Регистър на недвижимите културни ценности община: сливен населено място: гр. Сливенстраница1/8
Дата01.08.2018
Размер1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
община: СЛИВЕН населено място: гр. СЛИВЕНОБЕКТ


/адрес, локализация/


Пл. №

деклар. с:

обявен с: ДВ/НСОПК

Отписан с:

вид

категория

Елемент на групов ПК

1

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ, /селище Асеновец/

10-12 км. западно по шосето за Елена
Включена е в Актуал. списък

/Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
2

СРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ,

Старо гробище”;училище „П. Хитов”,

кв. „Ново село”

Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ

бр. 92/1965 г.
Археоло-гически

Местно

3

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ

Маринино градище”,2-3 км. северно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
4

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ

Маричино градище”,3 км. североизточно от

Айвалъдеренски каптаж
Включена е в Актуал. списък

/Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 92/ 1965 г.
Археоло-гически

Местно
5

АНТИЧНА КРЕПОСТ „ХИСАРЛЪКА” /Туида/,

500 м. североизточно; северно от кв. „Ново село”
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 92/ 1965 г. Заповед РД9К-0193/27.10. 2011 г.на МК –граници и предп. за опазването
Археоло-гически

Национално
6

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ –„КУРТБУНАРСКА КРЕПОСТ”,

м. „Карандила” ,

10 км. североизточно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
7

СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА – МАНАСТИР „СВ. СПАС”,

Св.Тодоровото аязмо”, 7 км. западно


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
8

СТАРА ЦЪРКВА,

до Андреевата чешма, м. „Марадере”,

3-4 км. източно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
9

СТАРА ЦЪРКВА „СВ. ТОДОР”,

Св. Тодоровото аязмо”; 8 км. западно


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
10

СТАРА ЦЪРКВА „СВ. ИЛИЯ”,

църквището при „Моллова кория”,

5 км. източно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
11

СТАРА ЦЪРКВА – м. „Чeрковището”,

5 км. източно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
12

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ,

м. „Градището”,

10 км. югозападно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.92/1965 г.
Археоло-гически

Местно
13

ЦЪРКВА „СВ. СОФИЯ” С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА

кв. „Ново село”

ДВ: 262


акт.: 6881Списък от 15.12.1978 г. Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/1966 г.
Архитектур-но-строителен
Художествен

Местно

в групов ПК № 5

14

ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА НА ПАТКООЛУ/ С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА,

/сега филиал на Историческия музей/

ДВ ул. „Селиолу”

3; акт.ул. „Сим. Табаков” № 5
ДВ: 401
акт.: 4050


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/1966 г.

Архитектурно-строителен
художественнационално
15

ЖИЛИЩНА СГРАДА /МАРИНКЕВАТА КЪЩА/ С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА,

/Дом на архитекта/;

ул. „Д. Полянов” № 30; сега „Великокняжевска”


ДВ: 2541
акт.: 4784

нов: 173


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.

Архитектурно-строителен
Архитектурно-художествен


Местно

в групов ПК № 1

16

ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА НА ТОДОРА Х. ДИМИТРОВА/,С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА; /Ритуален дом на ОбНС/;

ул. „Г. С. Раковски”

10
ДВ: 3678
акт.: 5243


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.

Архитектурно-строителен
Архитектурно-художествен


Местно
17

ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА НА САДЪК ПАША/, С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

ул. „Д. Полянов” № 27; сега ул. „Великокняжевска”


ДВ: 2658
акт.: 3776Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.

Архитектурно-строителен

Архитектурно-художествен

Национално
18

ЖИЛИЩНА СГРАДА /ХАДЖИ ДАНЧОВА КЪЩА/, С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА; /бивша приемна на ОбК на БКП/;

ул. „Искър” № 2


ДВ: 3496
акт: 2427

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.

Архитектурно-строителен
Архитектурно-художествен

Местно

в групов ПК № 2

19

ЖИЛИЩНА СГРАДА КЪЩА НА Д-Р МИРКОВИЧ, С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

/сега художествена галерия/;

ул. „Д-р Миркович” № 10ДВ: 3547

акт.: 3919


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.

Архитектурно-строителен

Архитектурно-художествен


Местно

Национално/Протокол на НСОПК от 06.041998г./

в групов ПК № 2

20

ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА НА САПУНДЖИ ЖЕЛЬООЛУ/ С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА,

ул. „Места”, „Възрожденска” № 3ДВ: 414
акт.: 4068


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.

Архитектурно-строителен


Архитектурно-художествен


Местно
21


ЖИЛИЩНА СГРАДА /САПУНАРОВА КЪЩА/, С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

ДВ. ул. „М. Бушев”

11; ул. „Хаджи Вълкова” 11кв. „Клуцохор”ДВ: 5518
акт.: 751


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.

Архитектурно-строителен


Архитектурно-художествен


Местно
22

ЖИЛИЩНА СГРАДА /КЪЩА НА ЗАФИРЧООЛУ/, С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

/Противопожарна охрана/

ДВ. ул. „Ст. Курдов” № 30; акт. ул. „Ст. Курдов” № 18ДВ: 1247
акт.: 3763


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.

Архитектурно-строителен


Местно
23

ЖИЛИЩНА СГРАДА /КИРАДЖИ ЗАФИРОВАТА КЪЩА/, С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

/на Българо-съветската дружба/

ул. „Асен Златаров” № 20ДВ: 2510
акт.: 4396

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.
Архитектурно-строителен

Архитектурно-художествен


За сведение
24

ЖИЛИЩНА СГРАДА /ПОП КУРДОВАТА КЪЩА/, С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

ДВ. ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 5;

акт. ул. „Св. Св. Кирил и Методий”

6

ДВ.: 1371
акт.: 4360Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.
Архитектурно-строителен


Местно
25

ЖИЛИЩНО-АДМИНИСТРАТИВ-НА СГРАДА /КЪЩА НА ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ/ С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА,

/бивша Инвестиционна банка, сега Исторически музей/

бул. „Ленин” № 4;сега

бул. „Цар Освободител”ДВ: 4524
акт: 5494


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.
Архитектурно-строителен


Местно
26

ЧАСОВНИКОВА КУЛА,

ДВ. – /в двора на гимназията/;

акт. – в двора на училището/; ъгъла на ул. „Раковски” и ул. „Ген. Столипин”ДВ: 3689

акт.: 5191


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1966 г.
Архитектурно-строителен


За сведение
27

ТЪРГОВСКА СГРАДА /МААЗА НА БРАТЯ МИНОВИ/,

/ресторант/,

ул. „С. Димитров”

21, сегаул. „Цар Симеон”


ДВ: 4716

4718
акт.: 5522

5526

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/ 1 966 г.

Архитектурно-строителен


Местно
28

ТЪРГОВСКА СГРАДА /ЖЕЛЯЗКО ЧАУШЕВАТА МААЗА /кафене/

ул. „Л. Димитрова” № 23


ДВ: 4696

акт: 5523

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/1966 г.
Архитектурно-строителенМестно
29

ТЪРГОВСКА СГРАДА /МААЗА НА ИЛИЯ КАЛОВ/

сега магазин;

ул. „Л. Димитрова”

27
ДВ: 4697

акт: 5524

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/1966 г.
Архитектурно-строителенМестно
30

ТЪРГОВСКА СГРАДА /МААЗА НА БРАТЯ КАЛОВИ/,

сега магазин;

ул. „Л. Димитрова” № 29


ДВ: 4698

акт.: 5524

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/1966 г.
Архитектурно-строителенМестно
31

ТЪРГОВСКА СГРАДА /ТОДОР КЪРШЕВА МААЗА/,

/сега магазин на СБХ/;

ул. „Л. Димитрова”

31
ДВ: 4699

акт.: 5525

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/1966 г.
Архитектурно-строителенМестно
32

ЦЪРКВА „СВ. ДИМИТЪР”, С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

в центъра

Резбата на църква „Св.Димитър”

Църква “Св.Димитър”

ДВ: 3642
акт.: 5530


Списък от 15.12.1978г.

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/1966 г.


ДВ бр.59/ 1973 г.
Архитектурно-строителен,

ХудожественМестно


Национално
33

ЦЪРКВА „СВ.НИКОЛА” , С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

ДВ – кв. „Х.Димитър”,

акт. – кв. „Клуцохор”

ДВ: 5543
акт: 780


Списък от 15.12.1978г. Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр.4/1966 г.

Архитектурно-строителен
Художествен

Местно
34

ЖИЛИЩНА СГРАДА /АРНАУТКИНА КЪЩА/ С ПРИЛЕЖАЩИЯ Й ДВОР, ОГРАДНИ ЗИДОВЕ И ПОРТА;

ул. „Селиолу”

3,акт. ул. „С. Табаков” № 3

ДВ: 403
акт.: 4050


Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ

бр.4/1966 г.

архитектурно-строителен,
Архитектурно-художествен

Местно  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница