Регламент на рекламната кампанияДата29.04.2017
Размер83.67 Kb.

Официални правила на рекламна кампания


Kellogg’s & Toys”

18.11-14.12.2014
Чл. 1. Организация и официален регламент на рекламната кампания
1. Кампанията „Kellogg’s & Toys”, по-долу наричана "Кампанията", се организира от "Кaвен Орбико" ЕООД., със седалище и управление: гр. София, ул. Източна Тангента №161, ЕИК 131012382, представлявано от Александрина Маринова – Управител, наричан по-долу "Организатор".

2. Участниците в кампанията трябва да вземат под внимание условията и реда на официалния регламент на Кампанията (посочени долу и занапред като “Официален регламент”).

3. Официалният регламент е публикуван на страницата на Организатора http://www.kavenorbico.bg/

4. Организаторът си запазва правото да изменя и/или допълва Официалните правила, като обяви това публично на интернет страницата си.Чл. 2 Обхват и продължителност на Кампанията.


1. Кампанията се провежда в следните обекти:

Магазин

Град


Адрес

1

АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД

Пловдив

Бул. Марица 19

2

Ул. Кап. Райчо 56 ТЦ ГРАНД

3

ЛЕКСИ ЕООД-ОБЕКТ

Пловдив

Ул. Пещерско шосе 78

4

САНИ 2002 ЕООД-ОБЕКТ

Пловдив

Жк. Смирненски, ул. Царевец 14

5

Адиа трейд

София

кв. Бояна ул. Севастократор Калоян 63

6

Буров и син

София

жк Овча купел ул. Боряна 36

7

Буров и син

София

ул. Персенк 39

8

Буров и син

София

ул. Пражка пролет 1

9

Буров и син

София

жк Хиподрума бл 122

10

Буров и син

София

бул. Стамболийски бл 54

2. Кампанията ще стартира на 18.11.2014 и ще приключи на 14.12.2014 г.


3. В случай, че Организатора реши да измени, съкрати или удължи тази Кампания, то това ще бъде обявено публично на интернет страницата на Организатора, посочена по-горе.
Чл.3 Участващи продукти
1. Продуктите, които ще участват в Кампанията са:

Kellogg's Шоко криспис 285гр.

Kellogg's Шоко криспис 600гр.

Kellogg's Шокос 375гр.

Kellogg's Чомбос 250гр.

Kellogg's Трезор шоко нуга 375гр.

Kellogg's Фростид флейкс 250гр.

Kellogg's Фростис 500гр.

Kellogg's Фростис 375гр.

Kellogg's Фрут луупс 375гр.

Kellogg's Медни топчета 375гр.

Kellogg's Смакс 375гр.


Чл. 4 Право на участие
1. В кампанията може да вземе участие всяко физическо лице над 18 годишна възраст или всяко юридическо лице наричани, по-долу „Участник”, за които са прилoжени настоящите правила и в периода на Кампанията, посочен в чл. 2, т. 2 са закупили някои от продуктите, посочени в чл. 3. Покупката се доказва с касова бележка.
2. В Кампанията не могат да вземат участие служители на Организацията Кавен Орбико ЕООД и/или техни родственици по права линия.

Чл. 5. Механизъм на Кампанията


1. Всеки потребител закупил 1 бр. детска зърнена закуска Kellogg’s от видовете в Чл. 3, удостоверено с касова бележка има право да изтегли скреч карта в магазина, в който е осъществена покупката.
2. Участниците имат право да изтеглят максимум 3 бр. скреч карти за периода на Кампанията.
3. След изтичане на периода на Кампанията, участващите продукти посочени в чл. 3 от този Правилник губат свойството си на участващи в кампанията продукти и Организаторът не носи занапред никаква отговорнст по отношение на всякакво обостаятелство, което може да доведе клиентите до заключението че Кампанията е още валидна и продължава.
4. Предоставянето на оригиналната касова бележка при получаване на скреч карта за теглене е задължително, за да се докаже валидността на печелившия при тегленето. Касовите бележки които се взимат срещу дадени талони за теглене ще бъдат маркирани от Организаторите.
5. Всички награди трябва да бъдат поискани, съгласно разпоредбите, посочени в Официалните правила , в противен случай те не могат да бъдат предоставени от Организаторите.
Чл. 6 – Печалби
1. Печалбите в рамките на Кампанията са както следва:


No. 

Вид на печалбите

Брой

Голями печалби

1

Барби чанта с променящи се цветове

13

2

IONIX КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

12

3

TECH DECK РАМПА

13

Малки печалби

4

Trefl puzzle Spider-man

371

5

Trefl puzzle Cars 2  

240

6

Trefl puzzle Monster High III

217

7

Trefl puzzle Princesses  

393

2. Себестойността на печалбите не може да бъде изплатена в брой и не може да бъде заменена с друг продукт


3. Малките печалби ще бъдат получавани в магазина, от който е закупен промоционален артикул Kellogg’s въз основа на предоставенa касова бележка. Големите награди ще бъдат изпращани с куриер до победителя за сметка на Организатора от 17.12.2014г. до 19.12.2014г. въз основа на данни отбелязани в талон за получаване на голяма награда.

4. Всеки участник получава награда според написаното на скреч картата, която е изтеглил:


Вариант 1: Печелиш Барби чанта с променящи се цветове!

Вриант 2: Печелиш IONIX КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Вриант 3: Печелиш IONIX КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Вариант 4: Печелиш TECH DECK РАМПА

Вариант 5: Печелиш Trefl puzzle 54mini Spider-man

Вариант 6: Печелиш Trefl puzzle 54mini Cars 2

Вариант 7: Печелиш Trefl puzzle 54miniMonster High III

Вариант 8: Печелиш Trefl puzzle 54mini Princesses

Вариант 9: Весели празници! - всеки участник изтеглил тази скреч карта не получава награда.
5. Победителите на големи награди ще бъдат потърсени по телефона в рамките на 2 работни дни от датата на приключване на кампанията, за потвърждение на адреса предоставен в талон за получаване на голяма награда.
6. Организаторът си запазва правото да изисква от победителите да предоставят оригиналните касови бележки, като доказателство за извършена покупка на продуктите, участващи в Кампанията, в рамките на посочения период на промоцията.
7. Наградата ще бъде предоставена до адреса на победителя, за сметка на Организатора, в рамките на 4 работни дни от датата на приключване на кампанията – до 19.12.2014 г..
Чл. 7 Прекратяване на Кампанията преди крайната дата
1. Кампанията може да бъде прекратена преди крайната дата в случаите на форсмажор включително невъзможността на Организатора, порадин някакви причини извън волята на последния, да продължи Кампанията или въз основа на решение взето от Организатора.
2.Прекратяването на Кампанията преди изтичане на крайния срока се обяви публично, както е предвидено в чл. 1,ал. (3).
Чл. 8 Приложимо право
Всички спорове между Организатора от една страна, и който и да е един от участниците от друга страна се решават доброволно, и ако това не е възможно то съдебните спорове ще решават от компетентния съд , по седалището на Организатора, съгласно разпоредбите на българското право.
Чл. 9 Лични данни
1. Взимайки участие в Кампанита, участниците потвърждават че са запознати с официалните правила и изразяват своето съгласие по отношение на включването на личните им данни в базата данни на Организатора, в рамките на участието в тази Кампания, обявяването на победителите и наградите. След края на промоционалната Кампания, личните данни на участниците ще бъдат унищожени. Участието в кампанията представлява одобрение на потенциалните победители във връзка с факта, че тяхното име и местожителство се публикуват свободно, в съответствие със законодателството.
2. На участниците в кампанията им се гарантират правата, предвидени от Закона относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на тези данни, по-специално следните права:

- Право на достъп до данните;

- Правото за намеси върху данните;

- Правото на опозицията;

- Правото на информация;

- Правото да не бъде обект на индивдуално решение;- Правото да поиска заличаването на данни;
Тези права могат да бъдат упражняване както следва:
Чрез искане от страна на участниците, изпратено писмено на адрес: Кавен Орбико ЕООД, гр. София, ул. Източна Тангента №161. Исканията следват да бъдат разгледани от Kавен Орбико ЕООД в качеството на единственият оператор на кампанията.
3. Операторът се задължава да да не разпространява данните на трети лица.
Чл. 10 – Контакт с Организатора на промоционалната кампанията
За всякакви предложения или искания участниците могат да се свържат с Организатора в рамките на периода от 9.00-17.00 на тел. +359 (2) 40 24 500
Чл. 11- Копие на официалните правила
Копие от настоящите Официални правила се предоставят на участващите в Кампанията обекти.
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница