Район „Централен” е сертифициран по iso 9001: 2008 за мандата на управление, 2007-2011г., На кмета на район „централен”страница1/5
Дата18.09.2017
Размер0.67 Mb.
  1   2   3   4   5
ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

Пловдив, 4000, ул. Хр.Г.Данов” №39 тел: (032) 658 211, факс: (032) 626 204www.plovdivcentral.org; e-mail: centralplovdiv@abv.bg

Район „Централен” е сертифициран по ISO 9001:2008ЗА МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ, 2007-2011г.,

НА КМЕТА НА РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

РАЙНА ПЕТРОВА


Пловдив

2011г.
Съдържание:
Обръщение на кмета на район „Централен”.....................................стр.3

І. Инфраструктура, благоустройство и зелена система

1. Пътна инфраструктура .....................................................................................стр. 4

2. Благоустройство.................................................................................................стр. 5

3. Зелена система....................................................................................................стр.5ІІ. Образование и социални дейности

  1. Образование .....................................................................................................стр.6

  2. Социални дейности..........................................................................................стр.9

ІІІ. Административно-правно и информационно обслужване

1. Административно обслужване........................................................................стр.102. Правно обслужване...........................................................................................стр.15

ІV. Други инициативи.................................................................................стр.17

Приложения

Приложение 1 - Списък на реконструираната пътна инфраструктура, на територията на район „Централен”, за периода 2007-2011 г...........................стр.19

Приложение 2- Основни и текущи ремонти в детски градини на територията на район „Централен” за периода 2007-2011 г.......................................................стр.28

Приложение 3- Справка на извършените услуги и издадени документи от отдел ГРАО .....................................................................................................................стр.29

Приложение 4 – Обществени поръчки ..............................................................стр.29

Уважаеми пловдивчани,
Преди четири години Вие ми гласувахте доверие, което изискваше от мен да се отнасям отговорно към всеки един Ваш проблем, да представлявам и защитавам, достойно, авторитета на институцията и да бъда добър управленец, който изправен пред няколко избора винаги трябваше да прецени онова, което ще е в интерес на обществото.

Днес, заставам пред Вас, водена от моралния ангажимент, да представя на вниманието Ви онова, което заедно с екипа ми и цялата администрация на район „Централен” успяхме да постигнем. През годините, винаги сме се стремяли под една или друга форма да бъдете добре информирани и запознати с това какво се случва в района, в който живеете или работите, каква политика реализираме в различните сфери – инфраструктура, благоустройство, екология, социални дейности, образование. През тези четири години, водени от желанието район „Централен” да бъде привлекателно, спокойно и уютно място, успяхме да реализираме редица инициативи, други не успяхме, допускахме и грешки, но обръщайки се назад в равносметката си, вярваме че позитивите са повече от негативите и доброто повече от лошото.

Благодаря Ви, пловдивчани, че във времето бяхте наш коректив и партньор. Благодаря Ви за доверието и вярвам, че район „Централен” с всяка изминала година ще бъде все по-очарователно, притегателно и интересно място, както за пловдивчани, така и за гостите на града ни.

Райна Петрова

Кмет на район „Централен”


І. Инфраструктура, благоустройство и зелена система
1. Инфраструктура

Едно от най-големите предизвикателства в район „Централен” за тези четири години беше това да поддържаме пътната инфраструктура в добро състояние. В тази връзка се извършиха редица ремонтни дейности в различни участъци изразяващи се в частична подмяна на пътната настилка, както и в цялостна реконструкция на уличната мрежа.Общо за периода 2007-2011 г., със средства от бюджета на район „Централен”, се преасфалтира 2 606.42 кв.м улична настилка и се ремонтираха общо 7172.10 кв.м. компрометирана улична настилка на обща стойност 337 310.76 лв.

Ремонтира се още 3 196.88 кв.м. тротоарна настилка на стойност 164 115.53 лв., както и се изградиха 347 джобове за контейнери за сметосъбиране на обща стойност 78 411.09 лв.

Също така се направи доставка на предпазен парапет и антипаркинг сълбчета на стойност 9945.36 лв., както и се монтираха антипаркинг стълбчета на стойност 10 468.95 лв. Монтира се и светофарна уредба на бул.”Княгиня Мария Луиза”, на кръстовището с ул.”Родопи” на стойност 29 100 лв.

Реализираното в район „Централен”, в областта на инфраструктурата, по години е видно от изложената в отчета справка, която има следния вид:


За 2008 г. за ремонт на тротоарна и паважна настилка на улици са похарчени 690 750 лв, за 12 567 кв.м . Общата стойност за реконструкция и преасфалтиране е в размер на 859 671 лв. Тези средства са отпуснати от Община Пловдив по програмата за управление на техническата инфраструктура. От приходи на район „Централен” са инвестирани 30 000 лв. в подновяване на 508 кв.м. тротоарни настилки, 119 000 лв. са похарчени за асфалтови и паважни кръпки на 2 161,68 кв.м. Изградени са общо 128 джобове за контейнери за сметосъбиране на обща стойност 27 735.37 лв.
За 2009 г. по Програма за управление на публичната техническа инфраструктура е преасфалтирана ул.”Люлебургас” в участъка от бул.”Васил Априлов” до ул.”Георги Измирлиев” – 816 кв.м. за 30 300 лв. Извършена е реконструкция на кръстовище ул.”Богомил” с ул.”Петко Д. Петков” – 1 700 кв.м. за 309 000 лв. Тротоарна и паважна настилка: ул.”Родопи”, ул.”Капитан Райчо”, бул.”Копрившица”, ул.”Станислав Доспевски”, бул.”6-ти септември”, ул.”Георги Комитата”, ул.”Христо Г. Данов” на обща стойност 238 404.48 лв. Нова реконструкция – разширението на бул.”Руски” – на стойност 2 139 562 лв.

Със средства на район „Централен” е преасфалтирана ул.”Захари Стоянов” в участъка от ул.”Ген. Данаил Николаев” до ул.”Волга” и ул.”Уста Генчо” в участъка от ул.”Антон Папазов” до ул.”Дон” – на обща стойност 57 757.58 лв. Тротоари: ул.”Патриарх Евтимий”, бул.”Княгиня Мария – Луиза”, „Понеделник Пазар”, ул.”Петко Д. Петков” (поликлиниката на Военна болница) и др. на обща стойност 50 000 лв.

Общо за 2009 г. са преасфалтирани 1641.42 кв.м. на стойност 59 959.76 лв.; 3428.63 кв.м. компрометирана асфалтова и паважна настилка по улици на стойност 114 310.76 лв. Изградени са общо 120 джобове за контейнери за сметосъбиране на обща стойност 30 000 лв.
През 2010 г. ремонтирани са общо: 1581.79 кв.м. компрометирана асфалтова и паважна настилка и са преасфалтирани 965 кв.м. улици на обща стойност 104 000 лв. На ул.”Иларион Макариополски” бяха монтирани 44 бр. антипаркинг колчета, а на ул. „Ген Данаил Николаев” – 6 бр., като общата стойност на инвестицията е в размер на 1959.60 лв. Изградените джобове за контейнери за смет са 99 на стойност 20 675.72 лв.
За 2011 г. са ремонтирани близо 876.78 кв.м. тротоарна настилка на стойност 53 480.42 лв. На бул.”Княгиня Мария – Луиза” №44, 46, 48, 50 е извършена направа и монтаж на капаци върху 5 бр. ревизионни шахти или общо 10 бр. капаци. Доставени и монтирани са 73 броя антипаркинг стълбчета на стойност 2550.56 лв.

Подробен разчет на похарчените средства за реконструиране на пътната инфраструктура може да видите в Приложение 1 (стр. 19) от настоящия отчет.2. Благоустройство

Създаването на благоприятна градска среда беше сред водещите акценти за управленския екип на район „Централен”. Във връзка с подобряване на местата за паркиране на територията на района, бяха благоустроени междублоковите пространства на ул. „Киев” № 22, 24, 26, 28 и ул. Стадион” № 2, 4, 6 и обособени в паркоместа на обща стойност 50 449.78 лв. Извърши се премахване на дънери на отрязани дървета, както и фрезоване на коренова система на дървета на места, където са повдигнати тротоарни и пътни настилки и се затруднява преминаването по тях, на стойност 14 000 лв.

Съществена част от благоустройството на района беше и работата в посока създаването на подходяща и достъпна среда за хората в неравностойно положение.

Администрацията на район „Централен” задели 10 хиляди лева за изграждането на парапети на обществени сгради и подлези, които да осигурят по-лесен достъп на трудноподвижните граждани. Районното кметство отдели средства и за обозначаването на първите и последни външни стъпала на обществените сгради на територията на района със светлоотразителна жълта боя, за да се улесни придвижването на хората със затруднено зрение. Предприетите от районната администрация мерки са в съответствие с изпълнение разпоредбите на Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.


3. Зелена система

Предназначена да подобрява жизнената среда и облика на района, зелената система и нейното поддържане заемаше същественна част в политиката на района.

За отчетни период 2007-2011 г. при проведените ежегодни залесителни мероприятия са засадени 827 бр широколистни дървета, 305 броя иглолистни дървета и 106 593 бр .декоративни храсти. Издадени са  1621 заповеди за оформяне и отсичане на дървета. Оформени са короните на 5868 броя дървета. Отсечени са 1192 бр. опасни дървета с влошено физиологично състояние. Ежегодно са зацветявани 6 дка. и затревявани 18 дка. Монтирани са в паркове и междублокови пространства 225 градински пейки. Изградени са алеи в междублоковото пространство на ул. „Младежка” №27-108 кв.м и в зелените площи на бул. „Свобода” – 165 кв.м. Почистена  и облагородено  междублоково пространство част от УПИ I – комплексно жилищно строителство, търговия, обществено хранене и зеленина – кв. 430,  I градска част, гр. Пловдив – 2, 130 дка.

Почистено и облагородено междублоково пространство – УПИ III – жилищно и обществено застрояване, кв. 359, по плана на трета градска част по плана на гр. Пловдив – 9, 150 дка. Всяка година двукратно се извършва дезакаризация на 400 дка зелени площи в паркове, детски градини и училища. Изградени са джобове за съдове за смет  347    броя. Монтирани са 450 бр. кошчета на тротоари и 250 бр.кошчета в паркове. Разстановани са 400 бр нови съдове за смет тип „кука” и 408 бр. нови съдове за смет тип „бобър”. Регистрирани в регистъра на район „Централен” са 563 домашни кучета.

По спечелен проект на ПУДОС, който е на стойност 10 000 лв. е постигнато следното:


  • Почистено  и облагородено  междублоково пространство УПИ III – жилищно и обществено застрояване кв. 355 по плана на трета градска част по плана на гр. Пловдив -9.150 дка .

  • Засяти 36 бр декоративни дървета, захрастено с 308 бр. храсти, зацветено с 1000 бр.сезонни цветя и затревено с 28 кг. тревна смеска. На терена са    монтирани с 9 бр. пейки и 10 бр. кошчета за битов отпадък 

Почистена и облагородена е  крайбрежната зона за отдих – река Марица – юг, гр. Пловдив, между бул. “Руски” и ул. “Чардафон” – 6, 500 дка.

В залесителната акция „Да засадим дърво” на бул.”Санкт Петербург” №1 са засадени 40 броя декоративни дървета.

 През 2011 г. деца и родители от Асоциацията на деца с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА, засадиха цветя и отбелязаха 1 юни с подкрепата на администрацията на район „Централен”.

 

ІІ. Образование и социални дейности


1. Образование

Образованието е необходимата и задължителна основа за изграждането и финкционирането на всяко уважаващо се общество. Не случайно днес все повече се говори за икономика на знанието, понятие което обхваща напредъка в науката и технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и социален живот. За район „Централен” образованието е сред основните приоритети в цялостната политика на управление на района. Подчинена на принципите на солидарността и отговорността, политиката в сферата на образованието има за цел да подпомогне и съзададе условия за развитие на образовано и добре подготвено младо поколение.

За периода 2007-2011 г. в детските ясли, детските градини и училищата на териоторията на район „Централен” е реализирано следното:
Детски ясли

На територията на Район “Централен” функционират четири детски ясли със 17 яслени групи, от които една нощуваща яслена група с общ капацитет (съгласно изискванията на Наредба №26 на МЗ) – 268 деца. В ОДЗ “Зора” има разкрита още една яслена група с капацитет 18 деца. Списъчният състав на децата в детските ясли е 489 броя деца при средна месечна посещаемост – около 395 деца, което надхвърля капацитета от 286 деца с 38%.

През месец февруари 2008 г. се разкриха две нови яслени групи в ремонтираното източно крило на Детска ясла №30-“Приказен свят”, което допринесе за удовлетворяване на молбите на чакащите за прием деца.

За обезпечаване безопасността на децата в детските ясли е монтирана СОТ и видеонаблюдение.

През 2008 год. са извършени основни ремонти със средства от СОФ на Община Пловдив, изразяващи се в цялостна подмяна на остарялата дървена дограма с ПВЦ в Детски ясли № 18-“Вълшебно детство” и Детски ясли № 17-“Детски смях” на обща стойност – 158 854 лв.

През периода 2008-2010 год. в детските ясли са извършени текущи ремонти на обща стойност 196 639 лв. (за 2008 г.-130 973 лв., за 2009 г.-35 224лв., за 2010 г.-30 439 лв.). През 2011 г. текущи ремонти не са извършени, поради липса на финансиране от Община Пловдив.


Детски кухни

По предложение на Кмета на Район “Централен”, прието с Решение № 158 на ОС Пловдив, взето с Протокол №11 от 12.06.2008 год. се отпуснаха средства в размер на 61 573,20 лв. за основен ремонт и оборудване на помещенията на ул. “Богомил” № 21 за изграждане на кухненски блок на нова детска кухня с капацитет 200 - 250 деца.

През 2009 год. са извършени ремонтни дейности на обща стойност 124 516 лв., а през месец януари 2010 год. се достави и монтира обзавеждане и оборудване на обща стойност 58 226,98 лв., съгласно сключени договори.

От месец април 2010 год. в новата детска кухня “Щастливо детство” се приготвя храна за около 300 деца месечно.

На територията на Район “Централен” функционират още една самостоятелна детска кухня “Детки рай” и три към детски ясли. Списъчният състав на децата, ползващи детска кухня е 869 деца, при общ капацитет - 710 деца (към 01.06.2011г.-приложение справка).

През 2009 и 2010 год. в двете самостоятелни детски кухни са извършени текущи ремонти на обща стойност 5 479 лв.


Детски градини

На територията на район „Централен” функционират 14 общински детски градини, в които работят 81 дневни групи (в това число 1 яслена).Общият брой приети деца към 01.08.2011г. при капацитет 1634 деца е 2136, което представлява надвишаване с над 30%. Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на децата, посещаващи детските градини ( за сравнение през 2008 година са били 1928). Съществуващият сграден фонд и материална база не са достатъчни за удовлетворяване потребностите на района. В началото на учебната 2011/2012год. все още чакат за прием 187 деца.

През 2008 г. след основен ремонт на цялата сграда на ЦДГ „Люляк” и нов опостроен етаж беше приета още една група деца. През есента на 2009 г. след преустройство и основен ремонт на сграда на ул.”Теодосий Търновски” отвори врати обновеният й филиал „Пролетна фея” за 2 дневни групи.

Поради прекратяване на финансирането от страна на Община Пловдив остана недовършена сградата на ул. „Лъджене”, която беше започната през март 2008 г. и се предвиждаше да поеме 3 дневни групи с капацитет 66 деца.

В три от детските градини – ЦДГ „Мирослава”, ЦДГ „Малкият принц” и ЦДГ „Снежанка” функционират басейни.

През лятото на 2010г. се изградиха нови площадки за игра в дворовете на две детски градини – ЦДГ „Люляк” и ЦДГ „Радост” по проект на Община Пловдив „Развитие на креативноста, творческите и социалните умения на деца в предучилищна възраст посредством реконструкция и модернизация на открити площи” .

През периода 2008-2011г. в детските градини са извършени основни ремонти на обща стойност 1 636 746 лева и текущи ремонти на обща стойност 605 180 лева, разпределени по години, както следва в приложени 2 (стр. 28) от настоящия отчет.

За 2011г. в бюджета на район „Централен” са предвидени 40 000лв. за ремонтни дейности. Приоритетно се извършват най-спешните ремонти - изпълняват се предписания на контролните органи, отстраняват се течове от покриви и износени тръби, ремонтират се тоалетни и умивални за деца.

За ремонт на водогрейни котли в 3 детски градини през 2011г. са изразходвани 30 000лв. Това са ЦДГ ”Мирослава”, ЦДГ ”Перуника” и нов котел в ЦДГ ”Искра”.

Със средства от СОФ през месец юли 2011г. беше ремонтиран кухненския блок на ЦДГ „Малкият принц” за 46 000лв.

От администрацията на Район „Централен” са изработени проекти за основни ремонти на кухненски блокове в ЦДГ„Незабравка”, ЦДГ „Майчина грижа” и ЦДГ „Люляк”, които е необходимо да се приведат в съответствие с нормативните изисквания.

За укрепване и ремонтиране сградата на ЦДГ „Чучулига”е прието Решение на Общинския съвет и е включена в годишната програма на СОФ за 2011г. на стойност -438 000лв. С 30 000 лева средства на районната администрация бе възложено пълно хидрогеоложко обследване на целия парцел, изготви се проект и количествено-стойностни сметки за извършване на строителни, ВиК реконструкции, благоустройство и паркоустройство.


Училища

На територията на район „Централен” функционират 16 общински училища, 7 професионални гимназии и средно духовно училище.

През 2008 г. със средства, предоставени от СОФ е подменена дограмата на СОУ „Паисий Хилендарски” (на стойност 66 500 лв.), а през 2009 г. са ремонтирани тоалетните на училището (на стойност 25 814 лв.).

В двора на училище „Д-р Петър Берон” през 2008 г. беше открито единственото в Пловдив игрище за хокей на трева и се проведе първия турнир от Републиканското първенство по хокей на трева, зона „Тракия“ за деца до 14-годишна възраст. В деня на откриването бяха дарени 800 лв. за подпомагане дейността на пловдивския отбор.

През 2010г. беше изготвен и представен проект за цялостен ремонт „Надстройка 3-ти етаж, пристройка и физкултурен салон” на сградата на ОУ „Душо Хаджидеков” – І и ІІ етап на стойност 60 000 лв.. През 2011г. се откри модерен компютърен кабинет и обновената столова на училището.

ОУ „Екзарх Антим І” стана първото училище в район „Централен”, което през 2010 г. премина на отопление с газ (газов котел на стойност 39 957лв.). Впоследстие бяха газифицирани ОУ „Г.Бенковски”, СОУ „Паисий Хилендарски” и ЦДГ”Радост”.

Извърши се обследване и сертифициране за енергийна ефективност и се изготвиха инвестиционни проекти за основен ремонт на ДМА за саниране на 10 сгради - съответно на училища: ОУ „Гео Милев” (2 сгради), ОУ„В. и К Тютюнджиян” , СОУ „П. Евтимий”, ОУ „Георги Бенковски”, СОУ „Л. Каравелов”, ОУ „Екзарх Антим І-ви” и детските градини ЦДГ "Искра" и ЦДГ "Радост” на обща стойност 101 000лв..

На 04.05.2011 г. в двора на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Пловдив се откри новопостроения Летен театър с капацитетът е 120 места. Проектът е реализиран във връзка с 50-годишния юбилей на училище „Св. Паисий Хилендарски” през настоящата 2011 г., както и двете кръгли годишнини през следващата 2012 г., а именно: 290 години от рождението на Паисий Хилендарски и 250 години от написването на „История Славянобългарская”.

Важно е да се отбележи, че в 16 общински училища, 14 детски градини, 7 професионални гимназии и 3 социални заведения (ДДЛРГ „Рада Киркович”, ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза”, ДДЛРГ „Олга Скобелева”) функционират 40 здравни кабинети.

През 2008 и 2010 год. са извършени текущи ремонти на 25 броя здравни кабинети на обща стойност 42 864 лв.

Ежегодно, за повишаване професионалната квалификация на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване, посредством участието в курсове и семинари.

През отчетния период са реализирани и редица инициативи в областта на образованието и младежките дейности, сред които са:  • Кръгла маса на тема „Проблеми и персепктиви на средното образование в местното управление на Пловдив”. Представяне на целите и задачите в областта на средното образование, които са част от управленската политика на район ,,Централен”.

  • Проведоха се литературни конкурси, ученически състезания и детски празници, шахматни турнири, честване на бележити дати и юбилеи, премиери на книги, детски конкурси за рисунка, благотворителни театрални представления и изложби.

  • Подкрепа получиха и талантливи деца като Георги Бойкин, ученик в Пловдивското музикално училище ,,Д. Петков” от класа на Стела Ослекова, както и даровитите деца - Рада Минева и Николай Немски от шахматен клуб „Пловдив”, които чрез средствата осигурени от район „Централен” получиха възможност да се включат в Европейското индивидуално първенство по шахмат за деца и юноши, в периода от 10 до 21 септември 2011 г., в Албена.  1. Социални дейности

Социалната политика на район „Централен”, през отчетния период, беше насочена към защита на обществения интерес на различните социални групи и хора в неравностойно положение, така и към търсенето на баланс и относително равновесие между тях, за да се съхранят обществените отношения и се постигне интегриране на различните общности.

Реализираните социални дейности на територията на района, могат да бъдат обобщени по следния начин:

1. Организиране на социално хранене в две безплатни общински трапезарии през зимните сезони на 2007/08г., 2008/09г., 2009/10г. , 2010/11г. на общо 1 600 социално слаби граждани (съответно за всеки от сезоните по 300, 450, 450, 400 граждани), живеещи на територията на Район “Централен”.

2. Съдействие и насочване към специализирани социални институции на граждани с индивидуални социални потребности, потърсили помощта на районната администрация. На територията на Район “Централен” са разположени: Дневен център за деца с увреждане /в ДДЛРГ “Олга Скобелева”/, Дневен център за стари хора /в БЧК/, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи /”Н. Бозвели” № 38/, Център за обществена подкрепа /”Н. Бозвели” № 38/, два диетични стола за граждани с хронични заболявания.

3. Раздаване на дарения – пакети с хранителни продукти във връзка с християнски празници на повече от 800 социално слаби граждани и хора в неравностойно положение (2008г.-300 социално слаби граждани, 2009г.-84 социално слаби ромски семейства и 182 социално слаби граждани, 2010г.-60 социално слаби граждани, 2011г.-110 социално слаби граждани) от Район ”Централен”.

4. Организиране на социални иниацитиви в Клуб на пенсионера – Район “Централен”: празнуване на Бабин ден, Осми март, посещение на Клуб на пенсионера в Благоевград, празнуване на Деня на здравния работник със здравна беседа по социално-значими заболявания и тяхната профилактика, културни поетични празници и посещение на изложби, екскурзии до исторически места, благотворителни обяди, спортни състезания – 2 турнира по шах, табла, спортен бридж с награден фонд.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница