Регионална здравна инспекция плевен информационен бюлетинДата19.07.2018
Размер23.53 Kb.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН
Информационен бюлетин
Епидемична обстановка
За периода 26.12.2016г. – 01.01.2017г. в отдел ПЕК на РЗИ - Плевен са регистрирани общо 39 заболявания, срещу 46 за предходната седмица.

От групата на чревните инфекции са съобщени 8 случая, срещу 5 за предходната седмица. По нозологични единици и населени места те се разпределят както следва:

- 4 ентероколита – 2 в Плевен и по 1 в Търнене и Буковлък;

- 4 ротавирусни гастроентерита – по 2 в Плевен и Буковлък.

От групата на капковите инфекции са регистрирани 28 случая, срещу 40 за предходната седмица. По нозологични единици и населени места те се разпределят както следва:

- 25 варицели – 21 в Плевен и по 1 в Николаево, Градина, Дисевица и Опанец;

- 2 скарлатини – по 1 в Плевен и Каменец;

- 1 туберкулоза в Плевен.

От групата на невроинфекциите няма регистрирани случаи, както и за предходния период.

От групата на трансмисивните инфекции са регистриран 3 случая на Лаймска болест в Плевен, срещу 1 за предходния период.

От групата на половопредаваните инфекции няма регистрирани случаи, както и за предходния период.

От групата на паразитозите няма регистрирани случаи, както и за предходния период.

Заболяемостта от грип и ОРЗ през периода 26.12.2016г. – 01.01.2017г. за гр.Плевен е 129,45%00, срещу 96,34%00 за предходния период, като нивото на заболяемостта е с обичайните за сезона стойности.

За периода 26.12.2016г. – 01.01.2017г. през кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН са преминали общо 10 лица /5 първични и 5 вторични/, срещу 9 лица /4 първични и 5 вторични/ за предходния период.Дейност по държавния здравен и

противоепидемичен контрол

През отчетния период в Плевенска област са извършени 57 проверки на подлежащи на контрол обекти. Няма издадени предписания за подобряване хигиенното състояние на проверените обекти.

За периода не са съставени актове за установяване на административни нарушения.

Издадено е 1 наказателно постановление на сума 300,00 лв.

Няма спрени от експлоатация обекти.

Издадени са 9 здравни заключения по проекто-сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ.

Дадено е 1 становище за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.
Води: За периода 26.12.2016г. – 01.01.2017г. не са пробонабирани проби питейни води.

Изготвил:……………………… Директор:…………………..инж. Ал. Иванова д-р Ат. Гарев
Съгласувал:…………………...

Г. Сотирова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница