Регионална здравна инспекция плевен информационен бюлетинДата19.07.2018
Размер25.69 Kb.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН
Информационен бюлетин


Епидемична обстановка
За периода 23.02. – 01.03.2015г. в отдел ПЕК на РЗИ - Плевен са регистрирани общо 28 заболявания, срещу 15 за предходната седмица.

От групата на чревните инфекции са съобщени 10 случая, срещу 3 за предходния период. По нозологични единици и населени места те се разпределят както следва:

- 1 вирусен хепатит в Плевен;

- 7 ентероколита – по 2 в Плевен и Славяново и по 1 в Буковлък, Опанец и Обнова;

- 1 салмонелоза в Славяново;

- 1 ротавирусен гастроентерит в Бъркач.

От групата на капковите инфекции са съобщени 17 случая, срещу 12 за предходната седмица. По нозологични единици и населени места те се разпределят както следва:

- 1 менингококова болест в Плевен;

- 1 скарлатина в Плевен;

- 15 варицели - 8 в Плевен, 4 в Тръстеник, 2 в Българене и 1 в Буковлък.

От групата на невроинфециите е регистриран 1 случай на ОВП в Плевен, като за предходния период няма регистрирани случаи.

Заболяемостта от грип и ОРЗ през периода 23.02. - 01.03.2015г. за гр.Плевен е 274,54%00, срещу 184,32%00 за предходния период, като нивото на заболяемостта е с високи за сезона стойности.

За периода 23.02.- 01.03.2015г. през кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН са преминали общо 24 лица /15 първични и 9 вторични/, срещу 10 лица /7 първични и 3 вторични/ за предходния период.

Дейност по държавния здравен и

противоепидемичен контрол

През отчетния период в Плевенска област са извършени 343 проверки на подлежащи на контрол обекти. Издадени са 9 предписания за подобряване хигиенното състояние на 9 от проверените обекти.

За периода не са съставени актове за установяване на административни нарушения.

През отчетния период са издадени 14 наказателни постановления на обща сума 12 200 лв.

Няма спрени от експлоатация обекти.

Издадени са 5 хигиенни заключения по проекто - сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ.

Дадено е 1 становище за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Води: По микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 12 проби питейни води от 6 населени места, които са изследвани по показателите на Наредба №9/2001г. на МЗ. От тях пробите на едно населено място – гр. Тръстеник са показали несъответствие по микробиологични показатели. От страна на ВиК дружеството, по разпореждане на РЗИ, е извършена промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа за привеждане на качествата на водата в съответствие със здравните изисквания и извършване на контролни лабораторни изследвания, доказващи ефективността на проведените оздравителни мероприятия. Към настоящия момент няма риск за здравето на населението. На отговорното лице е съставен акт за административно нарушение.


Изготвил:……………………… Директор:…………………..инж. Ал. Иванова д-р Ат. Гарев
Съгласувал:…………………...

Г. Сотирова


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница