Регистър на въведените в експлоатация стоежи от четвърта и пета категория 2015гДата19.01.2018
Размер118.83 Kb.
РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ 2015г.

ОБЩИНА ДОСПАТ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
№ и дата на удостоверение или отказ

Вх.№ на искане за регистрация

Строеж (наименование, височина, етажност, РЗП, брой работни места)

Местоположение

Възложител (Физическо лице- три имена, юридическо лице, представлявано от…)

Лице упражняващо строителен надзор (свидетелство за оправомощаване №…/….г. лиценз №…/….г. )

Обработил преписката, служител упълномощен от органа, издал разрешението за строеж (име, фамилия, длъжност)

Забележка

№01/15.01.2015г.

Вх.№253/15. 01.2015г.

„Автокомплекс“

УПИ I-1132,177, кв.11, м.”Ковачево”, с.Барутин, общ.Доспат

„Радолина” ЕООД

инж. Красимир Пехливанов

 

 

№02/19.03.2015г.

Вх.№1371/19. 03.2015г.

„Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

УПИ IV, кв.8, с.Барутин, общ.Доспат

Радко Христов Сариев Детелина Цекова Сариева

Стоян Радков Карталов

 

 

№03/23.04.2015г.

Вх.№1839/14. 04.2015г.

“Жилищна сграда”

УПИ XX-25, кв.15, гр.Доспат, общ.Доспат

Салих Салихов Пайтарев и Виолета Велинова Пайтарева

инж.Евгений Руменов Айвазов

 

 

№04/23.04.2015г.

Вх.№2073/23. 04.2015г.

„Укрепване подпорна стена на улица „Александър Стамболийски” под УПИ X, кв.35”

УПИ X, кв.35, гр.Доспат, общ.Доспат

Община Доспат представлявана от Антим Даринов Пържанов - Кмет на Община

ЕТ"Цветан Селмединов-Селма"

 

 

№05/23.04.2015г.

Вх.№1302/17. 03.2015г.

"Кафе-сладкарница"

УПИ I, кв.49А, с.Змейца, общ.Доспат

Асен Малинов Шилев

инж. Красимир Пехливанов

 

 

№06/14.05.2015г.

Вх.№2465/13. 05.2015г.

„Стъкларско ателие”

УПИ IV, кв.30, с.Барутин, общ.Доспат

„Актив-65”ЕООД

инж.Марийка Петрова

 

 

№07/14.05.2015г.

Вх.№2467/13. 05.2015г.

"Пристройка на хотел ”Диамант” за разширение на ресторант, механа, складове и гаражи"

УПИ I-1276,кв.20 гр.Доспат, общ.Доспат

„Гарант-99”ЕOOД

„Ем Ен Консулт”ООД

 

 

№08/14.05.2015г.

Вх.№2441/13. 05.2015г.

"Преустройство на магазин в аптека"

УПИ VI-283, кв.32, гр.Доспат, общ.Доспат

Елин Събев Пехливанчев и Анка Мехмедова Пехливанчева

„ЕЛИТ КОНСУЛТ-67”ЕООД

 

 

№09/28.05.2015г.

Вх.№1970/20. 04.2015г.

"Жилищна сграда"

УПИ-XI-9112, кв.16, с.Късак, общ.Доспат

Шабан Исаев Шалганов

Фети Неджимиев Рашидов

 

 

№10/01.06.2015г.

Вх.№1970/20. 04.2015г.

"Молитвена сграда"

УПИ-VI-148,кв.28, с.Късак общ.Доспат

„Мюсюлманско вероизповедание”

Фети Неджимиев Рашидов

 

 

№11/18.06.2015г.

Вх.№3046/16. 06.2015г.

"Туристическа пътека с места за отдих и атракции"

кв.18А, гр.Доспат, общ.Доспат

Община Доспат представлявана от Антим Даринов Пържанов- Кмет на Община

„Дара контрол” ООД

 

 

№12/09.07.2015г.

Вх.№2985/11. 06.2015г.

"Пристройка към шивашки цех"

УПИ I-317, кв.23, гр.Доспат, общ.Доспат

Карамфил Смилянов Джинсов и Ирина Радилова Джинсова

„Дара контрол” ООД№13/05.08.2015г.

Вх.№3972/05. 08.2015г.

"Изграждане на крайбрежна пешеходна алея на брега на яз.Доспат"

гр.Доспат, общ.Доспат

Община Доспат представлявана от Антим Даринов Пържанов- Кмет на Община

Костадин Иванов Камбуров№14/05.08.2015г.

Вх.№3941/04. 08.2015г.

"Възстановяване на пътен мост над р.Доспатска"

м.”Римски мост”, с.Бръщен, общ.Доспат

Община Доспат представлявана от Антим Даринов Пържанов- Кмет на Община

ЕТ"Цветан Селмединов-Селма"№15/05.08.2015г.

Вх.№3241/04. 08.2015г.

"Спортна пътека в землището на с.Бръщен, Спортна пътека в землището на с.Любча, Спортна пътека в землището на с.Чавдар, Екстремна алпийска пътека в гр.Доспат "

землището на с.Бръщен, землището на с.Любча, землището на с.Чавдар и УПИ XXI, кв.18А, гр.Доспат

Община Доспат представлявана от Антим Даринов Пържанов- Кмет на Община

„Дара контрол” ООД "№16/20.08.2015г.

Вх.№4216/20. 08.2015г.

"Цех за обувки, поточна линия за производство на обувки и склад за готова продукция"

УПИ I-229, кв.5, с.Змейца, общ.Доспат

Милко Събев Рушанов

„Контрол инвест” ЕООД№17/20.08.2015г.

Вх.№4215/20. 08.2015г.

"Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в община Доспат- ул.”Катя Ванчева”, ул.”Хисаря”, ул.”Орфей” и площад"

гр.Доспат, общ.Доспат

Община Доспат представлявана от Антим Даринов Пържанов- Кмет на Община

„Пешев” ЕООД№18/20.08.2015г.

Вх.№4216/20. 08.2015г.

"Крайбрежна алея на брега на яз.Доспат "

м.”Чинлий” гр.Доспат общ.Доспат

Община Доспат представлявана от Антим Даринов Пържанов-Кмет на Община

Мустафа Караибраимов№19/10.09.2015г.

Вх.№253/15. 01.2015г.

"Преустройство на гараж в дрогерия "

ПИ 271, кв.35, с.Късак, общ.Доспат

Асие Джамалова Шалганова

инж. Красимир Пехливанов№20/10.09.2015г.

Вх.№4540/10. 09.2015г.

"Две къщи за гости къща А и къща Б "

УПИ III-74112, кв.6, гр.Доспат, общ.Доспат

„Тони-М-11”ЕООД

Фети Неджимиев Рашидов№21/10.09.2015г.

Вх.№4370/01. 09.2015г.

"Сграда със смесено предназначение "

УПИ II-935, кв.18А, гр.Доспат, общ.Доспат

ЕТ„Сафи-8005-Стивън Вазов”

инж. Красимир Пехливанов№22/10.09.2015г.

Вх.№4505/09. 09.2015г.

"Къща за гости и външен водопровод и канал за къща за гости "

УПИ III, кв.18, гр.Доспат, общ.Доспат

ET”Кристал-Мирослав Сариев”

Кирил Атанасов Шопов№23/10.09.2015г.

Вх.№4485/08. 09.2015г.

"Кравеферма "

УПИ I-19, масив 6, с.Любча, общ.Доспат

Десислава Велинова Ясенова”

„ЕЛИТ КОНСУЛТ-67”ЕООД№24/10.09.2015г.

Вх.№4218/20. 08.2015г.

"Жилищна сграда "

УПИ IX-008111, кв. 8, с.Късак, общ.Доспат

Реджеп Джамалов Хърлов

инж. Красимир Пехливанов№25/14.09.2015г.

Вх.№4615/14. 09.2015г.

"Къща за гости А и къща за гости Б"

УПИ XX-97, кв. 6, гр.Доспат, общ.Доспат

ЕТ ”Дизайн студио – Ерих Миленов”

„Агроводинвест”ЕАД№26/14.09.2015г.

Вх.№4616/14. 09.2015г.

"Къща за гости А и къща за гости Б "

УПИ XXI-36, кв. 5, гр.Доспат, общ.Доспат

ЕТ ”Дизайн студио – Ерих Миленов”

„Агроводинвест”ЕАД№27/15.09.2015г.

Вх.№4538/10. 09.2015г.

"Вилна сграда – база за отдих "

УПИ 43030, кв. 43, м.”Чинлий”, гр.Доспат, общ.Доспат

Юлиян Пламенов Максимов и Евелина Росенова Максимова

Николай Балкански№28/08.10.2015г.

Вх.№4865/05. 10.2015г.

"Къща за гости и барбекю "

УПИ 45334, м.”Чинлий”, гр.Доспат, общ.Доспат

ЕТ „Алина Халачева”

Александра Стаматова№29/08.10.2015г.

Вх.№4935/07. 10.2015г.

"Изграждане на парк музей на родопската чешма "

УПИ XXI, кв. 18A, гр.Доспат, общ.Доспат

Община Доспат представлявана от Антим Даринов Пържанов- Кмет на Община

Костадин Камбуров№30/08.10.2015г.

Вх.№4968/08. 10.2015г.

"Семеен хотел "

УПИ XXVI, кв. 23, гр.Доспат, общ.Доспат

ЕТ „Камелия Арнаудова – Ели”

„Тракия гарант „АД№31/08.10.2015г.

Вх.№4924/07. 10.2015г.

"Преустройство на трети жилищен етаж в стаи за настаняване "

УПИ III, кв. 23, гр.Доспат, общ.Доспат

Нина Дамянова Чаушева

Михаил Танев№32/05.11.2015г.

Вх.№5051/14. 10.2015г.

"Външно ел.захранване 1kV на УПИ VI,кв.30, с.Барутин"

УПИ VI,кв.30, с.Барутин, общ.Доспат

EVN Bulgaria EP” АД представлявано от Роналд Брехел Махер

“СНИК” ЕООД№33/03.12.2015г.

Вх.№5067/14. 10.2015г.

"Преустройство на втори етаж и надстройка за стаи за гости"

УПИ V-504,кв.44, с.Змейца, общ.Доспат

Евелина Венциславова Пехливанова

Андон Димитров№34/03.12.2015г.

Вх.№5917/03. 12.2015г.

"Ул.”К.П.Войвода и връзка с ул.”Граничар” между о.т. 47 и о.т. 237 , кв.10, 11, 12 и 15"

гр.Доспат, общ.Доспат

Община Доспат представлявана от инж.Елин Асенов Радев- Кмет на Община

ЕТ"Цветан Селмединов-Селма"№35/23.12.2015г.

Вх.№6369/23. 12.2015г.

"Еко-къмпинг"

УПИ I-159.13,м. ”Махалата”, гр.Доспат, общ.Доспат

Община Доспат представлявана от инж.Елин Асенов Радев - Кмет на Община

„Дара контрол” ООД "Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница