"Ремонт на спортна зала и игрище в гр. Гълъбово, Община Гълъбово"Дата01.08.2018
Размер416.64 Kb.
Образец 2


.......................................................................................................................................................

/наименование на кандидата /
Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А
До

Кмета на Община Гълъбово

Уважаеми господа,
След като се запознах(ме) с публичната покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: "Ремонт на спортна зала и игрище в гр.Гълъбово, Община Гълъбово"подписаният(те), представляващ(и) ……………………………………………………….., заявяваме следното:
1/ Цена

Единични цени в лв.без ДДС на видовете СМР както следва:


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обект: " Ремонт на спортна зала и игрище в гр.Гълъбово, Община Гълъбово"
Видове СМР

Мярка

К - во

Цена

Стойност

 

І. Игрище

 

 

 

 

1

Направа на ограда с Н = 3 м от външна страна на спортна зала до съществуваща ограда от метални профили и бетонови фундаменти

м

252

Врата от метални профили 100/200

бр.

23

Доставка и монтаж на входно помещение 200/250 от поликарбонатни плоскости на страничен вход

бр.

14

Доставка и монтаж на тунел от спортна зала до игрище 200/220/3750 от поликарбонат

м

37,55

Демонтаж стари седалки за стадион

бр.

6006

Доставка и монтаж на нови седалки за стадион

бр.

6007

Направа и разваляне на кофраж за междинни стълби между седалки на стадиона

м2

9,58

Доставка и монтаж на армировка

кг

539

Доставка и полагане на армиран бетон клас В 30 за стълби

м3

310

Врата двойна от метални профили 100/200 на ограда към терена

бр.

211

Направа на покрита ВИП - ложа от поликарбонатни плоскости с ширина 6 м, дължина 7,5 и височина 2,5 м

бр.

1


Циментова замазка по стъпала в сектор за гости

м2

13013

Направа на ограда с Н = 3 м от метални профили за оформяне на буферна зона

м

12,314

Врата от метални профили 100/200 към буферна зона

бр.

115

Доставка и монтаж на кабинка от поликарбонатни плоскости за делегат

бр.

116

Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на циментен разтвор

м2

517

Доставка и полагане на подложка от пясък, вкл.трамбоване

м3

1718

Изваждане на стари бордюри

м

719

Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15

м

720

Доставка и полагане на настилка за паркинг върху пясъчна подложка

м2

170 

ІІ. Спортна зала - вход

 

 1

Демонтиране вратопрозорец

бр.

12

Доставка и монтаж на AL вратопрозорец на вход на спортна зала 568/247, стъклопакет

бр.

13

Доставка и монтаж на AL прозорец 280/180 с две отваряеми крила, стъклопакет

бр.

14

Изстъргване на постна боя от стени

м2

445

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

206

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

647

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

648

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

649

Обръщане на врати и прозорци до 30 см

м

2010

Настилка от гранитогрес на лепило

м2

2011

Демонтаж стара хидроизолация на покрив на козирка на главен вход

м2

2012

Хидроизолация от един пласт SBS мембрана на газопламъчно залепване

м2

2013

Хидроизолация с един усилен пласт воалит с посипка

м2

2014

Грундиране с битумен грунд върху покрив

м2

2015

Изкърпване на външна пръскана мазилка с циментен разтвор

м2

3016

Изстъргване на постна боя по козирка

м2

20


Изстъргване на постна боя по стени на главен вход

м2

1118

Шпакловка по козирка

м2

2019

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

2020

Боядисване на козирка и стени на главен вход с латекс трикратно

м2

3121

Ръчно изкопаване на улеи

м

2022

Монтаж на кабелни канали с ширина 40 мм

м

20


Демонтиране вратопрозорец

бр.

124

Доставка и монтаж на AL вратопрозорец на входно гише 340/238

бр.

1 

ІІІ. Съдийска стая

 

 1

Демонтиране на прозорец

бр.

12

Доставка и монтаж на AL прозорец 280/180 с две отваряеми крила, стъклопакет

бр.

13

Обръщане на врати и прозорци до 30 см

м

9,24

Демонтиране стара врата 70/200

бр.

15

Зидария врата с газобетонни блокчета с дебелина 150 мм на тънка фуга

м2

1,46

Вътрешна гладка мазилка по газобетон

м2

1,47

Просичане на отвори в стари тухлени зидове за нова врата

м2

1,88

Направа на щурц над нова врата

бр.

19

Доставка и монтаж на MDF врата 90/200

бр.

110

Изстъргване на постна боя от стени

м2

4211

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

1112

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

5313

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

5314

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

53 

ІV. Тоалетна и баня към съдийска стая

 

 1

Разваляне на облицовка от фаянсови плочки

м2

232

Разваляне на настилка от теракот

м2

53

Фаянсова облицовка по стени на височина 2 м с лепило

м2

234

Настилка от теракотни плочи на лепило

м2

5


Изстъргване на постна боя от стени

м2

236

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

57

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

288

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

289

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

2810

Демонтаж на стара мивка среден формат

бр.

111

Доставка и монтаж на мивка среден формат, вкл.смесителна батерия за мивка

бр.

1 

V. Стая за допинг контрол

 

 1

Демонтиране на прозорец

бр.

12

Доставка и монтаж на AL прозорец 280/180 с две отваряеми крила, стъклопакет

бр.

1


Обръщане на врати и прозорци до 30 см

м

9,24

Демонтиране стара врата 70/200

бр.

15

Зидария врата с газобетонни блокчета с дебелина 150 мм на тънка фуга

м2

1,46

Вътрешна гладка мазилка по газобетон

м2

1,47

Просичане на отвори в стари тухлени зидове за нова врата

м2

1,88

Доставка и монтаж на MDF врата 90/200

бр.

29

Изстъргване на постна боя от стени

м2

4210

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

1111

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

5312

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

5313

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

5314

Доставка на хладилник

бр.

1 

VІ. Тоалетна и баня към стая за допинг контрол

 

 1

Разваляне на облицовка от фаянсови плочки

м2

352

Разваляне на настилка от теракот

м2

83

Фаянсова облицовка по стени на височина 2 м с лепило

м2

354

Настилка от теракотни плочи на лепило

м2

85

Изстъргване на постна боя от стени

м2

336

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

87

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

418

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

419

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

4110

Доставка и монтаж на мивка среден формат, вкл.смесителна батерия за мивка

бр.

111

Демонтиране писоари

бр.

212

Доставка и монтаж на моноблок

бр.

113

Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3/4"

м

614

PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/2,2

м

4 

VІІ. Съблекалня домакини

 

 1

Демонтиране прозорец 60/90

бр.

82

Демонтиране врата

бр.

23

Доставка и монтаж на AL прозорец 60/90, стъклопакет

бр.

84

Доставка и монтаж на AL врата 70/200, ПДЧ пълнеж

бр.

15

Доставка и монтаж на AL врата 80/200, ПДЧ пълнеж

бр.

16

Доставка и монтаж на AL преграда 180/200, термопанел

бр.

17

Демонтаж стара преграда 280/200

бр.

1


Доставка и монтаж на AL преграда 280/200

бр.

19

Фаянсова облицовка по стени на височина 2 м с лепило

м2

310

Обръщане на врати и прозорци до 30 см

м

33,511

Изстъргване на постна боя от стени

м2

1812

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

1213

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

3014

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

3015

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

30 

VІІІ. Стая управител

 

 1

Изстъргване на постна боя от стени

м2

332

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

83

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

414

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

415

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

41 

ІХ. Съблекалня гости

 

 1

Доставка и монтаж на шкафчета със закачалки

бр.

182

Демонтиране врата

бр.

33

Демонтиране прозорци 60/90

бр.

84

Доставка и монтаж AL врата 90/200, ПДЧ пълнеж

бр.

15

Доставка и монтаж AL врата 80/200, ПДЧ пълнеж

бр.

26

Доставка и монтаж AL прозорец 60/90, стъклопакет

бр.

87

Обръщане на врати и прозорци до 30 см

м

33,78

Демонтаж дървена ламперия

м2

189

Настилка от гранитогрес на лепило

м2

3010

Изстъргване на постна боя от стени

м2

10211

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

3012

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

13213

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

13214

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

132 

Х. Баня и тоалетни за гости

 

 1

Демонтаж стара преграда

бр.

12

Демонтаж стар бойлер

бр.

13

Разваляне на тухлена зидария

м3

14

Разваляне на облицовка от фаянсови плочки

м2

295

Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3/4"

м

66

PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/2,2

м

5


Доставка и монтаж AL преграда 280/200 с 2 бр. врати, термопанел

бр.

18

Доставка и монтаж AL преграда 150/200, термопанел

бр.

19

Доставка и монтаж на моноблок

бр.

210

Демонтаж стари душ батерии

бр.

511

Доставка и монтаж душ батерия - телефон

бр.

512

Доставка и монтаж бойлер 200 л

бр.

113

Фаянсова облицовка по стени на височина 2 м с лепило

м2

2914

Настилка от теракотни плочи на лепило

м2

1815

Изстъргване на постна боя от стени

м2

5416

Изстъргване на постна боя от тавани

м2

1817

Грундиране с готов грунд върху мазилка

м2

7218

Гипсова шпакловка по стани и тавани

м2

7219

Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно

м2

72 

ХІ. Други

 

 1

Доставка и монтаж на климатик

бр.

32

Доставка и монтаж на видеонаблюдение, вкл.:

бр.

1 

Цифрово записващо устройство 16 канала

бр.

1 

HDD 1000 GB

бр.

1 

Монитор LCD

бр.

1 

Външна камера

бр.

1 

Вътрешна камера

бр.

11 

Захранващ блок

бр.

3 

Разклонителни кутии

бр.

12


Кабелен канал

м

150 

Кабел

м

800 

Кабел 2 х 0,5

м

8003

Ръчно натоварване строителни отпадъци на камион

м3

104

Извозване на строителни отпадъци с камион до 5 км

м3

10 

 

 

  

Общо за І - Х:

 

  

Печалба

 

  

 

 

  

ДДС 20 %

 

  

Обща стойност за обекта:

 

 Всички цени на видовете СМР важат за целия период на действие на договора и няма да бъдат променяни.

Дата: ............................... Подпис: .............................гр. .................................. Длъжност: ............................
Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> План за действие
docs -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
docs -> Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
docs -> Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница