойност е стойността на стоките, включително разходите за ремонт, транспортните разходи и застраховката както е определено с чл. 9, ал. 3 и 4 на Регламент на Европейската комисия 1917/2000.Пример за изчисление на статистическата стойност на основата на митническата стойност.

Условия на доставка EXWA(фактурната стойност не включва фрахта – транспортни разходи и застраховка)


ст.стойн.=мс+трз EC B

Обяснителни бележки: А= място на изпращане, ЕС = граница на ЕС, В=национална граница на държавата вносител, С=назначение (държава изпращач), ст.стойн.=статистическа стойност, мс=митническа стойност, трз=фрахт(допълнителни разходи за транспорт и застраховка) от мястото на влизане на стоката в ЕС до границата на държавата-членка вносител.

Пример

 • Фактурна стойност на стока 1 = € 3200,00

 • Комисионни разходи (без комисионни при покупка) = € 240,00

 • Общо транспортни разходи и застраховка от А до С = € 2000,00

Общо разстояние = 2000км


(разстояние от А до ЕС . 1000км, от ЕС до В =500км, от В до D = 500км)

(
Пропорционално разпределени транспортни разходи и застраховка от А до ЕС = € 1000,00(*)
Пропорционално разпределени транспортни разходи и застраховка от ЕС до В = € 500,00

Митническа стойност:

Стока 1 = € 4440 (€ 3200+€240+€1000)


За статистическата стойност следва да се запише:

Стока 1 4940 (=митническа стойност € 4440,00 + транспортни разфходи и застраховка от ЕС до В = €500,00)Условия на доставка FOBD(фактурната стойност включва транспортните разходи и застраховката от мястото на изпращане до мястото на доставка “D”)


ст.стойн.=фс+трз D-EC +трзEC-B

Фактурната стойност за Стоки 1 и 2 е както следва:

Стока 1 (50kg) € 1200,00


 • Стока 2 (100kg) € 13500,00

 • застраховка Стока 1 € 200,00

 • застраховка Стока 2 € 400,00

 • разходите за опаковка не са включени в цената платена за Стока 1= € 50,00 и за стока 2= € 89,00

 • разходите за комисионни не са включени в цената платена за Стока 2 = € 800

 • Общо = € 16239,00

 • Транспортните разходи и застраховка (D-EC) от мястото на доставка “D” до границата на ЕС за Стока 1 са € 100,00 и за Стока 2 € 200,00

 • Транспортните разходи и застраховка (EC-B) от границата на ЕС до границата на държавата-членка вносител “В” за Стока 1 са € 50,00 и за Стока 2 € 100,00


Митническа стойност:

Стока 1 = 1550 (1200+200+50+100)


Стока 2 = 14989 (13500+400+89+800+200)
За статистическата стойност следва да се запише:

Стока 1 1600 (митническа стойност + 50)

Стока 2 15089 (митническа стойност + 100)
Обяснителни бележки: А= място на изпращане, ЕС = граница на ЕС, В=национална граница на държавата вносител, С=назначение (държава изпращач), D = уговорено място на доставка, ст.стойн.=статистическа стойност, фс=фактурна стойност, трзD-EC=фрахт(допълнителни разходи за транспорт и застраховка) от уговореното място за доставка до границата на ЕС, трзEC-B= фрахт(допълнителни разходи за транспорт и застраховка) от мястото на влизане на стоката в ЕС до границата на държавата-членка вносител.


Условия на доставка DАР “C( фактурната стойност включва транспортните разходи и застраховката от мястото на изпращане до мастото на назначение – държавата получател.ст.стойн.=фс+трз BC

Пример

Фактурната стойност за два вида стоки включва: • цена на Стока 1 (100kg) = $ 1500,00

 • цена на Стока 2 (50kg) = $ 2240,00

 • Общо = $ 3740,00

 • Транспортни разходи и застраховка от границата на държавата-членка до мастото на назначение – държавата получател = $300.

Обменен курс 1,233 $=1€. Съотношението на транспортните разходи и застраховката за Стока 1 и Стока 2 е 2 към 1(2:1), изчислено според относителния дял на теглото на всека от тях в общото тегло на пратката.


USD

Транспортни разходи и застраховка

Статистическа стойност в USD

Обменен курс

Статистическа стойност в евро

Стока 1

1500,00

200,00

1300, 00

1.233

1054,34

Стока 2

2240,00

100,00

2140,00

1,233

1735,61


За статистическата стойност следва да се запише:

Стока 1 1054


Стока 2 1736.


Обяснителни бележки: А= място на изпращане, В=национална граница на държавата-членка вносител, С=назначение (държава изпращач), ст.стойн.=статистическа стойност, фс=фактурна стойност, трзBC = фрахт(допълнителни разходи за транспорт и застраховка) от границата на държавата-членка вносител до държавата на назначение (държава изпращач).

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница