Разкриване на библейското откровение 6”Дата14.01.2018
Размер129.35 Kb.


Слава на Исус Христос!

РАЗКРИВАНЕ НА БИБЛЕЙСКОТО ОТКРОВЕНИЕ - 6”


„ТРОЙНАТА АНГЕЛСКА ВЕСТ“
В Откровение 14 глава откриваме 3 ангела, които летят по средата на небето и които разнасят на жителите на земята важно предупреждение за последното време на земята. В първата част на Откровение 14 глава са описани 144 000 души, които приемат и разпространяват тази вест – предупреждение на последното време сред населението на земята . В някое от предишните предавания изяснихме какво казва Библията за характера на тези 144 000, които ще доживеят последните драматични събития от земната история и идването на Христос. Ако сте пропуснали това предаване, то моля ви, обадете се, за да получите безплатният текст от предаването. Останете с нас в излъчването на 7 серийният сериал,ОТКРИВАНЕ НА БИБЛЕЙСКИТЕ ОТКРОВЕНИЯ, чиято днешна тема днес е: ТРОЙНАТА АНГЕЛСКА ВЕСТ !

В този телевизионен сериал много пъти ви насочвах вниманието върху трите ангела от Откровение 14 глава, и ви показвах колко е важно посланието, което те носят за нас в това последно време на земната история. Днес искам да ви покажа значението на посланието за хората от нашето време, и как вие също можете да приспособите своя живот с този на Божият народ. Приветствам ви сърдечно с добре дошли при разглеждането на този въпрос. Нека да отворим своите Библии на книгата Откровение 14 глава и да прочетем стих 6. Пророк Йоан в книгата Откровение често ни говори за ангелски послания, чието изпълнение е доказано от историята. Но нека сега да разгледаме първото от тези 3 послания, отправени до нас:

„и видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори “

Откр.14:6

Разбрахте ли основните точки в ангелското послание? Ангелът проповядва вечното Евангелие по целия свят. И как обосновава своето послание към всички нации, племена, езици и народи?:“…..защото настана часът на Неговият съд .

Забелязахте ли настана ? Това е много важно. Думата е в сегашно време.Тук не се казва беше настанало или ще настане а точно и ясно се казва…..защото настана часът на Неговият съд. Това е сегашно време.СЕГА.

В книгата Данаил 17:9-14 на пророк Данаил посредством видение е обрисувана тази сцена на последният съд в небето , като е предсказано дори и точното време в глави 8:14,17,26,27 и 9:21-27.

„До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти“

Тези 2300 пророчески дни, според ключът за

времето , даден ни в Числа 14:34 и в Езекиил 4:6 означават 2300 буквални години.

Като начална точка за тези 2300 години, ръководейки се от Данаил 19:21-27, идентични със 70-те пророчески седмици, отредени за израелския народ, като особено благодатно време. Като начало на това пророчество е посочено излизането на заповедта за съграждане на Ерусалим !

Последната и най–пълна заповед за изграждането на Ерусалим, което намираме в Ездра 6:14 и 7:6-28 е излязла през 457 пр.Хр. Посредством тази начална точка пресмятаме, че годината за очистване на Светилището е 1844 сл. Хр. Службата в земното Светилище според Евреи 8:5,24-28, е само едно сянково отражение на това, което в действителност се извършва в Небето. В Евреи 8:1,2 четем:

“а от това, което казваме, ето що е смисълът: ние имаме такъв първосвещеник , Който седна отдясно на престола на Величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек”

От 1844 год. е започнала последната част от небесната служба на нашия първосвещеник Исус Христос, както е било описано в Стария завет в Деня на умилостивението, а също и в Деня на съда /Левит 23:29,30/

В 2 Кор.5:10 четем:

„защото всички трябва да застанем открито пред Христовото съдилище, за да получи всеки, каквото е правил в тялото, било добро или зло“

/също в 2 Тимотей 4:1 и Римляни 14:10/

В Откр.20:12 четем:„видях и мъртвите – големи и малки, стоящи пред престола и едни книги се разгърнаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си и по написаното в книгите“

/също в Дан.7:10/

В Езекиил 33:18-19 четем:

„когато праведникът се върне от правдата си и извърши неправда, то поради нея ще умре. А когато беззконникът се върне от беззаконието си и постъпи законно и праведно, той ще живее поради това“


За това не вярвайте на никой , който ви каже, че след като веднъж сте спасени, то сте спасени за винаги, все едно какво вършите! Приятели, много биват завинаги загубени, защото вярват на тази лъжа!

Както е писано в Откр. 22:10-12,14, краят на този съд приближава:

„и още ми каза: не запечатвай думите на писаните в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близо. Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и за напред свят. “ , „…Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града“

Приятели, надявам се ,че приемате на сериозно времето в което живеем. Исус казва….когато дойда, Съдът ще е вече отминал! На всеки ще донеса заслужената плата!

Тук става въпрос за вашият вечен живот или за вашата вечна смърт- сега наясно ли сте по този въпрос?!

Исус също ни поучава в Матей 19:17

„…Ако искаш да влезеш в живота вечен, опази заповедите Ми.“

Исус обещава на всеки, който вярва в него, че това е възможно, ако ние, както е писано в Йоан 15:1-10,сме заедно, както гроздът е свързан към лозата:

ако пазите Моите заповеди ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов“ /Йоан 15:10/

ако някой не пребъдва в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте и каквото и да желаете, и ще ви бъде“ /Йоан15:6,7/

Изкуплението не се изразява като пасивна форма на спасението!

Изкуплението представлява ежедневна, жива връзка с Христос,

посредством всекидневното изучаване на Библията , следване на нейните думи и с връзката ни с Бога чрез молитва ден след ден!

В Откровение 3:5 Исус ни описва тази преобразяваща борба със следните думи:

който победи, ще се облече така в бели дрехи,; и Аз никога няма да излича името му от Книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели

В Римляни 6:12-14 четем:

И тъй, да не царува грехът във вашето смирено тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като оръжия на неправдата, но представяйте себе си на Бога, като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога, като оръжия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат

В Йоан 17:17 Исус се моли за нас пред Небесния Баща, като казва: Освети ги чрез Твоята истина, Твоето слово е истина.

И в 2 Коринтяни 7:1 биваме отново подпомагани:

и тъй възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост, със страх от Бога

В Евреи 12:14 ни се казва:

„търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа“

Във Филип. 2:12-13 отново се вписва в сърцата: Защото

изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, Който според благоволението Си действа във вас и да желаете това, и да го изработвате

И така, вие виждате, че спасението представлява ежедневна борба със силите на злото. И ние ще станем победители тогава, когато приемем помощта от нашия Небесен Баща. Исус казва в Матей 10:22:

„… а който устои до край, той ще бъде спасен“

Нека отново се върнем на 1-та ангелска вест от Откровение 14:7 …и се поклонете на Оногова,-тук отново виждате тази важна дума ПОКЛОНЕНИЕ,….Който е сътворил небето и земята, морето и водните извори.

И така, тук най-вече се говори за преклонение пред Създателя.

Но защо не е казано най-нормално –поклонете се на Бога, а е казано –поклонете се на Оногова, Който е сътворил….т.е. на СЪЗДАТЕЛЯ ? Аз ще ви кажа защо приятели. Защото тук става въпрос за истинското поклонение , изразено в четвъртата заповед. Познавате ли четвъртата заповед, която никой не иска да спазва днес? Нека я видим в по подробно в Изход 20:8-11:

Помни съботния ден за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота, на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратата ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмият ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

E приятели, може би сега разпознавате същността на четвъртата заповед изразен в Ангелската вест, която много ясно показва на хората, кой е правилният начин за поклонение на Бога, определен ни от Самия Него в четвъртата заповед, в която Го разпознаваме като Творец.Това именно е определящата същност на 1-вата Ангелска вест от Откровение 14! Но нека да продължим, и да разгледаме втората Ангелска вест от Откровение 14:8:

и един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: падна, падна великият Вавилон, който напои всички народи с виното на своето разпалено блудстване”


И така, ако сте били с нас до сега в излъчването на 7 серийната поредица,знаете, че последната седмица говорихме за Вавилон. В днешното изследване точно ще определим, какво означава Вавилон. Тази Втора ангелска вест от Откровение 14 глава описва падането на Вавилон, и предупреждава Божия народ от негативното влияние, излъчващо се от него, като го призовава да излезе от там! Забелязахте ли Вавилон, големият град. Ако последният път сте били с нас,знаете, че съществува само една световна религиозна система, която носи името на един град, като свое официално име. И това не е никоя друга, освен църквата от Рим.

Откриваме също и какво означава виното на нейното блудство.

Това са всички тези не библейски, езически учения, които римската църква е въвела в християнството,особено по времето на своето могъщество /538сл. Хр -1798 /.

В Откровение 18:1-5 откриваме една допълнителна важна Ангелска вест. Тя е едно подсилване на втората и допълнение на

третата Ангелска вест от Откровение глава 14. Всички тези предупредителни вести разграничават времето в което живеем и благодарете на Бога ,че имате възможността , да ги слушате сега! Тези вести са от голямо значение за нашето спасение. Погледнете и се убедете,как Ангелската вест от Откровение 18 пасва с втората Ангелска вест от Откровение 14:

След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване, и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея люде Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделите язвите й; защото греховете й стигнаха дори до небето, и Бог си спомни нейните неправди


Тук се очертава едно много ясно предупреждение от Бога, че е настанало последното време за Божия народ, за да излезе от падналата църква и от заблужденията, проповядвани в нея, да намери истината, за да наследи спасението! Приятели, това не може да се случи от само себе си, а се постига посредством ревностното изучаване на Божието слово и усърдна молитва Бог да ви открие истината за тези последни дни.Преди да разгледаме третата Ангелска вест, бих желал да ми отговорите на един въпрос: Кога в цялата църковна история правото на истината е било на страната на мнозинството ? Имаше ли мнозинството право преди Потопа, когато Ной проповядваше 120 години предупреждаващата страшна вест на човечеството ? Остави ли се човечеството да бъде впечатлено от това Божествено послание ? А прие ли човечеството по това време Божият глас и влезнаха ли да се спасят в кораба на Ной ? Не! Огромното мнозинство беше погубено (Битие 6:9-12). Не беше ли множеството от израелския народ, което пожела направата на златния телец за поклонение в пустинята ? Без съмнение ! Библията ни казва, че когато Мойсей слязъл от планината Синай и видял, че народа се покланя на това златно теле, той се разгневил страшно. В Изход 32 глава четем, че десетки хиляди е трябвало да заплатят с живота си след наказателния съд ! Имаше ли религиозното мнозинство по времето на Илия на планината Кармил право ? Естествено не ! Вие навярно знаете историята. В 1 Царе 18 глава разбираме, че чак когато Божият огън пада от небето, тогава биват взимани неговите думи на сериозно. Имаше ли право религиозното мнозинство, когато убиваха с камъни, мачкаха и унищожаваха Божествените пророци по улиците на Ерусалим ?(Матей 23:27,37). Приятели отговорът е напълно ясен – НЕ ! Имаше ли мнозинството право, когато осъди и разпъна болезнено на кръста Спасителят на света : “Неговата кръв ще бъде върху нас и върху децата ни” (Матей 27:25). Имаше ли религиозното мнозинство право, когато по времето на Средновековието бяха убити над 100 милиона “еретици” само защото казваха истината (Матей 24:9,12).

Оставете ме да се застраховам пред вас. Днес никак не е по-различно. Не е ли вярно, че религиозното мнозинство през време на цялата църковна история никога не е било на страната на Божественото право ?! Не се оставяйте да бъдете подведени и оплетени от религиозното мнозинство ! Историята ви доказва това. (1 Коринтяни 10:11) Божият народ на земята е бил винаги само една малка група от верни вярващи, които винаги са стояли безстрашно на страната на истината, независимо от това колко “популярни” са били. Заради това Исус казва в Матей 7:14 :

Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина са ония, които ги намират“

И така, нека се спрем на третият ангел от Откровение 14:9-11. Чуйте това настоятелно послание :

И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белега на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето и димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И ония, които се покланят на Звяра и на образа му, не ще имат отдих ни денем ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му

Мислите ли, че е от важно значение да бъдете информирани за белега на звяра в тези последни дни ? Тази трета ангелска вест съдържа сериозността на Божието предупреждение, отправено към всеки един човек индивидуално.

Скъпи приятели, отговорете ми на един въпрос: Колко пастори или евангелизатори сте чули да говорят за белега на звяра ? Знаете ли кой е звярът, какво представлява неговият белег ? Знаете ли също как можете да избегнете и да не бъдете белязали с неговия смъртоносен белег ? Приятели, ако вашият пастор не ви предупреди за белега на звяра и не ви даде правилно обяснение за това, то тогава църквата в която ходите забулва умишлено истината. Ако по този жизненоважен въпрос имате неизяснени неща, то до този момент сте били държани в заблуда. Сигурно ви е много неприятно, но в последното време Бог ни предупреждава за прекланянето пред звяра, пред образа му и приемането на белега му. Тук става въпрос дали вие ще бъдете завинаги спасени или завинаги загубени. Вие можете да слушате най-добрите проповедници в света, но ако не знаете как да се предпазите от приемането белега на звяра, тогава ще бъдете завинаги загубени.(Езекиил 4:6) Това е съдържанието на третата ангелска вест. Надявам се, че вие разбрахте особената важност на трите ангелски вести от Откровение 14:6-11. Искам да ви насоча вниманието особено към 12 стих.

Паралелно с предупреждението от Бога, отправено към хората в стихове от 6 до 11, в стих 12 се описват тези, които ще бъдат подпечатани от Божия печат и ще бъдат спасени. Тук ние четем за последният Божи народ на земята:

“тук е нужно търпението на светиите (тук светиите представляват избраните), на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса”

Тези думи ни дават да разберем, че последният Божи народ на земята ще бъде съставен от тези, които пазят Неговите заповеди, включително четвъртата, освещаването на съботния ден. Тези пазители на Божиите заповеди, посредством любовта и верността към Исус Христос, ще получат от Бог силата, необходима им за да отстоят предсказаните преследвания на последните дни. И така приятели, това е също една основна причина защо аз съм Адвентист от седмия ден. Защото, кой тогава би проповядвал това послание в целия свят в последните дни на земната история. Мислите ли, че в последното време наистина ще летят ангели във въздуха и ще разнасят вестта ?! Не, приятели мои ? Тази ангелска вест ще бъде разпространявана от хора, които Бог е пробудил, за да я огласят по целия свят до края на времето.

В Откровение 22:16,7 четем:

Аз Исус изпратих ангела Си да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, Светлата утринна звезда” ,

и ето ида скоро, блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество”

Пазителите и разпространителите на вестта са описани още по-подробно в Откровение 14:1-5:

И видях , и ето Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него 144 000, които носеха Неговото име, и името на Неговия Отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води и като глас от гръм: и гласът, който чух беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. И пееха, като че ли нова песен пред престола, и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента, освен 144 000, които са били изкупени от земята. Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици, те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето. И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни

Разбрахте ли какво иска да ни каже пророк Йоан ? Той Ясно вижда 144-те хиляди да стоят пред Божия трон (Откровение7:1-8,13,17). Скъпи приятели, тези 144 хиляди представят истинските божии светии на земята, които пазят Божиите заповеди и които разпространяват тези три ангелски вести сред хората до края на благодатното време. Тази особена група от хора, Йоан вижда когато те биват откъснати като първи плодове на спасените от Земята. А спомняте ли си още веднъж библейското определение, че тези хора не бяха омърсени с жена ? През последните седмици много ясно разгледахме, че една жена в библейските пророчества представя една църква. И това означава , че тези Божии 144 хиляди не са опетнени с “развратните дъщери на Вавилон”. Към тях принадлежат всички пазители на белега на звяра – неделния ден за поклонение (вместо библейската събота – Шабат, по Божията четвърта заповед), и с тях всички нарушаващи Божия закон църкви. Тези 144 хиляди са хора, които в тези последни дни следват Божия глас и които са напуснали падналата църква Вавилон. Те се обединяват с тези, които разпространяват вестта и разбират опрощаващата греховете и изчистваща сила на Христос, преди да е станало твърде късно. Когато Йоан ги вижда, те стоят пред Божия трон изчистени. Мои скъпи приятели, 144-те хиляди са пресетият Божи народ, Неговата истинска църква в последното време. Подковани с Божията мощ и сила, те ревностно разнасят вестите, която им е поверена. Тези вести, които според Откровение 14:6 ни показват вечността на Евангелието, особено при падението, белязано от последното време, са отново известени в тройната ангелска вест от Откровение 14:6,12. Започвате ли вече да разбирате, защо аз съм Адвентист от седмия ден. Приятели аз не мога да бъда друг,. Това е единствената деноминация, която Бог е разбудил, за да извести на целия свят това ясно послание. Заради това навсякъде по света в много църкви на Адвентистите от седмия ден по някакъв начин намирате символа на трите ангела – или на външната стена на сградата, на титулните страници на изданията им или на цветните прозорци. Аз не искам в никакъв случай да обърна вниманието ви на външността, а на истинския характер на Божия народ, който е призован да разпространява вестта и бива разпознат по плодовете труда си (Матей 8:21, Римляни 2:28,29). Особено за посланието касаещо се за свършека на този свят.

В нашето следваща серия ще видите:

“БОЖИЯТА ЦЪРКВА ОТРАЗЕНА В ПРОРОЧЕСТВАТА”База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница