Регистри за населениетоДата12.03.2018
Размер314.94 Kb.
ТипКнига
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
ЗАБЕЛЕЖКА: Във всички кметства в общината има запазени “Регистри за населението”. Липсват само в с.Жилино. Местосъхранението е в кметствата. Регистрите се използват активано във връзка с издаване на удостоверения за наследници. Само регистрите на с.Писарево, Избул и Преселка имат азбучници. В кметство Стоян Михайловски има запазен регистър от 1936 г. За много от кметствата не е посочена годината на водене на регистрите.  1. Опис на регистрите на населението на с. БЕДЖЕНЕ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

До 1979

144

Регистър на населението том І

Няма азбучник

кметството

Средно запазен

активно

2.Опис на регистрите на населението на с.ВОЙВОДА

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

ОТ 1948

396

Регистър на населението

том І


Няма азбучник

Кметство ВОЙВОДА

запазен

активно

2.

ОТ 1958

326

Регистър на населението

том ІІ


Няма азбучник

Кметство ВОЙВОДА

запазен

активно

3.

ОТ 1967

196

347


Регистър население том І и том ІІ

Няма азбучник

Кметство ВОЙВОДА3.Опис на регистрите на населението на с. ЕНЕВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

НЯМА ПОСОЧЕНА ГОДИНА

207

226


Семеен регистър

том І и том ІІНяма азбучник

Кметство ЕНЕВО

средно запазен

активно

2.

ДО 1948

200

Семеен регистър

Няма азбучник

Кметство ЕНЕВО

средно запазен

активно

4.Опис на регистрите на населението на с. ЗАЙЧИНО ОРЕШЕ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

НЯМА ПОСОЧЕНА ГОДИНА

232Семеен регистър

том І


Няма азбучник

Кметство

средно запазен

активно

2.

НЯМА ПОСОЧЕНА ГОДИНА

254

Семеен регистър

том ІІ
Няма азбучник

Кметство

средно запазен

активно

5.Опис на регистрите на населението на с. ИЗБУЛ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

НЯМА ПОСОЧЕНА ГОДИНА

246Семеен регистър


Има азбучник

Кметство ИЗБУЛ

добро

активно

2.

НЯМА ПОСОЧЕНА ГОДИНА

217

Семеен регистър


Има азбучник

Кметство ИЗБУЛ

добро

активно

6.Опис на регистрите на населението на с. МИРОВЦИ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

ОТ 1947

ДО 1978


200Семеен регистър

том І


няма азбучник

Кметство МИРОВЦИ

Средно запазен

активно

2.

ОТ 1947

ДО 1978


217

Семеен регистър

том ІІ и том ІІІ

няма азбучник

Кметство МИРОВЦИ

Средно запазен

активно

3.

ОТ 1968

ДО 1979


53

Семеен регистър

Няма азбучник

Кметство МИРОВЦИ

Средно запазен

активно

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

ОТ 1946

99

Регистър на населението


Няма азбучник

Кметство ПАМУКЧИ

Средно запазен

активно

2.

ОТ 1946

101

Регистър на населението


Няма азбучник

Кметство ПАМУКЧИ

Средно запазен

активно


3.

ОТ 1946

100

Регистър на населението

Няма азбучник

Кметство ПАМУКЧИ

Средно запазен

активно

4.

ОТ 1970

101

Регистър на населението

Няма азбучник

Кметство ПАМУКЧИ

Средно запазен

активно

5.

ОТ 1970

101

Регистър на населението

Няма азбучник

Кметство ПАМУКЧИ

Средно запазен

активно

6.

ОТ 1970

101

Регистър на населението

Няма азбучник

Кметство ПАМУКЧИ

Средно запазен

активно

7.

ОТ 1970

97

Регистър на населението

Няма азбучник

Кметство ПАМУКЧИ

Средно запазен

активно
7.Опис на регистрите на населението на с. ПАМУКЧИ

8.Опис на регистрите на населението на с. ПИСАРЕВО


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

ОТ 1948

ДО 1980


320

Регистър на населениетоІ

има азбучник

Кметство ПИСАРЕВО

Средно запазен

активно
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

НЕПОСОЧЕНА

ГОДИНА


365Семеен регистър

том І


Няма азбучник

Кметство ПРАВЕНЦИ

запазен

активно

2.

НЕПОСОЧЕНА ГОДИНА

306

Семеен регистър


Няма азбучник

Кметство ПРАВЕНЦИ

запазен

активно
9.Опис на регистрите на населението на с. ПРАВЕНЦИ
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

ОТ 1950

ДО 1970


314

Семеен регистър

Том І Том ІІИма азбучник

Кметството

запазен

активно

2.


3.

10.Опис на регистрите на населението на с.ПРЕСЕЛКА

11. Опис на регистрите на населението на с. СЕЧИЩЕ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

ОТ 1949

194

Регистър на населението

Няма азбучник

Кметство СЕЧИЩЕ

запазен

активно

12.Опис на регистрите на населението на с. СТАН


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

НЯМА ПОСОЧЕНА

ГОДИНА


326

Регистър на населението

Няма азбучник

Кметство СТАН

средно запазен

активно

13.Опис на регистрите на населението на с.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1936-1940

480

Семеен регистър

том І


Няма азбучник

Кметството СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

Средно запазен

активно

2.

1938-1962

384

Семеен регистър

том ІІ


Няма азбучник

Кметството СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

Средно запазен

активно

3.

ОТ 1962

348

Семеен регистър

том ІІІ


Има азбучник

Кметство СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

Средно запазен

активно

14.Опис на регистрите на населението на с. ТРЪНИЦА


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

ДО 1977

300

Семеен регистър

Няма азбучник

Кметство ТРЪНИЦА

лошо състояние

активно15.Опис на регистрите на населението на гр. НОВИ ПАЗАРОт .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1951-1979

400

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

2.

1951-1979

260

Семеен регистър Нови пазар


Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно


3.

1951-1979

554

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

4.

1951-1979

159

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

5.

1951-1979

622

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

6.

1951-1979

200

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

7.

1951-1979

200

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

8.

1951-1979

199

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

9.

1951-1979

197

Семеен регистър Нови пазар


Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно


10.

1951-1979

198

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

11.

1951-1979

199

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

12.

1951-1979

199

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

13.

1951-1979

200

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

14.

1951-1979

200

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

Активно15.

1951-1979

200

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

16.

1951-1979

200

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

17.

1951-1979

200

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно
18.

1951-1979

798

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

19.

1951-1979

199

Семеен регистър Нови пазар


Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно


20.

1951-1979

196

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

21.

1951-1979

202

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

22.

1951-1979

193

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

23.

1951-1979

197

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

24.

1951-1979

198

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

Активно25.

1951-1979

176

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

26.

1951-1979

16

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно

27.

1951-1979

348

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазен

активно


28.

1951-1979

188

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активно

18.

1951-1979

798

Семеен регистър Нови пазар

Няма азбучник

Община НОВИ ПАЗАР

Средно запазени

активноОбщо страници

7098Община НОВИ ПАЗАР

Каталог: rna -> shumen
shumen -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на община велинград
rna -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
shumen -> Регистри за населението
shumen -> Регистри на Населението
shumen -> Опис на регистрите на населението на община венец
shumen -> Регистри за населението
shumen -> Книга на преселванията, Книга на изселванията


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница