Район „младост” гр. Варна Мерки за недопускане и предотвратяване на пожари в градските, земеделските и горските райониДата26.09.2018
Размер15.43 Kb.
РАЙОН „МЛАДОСТ”

гр. Варна


Мерки

за недопускане и предотвратяване на пожари в градските,

земеделските и горските райони
Уважаеми съграждани,
В сезона сме на почистването на дворове, вилни имоти, междублокови пространства, паленето на суха растителност и други отпадъци.

Очакваното повишаване на температурите и силните ветрове характерни за сезона са предпоставка за възникване на полски и горски пожари в района, прилежащите землища и горски масиви.

С оглед недопускане на пожари, намаляване на последиците от тях и в изпълнение на Заповед № 1505/10.05.2010 г. на Кмета на Община Варна се
ЗАБРАНЯВА:

- Паленето на стърнища, сухите треви и растителни остатъци по слоговете, крайпътните ивици и земеделските земи;

- Изгарянето на окосена трева, сухата листна маса и паднала дървесина в парковете и междублоковите пространства;

- Паленето на огън и извършване на огневи работи в горските масиви извън определените, обезопасени и сигнализирани със съответни знаци за целта места.

Небрежното пушене крие повишена пожарна опасност. Не хвърляйте незагасени цигари и/или фасове от балконите на жилищните блокове или когато минавате през междублоковите пространства, парковете, селищните образования, полски и горски участъци.

В дворовете палете огън само, ако предварително сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.Никога не палете огън при наличие на вятър !

Никога не оставайте огъня без наблюдение !
Ръководството на Район „Младост” призовава собствениците и ползвателите на земеделски земи и имоти в селищните образования, за стриктно спазване на противопожарните норми и повишаване готовността за гасене на възникнали пожари.

За палежи в защитените територии , незабавно да се уведомява РИОСВ- Варна на тел.052/634-582.

Санкциите за нарушителите- физически лица са глоби от 100 до 6000 лв.

( чл.162 от Закона за опазване на околната среда)


Район „Младост”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница