Разговори с небесата Посланията на един медиум за живота след смъртта Джеймс Ван Праагстраница2/9
Дата11.01.2018
Размер2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Глава 2

ДАРБАТА

Какво е енергия? Енергия е всичко. Ако трябва да й дадем едно по-просто определение, енергията представлява молекули, които се въртят или вибрират с различна скорост. Освен това всичко във физическия свят вибрира с постоянна скорост. Ето защо предметите и живите същества на Земята изглеждат твърди. Колкото по-ниска е скоростта, толкова по-твърди и плътни са телата, например столът, на който седите, тази книга, която четете, къщата, в която живеете, и, разбира се, вашето физическо тяло. Отвъд нашия триизмерен свят молекулите вибрират много по-бързо или с много по-висока скорост. Следователно, в такава фина среда, или ефирно измерение, каквото е света на духовете, нещата са по-свободни и с по-малка плътност.

В нашето физическо тяло се намира още едно, което се нарича астрално, ефирно или духовно тяло. То е абсолютно копие на физическото и също има очи, коса, ръце, крака и т.н. Голямата разлика между физическото и ефирното тяло е, че молекулите на ефирното тяло вибрират много по-бързо, с по-висока скорост, отколкото неговия физически двойник. Обикновено ние не можем да видим астралното тяло, макар че някои хора са способни на това. По време на промяната, която се нарича смърт, ефирното тяло се откъсва и се освобождава от физическото. Ефирното тяло не се поддава на заболявания и умора, които някога са били част от физическото тяло, и има способност да се движи от едно място на друго чрез мислите.
ЕДИН МЕДИУМ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА РАЗНООБРАЗНИ СПОСОБНОСТИ

Хората, които по физически или ментален начин могат да се включат на по-бързата вибрация на духовното тяло след смъртта, се наричат медиуми. Както предполага терминът, медиумът е човек, който е посредник1 между физическия и духовния свят. Медиумът е способен да използва енергия, за да проникне през тънкия воал, който разделя физическия и духовния живот. Начинът, по който трябва да гледате на медиумната връзка, е следният: Човешките същества са сътворени със свръхсъзнателен, подсъзнателен и съзнателен ум. При медиумната връзка всички мисли, чувства и картини се прехвърлят в свръхсъзнателния, или духовен, ум. Ние непрекъснато събираме духовни впечатления по този начин, но само медиумът може да ги интерпретира. След това посланието преминава в съзнателния ум и се освобождава.

Терминът "ясновидец" често се използва като общо понятие за всеки, който работи в сферата на свръхестественото. Всеки човек е ясновидец в една или друга степен, но не всеки е медиум. Медиумът не предсказва бъдещето. С други думи, медиумите са ясновидци, но не всички ясновидци са медиуми. Ясновидците и медиумите използват едни и същи структури на ума, но медиумната връзка се различава от това, "да бъдеш ясновидец", или от ясновидството. Както медиумната, така и ясновидската връзка е телепатична. Телепатия е друга дума, която се употребява, за да отрази комуникацията. Например вие сте с приятел и казвате точно онова, което той си мисли. Вашият приятел отговаря: "Ти изглежда си ясновидец." Човек с ясновидска дарба може да прави разчитане на неодушевени предмети или хора като се настрои на вълните на енергията, която се излъчва от обекта или от човека. Именно чрез тази аура на предмета или на човека ясновидците могат да разкриват факти от миналото и бъдещето им. Те могат също да получават енергия от предмета или от човека, като я почувстват или видят. Тъй като в енергийния свят не съществува категорията време, малко ясновидци могат да ви дадат точната времева рамка за информацията, която получават.

От друга страна, медиумът е човек, който може да чувства и/или да чува мисли, гласове или да има внушения от света на духовете. Духовете също използват телепатия. Медиумът е способен да стане напълно възприемчив към високите честоти, или енергията, с която вибрират те. Освен това мислите на духовете се изявяват и се отпечатват върху свръхсъзнателния ум на медиума. Оттам посланията преминават в съзнателния му ум и медиумът разкрива онова, което духът мисли или чувства. Медиумите навлизат много по-надълбоко от обикновените ясновидци, защото те отварят себе си за безплътната енергия. Информацията на ясновидците не идва от безплътните духове, които се намират на по-високочестотно ниво. Невидимият свят използва голяма част от жизнената енергия на медиумите, за да изпрати посланието. Медиумите работят направо с духовете и двете страни трябва да имат желание да вземат участие в процеса на комуникация. В противен случай тя няма да се осъществи.

По-ясна представа за медиумните връзки можем да получим с помощта на сънищата. Много често сънуваме роднини или приятели, които са починали. Сънищата изглеждат толкова истински, че ние можем да се закълнем, че наистина сме били с тях. Толкова силно е чувството, което остава у нас. Това е така, защото по време на съня си ние наистина сме били с нашите любими същества на духовно ниво. Когато спим, ефирното ни, или астрално, тяло пътува из неземни места, където се срещаме с обичани от нас хора и можем да си поговорим с тях.

Медиумите могат да бъдат разделени в две ясно разграничени категории. Първият и най-често срещан тип са менталните медиуми. Както показва думата ментален2, те използват ума си - интуитивния или космически ум, а не рационалната или логическата му част. Този тип се подразделя на няколко категории: ясновиждащи, ясночуващи, ясноусещащи и възприемащи внушени идеи.Ясновиждане

Самото название подсказва същността на тази способност. Ясновиждащият използва инстинктивните си усещания от вътрешното си зрение, за да види отделни предмети, цветове, символи, хора, духове или сцени. Тези картини са невидими за просто око и обикновено нахлуват в съзнанието на медиума, сякаш са истински. В повечето случаи, гледките трябва да могат да се разпознаят от човека, на когото се прави разчитане и когото наричам "питащия".Ясночуване

Ясночуващите възприемат с помощта на парапсихичното, или свръхчувствителното, си ухо. Те могат да чуват звуци, имена, гласове и музика, които вибрират с висока честота. Подобно на кучетата, които чуват звуци с по-висока честота, отколкото хората, медиумите също имат слух за звуците, които са извън нормалната честота, която ние възприемаме. Ясно чуващите казват на питащия точно онова, което чуват на по-високото ниво на вибрация. Макар че долавят истинските гласове на духовете или техния шепот със същата модулация, с която те са говорили на Земята, те казват на своите клиенти със собствения си глас онова, което чуват.Ясноусещането

Това е форма на ментална връзка на медиума посредством ясни усещания. Тези медиуми усещат, когато духовете са в стаята. Истинският ясноусещащ обикновено чувства личността на духа, която прониква в цялото му същество. Той може да съобщава послания на питащия, които са получени чрез силни и изразителни чувства и емоции, идващи от духа. Тук се използва не само умът на медиума, но и неговото емоционално тяло.Възприемане на внушени идеи

Този метод е известен още като внушение за говорене, внушение за писане или внушение за изкуство. При него медиумът получава мисли, впечатления, знание - и всичко това без преднамереност. То се различава от ясноусещането, тъй като тук емоционалното състояние не е така очевидно, както когато личността на духа прониква в предаваното съобщение. Възприемането на внушени идеи е много обективна медиумна връзка. В нея отсъстват и силните емоции и свързаността на личността на духа с посланието. Тя е свързана с ясноусещането. Макар че внушените идеи идват от духове, личността им не се натрапва на медиума.

В много случаи няколко души могат да въздействат на един земен реципиент по този начин. Тази група обединява своите мисли и внушава на даден човек да напише определена музика или да нарисува конкретна картина. Отново искам да подчертая, че това не се прави на емоционално ниво, а по-скоро става въпрос за чисто вдъхновение. Много велики художници като Микеланджело, Моне, Реноар и музиканти като Бах, Моцарт и Шуберт са били медиуми. Известни са и велики учени и лекари от миналото, които също са били медиуми и са използвали внушени идеи. И днес около нас имаме прекрасни артисти, музиканти, писатели, актьори и говорители, които използват внушени идеи или друг тип медиумни способности.

Вторият тип медиуми са физическите медиуми, които се различават от първите. Те използват истинското си физическо тяло, докато менталните медиуми използват само своя ум. Създаването на канал е една много известна форма, която се използва от физическите медиуми.

Нашите тела излъчват вещество, което е известно като ектоплазма. Този термин произлиза от гръцката дума ectos, което означава "външен", и рlasma, което означава "нещо моделирано или оформено". Ектоплазмата е открита от д-р Шарл Рише, френски професор-физиолог, след като той забелязал една мъглява субстанция да се излъчва от телата на няколко медиума. Ектоплазмата е невидима и освен това варира по плътност. Може да се появи като газ, течност или най-често като прозрачна субстанция. Тя е безцветна, без миризма и се смята, че теглото й е около 8.6 грама на литър. Ектоплазмата се среща при повечето хора, но е особено добре развита при медиумите. Може да бъде видяна главно в тъмна среда, тъй като е изключително чувствителна към светлината. Ектоплазмата може да излиза от ушите, устата, носа или областта на слънчевия сплит на медиума. Този гъст, газообразен материал може да се използва по най-различни начини. Ето някои от тях.

Вокална кутия

При този конкретен вид медиумна връзка ектоплазмата се моделира така, че да се оформи една изкуствена вокална кутия, от която излиза гласът на духа. Звукът е подобен или напълно съшия като гласа на човека, докато той е бил жив на Земята. Аз съм присъствал на четири сеанса, където беше представен този феномен. Имах щастието да се запозная с известния английски физически медиум Леели Флинт. На неговите сеанси идваха много знаменитости. Сред най-честите посетители беше Мей Уест, която също редовно прави сеанси. По време на третата ми среща с Лесли се появи моята майка и гласът й звучеше по същия начин, както на Земята. Тя ме назова с галеното ми име, което никой друг, освен нас двамата, не знаеше. Изживяването, меко казано беше вълнуващо и незабравимо. За нещастие, този вид медиуми се срещат рядко и аз зная само за още един медиум, който е сред живите и който може да използва този феномен.Материализация

Това е най-рядко срещаната форма на физически медиумни връзки и най-впечатляващата. С помощта на духове - медиумите могат да образуват отделни крайници, лица, глави, торсове и дори цяло тяло, което е точно копие на покойника, така както той е изглеждал на Земята. Плътността на материализацията зависи силно отличните способности на медиума. В началото на този век са живели много известни медиуми, които са практикували материализация. Сред тях са били Джак Уебер, Етел Поуст-Периш и Хелън Дънкан.Материализиране на дребни предмети Това е феномен, при който различни обекти като бижута, цветя, монети и други подобни се материализират в стаята, където се провеждат сеансите. Едно от вярванията, свързано с този вид материализация е, че един предмет се дематериализира на едно място и се материализира на друго. Според друго вярване предметът се образува направо от света на духовете.

Лечителски способности

Друга форма на проява на физическите медиуми са лечителските способности. Тялото на медиума е изпълнено с лечебна енергия от света на духовете. След много практика той може да лекува хората от различни нелечими заболявания. Това няма връзка с магнетичното лечение, където за лекуване се използват жизнените сили на медиума.Фотографиране на духове

Този тип прояви на медиуми е по-често срещан. Призрачни фигури или точни копия на покойници се появяват на различни снимки. Също така върху тях могат да се забележат бели петна, светлини или "искри".

Аз съм ментален тип медиум и използвам дарбата си за ясновиждане и за ясноусещане. Обикновено казвам на питащия, че съм просто един телефон към света на духовете. Както хората възприемат ежедневно различни мисли, така и аз осъзнавам и съм чувствителен към мисловната честота, която духовете създават и изпращат към съзнанието ми. За да се настроя на честотата на мислите и чувствата на духа, аз трябва да издигна моите вибрации на по-високо ниво, а духът на свой ред трябва да намали своята честота на вибрациите. Понякога това може да се окаже много трудно. Обикновено не чувам цели изречения, както при нормален разговор с хора. Когато един дух казва: "Здравей, как си днес!", аз ще чуя нещо от рода на: "вей, си днес".

Когато съм с клиент, е важно енергията в стаята да хармонира и с него, и с мен. Предпочитам да извършвам сеансите си у дома, където условията са балансирани, спокойни и е тихо и приятно. Когато питащият влиза в стаята, аз мога веднага да кажа дали той е нервен, ядосан, неспокоен, изплашен, вглъбен, отворен или некомуникативен. С други думи, мога да почувствам енергията около питащия. Ако е необходимо, карам човека да се отпусне чрез кратка медитация. След нея, когато клиентът ми е по-спокоен, аз обяснявам как работя и какво трябва да се очаква. Клиентите могат да записват на касета сеансите си с мен.ОБЩУВАНЕТО С ДУХОВЕ

Когато почувствам фината енергия около мен да се променя, аз се отпускам и отварям ума си за мислите на онези, които се опитват да се свържат. Повтарям на питащия точно онова, което получавам, без да мисля или да се опитвам да интерпретирам думите. Дори ако мислите ми изглеждат несвързани, най-вероятно те ще бъдат разбрани от него. Макар че се опитвам да не анализирам онова, което чувам, понякога го правя. Но трябва непрекъснато да си напомням, че онова, което на мен ми изглежда незначително, може да се окаже от изключителна важност за този човек.

Също така, като ясночуващ, аз мога да усетя условията, при които е настъпила смъртта на индивида, с когото се свързвам. Когато духът се връща към земната атмосфера, у него се появяват спомени, свързани с последните му мигове във физическия свят. За почти всеки смъртта е най-яркият спомен. Например, ако човек е починал от сърдечен пристъп, аз мога да почувствам духовното присъствие чрез стягаща болка в областта на гърдите. Ако някой е починал от рак или СПИН, аз най-вероятно ще почувствам тялото си опустошено. Ако смъртта е настъпила внезапно, като при убийство, тялото ми ще бъде разтърсено. Ако пък човекът се е самоубил, усещането ми ще съответства на начина на самоунищожение. С други думи, ако са използвани таблетки, аз ще почувствам тежест в стомаха и внезапна сънливост. Ако човекът се е застрелял, може би ще почувствам остра болка в областта, където е влязъл куршум. Първите ми впечатления се проявяват на емоционално ниво. Следователно, ако един дух е разстроен и плаче, аз вероятно внезапно ще се почувствам депресиран и ще започна да плача. Ако той се смее и шегува, и аз ще започна да се смея.

Личността на духа почти винаги придружава емоционалните послания, които изпращам. Например, ако един дух е бил авторитарен, когато е живял на Земята, в тона на гласа ми могат да се появят заповеднически нотки. Ако той е имал остър език, аз най-вероятно ще започна да говоря по същия начин. Ако индивидът е бил лишен от емоции, прикривал е чувствата си и не е обичал да се разкрива, на мен може би ще са ми необходими много усилия, за да опиша нещо емоционално.

Обикновено, духовете изпращат посланията си на питащия така, че да бъдат лесно разбрани. В началото на комуникацията духът казва името си или къде живее, или някакъв незначителен факт, който е очевидно доказателство за питащия, че неговият любим човек е тук. Много често духовете съобщават незначителна информация, която е известна само на питащия. Например бабата на клиента ми може да каже, че харесва одеялото на цветя, което покрива леглото му. Или може да започне да говори за книгите, които той наскоро е извадил от кашоните и е поставил на втория рафт на библиотеката си.

Много хора ме питат защо духовете съобщават толкова дребни неща, когато има цял нов свят, за който могат да говорят. Отговорът е много прост: това е едно най-обикновено доказателство, което потвърждава, че духът съществува и наистина комуникира с вас.

Освен това, ако духът е имал хоби или е проявявал интерес към определена дейност на Земята, най-вероятно той ще съобщи за това свое влечение по време на разчитането. Например аз имах клиентка, чийто покоен съпруг й каза, че трябва редовно да слага храна в жълтата хранилка на птиците, която виси в задния им двор. Тя каза: "Боже Господи, това е той. Всяка сутрин имаше навик да ходи и да слага семена в хранилката. Не мога да повярвам. Той е прав. Тази седмица забравих да сложа храна. Това е толкова невероятно." На всеки друг тази мисъл може да изглежда доста незначителна, но за нея това беше потвърждение, че наистина говори със своя съпруг. Имената са важни, но дребните детайли наистина помагат да се види, че комуникацията между духа и питащия е автентична. Тя е необходимото доказателство, че духът е този, за който се представя.

Човек трябва да осъзнае, че когато някой премине от другата страна, това не означава, че той е научил всички тайни на вселената. При смъртта се изоставя само физическото тяло, така както се захвърля старо палто. В действителност, личността остава същата, притежава същите предпочитания, предразсъдъци, таланти и нагласи. След време духът може да напредне и да премине на по-високо духовно ниво и вероятно да постигне просветление, но това също зависи от отделния индивид. Освен това ние трябва да осъзнаем, че познанието на духа обикновено е на малко по-високо ниво, отколкото при хората от физическия свят.


ДУХОВЕТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ КАРМАТА

Много клиенти идват при мен и търсят информация от духовете във връзка със своето благосъстояние, любов или кариера. Обикновено аз им казвам, че вероятно ще бъдат разочаровани. Духовете не винаги могат да им дадат подобна информация. Всичко зависи от това, дали духът знае отговора и също така дали му е позволено да го разкрие. Когато една душа идва на тази земя, за да научи определени уроци или да постигне духовен напредък, последното нещо, от което се нуждае, е някое духовно същество да й даде отговорите на ситуации, които се явяват като тест. Ние трябва да разберем, че има духовни закони и духовете не могат да се месят или да се опитват да влияят върху духовния напредък или върху кармата на друг. Така че определена информация може да бъде забулена или скрита от питащия. Духовете ни обичат прекалено силно, за да си позволят да попречат на нашето израстване.

Позволете ми да ви обясня по-ясно механизма на духовните уроци чрез следния пример:

Една жена на име Марси дойде при мен и първия й въпрос беше дали ще има дете. Появи се нейният дядо и й каза:

- Първо трябва да смениш дома си и да отидеш на място, което е разположено високо над вода и тогава ще родиш момче. Не преди това!

- Но аз съм минала 40-те. Какво да правя? - отговори тя.

- Важно е Божието време, не твоето - каза дядо й.

Марси научи още подробности за своето преместване и за семейството си. Духът й каза, че това ще се случи в подходящия момент. След година и половина тя дойде отново и ми съобщи, че вече живее в къща близо до Тихия океан и е бременна в третия месец.

Друг подобен случай се отнасяше до едно момиче на име Нанси, което беше пред развод. Дойде майката на Нанси и й каза, че тя ще напусне настоящия си съпруг, но скоро ще се омъжи отново - този път за човек, с който много повече ще си подхождат.

- Къде ще срещна този мъж и как изглежда той? - попита Нанси.

- Не мога да ти кажа това, но трябва да знаеш, че то е истина - отговори майка й.

Майката не можеше да съобщи на дъщеря си отговорите на тези жизненоважни въпроси, защото момичето трябваше да премине през живота и да вземе някои предизвикателни решения самостоятелно. Може би те щяха да й помогнат в личностното й израстване и да я направят по-силна.

Успешна комуникация се осъществява, само ако съществува силно желание и от двете страни. Всички ние можем да общуваме със скъпите за нас хора, с които сме разделени. Само трябва да бъдем с отворени умове и между нас да съществува общо разбиране за любовта и енергията. Когато направим това, ние сме само на крачка от вълнуващи открития.

В Глави 10 и 11 обяснявам как можем да се подготвим, за да бъдем по-възприемчиви към посланията на духовния свят, и давам разнообразни упражнения и методи, с помощта на които да се настроим на честотата на по-висшите светове.


Глава 3

ДУХОВНИ ПОМОЩНИЦИ
Човечеството винаги е вярвало в съществуването на по-висши същества, или ангели. Макар митологична по своята същност, тази идея за някой, който ни наблюдава, е широко възприето вярване. Според религиозните текстове, ангелите са духовно развити същества, които живеят в небесата и ни предпазват от неизбежни опасности или беди. Повечето от нас за първи път са се сблъскали с идеята за ангелите, когато са били малки деца и им е било казано, че всички си имаме собствени ангели-хранители.

Идеята за ангела-хранител е една от няколкото общоизвестни истини, които организираната религия не е разрушила. Ние наистина си имаме ангели-хранители, или водачи, които се намесват и ни помагат в земната ни мисия, но те не са такива, каквито често ги описват. С други думи, тези ангели нямат крила, нито седят в облаците и свирят на арфи. Подобни образи произлизат от митологията и са били разкрасени в картините от художниците. В действителност, крилата не са нищо друго, освен чудесните цветни ивици, които заобикалят един ангел. Може да се каже, че това е аурата на ангела или енергийното поле, нещо, което заобикаля всяко живо същество от растенията, животните и дърветата до нас самите и нашата безценна Земя.


ДУХОВЕТЕ-ВОДАЧИ СА УНИКАЛНИ ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК

Има много видове водачи. За мен водачите и ангелите-хранители са едно и също нещо. Още преди да се родим, ние създаваме проект за нашето житейско пътуване. Когато излезем от коловозите на пътя, обикновено нашият водач ни помага да се върнем обратно към него. В зависимост от индивидуалната ни духовна еволюция и от земните дела, които ни предстоят, ние привличаме към себе си различни помощници от три отделни категории.

Първата група са лични водачи. Това са личности, които познаваме от предишните си прераждания или от времето между нашите животи и с които имаме някаква връзка. Те ни направляват от духовния свят, като ни внушават как да постъпваме в определени ситуации. Подобни внушения са знаци от нашите духове-водачи. През по-голямата част от времето тези деликатни подсказвания остават незабелязани. Но ако отделим време, за да спрем, да се вслушаме и да преценим нашия ден, ние можем да започнем да виждаме или да чуваме посланията на духовете.

За повечето хора е трудно да почувстват помощта, която получават от духовете, защото те искат и/или очакват някакви крещящи напътствия, очакват едва ли не ангелите да се появят като глашатаи, които бият барабани и така изпращат посланията си. Съжалявам, но обикновено не се получава по този начин. Посланията и/или напътствията са деликатни и едва доловими.

Следващият случай е един пример за това, как обикновено се осъществява комуникацията. Четвъртък е и вие имате среща с потенциален партньор, който очаквате да ви направи бизнес-предложение. Тръгвате към уговореното място, но или губите адреса, или обърквате пътя, докато се опитвате да стигнете до офиса му. Това ви изглежда доста странно, защото добре познавате тази част на града. След около половин час лутане, вие съзирате сградата, но не можете да намерите място да паркирате. Накрая намирате едно, което е на няколко преки разстояние. Когато се запътвате да влезете в сградата, главният вход се оказва заключен, така че се опитвате да намерите друга врата. Охраната я отваря и вие вземате асансьора до желания етаж. Когато слизате, установявате, че офисът е заключен и на вратата е оставено съобщение, от което разбирате, че трябва да отидете в друга стая или на друг етаж. Накрая намирате офиса и се срещате с бъдещия си бизнес-партньор. Слушате внимателно и по време на разговора имате чувството, че нещо ви човърка отвътре. Усещате нещо, но още не знаете какво. Независимо от това се съгласявате да започнете съвместен бизнес. Няколко месеца по-късно, след като сте инвестирали всичките си спестявания, вашият нов партньор изчезва от града с всичките пари и доказателства, че някога сте имали нещо общо.

Осъзнавам, че току-що описаният сценарий е преувеличен, но исках да посоча как действат духовете, когато ни дават напътствия. Това е един модел - прекалено много завои, объркани посоки и затворени врати. Ако бяхте отделили време, за да доловите фините намеци, щяхте да разберете, че някой се опитва да ви каже нещо. Вашите духове-водачи са се опитвали да ви предупредят!

За нещастие, прекалено много от нас преминават през живота в мъгла и обикновено трябва да бъдат ударени по главата с бейзболна бухалка, за да осъзнаят какво се случва.

А сега ще ви дам и един положителен пример за комуникация с духове. От известно време си търсите работа, но нямате късмет. Една приятелка, с която не сте се чували отдавна, ви звъни и ви кани да обядвате заедно. Вие проверявате ангажиментите си и установявате, че денят, който тя предлага, е единственото ви свободно време. Когато се срещате, се чувствате така, сякаш не сте се разделяли и за миг. Всичко върви перфектно. Вие споменавате за своя проблем и тя ви отвръща, че ще види дали може да намери нещо за вас. Ден по-късно вашата приятелка звъни и ви казва, че има едно място в съседния отдел, което току-що се е освободило. Вие веднага се обаждате, за да си запишете час за интервю, като съобщавате, че звъните от нейно име. Лесно си определяте среща за следващия ден. Отивате на интервюто доста по-рано от определеното време. По време на интервюто началникът на отдела, който обикновено е извън града, е тук и вие можете да разговаряте направо с него. Той се среща с вас, харесва ви и вие получавате работата.

Можете ли да забележите разликата? Всичко във втория случай върви гладко. Не мисля, че това е съвпадение или късмет. Нашите духове-водачи ни дават това, което заслужаваме. Жената, която си търси работа, предприема действия, който са подсказани от духовете. Тя е можела спокойно да реши да не се срещне с нейната приятелка, но е избрала да го направи. Нейните водачи са общували с нея и тя е била достатъчно разумна, за да следва съветите им. След това изглежда всичко си отива на мястото.

Често, когато правя разчитане, аз получавам подобни послания, които ми помагат. Спомням си, веднъж казах на един от клиентите си, че скоро си е купил къща и той потвърди това. Съобщих му, че всичко около тази покупка е било перфектно и го попитах дали може да си спомни начина, по който я е придобил, защото е имало нещо странно. Казах му: "Или някой не е изпълнил поето писмено задължение да купи къщата, или собственикът е бил прекалено отстъпчив." Неговият отговор беше: "Да. Точно това се случи." Казах му, че неговата покойна съпруга му е помогнала да вземе къщата като му е давала знаци по пътя. Той отвърна: "Всичко изглеждаше толкова лесно." Той наистина само беше следвал знаците, макар и без да го осъзнава.

Един от първите хора с парапсихични способности, които срещнах в Лос Анджелис, ми каза нещо много важно. Аз го помня и до ден днешен и искам да го споделя с вас. Ако всичко върви добре и изглежда няма препятствия, вие сте отворени към духа и следвате неговите напътствия. Ако напротив, нищо не се получава, вие изглежда не слушате съветите и накрая ще поемете погрешен път. Наистина е така.

Личен водач може да бъде и някой, който сте познавали в този живот. Например това може да бъде майка или баща, баба или дядо, леля, чичо или приятел, който е преминал в духовния свят. Когато някой напусне физическия свят, той не спира да мисли за вас. Любовта, създадена на Земята, продължава и в духовния свят.

След като вече е на небето, духът може да преосмисли живота си и да види как е можел да ви помогне, докато е бил на Земята. Сега вече той има възможност и ще я използва пълноценно, за да ви осигури подкрепа, в каквото може. Това най-вероятно ще бъде под формата на помощ при ежедневните ви задължени семейните проблеми или при личните ви тревоги житейски промени.

Личните водачи могат да правят сериозни опити да ви напътстват в ежедневието и да ви подскажат най-добрия начин да се справите с определени ситуации. Но в същото време, много важно е да отбележа, че вашите скъпи същества не могат и не се месят при онези уроци или предизвикателства, които сте създали на Земята, за да се учите и израствате чрез тях. Процесът на научаването никога не е лесен и за да имаме най-голяма полза от определена ситуация или житейски урок, много често водачите само стоят и наблюдават как вземаме решения. Когато нещата изглеждат непоносими, именно тогава научаваме най-много.

Много хора питат дали нашите водачи са с нас през цялото време, или трябва да се обърнем към тях и да ги помолим да дойдат. Моят отговор е: ние никога не сме сами. Нашите водачи винаги са с нас. Тяхната духовна задача е да ни наблюдават и да ни помагат. Те могат да се сменят от време на време в зависимост от задачата, с която се заемаме. Но никога не се налага да ги викаме, тъй като винаги знаят нашите нужди и винаги са готови да ни подадат ръка.

Следващата категория е съставена от т.нар. специални или специализирани помощници. Това са духове, които се прикрепват към нас в зависимост от дейностите, които изпълняваме. Те притежават определен опит в сферата, в която се опитваме да се изявим. Обикновено тези същества са специалисти в тяхната област на познание. Например, ако решите да пишете фантастичен роман, вашите мисли ще привлекат автор, който е работил или се е специализирал точно в този тип произведения. Този водач може да ви подскаже определени методи, които да използвате, за да развиете писателските си способности и най-добре да изложите идеите си. Същото се отнася и за музикантите, художниците, математиците, учените, учителите, социалните работници и други. Тези водачи идват при нас, след като се заемем с работата си или ако помолим за помощ. Колкото по-отворени сте за впечатления и чувства, толкова по-успешни са комуникацията и крайният резултат. Това е вярно за всички. То е просто въпрос на възприемчивост. Всички творби, особено тези на големите майстори, са вдъхновени от духовния свят.

Защо тези водачи искат да ни помогнат? Отговорът е прост: Това е пътят. Когато преминем в духовния свят, за нас става недвусмислено ясно, че всички сме едно цяло. Затова искаме да помагаме на човечеството да се развива, да научава, да споделя идеи и да става все по-добро. Чрез внушаването на своите мисли на хората и чрез помощта, която им оказват, духовете-водачи съдействат на човечеството да се настрои към духовната сила във всички неща. И да повторя отново, в зависимост от това, доколко сме отворени за комуникация, посланията от духовния свят могат да бъдат невероятни и будещи страхопочитание или пък търпеливо да чакат деня, в който ще бъдат забелязани.

В третата категория помощници се намират нашите духове-учители. Тези същества са достигнали доста висока степен на духовно развитие. Те може никога да не са живели във физическия свят или да са участвали в различни аспекти на духовна работа в продължение на много животи на Земята. Подобно на другите водачи, те също гравитират около нас в зависимост от нашето ниво на духовна еволюция и разбиране. Духовете-учители имат силно желание да ни помагат в нашия духовен напредък. Те често се опитват да ни подскажат нашите духовни дарби и потенциал. Техните напътствия са безценни за всеки, който е тръгнал по пътя на духовното просветление.

Повечето от нас ще имат един или двама подобни учители по време на духовната си еволюция живот след живот. Тези същества са се настроили на честота на нашата духовносг и ще ни помагат да израстваме духовно по време на пребиваването ни във физическия свят, както и ще ни помагат между отделните животи. Освен това ние ще имаме допълнителни лични духове-учители по време на всеки отделен живот. Искам да кажа още веднъж, че въз основа на нашата духовна еволюция към нас се привлича водач, който ни помага при важните уроци или развиването на отделни аспекти от нашата личност, които се нуждаят от подобряване. Например можем да имаме водачи, които да ни помагат при усвояването на безусловната любов. Или учител, който да ни помага да се отърсим от егоизма. Тук важи поговорката "Когато ученикът е готов, учителят ще се появи."
ОСЪЗНАВАНЕ НА МОИТЕ ВОДАЧИ

Разбрах за присъствието на моите водачи и учители по няколко различни начина. Веднъж една надарена ясновидка, Ирен Мартин-Гайлс, от Англия ме информира, че има една монахиня от ордена на Милосърдните сестри, която работи заедно с мен, за да се науча на състрадание. Нейното име е сестра Тереза. Ясновидката описа сестра Тереза в подробности, чак до ясно синия цвят на очите й. Когато тя ми съобщи това, бях силно впечатлен. Както споменах по-рано, в продължение на осем години посещавах католическо училище. То беше ръководено от ордена на Милосърдните сестри.

Ирен продължи, като ми каза, че един китаец на име Ченг също е мой духовен учител. Ченг е идвал много пъти да ми помага да предавам послания на клиентите си. Накрая Ирен започна да рисува портрета на духа, който виждаше с очите на ума си. Когато видях топлото лице на учителя Ченг, веднага почувствах силно привличане. Той носеше малка шапка без периферия с оранжев връх и синя отстрани. Този тип шапка е била доста разпространена в Китай в началото на нашия век. Той беше загърнат в дълга, кобалтово синя роба, която напълно покриваше тялото му. Тя беше украсена с оранжева мандаринска яка и маншети в същия цвят. Ръцете му бяха скръстени вътре в ръкавите. Лицето му беше издължено и слабо, очите му бяха кафяви и излъчваха мъдра доброта. Той носеше характерната за този период китайска прическа с конска опашка. Блясъкът на голата му глава беше притъпен от величествена козя брадичка. В средата на робата, близо до чакрата на сърцето му, имаше златна звезда с десет върха, която говореше за духовна мъдрост. В центъра на звездата се намираше зелен скъпоценен камък, който е символ на безусловната любов. Тялото му се къпеше в златната светлина на най-висшите нива на духовния свят. Тази златиста светлина беше доказателство за това, че Ченг е духовен учител.

Не разбрах нищо за последния му живот на Земята и дали изобщо е живял тук. Много често водачите се обличат в одежди, които принадлежат на определен период, който те най-много харесват или който разкрива доминиращ аспект от тяхната индивидуалност. Въз основа на портрета на Ченг, който видях, мога да кажа, че това е душа, която много пъти се е докосвала до човешкото съществуване. Беше истински духовен учител.

По един нетрадиционен начин научих за още двама от моите водачи. Когато бях в началото на работата си, беше важно да развивам способностите си при общуване с други хора. Така че веднъж седмично заедно с още шест човека, които аз бях избрал, седяхме в тъмна стая. В действителност тази практика е доста често срещана сред хората с парапсихически способности, които искат напълно да развият екстрасензорните си дарби. По време на четвъртия сеанс в един момент почувствах, че съм крайно изтощен и изпаднах в състояние на лек транс. При това състояние съзнателният ум се затваря за всякакво осъзнаване на тялото и мислите изчезват. То се среща много по-често отколкото си мислим. Например много от нас изпадат в транс, когато са погълнати от телевизионно шоу или четат книга, която не могат да оставят. Освен това изпадаме в транс и точно преди да заспим.

Когато, половин час по-късно, излязох от това състояние, аз понита: "Какво се случи?" Групата беше много нетърпелива да ми съобщи забележителните резултати. "Чрез теб се яви един английски лекар, който каза, че името му е Хари Алдрик", каза единия от тях. По-нататък те продължиха с това, че Хари Алдрик е бил лекар, който живял в северозападната част на Лондон. Стана ясно, че е починал в началото на 30-те години. Един човек от групата беше записал сеанса и когато чух касетата, едва разпознах гласа си. Чух ясно различим английски акцент, а гласът ми звучеше някак си спокойно и бавно. В известен смисъл тонът беше заповеден, но неговите съвети за здравето ми и за бъдещите сеанси с групата бяха точни. Той каза, че е избрал да се върне в този момент на Земята, за да ми помага в работата като медиум.

Един от начините, по който този водач ми помага, е като усилва енергията около физическото ми тяло по време на разчитането. Той също така може да разпознава физическите страдания, които имат моите клиенти. Хари Алдрик е много мил човек, но аз ясно чувствам авторитарното му присъствие, когато идва.

Няколко седмици по-късно отново проведохме такъв сеанс, при който изпаднах в транс, и пак имаше едно невероятно явяване. Когато излязох от това състояние, жена ми каза:

- Никога няма да повярваш какво се случи!

- Какво? - попитах аз.

- Дойде един мъж на име Златния баща - отговори тя.

- Това е индианец - казах аз.

- Северноамерикански индианец, ако трябва да бъдем точни - продължи тя.

Един от членовете на групата превъртя касетата и я пусна. Не можах да повярвам на ушите си. Чувах звука на барабан.

- Откъде се появи този барабан? - попитах аз.

- Това не е барабан. Това е масата пред нас - беше отговорът.

По-рано същата вечер бяхме поставили маса в средата на стаята. Погледнах към нея. Помислих си, че е доста забавно този уникален звук на индиански там-там да се появи именно от тази маса.

Биенето на барабана продължи известно време, след това внезапно над този звук се извиси гърлен глас, който изпълняваше индианска песен на местен индиански език. Тонът беше прекрасен и завладяващ. След пет минути пеенето рязко спря. В този момент започна да говори един индианец: "Всички ние сме братя. Ти и аз сме братя. Идвам при теб, за да ти донеса любов. Всичко е любов. Човек може да я види във всичко. Моето име е Златния баща. Аз съм от братството. Ние винаги сме с теб. Носим ти любов. Като символ на нашата обич, даваме на всеки перо от нашата украса за глави.“

Аз седях втрещен. Беше толкова истинско, че още мога да си спомня всяка част от този сеанс. Разбрах, че това беше особен момент и аз бях безкрайно развълнуван, че той е записан на касета и видян от другите. Оттогава нашата група има сеанси всеки вторник. Понякога Златният баща идва чрез мен с чудни и изпълнени с любов думи.

Ако не друго, тези случаи ми помагат да повярвам, че не си измислям. Знам, че наистина съществуват духове, невидими и непознати, които работят за мен и ми помагат при житейските промени. А като помагат на мен, те помагат и на онези, до които се докосвам.


КАК ДА ОТКРИЕТЕ ВАШИТЕ ДУХОВЕ-ВОДАЧИ

Лично аз никога не бях мислил за моите водачи, преди те да се явят на мен или на другите медиуми, които ми ги описаха. Не мисля, че е необходимо човек да знае кои са неговите водачи, но някои хора искат да са наясно с кого говорят. Това е начин да осъзнаят, че някой дух е край тях и ги направлява. За тях не е достатъчно да знаят, че имат учители; те искат да персонализират тази връзка. Това е напълно разбираемо. Няколко техники могат да ви улеснят при разпознаването на духовете-водачи.

Първата стъпка е медитацията. (В Глава 11 се обяснява как да медитирате.) Трябва да започнете медитацията с твърда решимост да срещнете някой от духовните си водачи. Когато достигнете достатъчно релаксирано състояние, мислено започнете да молите вашия учител или учители да се разкрият пред очите на ума ви. Ако сте достатъчно отпуснати и без силни предварителни очаквания за това, какво ще се случи, вие ще видите с очите на ума си лицето на някого или част от облеклото му. Например може да видите перо и да разберете, че то принадлежи на индианец. В този момент може да помолите да видите повече и да поискате вашият водач да се разкрие пред вас. След като се запознаете достатъчно добре с един от учителите си, може да поискате да видите друг. Или да помолите първият да ви подскаже какви са уроците, които трябва да усвоите. Преди края на медитацията благодарете на вашите водачи. Съветвам ви да започнете да си водите дневник и в него да записвате всичко за духовете, които ви напътстват, и за информацията, която ви разкриват, особено тази, която се отнася за тяхната мисия.

Успешният резултат от това първо упражнение зависи от степента на отпускане и медитация. Ако срещате трудности при откриването или виждането на вашите учители, има и друг начин да получите същата информация. Докато лежите в леглото преди да заспите, помолете вашия учител или учители да ви се разкрият в съня. Повтаряйте молбата си наум, като мантра, отново и отново. Когато заспите, ще сънувате своите водачи. Моля ви, бъдете търпеливи, защото резултатите вероятно няма да дойдат веднага. Може би ще се наложи да повтаряте желанието си всяка вечер в продължение на дни, преди да получите резултат.


Част II

СЕАНСИТЕ
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница