Реката на Славата от Рут Уърд Хефлин 1999 Превод: Емил Енчев Съдържаниестраница4/7
Дата29.04.2017
Размер1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Глава десета - Мъдрост и знание в Реката

 

От къде, прочее, идва мъдростта? И къде е мястото на разума? — Понеже е скрита от очите на всичките живи, и утаена от въздушните птици. Гибелта и смъртта казват: С ушите си чухме слух за нея. Бог разбира пътя й, и Той знае мястото й; понеже Той гледа до земните краища, и вижда под цялото небе, за да претегля тежината на ветровете, и да измерва водите с мярка.  Когато направи закон за дъжда, и път за светкавицата на гърма, тогава Той я видя и изяви; утвърди я, да! и я изследва;  и каза на човека: Ето, страх от Господа, туй е мъдрост, и отдалечаване от злото, това е разум.Йов 28:20-28
"Бог разбира пътя й, и Той знае мястото й." Има дом на съкровище за божествена мъдрост и знание, което да бъде открито в реката на Божия Дух.

Нашия Бог е всезнаещ и всевиждащ. Той не само разбира пътя, но също познава и мястото. Когато се научим да течем в Неговата чудесна река, Той ни прибавя мъдрост отгоре.

Ако има нещо, от което съзнаваме, че се нуждаем в този ден на движението на Духа на Бог то е разбирането на пътя на Бог и мястото на Бог. Само Той го познава, и ако искаме да сме настроени с Неговите мисли, ние трябва да влезем в реката с Него и да течем с това, което Той прави.

Няма нужда да търсим вън мъдростта, от която се нуждаем. Бог вече я е намерил. Няма нужда да търсим правилния път. Той вече знае пътя, и Той знае неговото място, и аз съм толкова щастлива, че Той предава Своята мъдрост на нас чрез течението на реката.

Има област, в която в един миг Бог може да те научи и да ти даде голям мир относно всяка ситуация от твоя живот. Той може да налее отговора, който ти търсиш в твоя дух. Той може да те храни по такъв начин, че да отидеш от духовната детска градина в интимност само за кратко време. Не е трудно за Него, когато позволим да бъдем отнесени в Духа. Това, което може да ти отнеме години в естественото време може да бъде извършено много бързо в областта на Духа.

Ако искаме да познаваме Божията мъдрост и да имаме Неговото разбиране и да бъдем екипирани за това движение на Духа в този последен ден, има само един начин да се извърши това. Той знае мястото на мъдростта. Позволи Му да те занесе там.

Соломон пише:
Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.

Притчи 9:10
Нашия Бог е мъдрост и разбиране, и колкото повече Го познаваме в святото измерение на Неговата слава, толкова по-голямо ще бъде нашето разбиране за съживлението на тези последни дни.

Аз можах да завърша рано висшето училище, прескачайки няколко класа. На деня на Благодарността преди моето дипломиране, аз се опитвах да реша кой колеж да посещавам. Личното ми желание беше да отида в Уитън Колидж, където моя чичо Бил беше се дипломирал, но аз исках да зная Божието желание. Ние имахме специални събрания по време на уикенда, и аз се молех сериозно, опитвайки се да открия Божията воля по този въпрос.

Група студенти от Библейското училище в Джорджия бяха с нас, и един ден докато се молех на олтара, ръководителя на групата дойде да се моли за мен. Той нямаше никакъв начин да знае това, което беше в ума ми, обаче започна да пророкува: "Не желай земно знание и земна мъдрост. Ако търсиш Моето лице, Аз ще ти дам Моето знание и Моята мъдрост." С това единствено изречение, аз знаех, че няма да ходя в колежа. Щях да търся лицето на Господа и да получа мъдрост и знание от Него. Аз никога не питах Бог за този въпрос отново.

Беше удивително през годините да виждам мъдростта на Бог давана ми свръхестествено. Когато за първи път отидох до Хонг Конг, аз бях само на 18, обаче не след дълго, Господ отвори чудесна врата за служение за мен с Бизнесмените на Пълното Евангелие там. Мой приятел беше директора на тази организация от далечна източна Азия. Често, в следващите години, аз откривах себе си седяща с успешни бизнесмени, повечето от тях вече милионери, и те ми задаваха въпроси свързани с бизнес. Аз бях израснала в малка градска атмосфера във Вирджиния в скромно семейство на пастори, и никога не съм държала повече от $50 в ръката си наведнъж. Аз си припомних обещанието на Господа, и Бог беше верен да ми даде мъдрост за да им отговарям. Отговора, който Той ми даваше винаги беше точния, от който тези хора се нуждаеха.

Понякога, когато бях питана някой въпрос, изглеждаше като че ли гледах докато някой друг отговаряше. Аз слушах моя отговор, и чувах отговора за първи път, точно както човека, на който говорех. Аз със сигурност не можех да повярвам по-късно за това, което казвах. Мъдростта на Бог покрива липсата на опит и обучение на някой млад човек и ще ни помогне да сме отлични във всяка възраст.

Хиляди пъти през годините аз съм преживявала същото това нещо, когато мъдростта на Бог е идвала до мен в реката. Ако само желаем да влезем в течението на Неговите води, Той ще ни покаже неща, които не знаем. Той ще излива мъдрост и знание в нас, защото Той не иска да бъдем "в тъмнината." Нищо не може да ни изненада като деца на Бог. Както казах, ние ще знаем какво се случва на Земята преди Земята да го знае.

Бог ни е определил да бъдем главата, а не опашката, да бъдем успешни във всичко, в което Той ни е призовал, и това няма да се случи поради човешко разсъждение. Той е готов да налее отговор в нашите духове така че да не ходим в грешка.

Понякога ние получаваме погрешни съвети от тези около нас. Ако желаем да дойдем в присъствието на Бог и да бъдем издигнати в Духа, Той ще налее нещо в нашите духове, което ще коригира ситуацията. Той знае всичко.

Има области, в който Бог иска да ни заведе и ние можем да бъдем екипирани за тези приключения единствено чрез чудотворното снабдяване на реката. Направи това, което трябва да направиш за да влезеш в нейните води. Върви където трябва да отидеш. Позволи на реката на Божията мъдрост да тече свободно в твоя живот. Не позволявай на нищо да й пречи. Пий Божията мъдрост. Пий Неговото знание.

Когато мислим за това, което трябва да кажем в определена ситуация, много често нищо не идва до нас. Когато дойде момента, обаче, и изведнъж е налято слово в нашите духове и ни е дадена властта да го изговорим, ние трябва да попитаме, "Откъде дойде това?" Това е резултат от времето, което сме прекарали плувайки в реката на Божията мъдрост и пиейки от Неговото присъствие.

Докато пием и пием, ние можем да не осъзнаваме как това отделно пиене ще ни повлияе. Продължи да пиеш и скоро ще видиш. Тази река е пълна с мъдрост, и ако се намираш в нейните води, Божията мъдрост ще се намира в теб.

Ние сме "бебетата и сукалчетата" казва псалмиста, но с Божията мъдрост изляна в нас, ние можем да имаме "съвършена хвала" идваща от нашата уста.

Господ може да направи едно дете, което никога не е чувало за слово на знание да се изправи и да започне да използва този дар и другите. Нищо не е невъзможно за Него, и Той може да го направи и чрез нас — ако влезем в течението на реката. Уроците научени в реката са най-лесните и най-бързите. Това са уроците, за които мигновено се чувстваме мотивирани да действаме. Има голяма мъдрост и знание чакащите в реката на Бог.

Един ден, докато бях в Духа, аз открих себе си на дъното на реката, с водите миещи се върху мен. Когато станах от пода, където бях убита в Духа, аз имах усещане за цялото слово, което Бог беше излял върху мен. Не мога да ви повторя и една дума, обаче имаше последствия от това, че цялото слово на Бог беше изливано върху мота душа и дух.

Спри да търсиш "дума" когато Бог иска да направи цялото Си слово да премине над теб. Спри да търсиш чаша благословение когато Той иска да ти даде цялата река.

Когато Бог призова Еремия и го отдели за нации и царства, Той постави словото Си в устата на Еремия. Еремия нямаше непременно специфично слово в този момент, но цялото слово на Бог беше в него за бъдещето. Всяка дума, която той някога пророкува беше в реката.

Когато словото на Бог премина върху мен докато бях в реката, аз знаех, че всяка дума на Бог, от която се нуждаех докато Той дойде беше вече освободена за мен. Тя беше поставена в моята душа, поставена в дълбочините на моя дух.

"Как е възможно това?" може да попита някой. Е, ние изглежда се доверяваме повече на компютрите отколкото на Бог. Ние поставяме програма в компютъра с нейната съответна информация и се доверяваме, че цялата информация, от която се нуждаем е там. Всичко, което трябва да направим е да натиснем правилните бутони, и информацията, която искаме ще се появи на екрана или ще бъде принтирана на принтера. Когато казвам, че Бог може да направи цялото Му слово да премине над нас в реката, някои хора просто може да не го вярват, но това е там. То е в реката, и всеки път когато се нуждаем от него, Бог може да го направи цялото да дойде до нашите духове. Велика мъдрост и знание те чакат в Реката на Славата.Глава единадесета - Величие в Реката

 

Тогава Господ каза на Аврам: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.Битие 12:1-3
"Ще те направя голям народ; и ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение." Има величие в реката на Бог, и ако ние можем да се научим да течем с реката, това величие ще бъде предадено в нашите духове.

Ако има едно нещо, което съм научила за Святия Дух, то е, че ние се сблъскваме с величие когато се движим в Неговата област. Има величие в живота на Духа, което не може да дойде до някой по никакъв друг начин. Това величие не идва чрез наследственост, не идва чрез образование, и не идва чрез достигане на определено ниво на социално положение. То идва единствено чрез Духа на Живия Бог. Нуждата да се тече в реката на Божия Дух, следователно, отрязва всеки икономически и социален слой на обществото.

Ние сме семето на Авраам чрез вяра, и имаме велико наследство.

Ние американците всички имаме велико наследство. Без значение дали нашите прародители са дошли от Майското цвете или дали това, че сме американци е резултата от някои от многото съвременни призиви изпратени от Бог до други земи и народи, ние всички сме тук защото някой е отговорил на гласа на Святия Дух да стане част от една нова и велика нация. САЩ не е случайност в историята. Тя е отговор на сърдечния вик на Бог. Вероятно никоя друга нация в света, освен Израел, не е получавала същия призив за величие.

Не само, че сме призвани към величие като нация, но и като индивидуалности. Всеки човек, който е пожелал да остави назад семейство и дом и да отговори на желанието на сърцето да се покланя на Бог в свобода приема личен призив за величие.

В миналите векове, тези хора са идвали главно от Европейски нации, като Британските Острови, Германия, Холандия и Скандинавските страни, но днес те идват главно от бившите Съветски страни, от Латинска Америка, Карибите и Азия. Без значение дали всеки американец го е грижа да осъзнае това или не, всеки, който идва го прави защото Бог има божествена съдба за Америка, и ние всички, по тази причина, сме призовани към величие.

Не беше случайност, че в началото на 20-ти век имаше изливане на Святия Дух в една малка американска мисия на Азуза Стрийт в Лос Анджелис, Калифорния. Съживлението, което последва Азуза Стрийт трябваше да бъде наречено според улицата защото църквата не беше достатъчно величествена. Нямаше никоя деноминация според, която някой можеше да го нарече. Това не беше съживление на отделен човек или деноминация. Трябваше да му бъде поставена някаква табела, така че беше забодено Азуза Стрийт.

Преди няколко години, група от нас се завърна в къщи от служение в Австралия. Ние имахме престой от около 10 часа в Лос Анджелис, така че решихме да отидем и да видим мястото където всичко е започнало. Първо отидохме до великия Енджелис Темпъл където Ейми Семпъл Макферсън е проповядвала, и някой там ни даде упътвания за Азуза Стрийт. "Няма да откриете много," предупредиха ни те. "Няма нищо останало освен една табела на улицата."

Ние имахме лоша карта и имаше много еднопосочни улици, така че след известно време мислехме да се откажем от търсенето. "Нека да опитаме още веднъж," насърчих ги аз и почти в същото време видяхме малката табелка, "Азуза Стрийт." Ние излязохме и застанахме под табелата и се снимахме.

Нямаше никакъв паметник, никакъв велик музей, просто улична табела. Азуза Стрийт. Това стана името на едно важно съживление. Една малка улица беше предопределена за величие.

Божиите мисли са всички за величие на Неговите хора. За разлика от нас, Той няма дори и една незначителна мисъл. Ние понякога искаме да видим хората благословени, но не толкова много. Ние не искаме те да ни надминат. Такава мисъл никога не е преминавала през сърцето и умът на Бог. Духът на Бог е величие, и реката на Бог, която тече в тези дни съдържа  това величие.

Ето защо намирам за трудно да разбера, че някои хора не искат да падат в Духа. Ако хората можеха само да осъзнаят, че когато са убити в Духа те падат във величие, със сигурност те биха падали много по-често.

Една сестра, която посети нашите палаткови събрания призна, че беше малко колеблива относно падането. Тя беше падала преди, но Господ имал някакъв начин да я удря когато това се случвало, и идеята просто да се предаде на Господа и да лежи пред Него просто не й изглеждала правилна. Първия път когато това й се случило в палатковите събрания, тя не усещала много. Следващия път когато паднала тя не била в съзнание да чувства нищо докато била на пода, но когато се изправила, тя започнала малко да се олюлява. Не отдавна, обаче, тя открила, че мисли различно. Бог поставил различни мисли в духа й, тя осъзнава, че това се случвало защото позволила да бъде отнесена в реката.

Спри да се опитваш да си представяш какво прави Бог за теб, в теб и с теб. Можем ли да не се доверим, че има величие в реката на Бог?

Бог е обещал да направи от нас велик народ. Това обещание не беше само за Авраам. Семената, които Бог сее в нашия живот отиват далеч отвъд финанси и добро здраве. Той е поставил семена на величие в нашите духове, които в идните дни ще пожънат велика и свръхестествена жетва.

Има нещо относно провеждането на велики помазани събрания. Твоята душа има полза от това просто да седиш там, без значение дали правиш нещо друго или не. В тези помазания, в тези раздвижвания в славата, семена на величие са пускани в твоя дух, и ти ще ги откриеш да растат докато можеше да се изправиш в пълнотата на това, което Бог има за теб в този последен ден и час.

Понякога едно семе се открива, че една птица очевидно го е изкълвала и се спуска на друго. Ако въздушните птици могат да направят това, какво да кажем за активността на ангелите в този ден? Какво да кажем за активността на Святия Дух в този ден? Това, което се случва на нашите служби е сделка между Небето и Земята. Когато сеем за небесата, Бог взема това, което ние сеем и занася славата на съживлението до краищата на Земята. Той казва, "Аз ще ви направя велик народ, и ще възвелича името ви." Вярвайте за това.

Бог не е издигнал Америка само за това съживление на последните дни. Той е използвал тази нация за да донесе съществуване на всякакъв вид съвременна технология за да направи Евангелието да отиде до краищата на Земята.

През ноември 1997 аз бях в Грийнвил, Тексас, точно на юг от Далас. В службата аз изведнъж започнах да виждам умножаването на гласа. Видях сателитна телевизия, и аз се изправих и започнах да декларирам това — въпреки че по никакъв начин не знаех как Бог ще го направи. Един или два месеца по-късно Бог направи възможно за един мой приятел, който има телевизионна станция в Далас да отиде по сателитната телевизия из цяла Америка, и скоро той ми даде възможността да умножа моя глас чрез предаване от тази станция. В една половин часова програма по сателитната телевизия, ние можехме да достигнем повече хора отколкото Авраам достигна през целия си живот, повече хора отколкото съм имала във всичките ми пътувания (което струваше много хиляди долари в самолетни билети и голямо физическо усилие). В една единствена половин часова програма по телевизията ние можехме да се протегнем по начин, по който не сме могли иначе през целия си живот. Колко чудесен е деня, в който живеем!

Бог върши нещата много различно отколкото ние можем да очакваме, и Той има планове да ни използва за да извършим по-велики неща отколкото въобще сме си представяли. Спри да се опитваш да пресметнеш как ще го направиш. Това е нов ден. Бог знае как да прибави към нас и да ни умножи и да ни отдели за Неговата слава. Позволи Му да те залее с Неговите семена на величие.

Бог ми даде един малък припев:
Има семена на величие в мен.

За да ме направят това, което Той иска да бъда.

Повече отколкото мисля, и повече отколкото мога да видя.

Има семена на величие в мен.
Има ново прииждане на Духа на Бог, и Той търси тези, които ще бъдат толкова склонни към приключения както Авраам беше в миналото. Авраам нямаше никакъв предшественик, който да следва. Той беше първият човек, който да напусне дома си и страната си и да последва гласа на Бог. Той беше първият човек, който започна да пътува към едно място без да знае къде беше това място. Той тръгна очаквайки едно наследство, обаче когато стигна там където отиваше, нямаше никакво явно наследство, което да го чака, освен наследство чрез вяра.

Бог ни призовава да имаме вярата на Авраам, да се движим в областта на неизвестното, да се движим в посоката на това, което все още не сме видели. Ние не трябва да правим това както Авраам, на гърба на магаре или на камила. Ние може да не сме призовани да прекосим пустинни места. Но, като Авраам, ние ще стигнем да нашата обещана земя чрез научаване да вървим с течението на Божията река. Най-великата задача, която имаме пред нас е да се научим да си почиваме, да спрем да работим, и да бъдем отнесени от помазаните води. Има величие в тяхното течение.

"Колко парадоксално," може да каже някой, но апостол Павел научи тази истина много отдавна:
Затова нека се постараем да влезем в тая почивка … .

Евреи 4:11
Ние "се стараем" да "влезем в тази почивка." Когато веднъж си влязъл в тази почивка, ти можеш да си почиваш в ръцете на Негови Дух и да бъдеш отнесен в Неговото величие.

Спри да се бориш и позволи това да се случи. Нека метеори от Святия Дух да се търколят от ръцете ти за да извършат работата. Нека огнени искри да излязат от устата ти така че твоите думи да бъдат ефективни. Нека славата на Бог да бъде проявена и разкрита. Това е деня на реката на Бог, и има величие в тази река.

Наблюдавала съм това да се случва през годините. Когато хората влизат в реката, те изведнъж мечтаят големи мечти, имат големи видения, и правят големи планове. Преди да влязат в течението на реката, те са нямали никакъв план и тяхното видение е било ограничено. Те са били ангажирани само с малкото, само с грижата за собствените семейства. Изведнъж Бог ги издига за да вършат знамения и чудеса и подвизи в Неговото име. Той е пуснал величие в техните духове отвъд всичко, в което те са израснали. Това е работата на Духа на Бог, и то се случва в течението на Неговата река.

Бог призовава хора, които ще се надигнат в покорство да следват Неговия глас, хора, които ще приемат Неговото видение за величие, хора, които ще отговорят на Неговото висше призвание. Той е обещал да ни издигне като народ и да възвеличи името ни. Той казва чрез Петър:


Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, хора, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.

1 Петрово 2:9
Когато един човек е избран да представя нашата нация по някакъв начин, раменете на този човек изглежда да се издигат няколко инча, и главата му стои по-високо отколкото нормалното. Представянето на една нация е специална чест. Ти и аз, обаче, имаме едно по-висше призвание. Ние сме призовани да представляваме Бога на Вселената. Издигни се до нивото на величие, което този призив изисква като се потопиш в потока на Божията река.

Когато си под силата на Бог, ти може да не осъзнаваш семената на величие, които Бог поставя в твоя дух. Ти може да не разбираш промените, които Бог прави в твоето сърце. Ти може да не осъзнаваш великите неща, които Той прави за теб в самия този момент. Но всичко това ще стане очевидно на времето си.

Има величие в потока на реката и това величие ще въздейства на твоя живот за бъдещето когато стъпиш дълбоко в Реката на Славата.

Глава дванадесета - Финанси в Реката

 

И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;  и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.Деяния 2:44-45
И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господ Исус; и голяма благодат почиваше над всички тях.  Па и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на продаденото, и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда.

Деяния 4:33-35
"И раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда." Има достатъчно снабдяване за всичко, от което се нуждаем в реката. Каквото и да ни заведе до реката, ако всички ние можем да влезем в нея, всяка нужда ще бъде снабдена.

Това настоящо съживление не докосва само душата. То ще бъди едно икономическо съживление за Божиите хора. Ние не само ще излезем от дълг, но ще получим бележити финансови чудеса за всяка наша нужда. Трябва да вярваме за това. Това е Божието желание за всеки един от нас.

В световното Тяло на Христос, голямо мнозинство се нуждае от финансови чудеса, а тези, които не се нуждаят могат да упражняват вяра за тези, които се нуждаят. Това е една област където Сатана атакува много от Божиите хора. Той иска да спре потока на Божията река по всеки начин, по който може. Ние трябва да позволим на реката на Бог да се движи през нашите компании, през нашите банки и през нашите лични финанси, защото Бог желае да ни освободи от всяка пречка за да вършим Неговата воля в този ден и час.

Когато финансовата борса стана неустойчива през лятото на 1998, Бог ни говори, че е в полза на съживлението да запази борсата стабилна. Той каза, че въпреки че ще има малки разклащания борсата ще остане стабилна в полза на съживлението.

Изискват се допълнителни финанси за Божиите хора за да могат да посетят центрове на съживление където Бог се движи. Някой трябва да може да вземе няколко дни отпуск за да отиде на съживления, палаткови събрания и походи. Това изисква икономическа стабилност.

Бог изисква по-голяма финансова отговорност от Своите хора. Живеейки на мисионерското поле през всичките тези години ние сме практикували да живеем свободни от дълг с изключение на текущите разноски. Моите родители им е казано от Господа никога да не ипотекират имуществото на палатката за да я запазят като подслон за Божиите хора в бъдещето. Бог иска да ни освободи от такива товари.

Съживлението е много добро за местната икономика. Всеки просперира в градовете където Бог се движи. Има преливане на благословение. Местните търговци са благословени. Мотелите и ресторантите са пълни и всички видове транспорт се оползотворяват.

Когато се движим в съживление, Бог чудотворно изважда Своите хора от дълг. Той иска да ни освободи индивидуално и също и да плати дълговете на нашите църкви. Излизането от дълг е напълно противоположно на сегашната тенденция в Щатите и в много други страни. Американския народ е насърчаван да обръща своя дълг в ипотеки. Това само поставя хората по-дълбоко в дълг и дори може да изложи на опасност сигурността на техните домове в бъдеще. Това очевидно не е Божията воля. Това не е време да строим по-големи хамбари за да натрупваме нашите добрини и да заявяваме, че "нямаме нужда от нищо." Бог иска да освободи Своите хора така че да можем да участваме напълно в съживление. Започни да вярваш за това днес.

Съживлението докосва нашите сърца, нашите души, нашите ръце и нашите крака, но то също така докосва и нашите джобни книжа. То докосва нашите банкови сметки. Тези, които са в липса чудотворно ще им бъде дадено това, от което се нуждаят за да посрещнат финансовите си задължения, а тези, които имат излишък ще бъдат призовани да вложат част от излишъка си в Царството. Както го направи Бог за изплуващата църква от първи век, Той го прави отново, така че Неговите хора да не дължат нищо на този свят. Всичко, което се иска от нас е да бъдем намерени в Реката на Славата.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница