Разработка на урок І. Тема на урока: „видове успоредници VII клас задължителна подготовка ІІ. Вид на урока : упражнениеДата01.02.2018
Размер24.2 Kb.
Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици

“Св. Климент Охридски” - Благоевград


РАЗРАБОТКА НА УРОК
І. ТЕМА НА УРОКА: - „ВИДОВЕ УСПОРЕДНИЦИ”

VII клас – задължителна подготовка


ІІ. ВИД НА УРОКА: - УПРАЖНЕНИЕ
ІІІ. ЦЕЛИ НА УРОКА:


 1. ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

 • овладяване на основните зависимости между дължините на отсечките измерени в една и съща мерна единица и зависимости между ъглите в различните видове успоредници ;

 • учениците да умеят рационално да използват правата и обратна теорема и връзките между останалите елементи;

 • да актуализират знанията си за елементите на равнобедрен, равностранен и правоъгълен триъгълник;

 • да разширят знанията си за познатите им четириъгълници;

 • овладяване от учениците на устна и писмена математическа реч.
 1. ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

 • възпитаване и използване активността на учениците за разширяване и приложение на теоретичните знания;

 • съдействане за формиране на качества за преодоляване на трудности и изграждане на логическо мислене;

 • създаване на интерес и мотивация у учениците за придобиване на математически знания и умения, чрез показване на приложенията им.


ІV. ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: компютър; проектор; учебник по математика за VIІ клас; чертожни инструменти.

V. НЕОБХОДИМИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗНАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ОБУЧАЕМИТЕ:

VІ. МЕТОДИ И СРЕДСТВА: анализ, синтез , беседа, иновации; чертежи.

VІІ. ХОД НА УРОКА

Чрез фронтална беседа с помощта на учиниците се припомнят различните видове успоредници и техните свойства.

При първите четири задачи се използват еднакви триъгълници и свойствата им, зависимости между дължини на отсечки и теоремите признаци и свойства за различните видове успоредници. Решенията се извършват заедно с класа и с помощ от страна на преподавателя за насочване и прилагане на необходимите теоретични знания във всеки етап от решението на задачата.

Доказателството на теоремата за лице на четириъгълник с перпендикулярни диагонали се извършва учителя или ученик, ако това е възможно. Теоремата се прилага за ромб и квадрат и се записват изводите като следствия на тази теорема.

Пета и шеста задачи са за приложение на тези следствия и припомняне на познатите им начини за намиране на лице на ромб и квадрат.

Основавайки се на знанията на учениците за равнобедрен триъгълник и симетрала на отсечка, се дефинира делтоид и се решава задача седма. Посочват се различни начини за решаването на тази задача.При самото презентиране се акцентира вниманието на учениците върху свойства за различните видове успоредници и свойствата на четириъгълници с перпендикулярни диагонали.

VIІІ. МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В УРОКА: анализ,синтез, дедукция, познавателен метод.
Литература

 1. Учебник по математика за VII клас – задължителна подготовка, издателство „Архимед”, 2008 г.

 2. Книга за ученика – издателство „Архимед”, 2008 г.

 3. Книга за учителя – издателство „Архимед”, 2008 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница