Регистър на земи от общински поземлен фонд, отдадени под наем/арендастраница1/22
Дата09.01.2018
Размер4.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Регистър на земи от общински поземлен фонд, отдадени под наем/аренда
Землище гр. Тополовград, общ. Тополовград, ЕКАТТЕ 72761


по ред

Имот №

Площ дка

Начин на трайно ползване

Метсност

Наемател

Срок на договор

1

2

3

4

5

6

7493

7.178

Пасище, мера

Голямото пладнище

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.571

6.640

Пасище, мера

Чернозем

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.13034

11.420

Нива

Черната чешма

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.13036

10.905

Нива

Черната чешма

Димитър Траев Семерджиев

18.08.2024г.13064

2.399

Нива

Черната чешма

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.13353

2.702

Нива

Черната чешма

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.13371

5.018

Нива

Черната чешма

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

23.07.2025г.13427

9.719

Нива

Черната чешма

«Груп Дабълю Ентърпрайс»ЕООД, с. Лозен, общ. Любимиц

21.05.2025г.13552

164.473

Пасище, мера

Черната чешма

Пламен Тодоров Панайотов

10.05.2025г.13558

2.045

Пасище, мера

Черната чешма

Георги Иванов Бурналов

29.06.2020г.13559

4.050

Пасище с храсти

Черната чешма

Георги Иванов Бурналов

29.06.2020г.13570

66.975

Пасище, мера

Черната чешма

Пламен Тодоров Панайотов

10.05.2025г.13588

122.121

Пасище, мера

Черната чешма

Георги Иванов Бурналов

29.06.2020г.13589

4.974

Пасище с храсти

Черната чешма

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.14014

6.507

Нива

Бички колиба

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


26.07.2025г.

14044

4.966

Нива

Бички колиба

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


26.07.2025г.

14048

4.580

Нива

Бички колиба

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


26.07.2025г.

14058

7.265

Пасище с храсти

Бички колиба

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.14070

3.104

Пасище с храсти

Бички колиба

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.14127

5.023

Нива

Бички колиба

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.14460

3.280

Пасище, мера

Чернозем

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.14481

4.041

Пасище, мера

Чернозем

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.16051

12.363

Нива

Поляните

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


26.07.2025г.

16067

7.936

Нива

Поляните

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


26.07.2025г.

16085

3.349

Нива

Поляните

Станислав Панайотов Станков

18.12.2022г.16097

9.936

Нива

Поляните

Веселин Димов Рудев

25.04.2023г.16170

5.817

Пасище с храсти

Поляните

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.16202

4.000

Нива

Поляните

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


26.07.2025г.

16302

5.223

Нива

Поляните

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

23.07.2025г.17076

5.463

Нива

Белите камъни

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


26.07.2025г.

17096

6.554

Пасище, мера

Белите камъни

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.17170

4.344

Нива

Белите камъни

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


26.07.2025г.

17216

3.616

Пасище, мера

Белите камъни

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.17240

3.002

Пасище, мера

Белите камъни

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.17256

4.614

Пасище с храсти

Белите камъни

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.18065

15.325

Нива

Чернево

Димитър Траев Семерджиев

18.08.2024г.18107

9.944

Нива

Чернево

Светла Грозева Янаклиева Славова

27.08.2022г.18142

3.060

Пасище, мера

Чернево

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.18143

3.149

Пасище, мера

Чернево

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.19085

4.036

Нива

Дубрава

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.19295

8.509

Пасище с храсти

Дубрава

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.19311

10.130

Др.тр.нас

Дубрава

Коста Христов Коларов

2015-2045г.19419

8.120

Пасище, мера

Дубрава

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.20056

9.162

Нива

Керемидарница

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.20079

4.066

Нива

Керемидарница

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.20089

9.765

Нива

Керемидарница

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.20097

10.607

Нива

Керемидарница

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.20131

12.222

Нива

Керемидарница

«Груп Дабълю Ентърпрайс»ЕООД, с. Лозен, общ. Любимиц

21.05.2025г.21036

10.183

Нива

Странария

«Груп Дабълю Ентърпрайс»ЕООД, с. Лозен, общ. Любимиц

21.05.2025г.21045

9.938

Нива

Странария

«Груп Дабълю Ентърпрайс»ЕООД, с. Лозен, общ. Любимиц

21.05.2025г.22066

9.922

Нива

Зимовище

«Груп Дабълю Ентърпрайс»ЕООД, с. Лозен, общ. Любимиц

21.05.2025г.22081

7.630

Нива

Зимовище

«Груп Дабълю Ентърпрайс»ЕООД, с. Лозен, общ. Любимиц

21.05.2025г.22119

7.641

Нива

Зимовище

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.22123

2.566

Нива

Зимовище

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.22131

60.436

Пасище, мера

Зимовище

Гошо Димитров Георгиев

11.05.2020г.22132

0.896

Пасище, мера

Зимовище

Гошо Димитров Георгиев

11.05.2020г.22133

7.835

Пасище, мера

Зимовище

Гошо Димитров Георгиев

11.05.2020г.23106

29.098

Пасище с храсти

Калово

Гошо Димитров Георгиев

11.05.2020г.23137

8.305

Нива

Калово

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.23153

3.472

Нива

Калово

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.23249

7.053

Пасище с храсти

Калово

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.25133

6.147

Пасище, мера

Чернозем

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.25284

9.548

Нива

Свински кладенец

Димитър Траев Семерджиев

18.08.2024г.26062

8.896

Нива

Локвата

ЕТ”Сарабашев М-Митко Стамов”,с. Орешник, общ. Тополовград

09.04.2023г.33031

4.219

Нива

Блатото

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.33072

9.105

Нива

Блатото

«Груп Дабълю Ентърпрайс»ЕООД, с. Лозен, общ. Любимиц

21.05.2025г.33114

8.693

Нива

Блатото

«Груп Дабълю Ентърпрайс»ЕООД, с. Лозен, общ. Любимиц

21.05.2025г.34227

8.292

Нива

Додова чешма

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.34287

10.493

Нива

Додова чешма

38109

3.687

Нива

Голямото пладнище

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

23.07.2025г.40010

5.182

Пасище, мера

Маневица

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

11.05.2020г.40125

4.038

Нива

Маневица

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.676

327.762

Пасище с храсти

Поляните

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград


06.05.2020г.

728

641.247

Пасище с храсти

Поляните

Янка Димова


06.05.2020г.75

16200

3,921

нива

Поляните

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград

26.07.2025г.

76

16342

1,710

нива

Поляните

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

23.07.2025г.

77

17172

3,960

нива

Белите камъни

М-Солар-2” ЕООД, с.Бълг. поляна

23.07.2025г.

78

17250

7,894

нива

Белите камъни

„Март Агро-2011” ЕООД, гр. Тополовград

26.07.2025г.

79

19315

9,258

Нива

Дубравата

Христо Костов Коларов

2014-2034г.

80

19337

10,078

нива

Дубравата

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.

81

25398

4,024

нива

Чернозем

” Тики Мити”ЕООД, гр. Тополовград

29.07.2025г.

82

36108

4,983

лозе

Голямото пладнище

Апостол Гочев Демирев

2004-2016г.

83

16094

9,670

нива

Поляните

Веселин Димов Рудев

24.07.2026г.

84

16299

3,378

нива

Поляните

Веселин Димов Рудев

24.07.2026г.


Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница