Реферат Маркс "Капиталът"Дата04.09.2017
Размер50.75 Kb.
ТипРеферат
Реферат – Маркс “Капиталът”-1 глава


Стоката е преди всичко външен предмет , нещо което със своите свойства задоволява човешки потребности от някакъв вид.

Полезността на един предмет го прави потребителна стойност.


Потребителната стойност се реализира само в потреблението,или в консумацията.


Разменната стойност

Разменните стойности трябва да се сведат към нещо общо за тях,от което те представляват по-големи или по-малки величини!
Като потребителни стойности ,стоките са преди всичко различни по качество;като разменни стойности те могат да бъдат различни само по количество,следователно не съдържат нито атом потребителна стойност.

Дадена стока има стойност само защото в нея има овеществен абстрактен човешки труд.


Величината на стойността на една стока щеше да бъде постоянна ,ако необходимото за нейното произвеждане работно време оставаше постоянно. Но то се променя заедно с всяка промяна в производителната сила на труда.

Дадено нещо може да бъде потребителна стойност ,без да бъде стойност .


В потребителната стойност на всяка стока се съдържа определена,целесъобразно-производителна стойност,или полезен труд. Потребителни стойности не могат да си противостоят като стоки,ако в тях не се съдържат качествено различни видове полезен труд.
Трудът не е единственият източник на произвежданите от него потребителни стойности,на вещественото богатство. Трудът е бащата на това богатство,а земята е негова майка.
Една стока може да бъде продукт на най-сложен труд,но нейната стойност я прави равна на продукта на простия труд и следователно самата стойност представлява само определено количество прост труд.

Всеки труд е ,от една страна,изразходване на човекшка работна сила във физиологичен смисъл и в това си качество на еднакъв човешки или абстрактно човешки труд ,той образува стоковата стойност. Но, от друга страна,всеки труд е изразходване на човешка работна сила в особена целесъобразна форма и в това си качество на конкретен,полезен труд,той създава потребителни стойности.


Когато казваме:като стойности стоките са просто безформен човешки труд,нашият анализ ги свежда към абстрактната стойност,но не им придава никаква друга стойностна форма,различна от техните натурални форми. Другояче стой работата със стойностното отношение на една стока към друга. Нейният стойностен характер тук се разкрива в нейното собствено отношение към другата стока.

Дадено количество стока ,съдържа в себе си определено количество човешки труд. Следователно формата на стойността трябва да изразява не само стойност изобщо,но количествено определена стойност,или величина на стойността.


Относителната стойност на една стока може да се изменя,макар нейната стойност да остава постоянна. Нейната относителна стойност може да остава неизменна,макар нейната стойност да се изменя, и ,най сетне съвсем не е нужно да съвпадат едновременните промени във величината на стойността и в относителния израз на тази величина на стойността.

Първата особеност,която изпъква при разглеждането на еквивалентната форма,е следната: потрбителната стойност става форма на проявление на своята противоположност,на стойността.
Простата форма на стойността на една стока се съдържа в нейното стойностно отношение към друга,ралична по вид стока или в разменното отношение с нея.


Това е преди всичко едно от основните правила в изграждането на съвременния успешен бизнес. Затова и се обръща особено внимание на потребителя (клиента)-оттам произлиза и едно от основните правила на бизнеса”клиента винаги е с право”!
Маркс ,с тези думи е изградил съвременния еквивалент на едно основно правило в икономиката- “Търсенето определя предлагането”
Това означава ,че една стока може да се използва само в определените и ниши на потребление...или с други думи не можеш да летиш с лек автомобил!
Маркс , коментира разменната стойност много интересно. Той опоменава ,че няма вътрешна разменна стойност ,както и съшо така утвърдени разменни съотношения. Ако разбира се съществува вътрешна разменна стойност това би било в разрез със икономическия подем.

В съвремие разменните стоки винаги се разглеждат по една единствена стойност-паричната. В наши дни не се набляга на някаква друга величина ,за определяне на стоки


Това показва огромното развитие на съвременния бизнес. Изказването обяснява факта за ниското качество на стоките в миналото.
В наши дни човешкия труд не е единствен фактор за определянето стойността на една стока. Не е възможно трудът на един златар и на един млекар да се оценят еднакво по стойности ,поради причината че и самите предмети имат различно потребление. Целта на съвременния бизнес е увеличаване на потребителското търсене. За да се постигне ,постоянно има промени в количеството на производителната сила. Това стимулира напредъка на науката ,както и отваря нови работни места.
Това означава ,че има и продукти на човешкия труд,които не се произвеждат с цел да придобият стойност,а за задоволяване на човешка потребност като цяло. Това се приема и налага като обществена стойност.

В наши дни потребителната стойност се определя от стойността на труда,вложен в производството на тази стока,но съществуват и множество други фактори,които регламентират цената на стоката ,като остойностяване ресурсите за изработка,транспортни разходи и т.н.


В съвремието трудът е само един от източниците на вещественото богатство. Самото търсене,предлагане и рекламиране на стоките също така определя потребителната стойност.
Това понятие и до ден днешен си важи за всички сфери на труда. Но от него изхожда и факта,че простия труд се възнаграждава винаги по ниско от умножения прост труд,защото производителността на втория е много по голяма от тази на първия.
Днес тази тенденция много се променя. Човешкия труд е с тенденция към обезценяване. Най прост пример е производството на компютърни части в Азия,което е заплатено на 50-60$ на глава на месец. Това от своя страна сваля цената на стоката и и увеличава търсенето.

В съвремие това означава ,че конкуренцията повишава качеството на стоката,без значение какво е нейното търсене,в случая търсенето е съвсем отделен фактор.

Маркс определя човешкия труд като основен фактор на определянето на стойността на стоката. Но тя също така включва в себе си и самата предметна стойност на въпросната стока. В съвременното определяне на стойността на стоката влиятелни фактори са не само трудът ,а и конкуренцията предлагането и други подобни.
Казано на по достъпен език относителната стойност или колко е цената на една стока може да се изменя. Възможни фактори за това са появата на конкуренция както и много други,а в това време качеството на стоката да не се променя. От друга страна поради свръх търсене на пазара,качеството на една стока може да се промени за сметка на количеството и. Тогава се случва обратното-количествената стойност остава неизменна,докато самата и стойност се променя.
Когато се увеличава потребителната стойност ,стойността на стоката намаля,и обратно!

Всяка стока си има свое конкретно предназначение , и от това следва ,че винаги едни ще имат по-голямо търсене от други,което означава конкретно сравнение по стойност на стоките.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница