Ранен контакт кожа до кожа за майките и техните здрави новородени бебетаДата20.08.2018
Размер61.96 Kb.
Ранен контакт кожа до кожа за майките и техните здрави новородени бебета

Данните за ефекта на ранния контакт кожа до кожа върху кърменето до 4-6 месеца и до 12 месеца са оскъдни. Независимо от това, ревюто заключава, че контактът кожа до кожа между майката и бебето непосредствено след раждането намалява плача, подобрява взаимоотношенията между майката и бебето, поддържа бебето топло и помага на майката да кърми успешно. Не са посочени никакви отрицателни ефекти.

WHO, Reproductive Health Library, Newborn health, Puig G, Sguassero Y

1. РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ

В идеалния случай, ранният контакт кожа до кожа започва непосредствено след раждането чрез поставянето по корем на голото новородено върху голата майчина гръд. Тази практика, основаваща се на близкия контакт в първите часове на живот, може да улесни поведението и взаимодействията на бебето и майката чрез сензорни стимули като допир, топлина и мирис. Нещо повече, контактът кожа до кожа се счита от критично значение при установяването на кърменето.

Базирана на тези предпоставки, осъвременената версия на това ревю цели да направи оценка на рандомизирани контролирани проучвания (RCT) или квази рандомизирани контролирани проучвания относно ефекта на контакта кожа до кожа през първите 24 часа на живот, сравнено с рутинната грижа за новороденото при здрави доносени бебета и преждевременно родени бебета (на възраст около 34-37 гестационна седмица). Основният предмет на интерес е кърменето. При осъвременяването на ревюто бяха прибавени и нови предмети на интерес като поведения на майчината привързаност и физиологични промени при майката след ранен контакт кожа до кожа, които са били изследвани чрез наблюдение или чрез прилагането на въпросници за привързаността майка-бебе и за физиологическата адаптация на децата.

Три категории на контакт кожа да кожа бяха взети предвид от авторите: a) контакт кожа до кожа при раждането (през първата минута живот), b) много ранен контакт кожа до кожа (започващ на 30-40 минути след раждането), и c) ранен контакт кожа до кожа (по всяко време от първия до 24-ия час след раждането).

Методите за идентифицирането на релевантните проучвания включваха две независими претърсвания на базата на MEDLINE, проведени от Cochrane Pregnancy и Childbirth Group и Cochrane Neonatal Group. В тази връзка не бяха разглеждани съответните бази на развиващите се страни катo Latin American, Caribbean Literature и African Index Medicus. Бяха положени допълнителни усилия за преглеждането на ръка на повече от двадесет списания, свързани с темата. Не бяха приложени никакви езикови ограничения.

Бяха използвани три основни критерия за качество: 1) скриване на разпределението (адекватно, неясно или неадекватно), 2) пълнота на проследяването, и 3) „маскиране” на участниците, предоставящите грижи и отчитащите резултата.

Като цяло бяха включени 30 изследвания (29 от които рандомизирани контролни). Повечето от включените проучвания бяха проведени в развитите страни като САЩ, Великобритания, Канада и Швеция. Осем изследвания бяха проведени в развиващите се страни. Само четири изследвания, проведени в САЩ, Южна Африка и Тайван, включваха бебета, родени преди термин.

Ранният контакт кожа до кожа варира при изследванията, що се отнася до време и продължителност. Например, при някои от изследванията интервенцията не е могла да започне непосредствено след раждането поради политиката на болницата и продължителността, варирала от 15 минути до 48 часа на непрекъснат контакт кожа до кожа. Тези фактори попречили на авторите да вземат предвид резултатите.

Бяха отчетени шейсет и четири клинични резултата. Важно е да се подчертае, че само двадесет бяха проследени в повече от едно изследване и че не всички могат да се отнесат към бедните страни. Относно резултатите при кърменето (най-често отчитаните) сравнение между ранния контакт кожа до кожа (n= 70/74) срещу стандартния контакт (n= 54/75) показало позитивен ефект върху кърменето при изписване от болницата (вероятностно отношение [OR] 6.35, 95% доверителен интервал [CI] 2.15 до 18.71). При все това, този резултат трябва да бъде интерпретиран с предпазливост поради малките размери на извадката и широкия доверителен интервал.

По отношение на дългосрочния ефект върху кърменето (напр. 1-4 месеца), резултатите от 10 изследвания, включващи 552 двойки от майки и здрави доносени до термин бебета, показаха също позитивен резултат (OR: 1.82, 95% CI: 1.08 to 3.07, I2 = 41.2%). Отново този резултат трябва да бъде интерпретиран с предпазливост, защото доверителните интервали предполагат неточност.

Данните бяха недостатъчни, за да бъде оценен ефектът върху кърменето до 4-6 месеца и 12 месеца живот върху майката, що се отнася до удовлетворение, самочувствие и доверие в родителските си способности. Въпреки това, според резултатите от изследването, контактът кожа до кожа между майката и бебето след раждането намалява плача, подобрява взаимоотношенията между майката и бебето, държи бебето топло и помага на майката да кърми успешно. Освен това, не са били идентифицирани никакви отрицателни ефекти.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНТЕКСТИ С НЕДОСТАТЪЧНИ РЕСУРСИ

2.1. Величина на проблема

Всяка година нови научни и епидемиологични данни допринасят за знанията ни относно ролята на кърменето за оцеляването, растежа и развитието на едно дете, както и на здравето и благосъстоянието на майката1. Настоящите модели на кърмене все още са далеч от препоръчваното ниво и тези модели варират значително според региона2.

Допълнителните тактилни, обонятелни и термични сигнали, които предоставя контактът кожа до кожа, може да стимулират бебетата да започнат да сучат по-успешно. Така, тази практика може да бъде видяна като благодатна, икономична и осъществима интервенция за поощряването на лактацията след раждането, особено в контексти, в които няма санитарни условия и чиста вода, където кърменето може да бъде животоспасяващо. В допълнение, едно скорошно изследване, проведено в Гана3, показа че поощряването на ранното започване на кърменето има потенциала да направи огромен принос за постигането на целта на хилядолетието относно детското оцеляване; 16% от неонаталните смъртни случаи биха могли да бъдат предотвратени, ако всички бебета бяха кърмени от първия ден и 22%, ако кърменето беше започнало през първия час след раждането.

2.2. Приложимост на резултатите

Не е лесно резултатите от ревюто да бъдат екстраполирани за бедните страни, тъй като ревюто се базира на изследвания, проведени в добре оборудвана среда, където фактори като културни вярвания и липса на достъп до основна грижа за здравето могат да не бъдат разглеждани като главни пречки за подкрепянето на изключителното кърмене. В този смисъл, развиването и внедряването на системи, подкрепящи дългосрочното кърмене, се смята за основно предизвикателство в развиващите се държави.2.3. Осъществяване на интервенцията

Ранният контакт кожа до кожа трябва да бъде считан за рутинна интервенция в здравната грижа след раждането в развитите и развиващите се страни. При все това, осъществяването на тази интервенция изисква по-нататъшни преценки в общностите с недостатъчни ресурси. От една страна, фактори като температурата на стаята, липсата на лично пространство, пренаселеността и т.н. могат да се намесят в потенциалните й ползи и, от друга страна, ситуацията често се влошава от неадекватни медицински препоръки от страна на здравни работници, които нямат подходящите умения и тренинг в подкрепянето на ранното започване на кърменето чрез контакта кожа до кожа.

Практиките, отнасящи се до това как са обгрижвани децата след раждането, са част от институционалното функциониране и може да не са лесни за променяне. Например, настоящата практика в Maternidad Martin в Rosario (Argentina), с 4000 раждания на година, е да се поставя новороденото по корем върху голия корем на майката за една минута, докато бива нежно подсушавано с одеяло. Струва си да се отбележи, че тази нова практика е била въведена наскоро, бивайки последвана от въвеждането на забавеното клампиране на пъпната връв4,5. При този сценарий контактът кожа до кожа започва непосредствено след раждането, но продължава само 1-3 минути. Така тук удължаването на продължителността на контакта кожа до кожа като част от рутинната практика за подкрепа на ранното кърмене, би могло лесно да бъде въведено, особено в болниците “Приятели на бебето”6.

3. ИЗСЛЕДВАНЕ

Подходящото дефиниране на контакта кожа до кожа е приоритет за бъдещи изследвания, взимайки предвид специфично време, честота и продължителност на интервенцията. Тъй като новородените имат тенденцията да прекарват будни първите два часа от живота си, това трябва да бъде смятано за един удобен период за започването на успешното взаимодействие между майка и бебе. Добре проведени рандомизирани контролни проучвани дават основание за демонстрирането на реалния ефект на ранния контакт кожа до кожа върху здравето на бебето и майката, включвайки преждевременно родените бебета и майките, родили с цезарово сечение и в различни контексти (развити и развиващи се държави).

Подкрепа: Център за перинатални изследвания, Розарио, Аржентина (Centro Rosarino de Estudios Perinatales, Rosario, Argentina).

Референции


  1. The Pan American Health Organization. Quantifying the benefits of breastfeeding: a summary of the evidence. Washington, D.C.: PAHO © 2002.

  2. Web site: http://www.childinfo.org (acceded 17 August 2007)

  3. Edmond KM, Zandoh C, Quigley MA, Amenga-Etego S, Owusu-Agyei S, Kirkwood BR. Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. Pediatrics, 2006;117(3):e380-6.

  4. Ceriani Cernadas JM, Carroli G, Pellegrini L, Otano L, Ferreira M, Ricci C, Casas O, Giordano D, Lardizabal J. The effect of timing of cord clamping on neonatal venous hematocrit values and clinical outcome at term: a randomized, controlled trial. Pediatrics. 2006 Apr;117(4):e779-86.

  5. Ceriani Cernadas, JM, Carroli G, Lardizabal J. The effect of timing of cord clamping on neonatal venous hematocrit values and clinical outcome at term: a randomized, controlled trial. In reply, Pediatrics, 2006,118:3,1317-1319

  6. World Health Organization. Evidence for the ten steps to successful breastfeeding. Geneva: The Organization; 1998. Web site:www.who.int/child-adolescent-health/New_Publications/NUTRITION/WHO_CHD_98.9.pdf (accessed 6 Sept 2007).

Puig G, Sguassero Y. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants: RHL commentary (last revised: 9 November 2007). The WHO Reproductive Health Library; Geneva: World Health Organization.


Превод: сдружение „Естествено”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница