Регистър на експертите по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследствостраница1/5
Дата02.01.2018
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5
Регистър на експертите по чл.96, ал. 4 от Закона за културното наследство


Регистрационен номер

Експерт

Име, презиме, фамилия

Области на опазването и изучаването на движимото културно наследство

Професиона

лен опит

Контакти


Забележка

1/09.06.2010

д-р Павлина Димитрова Владкова

1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции.

22 години.

GSM 0887058659

062/625020

e-mail pavlina_v@hotmail.com

5000 Велико Търново

Ул. „Юрий Гагарин” № 1 вх. 6

2/09.06.2010

д-р Вълка Илчева Петрова

1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции.

41 години.

GSM 0885037274

Велико Търново

Ул. „Стефан Мокрев” № 7, вх. Б, ап. 4

3/09.06.2010

д-р Петър Иванов Станев

1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции.

31 години.

062/635609

Велико Търново

Ул. „Краков” № 12, ет.2, ап. 45

4/16.06.2010

д-р Димитър Станчев Костадинов

1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции.

13 б Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес.

15 Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14: играчки, игри; стъклени изделия; предмети от златарски или сребърни произведения; мебели; оптически, фотографски или кинематографични апарати; музикални инструменти; часовници различни видове и части от тях; предмети от дърво; керамика; гоблени, килими, тапети; оръжия.


33 години.

GSM 0898653348

082/894176,

Русе 7000

Ул. „Едуард Винтер”№ 2, вх. 1, ет.2


5/16.06.2010

д-р Кремена Иванова Митева.


Чл. 53, т. 9 от ЗКН. литературни: документални и веществени културни ценности, свързани с цялостната история на литературата.


17 години.

GSM 0896328758

058/836403

Добрич 9300

Ул. „Полковник Калотинов” бл. 10, вх. А

e-mail:kimirdim@abv.bg

6/16.06.2010

д-р Соня Борисова Пенкова


9 Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция.

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.

13 б Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес.


Над 16 години.

GSM 0887670287

02/9461808

София 1505

Ул. „Черковна” 92

НВИМ

s_ borisova@mail.bg


7/16.06.2010

д-р Даниела Станчева Цанкова

9 Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция.

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.

13 б Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес.


Над 15 години.

GSM 0887665058

02/8461807

София 1505

Ул. „Черковна” 92

НВИМ


8/12.09.2010

д-р Виолета Събева Костова

8 Фотографии, филми и негативи от тях.

9 Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция.

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.


Над 20 години.

GSM 0899048908

038/629652

Хасково 6300

Ул. „Лозенград”№ 10, вх. А, ет. 2

vili_haskovo@yahoo.com

9/12.09.2010

д-р Светла Бориславова Димитрова

8 Фотографии, филми и негативи от тях .

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.

13 б Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес.

15 Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14: играчки.
Над 20 години.

GSM 0885141371

042/919206

Ст. Загора 6000

Бул. „Руски” №42

svebordim@abv.bg

10/12.09.2010

д-р Мариана Христова Кръстева

8 Фотографии, филми и негативи от тях.

9 Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция.

11 Печатни карти, датиращи отпреди 200 години.

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.

13 б Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес.

14 Транспортни средства – плавателни съдове от всички периоди.

15 Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14: часовници, различни видове и части от тях, оръжия.


Над 13 години.

GSM 0878101747

Сл. тел.052/731523

Дом. тел. 052/614208

Варна 9000

Ул. „Средна гора”№ 13

11/12.09.2010

д-р Димитър Любенов Тюлеков

8 Фотографии, филми и негативи от тях.

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.
7 години.

GSM 0889409278

Благоевград

Ул. „Трети март”№ 40, ет.1, ап.2

dtyulekov@hotmail.com


12/12.09.2010

д-р Малгожата Гребска – Кулова

1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции.


13 години.

GSM 0895622947

Дом. тел.073892036

Сл. тел. 073885367

Благоевград 2703

Ул. „Струмско център” бл. 2Б, ап. 1, ет.1

13/12.09.2010

д-р Христина Чавдарова Цонева

1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции.

6 години.

GSM 0886840769

Сл. тел. 073885364

Благоевград

РИМ – Благоевград

Ул. „Рила”№ 1

14/12.11.2010

д-р Милена Георгиева Георгиева

3 Картини и живопис, различни от тези от категории 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали.

4 Акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа .

5 Мозайки, различни от тези, класирани в категории 1 и 2, изпълнени изцяло на ръка, от всякакви материали, и рисунки, изпълнени изцяло на ръка , върху всякаква основа и от всякакви материали.

6 Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им оригинални плаки и разпечатки.

12. Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи отпреди 50 години


25 години

GSM 0897644874

Дом. тел. 02/9447102

София 1504

Бул. „Янко Сакъзов” 30, ет.1, ап.4mggeorgieva@abv.bg

Сл. адрес:

София

Ул.”Кракра” 21Институт за изследвания на изкуствата – БАН

Тел. 02/9442414Специализацията в посочените области се отнася за историческия период: 19-20 в., свързан с българското и южнославянското изкуство – сръбско, хърватско, словенско, македонско.

Област № 12 се отнася за художествени архиви.
15/12.11.2010

д-р Благовеста Иванова Иванова

2 Елементи, представляващи интегрална част от паметници с артистична, историческа или религиозна стойност, които са били разчленени и датират от поне 100 години.

3 Картини и живопис, различни от тези от категории 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали.

4 Акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа .

5 Мозайки, различни от тези, класирани в категории 1 и 2, изпълнени изцяло на ръка, от всякакви материали, и рисунки, изпълнени изцяло на ръка , върху всякаква основа и от всякакви материали.

6 Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им оригинални плаки и разпечатки.

7 Оригинални скулптури или фигури и копия, произведени по същия начин като оригинала, различни от включените в категория 1.
Над 20 години

София – 1618

Бул. „Ал. Пушкин”бл. 63, ет. 6, ап. 20


16/17.11.2010

проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева

2 Елементи, представляващи интегрална част от паметници с артистична, историческа или религиозна стойност, които са били разчленени и датират от поне 100 години.

8 Фотографии, филми и негативи от тях.

9 Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция .

10 Книги, датиращи от преди 100 години, единично или в колекции.

12. Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи отпреди 50 години.


Над 10 години

GSM 0898995238

София 1784

Бул. „Цариградско шосе” 119

vera boneva@abv.bgОбласт № 2 се отнася за елементи, представляващи интегрална част от паметници с артистична, историческа или религиозна стойност, които са свързани с епохата на Българското възраждане – XVIII – XIX в.

Област № 8 се отнася за фотографии, свързани с епохата на Българското възраждане.

Област № 9 се отнася за свитъци и ръкописи без карти и музикални произведения.

Област № 10 се отнася за български книги и периодични издания от XIX и първата половина на XX в.
Област № 12 се отнася за архивни документи от XVIII, XIX и първата половина на XX век на български, руски, английски език – единични и в колекции.

17/3.12.2010

д-р Володя Андреев Попов1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции.

Над 10 години

GSM 0888491130, 0898483012

Гр. Русе


Ул. „Николаевска” 101, вх.3
18/3.12.2010

д-р Светла Руменова Ракшиева

13 б „Колекции от… етнографски …интерес”

15 Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14: играчки; игри; стъклени изделия; предмети от златарски или сребърни произведения; мебели; музикални инструменти; предмети от дърво; керамика.Над 10 години

Сл. адрес:

София 1000

Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН

Ул. „Московска” № 6 – А

Тел. 02/8052623

Дом. адрес:

София 1729

Ж. к. „Младост 1 - А” вх.1, ап.1

Тел. 02/8861018

GSM 9885306414

sve rakshieva@abv.bg

19/24.01.2011

д-р Атанас Петров Шопов

2 Елементи, представляващи интегрална част от паметници с артистична, историческа (…) стойност, които са били разчленени и датират от поне 100 години.

8 Фотографии, филми и негативи от тях.

9 Свитъци и ръкописи, (…), единично или в колекция.

10 Книги, датиращи от преди 100 години, единично или в колекции.

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.


5 години

Панагюрище – 4500

Ул. „Райна Княгиня” № 28

ИМ – Панагюрище

Тел. 0357/6-37-12

GSM 0897805748

atanas_pan@abv.bg2 Отнася се за периода от края на 18 и началото на 20 век.

8 Отнася се до епохата на Българското възраждане, както и от края на 19 и началото на 20 в.


10 Отнася се за български книги и периодични издания от 19 и първата половина на 20 век.

12 Отнася се за архивни документи от края на 18, 19 и началото на 20 век на български и руски – единични и в колекции.
20/24.01.2011

д-р Красимира Цветанова Узунова

8 Фотографии, филми и негативи от тях .

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.

13 б Колекции от исторически, (…), етнографски или нумизматичен интерес.

15 Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14: играчки; игри; стъклени изделия; предмети от златарски или сребърни произведения; мебели; оптически, фотографски, (…) апарати; музикални инструменти; часовници различни видове или части от тях; предмети от дърво; керамика; (…); оръжия.
Над 10 години

Хасково

Пл. „Свобода” № 19

Тел. 038624508

GSM 0889171660krassimirauznova@abv.bg

13 б Отнася се за периода след 1878 г.

15 Отнася се за периода след 1878 г.
21./31.01. 2011

проф.доц. д-р Валентин Георгиев Плетньов

1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции.

Над 20 години

Варна 9000

Бул. „Мария Луиза” 41

Археологически музей

Тел. 052/681012

GSM 0889801236


Специализации:

Средновековна археология – керамика – 13-18 в.;

Османски и европейски фаянс;

Средновековна металопластика.22/10.02.2011

д-р Пламен Събев Стефанов

2 Елементи, представляващи интегрална част от паметници с артистична, историческа или религиозна стойност, които са били разчленени и датират от поне 100 години.

3 Картини и живопис, различни от тези по категории 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали. 50 години.

6 Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им оригинални плаки и разпечатки. 50 години.


Над 5 години

В. Търново

Ул. „Николо Пиколо”6

Сл. тел: 0879109355

GSM: 0896636558plam121@yahoo.com

23/10.02.2011

д-р Петко Митков Петров

13 а) Колекции и образци от зоологически, ботанически, минералогически или анатомически интерес.
София 1404

Кв. Стрелбище, бл.6 Б, вх. А.

Тел. 028596132; 028656639


Конкретна област на експертност -

минералогически колекции и образци.24/16.03.2011

д-р Елисавета Владимирова Мусакова3 Картини и живопис, различни от тези от категории 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали.

9 Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция.

10 Книги, датиращи от преди 100 години, единично или в колекции.


Над 20 години

София 1037

Бул. „В. Левски” 88

НБ „Св. св. Кирил и Методий”

Тел. 029882811, в. 391

GSM 0897809354

e.musakova@nationallibrary.bg


25/8.04.2011

д-р Румен Петров Липчев

8 Фотографии, филми и негативи от тях.

10 Книги, датиращи от преди 100 години, единично или в колекции.

11 Печатни карти датиращи отпреди 200 години.

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.
Над 30 години

Силистра 7500

Ул. „Г. С. Раковски” 24

РИМ – Силистра

Тел. 086/831166

GSM 0888863957

e-mail vaina pil4eva@abv.bg


26/21.04.2011

д-р Надежда Любомирова Тенева в
13 б) Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес.

15 Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14: мебели; предмети от дърво; килими; керамика.Над 30 години

София 1000

Ул. „Московска” 6 А

GSM 0886407766

nadiateneva@yahoo.comКонкретна област на експертност – етнографски колекции.


27/21.04.2011

д-р Валентин Василев Лазаров


13 б) Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес.

15 Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14: предмети от дърво; килими; керамика.Над 30 години

София 1000

Ул. „Московска” 6 А

GSM 0899797921

Lazarov_v@abv.bgКонкретна област на експертност – етнографски колекции.


28/21.04.2011

доц. д-р Мирелла Стефанова Дечева


13 б) Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес.

15 Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14: предмети от златарски или сребърни произведения; предмети от дърво; килими; керамика.29 години

София 1000

Ул. „Московска” 6 А

Тел. 028528460

GSM 0886799450

mirella_d2001@yahoo.com


Конкретна област на експертност – етнографски колекции.


29/18.05.2011

д-р Радка Пенчева Пенчева

10 Книги, датиращи от преди 100 години, единично или в колекции.

12 Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи от преди 50 години.

Над 20 години

В. Търново

Ул. „Стара планина” 27

Сл. тел. 062621925

GSM 089734474830/12.08.2011

д-р Нарцис Цветанов Торбов

1 Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при: разкопки и находки на суша или под водата археологически обекти, археологически колекции

Над 19 години

Враца

Ул. „Давид Тодоров” № 9

GSM 0889211795


Конкретна област на експертност – Антична археология Vв. пр. Хр. – Vв. след Хр.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница