Република българия министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието – РазградДата01.05.2018
Размер94.57 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и наукатаРегионално управление на образованието – Разград


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, ЦПЛР,РЦППО, ЦСОП В ОБЛАСТ РАЗГРАДДлъжност училище/ЦПЛР/РЦППО/ЦСОП

Име, презиме, фамилия

и дата на подаване на декларацията

ОБЩИНА РАЗГРАД

Директор - ПГПЧЕ „Е.Йосиф”-Разград

Пейчо Добрев Георгиев

ЧР 03-6489/16.07.2010 г.

Директор – ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Ясеновец

Галина Георгиева Иванова

ЧР 03-24/28.08.2015 г.

Директор – Ученическо общежитие -Разград

Ирин Ангелов Ангелов

ЧР 03-059/18.01.2009 г.

Директор – ОУ „Ив.С.Тургенев”-Разград

Милена Дачева Орешкова

ЧР 04-45/31.07.2012 г.

Директор – ОУ „Д-р П.Берон” с.Осенец

Младен Бобев Бобев

ЧР 03-28/01.09.2015 г.

Директор –ППМГ”Акад.Н.Обрешков”-Разград

Мануел Василев Чутурков

ЧР 03-6487/16.07.2010 г.

ЧР 03-91/22.08.2017 г.Директор – ОУ”Елин Пелин” с.Стражец

Лилия Пенева Пенчева

ЧР 03-12/30.01.2014 г.

Директор – ОУ „Н.Й.Вапцаров”-Разград

Кольо Дончев Петков

ЧР 03-017/07.01.2009 г.

Директор – ОУ „Г.С.Раковски”-с.Раковски

Елка Александрова Неделчева

ЧР 03-6621/22.07.2010 г.

ЧР 03-25/26.11.2010 г.Директор – ОУ „В.Левски”-Разград

Диана Тодорова Първанова

ЧР 03-161/14.01.2009 г.

Директор – ОУ „Отец Паисий” – с. Дянково

Серьожа Георгиев Серафимов

ЧР 03-11/02.08.2016 г.

Директор – ОУ „Кирил и Методи” – с.Киченица

Илия Филипов Филипов

ЧР 03-163/14.01.2009 г.

Директор – ОУ”Н.Икономов”-Разград

Виктория Димитрова Георгиева

ЧР 03-13/31.01.2014 г.

Директор – ОУ „Отец Паисий” – Разград

Мирослав Стоянов Минков

ЧР 04-48/01.08.2012 г.

ЧР 03-33/11.07.2016 г.Директор – СУ”Хр.Ботев”-Разград

Стойчо Стефанов Стойчев

ЧЗ 03-6600/21.07.2010 г.

Директор – Спортно училище – Разград

Иван Илиев Илиев

ЧР 03-6603/21.07.2010 г.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Директор – ОУ”Н.Й.Вапцаров”-с.Вазово

Николай Василев Нанев

ЧР 03-6582/21.07.2010 г.

Директор - ОУ „В.Априлов” – Исперих

Екатерина Великова Димитрова

ЧР 03-4204/10.05.2010 г.

Директор – ОУ „В.Левски” – с.Тодорово

Анка Христова Недкова

ЧР 03-147/08.01.2009 г.

Директор – ОУ „Хр.Ботев”- с.Лудогорци

Йълмаз Касим Ефраим

ЧР 03-11/30.01.2014 г.

Директор – Профилирана гимназия „В.Левски” – Исперих

Дияна Николова Петрова
Теодора Христова Михайлова

ЧР 03-4209/10.05.2010 г.

ЧР 03-1/04.02.2017 г.Директор – ОУ „Хр.Ботев” – Исперих

Емилия Стоева Петкова

ЧР 03-25/31.08.2015 г.

Директор – ОУ „Отец Паисий” – с.Подайва

Миглена Борисова Дечкова

ЧР 03-144/13.01.2009 г.

Директор – ОУ”Хр.Ботев” – с.Китанчево

Недим Халилибрям Ибрям

ЧР 03-6589/21.07.2010 г.

ПГ по СС „Хан Аспарух”-Исперих

Сали Баки Назиф

ЧР 03-35/29.07.2016 г.

ОБЩИНА САМУИЛ

Директор – СУ”Св.св.Кирил и Методий”-Самуил

Орхан Исмаил Хюдаим

ЧР 03-26/01.09.2015 г.

Директор – ОУ”Хр.Ботев”-с.Владимировци

Айсел Ахмед Мехмед-Азис

ЧР 03-045/08.01.2009 г.

Директор – ОУ”Св.П.Хилендарски” с. Хърсово

Галя Маринова Мичева

ЧР 03-150/13.01.2009 г.

Директор – ОУ”Св.Климент Охридски” с. Желясковец

Сейхан Юсуф Хасан

ЧР 03-10/30.01.2014 г.

ОБЩИНА ЗАВЕТ

Директор – ПГЗ”Кл.Тимирязев”-Завет

Росица Минчева Иванова

ЧР 03-42/07.08.2016 г.

Директор – ВУИ”Н.Й.Вапцаров”-Завет

Ахмед Фикрет Ферхад

ЧР 03-28/31.09.2015 г.

Директор – ОУ „В.Левски”- с.Сушево

Назиф Мюмюн Юсеин

ЧР 03-90/21.08.2017 г.

Директор – ОУ „Хр.Ботев” – с.Веселец

Сюзан Али Юнал

ЧР 03-6573/21.07.2010 г.

Директор – СУ”Св.св.Кирил и Методий”-гр.Завет

Мария Сейкова Спасова

ЧР 03-176/14.01.2009 г.

Директор – ОУ”Хр.Ботев”- с.Острово

Гюлджан Джеферова Велиева

ЧР 03-118/02.01.2009 г.

Директор – ОУ „Хр.Ботев” – с.Брестовене

Александра Ангелова Георгиева

ЧР 03-6619/22.07.2010 г.


ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Директор – ОУ „Хр.Ботев” – с.Гороцвет

Ингрид Митева Донева

ЧР 03-23/24.08.2015 г.

Директор – ОУ „Виделина” – с.Сейдол

Динко Христов Христов

ЧР 03-103/09.01.2009 г.

Директор – НУ „В.Левски” –гр.Лозница

Антоанета Стоянова Василева

ЧР 03-034/07.01.2009 г.

Директор – ОУ”Иван Вазов” – с.Веселина

Четин Иса Юмер

ЧР 03-09/30.01.2014 г.

Директор – СУ”Хр.Ботев”- гр.Лозница

Румяна Георгиева Костадинова

ЧР 03-024/07.01.2009 г.

Директор – ПГВМЗ”Ал.Стамболийски” –гр.Лозница

Ниязи Мехмедов Ниязиев

ЧР 03-3/14.02.2013 г.

ЧР 03-92/22.08.2017 г.
Директор – ОУ”Кирил и Методий” – с.Трапище

Нели Василева Станева

ЧР 03-046/08.01.2009 г.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Директор – СУ”Хр.Ботев” – Цар Калоян

Нели Хинкова Тодорова

ЧР 03-218/16.01.2009 г.

Директор – ОУ „Св.П.Хилендарски” – с. Езерче

Зюлейха Ибрям Карман

ЧР 03-93/11.09.2017 г.

ОБЩИНА КУБРАТ

Директор – ОУ”Св.Паисий Хилендарски”-Равно

Шинаси Алиев Абтулов;

Милена Георгиева НяголоваЧР 03-119/12.01.2009 г.;
ЧР 03-33/04.01.2016г.

Директор – ПГ - Кубрат

Ивалинка Дочева Николова

ЧР 03-30/01.09.2015 г.

Директор – ЦСОП - гр.Кубрат

Ремзи Халилов Юсеинов

ЧР 03-32/09.11.2015 г.

Директор – ОУ”Н.Вапцаров”-с.Севар

Зия Хасанов Кючюков

ЧР 03-221/16.01.2009 г.

Директор – ОУ”Св.Климент”-с.Юпер

Татяна Георгиева Йорданова

ЧР 03-38/01.08.2016 г.

Директор – Ученическо общежитие - Кубрат

Виолета Николова Костадинова

ЧР 03-202/15.01.2009 г.

Директор – ОУ”Н.Вапцаров”-с.Бисерци

Димитричка Ангелова Георгиева

ЧР 03-201/15.01.2009 г.

Директор – ОУ”В.Левски”

с.БеловецГалина Стоилова Ганева

ЧР 04-49/01.08.2012 г.

Директор – ОУ „Хр.Смирненски”-Кубрат

Володя Александров Войков

ЧР 03-020/07.01.2009 г.

Директор – ОУ„Св.св.Кирил и Методий” - Сеслав

Сашко Добрев Георгиев

ЧР 03-200/15.01.2009 г.

Директор - СУ „Х.Ботев”

гр.КубратРосица Цонева Христова

ЧР 03-89/03.07.17 г.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА В ОБЩ. РАЗГРАД

Директор – ПГХТБТ „М.Кюри” - Разград

Стойчо Вълчев Стоев

ЧР 03-179/14.01.2009 г.

Директор – ПГССХВТ „А.Кънчев” - Разград

Наско Христов Асенов

ЧР 03-17/25.02.2014 г.

Директор – ПТГ”Ш.Петьофи”-Разград

Нешка Георгиева Христова

ЧР 03-36/29.07.2016 г.

Директор – ПГО „Станка-Николица Спасо Еленина -Разград

Красимира Асенова Петкова

РД 19.9-26/21.09.2011 г.

Директор – ПГТС „Хр.Смирненски”-Разград

Димитричка Тодорова Ангелова

ЧР 03-5673/23.06.2010 г.

Директор – ПГИ „Р.Шуман” - Разград

Христина Маринова Панчева

ЧР 03-29/01.09.2015 г.

Директор – РЦППО -Разград

Милена Стоянова Неделчева

ЧР 03-1311/30.04.2009 г.

Директор –– ЦСОП - с.Осенец

Диан Василев Добрев

ЧР-03-27/21.04.2011 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница