Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председателДата23.07.2016
Размер103.13 Kb.Приложение № 2А
Разпределение на абонамента за 2013г.

Министър-председател


 1. 24 часа

 2. Труд

 3. Новинар

 4. Монитор

 5. Стандарт

 6. Капитал

 7. 168 часа

 8. Тема

 9. Банкеръ

 10. Капитал Daily

 11. Всеки ден

 12. Телеграф

 13. 7 дни спорт

 14. Меридиан мач

 15. Атака

 16. Репортер

 17. България днес

 18. Преса

 19. Тема спорт


Втори абонамент на министър-председателя


 1. 24 часа

 2. Труд

 3. Новинар

 4. Монитор

 5. Стандарт

 6. Капитал

 7. 168 часа

 8. Тема

 9. Банкеръ

 10. Капитал Daily

 11. Всеки ден

 12. Телеграф

 13. 7 дни спорт

 14. Меридиан мач

 15. Атака

 16. Репортер

 17. България днес

 18. Тема спорт

 19. ПресаЗам. – министър - председател и министър на финансите г-н Симеон Дянков


 1. Труд

 2. 24 часа

 3. Стандарт

 4. Преса

 5. Сега

 6. Капитал Daily

 7. Капитал

 8. Телеграф

 9. Монитор

 10. Всеки денЗам. – министър-председател и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов 1. 24 часа

 2. Труд

 3. Монитор

 4. Стандарт

 5. 168 часаМинистър по управление на средствата от ЕС 1. 24 часа

 2. Труд

 3. Стандарт

 4. Преса

 5. Сега

 6. Капитал Daily

 7. Репортер

 8. България днес

 9. Телеграф

 10. Монитор

 11. Новинар

 12. Дума

 13. Земя

 14. Класа

 15. Всеки ден

 16. Марица

 17. Струма

 18. Капитал

 19. Банкеръ

 20. 168 часа

 21. Уикенд

 22. Галерия

 23. Политика

 24. Атака

 25. Тема

 26. Свободен народ

 27. Строител

 28. Строителство Градът

 29. Икономика

 30. МениджърПресекип на министър Дончев


 1. 24 часа

 2. Труд

 3. Стандарт

 4. Сега

 5. Капитал Daily

 6. Капитал

 7. Банкеръ

 8. сп. Тема

 9. Строител

 10. Financial Time

 11. Le Monde


Началник на кабинета

на министър-председателя 1. 24 часа – 2 бр.

 2. Труд - 2 бр.

 3. Монитор – 2 бр.

 4. 168 часа – 2 бр.

 5. Капитал – 2 бр.

 6. Уикенд – 2 бр.

 7. Галерия – 2 бр.

 8. Всеки ден – 2 бр.

 9. България днес – 2 бр.


Звено за връзки с обществеността


 1. 24 часа –7 броя- 1 брой в пакета за г-н Боев

 2. Труд – 7 броя – 1 брой за г-н Боев

 3. Новинар 7 броя – 1 брой за г-н Боев

 4. Монитор – 7 броя – 1 бр. за г-н Боев

 5. Сега – 7 броя - 1 брой за г-н Боев

 6. Стандарт - 7 броя – 1 брой за г-н Боев

 7. Дума – 7 броя – 1 бр. за г-н Боев

 8. Земя – 2 броя – 1 бр. за г- Боев

 9. Капитал – 7 броя – 1 бр. за г.-н Боев

 10. Банкеръ – 2 броя – 1 брой в пакета за г-н Боев

 11. 168 часа – 7 броя – 1 брой за г-н Боев

 12. Тема – 7 броя – 1 бр. за г-н Боев

 13. Политика – 7 броя – 1 брой за г-н Боев и

 14. Мениджър – 2 броя – 1 брой за г-н Боев

 15. Класа – 7 броя – 1 за г-н Боев

 16. Телеграф – 7 броя – 1 за г-н Боев

 17. Атака – 7 броя – 1 за г-н Боев

 18. Уикенд – 9 броя – 1 за г-н Боев

 19. 7 дни спорт – 3 броя – 1 за г-н Боев

 20. Меридиан мач – 3 броя – 1 за г-н Боев

 21. Галерия – 9 броя – 1 за г-н Боев

 22. Репортер – 5 броя – 1 за г-н Боев

 23. Капитал Daily – 7 броя – 1 бр. за г-н Боев

 24. Преса – 7 броя – 1 бр. за г-н Боев

 25. Всеки ден – 7 броя – 1 бр. за г-н Боев

 26. България днес – 7 броя – 1 бр. за г-н Боев

 27. Тема спорт – 3 бр. – 1 бр. за г-н БоевГлавен Секретар


 1. 24 часа

 2. Труд

 3. Стандарт

 4. Монитор

 5. Преса

 6. Всеки ден

 7. 168 часаСекретариат на Мeждуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност


 1. Труд

 2. Стандарт

 3. Монитор

 4. 24 часа

 5. Капитал

 6. 168 часа

 7. Тема

 8. Forign policy

 9. Българска армия

 10. Военен журнал

 11. Военноисторически сборник

 12. Капитал Daily

 13. Телеграф

 14. МениджърПарламентарен секретар


 1. Труд

 2. 24 часа

 3. Стандарт

 4. Сега

 5. сп. TimeДирекция „Административно обслужване”


 1. Монитор- за 402 кабинет

 2. Държавен вестник – 2 броя- каб. 402 и 409

 3. Общество и право – каб. 410

 4. Стандарт – каб. 430

 5. 168 часа – каб. 430

 6. Труд –каб. 14

 7. сп. Обществени поръчки – каб. 430Национален съвет за тристранно сътрудничество


 1. Преса

 2. Всеки ден

 3. Стандарт


Звено за вътрешен одит


 1. Държавен вестникДирекция „Протокол”


 1. Труд

 2. 24 часа

 3. Стандарт

 4. Уикенд

 5. Монитор

 6. Капитал

 7. 7 дни спорт


Дирекция „Вероизповедания”
1. Труд

2. Стандарт

3. Телеграф

4. Монитор


Дирекция „Стратегическо развитие и координация”


 1. Стандарт

 2. Банкеръ

 3. Собственост и право

 4. Капитал


Дирекция „Правна”


 1. Държавен вестник – 3 бр.

 2. 24 часа

 3. Стандарт


Отдел „Човешки ресурси


 1. Държавен вестник

 2. Труд и право

 3. 24 часа

 4. ПресаДирекция „Главен инспекторат”


 1. Труд

 2. Икономика

 3. Тема

 4. Административно правосъдие

 5. Собственост и право

 6. Съвременно право

 7. Държавен вестник

 8. 168 часа

 9. Труд и право

 10. Търговско и конкурентно право

 11. Юридически святДирекция „Правителствена канцелария”


 1. 24 часа

 2. Стандарт

 3. Държавен вестник – 2 броя

 4. Труд – за отдел „Приемна”

 5. 168 часа – за отдел „Приемна”


Дирекция „Бюджет и финанси” 1. 24 часа

 2. Труд

 3. Капитал Daily

 4. 168 часа

 5. Стандарт

 6. в. Експерт счетоводител

 7. Наръчник на икономиста

 8. Държавен вестник

Отдел „Управление на собствеността” 1. 24 часа- 2 броя – 1 бр. за дамско фризьорство

 1. Труд – 2 броя

 2. Преса

 3. Монитор

 4. Капитал

 5. Строителство Градът

 6. Телеграф – за мъжко фризьорство

 7. Всеки ден - за мъжко фризьорство

 8. сп. Строителен обзор

 9. сп.. Справочник за цените в строителството

 10. сп. Наш дом

 11. сп. BRAVA CASA BG

 12. сп. Туризъм и отдих

 13. сп. Коса и Красота – за мъжко фризьорство

 14. сп. Тема

 15. в. Computerworld + Networkworld + CIO

 16. сп. Hi Comm

ОТДЕЛ „ Административна и регионална координация”


 1. Капитал Daily

 2. сп. Правна мисъл


Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС”


 1. Труд

 2. Капитал

 3. Сега

 4. Строителство Градът


Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС 1. Стандарт + икономика

 2. Мениджър

 3. Капитал

 4. NewsweekДирекция „Координация по въпросите на ЕС 1. 24 часа

 2. Стандарт

 3. Труд

 4. Капитал Daily

 5. Капитал

 6. Economist

 7. Financial Times

 8. L`Europe

 9. Тема

 10. Икономика

 11. Сега

 12. Монитор


Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ”


 1. Преса

 2. Капитал

 3. Икономически изследвания

 4. Икономическа мисъл

 5. Мениджър

 6. Общество и право


Дирекция „Информация и системи за управление на

средствата от ЕС


 1. Труд

 2. Мениджър


Звено по сигурността на информацията


 1. Труд

 2. 168 часаБИБЛИОТЕКА


 1. Телеграф

 2. Преса

 3. 24 часа

 4. Дума

 5. Репортер

 6. Земя

 7. Монитор

 8. Труд

 9. Новинар

 10. Капитал Daily

 11. Стандарт

 12. Сега

 13. Галерия

 14. Класа

 15. Официален вестник на ЕС – серия С и L

 16. Банкерь

 17. Държавен вестник -2 бр.

 18. Капитал

 19. Култура

 20. Политика

 21. 168 ч.

 22. Седмичен труд

 23. Седмичен законник

 24. Монд Дипломатик

 25. Административно правосъдие

 26. БТА – Справочник България

 27. БТА- Справочник Светът

 28. Български законник

 29. Български дипломатически преглед

 30. Европа 2001

 31. Европейски правен преглед

 32. Икономика

 33. Икономическа мисъл

 34. Икономически изследвания

 35. Известия на държавните архиви

 36. НАТО и България

 37. Международни отношения

 38. Мениджър

 39. Общество и право

 40. Правен свят

 41. Правна мисъл

 42. Правни актове на Европейските общности – 6 бр. актуализации

 43. Съвременно право

 44. Собственост и право

 45. Тема

 46. Труд и право

 47. Търговско и конкурентно право

 48. Търговско право

 49. Счетоводство, данъци и право

 50. Човешки ресурси – книжно тяло и 10 книжки

 51. Юридически свят

 52. Newsweek

 53. Der Spiegel

 54. L` Express

 55. The EconomistЦентрална избирателна комисия


 1. Държавен вестник

 2. Труд

 3. Стандарт

 4. Монитор

 5. Новинар

 6. 24 часа

 7. Сега

 8. 168 часа

 9. Телеграф

 10. Общество и право

 11. Правна мисъл

 12. Съвременно право

 13. Юридически свят

 14. Правен свят

 15. Европейски правен прегледСекретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 1. в. Еврейски вести

 2. в. Ереван

 3. в. Вахан

 4. в. ЗаманОхраната на сградата на МС


 1. Труд


Обобщен абонамент на МС за 2013 г.

24 часа –30 броя

Дневен труд – 36 бр.

Новинар – 11 бр.

Монитор – 23 бр.

Сега – 15 бр.

Стандарт – 27 бр.

Стандарт+Икономика – 1 бр.

Капитал – 24 бр.

168 маса – 22 бр.

Тема – 16 бр.

Дума – 9 бр.

Земя – 4 бр.

Банкеръ – 8 бр.

Капитал Daily – 17 бр.

Всеки ден – 16 бр.

Телеграф – 16 бр.

Тема спорт – 5 бр.

7 дни спорт – 6 бр.

Меридиан мач – 5 бр.

Галерия – 13 бр.

Репортер – 9 бр.

България днес – 12 бр.

Преса – 18 бр.

Класа – 9 бр.

Политика – 9 бр.

Култура – 1 бр.

Foreign Police- 1 бр.

Newsweek – 2 бр.

The Economist – 2 бр.

Мениджър – 8 бр.

Монд дипломатик – 3 бр.

Атака – 10 бр.

Уикенд – 13 бр.

НАТО и България – 1 бр.

Дипломатически преглед– 1 бр.

Свободен народ – 1 бр.

Строител – 2 бр.

Строителство Градът – 4 бр.

Строителен обзор – 1 бр.

Справочник на цените в строителството – 1 бр.

Наш дом – 1 бр.

BRAVA CASA BG – 1 бр.

Туризъм и отдих – 1 бр.

Коса и красота – 1 бр.

Computerworld +Networkworld + CIO– 1 бр.

Hi Comm – 1 бр.

Собственост и право – 4 бр.

Българска армия – 1 бр.

Енергиен наблюдател – 1 бр.

Държавен вестник – 14 бр.

Le Monde – 1 бр.

Financial Times – 2 бр.

Счетоводство, данъци и право -1 бр.

В. Експерт счетоводител – 1 бр.

Наръчник на икономиста – 1 бр.

Труд и право – 3 бр.

Военен журнал -1 бр.

Военноисторически сборник – 1 бр.

Time- 1 бр.

Обществени поръчки– 1 бр.

Седмичен труд– 1 бр.

Седмичен законник– 1 бр.

Административно правосъдие – 2 бр.

БТА – Справочник България– 1 бр.

БТА – Справочник Светът– 1 бр.

Български законник– 1 бр.

Европа 2001

Икономика – 4 бр.

Икономическа мисъл – 2 бр.

Икономически изследвания – 2 бр.

Известия на държавните архиви– 1 бр.

Международни отношения– 1 бр.

Общество и право – 4 бр.

Официален вестник на ЕС – Серия C и L– 1 бр.

Правна мисъл – 3 бр.

Правен свят – 2 бр.

Правни актове на Европейските общности – 6 бр. актуализации

Съвременно право – 3 броя

Търговско и конкурентно право – 2 бр.

Търговско право– 1 бр.

Човешки ресурси– 1 бр.

Юридически свят – 3 бр.

Der Spiegel– 1 бр.

L`Express– 1 бр.

Струма – Благоевград – 1 бр.

Марица – Пловдив – 1бр.

L`Europe – 1 бр.

в. Еврейски вести– 1 бр.

в. Ереван– 1 бр.

в. Вахан– 1 бр.

в. Заман– 1 бр.


Забележка: Включени са следните резервни броя- 2 бр. Дневен труд, 2 бр. 24 часа и 1 бр. Преса.
Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на
files -> Република българия администрация на министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница