Report on forthcoming and completed events (activities): pre- and post- event dataДата19.05.2017
Размер57.02 Kb.

Report on forthcoming and completed events (activities): pre- and post- event data


pre-event: Please download this document template before the event has taken place, fill in the appropriate fields and upload it to the “Event Announcement and Report files” folder in WP5 with the “Event code” (see page bottom) as the file name.

post-event: After the event, download the document for the event that you uploaded before and revise its contents (if necessary); complete the remaining data fields and upload the file to the “Event Announcement and Report files” folder in WP5. Make sure you replace the pre-event file.

Event code

19-0002

Title of the activity

IBSE - pedagogical approach in teaching science and mathematics

Status

Done

Country

Bulgaria

Workshop language

Bulgarian, English

Start Date

20/04/2012

End Date

21/04/2012

Organising Institute(s)

NGO “Ethnotolerance”, www.ethnotolerance.org and Shumen University

Workshop coordinator

Dragomir Marchev

Activity description

Workshop

Implemented Best Practice(s)

http://www.cosmosportal.eu/bg

Activity Type

International Conferences and Workshops

Location

Sofia – Hotel Hemus

Total number of teachers

42

Total number of schools

14 – schools, 6 – universities and 2 – firms

Brief description

This workshop is one of the numbers of activities in international conference “Innovation and Interactive Technologies in Education”. The purpose is to describe and demonstrate some possibilities for improving the science and math education with a help of IBSE and using educational portals.

Learning outcomes
Activity website

http://www.cosmosportal.eu/bg

Photos

19-0002-photos.zip

Event agenda

Agenda

Sofia Conference

20 April 2012
ПРОГРАМА
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”
20. 04. 2012 г.
13:00 – 14:00 – хотел „Хемус” - Регистрация на участниците

14:00 – зала „Хемус” - Откриване и приветствия

14:15 – 16:00 Пленарна сесия

Доц. д-р Янка Тоцева - Образователните иновации и съвременното българско образование

Проф. д-р Иван П. Иванов - Педагогическата интерактивност

+дискусия по проблемите на образователните иновациите

16:00 – 16:30 – кафе пауза

16:30 – 18:30 заседание на секция: Интерактивни образователни технологиимодератори: доц. д-р Янка Тоцева, доц. д-р Ванче Бойков


Димитър Г. Иванов - Сократическият диалог: образованието като изследване

Захарий Дечев - Теоретична обоснованост на педагогическите игрови технологии в началното училище

Димитрина Каменова - Моделът: „идея-вдъхновение-импулс” в обучението по лидерство и ръководство

Natalija Jovanović - The usage of innovative technology in teaching of social sciences and humanities

Dragana Stanojević - From school what it is now, to school what it should be

Стана Смилкович - Интерактивна настава ученика

Buba Stojanović - Innovative approach to fairy-tale by the use of modern media

Mirjana Milenković - Persuazivna funkcija medija

Zvezdan Savić, Nenad Stojiljković, Darjan Bojkov - Historical aspects of sports marketing – marketing in the sokol’s movement

Nebojsa Randjelovic, Nenad Zivanovic, Danica Pirsl, Predrag Zivanovic - Information Technologies in Physical Education
19:00 коктейл за участниците и гостите на конференцията
21. 04. 2012 г.

9:30 – 11:00 заседания по секции:


Секция: Иновации в образованиетомодератори доц. д-р Янка Тоцева, доц. д-р Веска Вардарева
Ванче Бойков, Йелена Пенев - Информационните иновации – новите понятия в педагогическия тезаурус

Емил Бузов - Педагогически иновативни модели и учещата се общност

Силвия Николаева - Проектът в образованието като иновация

Славка Ненова - Иновации: бизнес – образование

Engracia Alda de la Fuente, Sara de Miguel Badesa, Asuncion Camina Durántez- Eldery people at University and Universities for eldery people

Марина Јањић - Иновације у настави културе говора – метода случаја (кејс метод)

Ivan Cvetanovic, Vladeta Radovic - The conversational style of advising students or the search for the appropriate teaching faculty

Свилен Марков - Новопарадигмалното образование – теологически и методологически аспекти

Даниела Миткова - Социоестественонаучен подход – ново предизвикателство пред екологичното образование
Секция: Интерактивни образователни технологиимодератори проф. д-р Иван П. Иванов, доц. д-р Керанка Велчева
Гергана Дянкова - Педагогическа ефективност на словесно-изпълнителските дейности като интерактивна билингвална технология в детската градина

Мария Николова - Извънкласните дейности – форма за развитие на ключови компетентности и личностно усъвършенстване

Наталия Тончева, Драгомир Марчев - Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител

Керанка Велчева, Пламен Велчев - Интерактивната дъска – съвременна образователна среда в технологичното обучение

Владимира Ангелова - Активизиране на учебната математическа дейност на учениците от началния етап на образование чрез проблемност в обучението

Юлия Мичева - „Еднакви триъгълници” – знания, приложение, творчество

Цветанка Василева - Формиране на групи и оценка на работата на конкретния ученик в групата
11:00 – 11:30 – кафе пауза
11:30 – 13:00 заседания по секции:
Иновации в образованието - модератори доц. д-р Емил Бузов, доц. д-р Гергана Дянкова
Калина Йочева - Педагогическият дизайнер извън полето на e-learning

Веска Вардарева - Едно иновативно предложение на проблемно-сюжетна организация по Програма „Стъпка по стъпка” за музикалното възпитание на децата от предучилищна възраст

Стамена Христова - Театралният проект по английски език – иновативен метод в чуждоезиковото обучение на деца в предучилищна възраст

Sara de Miguel Badesa, Engracia Alda de la Fuente Asuncion Camina Durántez - La educación intercultural en España: una estrategia para el entendimiento intercultural

Ирена Левкова - Етническото многообразие – факти и нагласи на учителите

Соня Георгиева - Формиране на интеркултурна компетентност в средното детство

Asuncion Camina Durántez, Sara de Miguel Badesa, Engracia Alda de la Fuente - Inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual en el ámbito universitario. Descripción y evaluación de un programa de formación para la inserción laboral

Маргарита Генчева - Участието на основни дидактически принципи в обучението по четене и свирене на хорови партитури

Маргарита Генчева - За някои методически проблеми при четене и свирене на хорови партитури
Интерактивни образователни технологии - модератори проф. д-р Драгомир Марчев, доц. д-р Керанка Велчева
Елена Иванова, Мария Серкеджиева - Интерактивен електронен учебен курс по „Технология на облекло от текстил”

Надежда Минчева, Маринка Чанева - Мултимедийните презентации в обучението по български език и литература в детската градина

Величко Гърнев - SCHOOL.BG - eдинна информационна система за интернет обучение

Miloš Najdanović - Usage of „cloud” service in education

Дочка Кючукова - Грешката и мултипойнт технологиите за мотивацията в ученето

Владимир Петров - Софтуерни модули за създаване на мултимедийни Flash тестове

Биляна Гюлчева - Електронен урок по теми от модул „Бази от данни” по Информационни технологии

14:00 – 15:30 - Уъркшоп за подготовка на интерактивни мултимедийни образователни продукти (IBSE – подход в обучението по природни науки и математика)


16:00 – заключително заседание и закриване на конференцията
Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: ethnotolerance@abv.bg и на телефон: 0899 85 19 49
YOU MAY DELETE THE REST OF THIS DOCUMENT, ONCE YOU HAVE DECIDED ABOUT THE EVENT CODE FOR YOUR PARTICULAR EVENT
Event code - Decide the 6 digits your own event code. It should start by XX- where XX is the partner project number (from DoW). Examples: 13-0001, 13-0563, etc., for events organised by EUN.

Please make sure that each event has a different event code and starts with the appropriate DoW partner number. An event is different and needs a different code if it takes place in different dates, even if the contents are identical to another event.

The Partners project numbers are the following.

Participant number Participant short name

01 UBT

02 WEIZMANN03 BMUKK

04 UCAM


05 UB

06 EA


07 FUTURELAB

08 MUST


09 IASA

10 UVA


11 CERN

12 CERTH


13 EUN

14 FRAUNHOFER

15 DCU

16 HU


17 PI

18 ASPETE

19 SHU

20 HUB


21 UNIBA

22 CCDC


23 EPS

24 CITLE


25 SHODOR


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница