Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница1/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ


О Т Ч Е Т

за дейността

на

Регионална здравна инспекция – Търговищепрез 2016 година

гр.Търговище

2016 г.

АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2015 Г.

Население – общ брой и възрастова структура към 31.12.2015 г.

В резултат на демографски и миграционни процеси числеността на населението в Област Търговище трайно намалява през последните пет години. Процесът на депопулация е налице във всички общини на региона. Към 31.12.2015 г. жителите в областта са 115 211 души, с 1 029души по-малко в сравнение с предходния период. 47.7% от населението е концентрирано в областния град. През 2015 г. в градовете живеят 61 814 души (53,7%), а в селата – 53 397 души (46,3%). В общините Търговище и Попово преобладава градското пред селското население, докато в останалите общини относителният дял на жителите в селските райони е по-висок.

Съотношението мъже/жени се променя слабо за последните 5 години. Запазва се тенденцията като цяло превес да има относителния дял на женския пол. През 2015 г. жените са 51,08% /58 846/, а мъжете – 48,92% /56 365/. Броят на представителите от мъжки пол е по-висок сред детското население и това в трудоспособна възраст, докато след 55 години преобладава женския пол.

През 2015 г. разпределението на жителите на областта по възрастови групи е както следва:

- от 0 до 19 години – 19,50 % /22 455души/ при 18,3 % за страната;

- от 20 до 64 години – 60,01 % / 69 139 души/ при 61,2 % за страната;

- над 65 години – 20,5 % /23 617души/ при 20,5 % за страната.

Раждаемост

Броят на живородените деца в област Търговище през 2015 г. е 1081, със 10 деца повече от родените през 2014 г. Раждаемостта в региона е 9.38%о и е близка до средната за страната /9.2%о/. Като абсолютен брой най-много деца през 2015 г. са се родили в община Търговище, а като по показател “Раждаемост” водещо място заема община Омуртаг /11,9%о/, следвана от община Опака /10,4%о/, община Търговище /9,2%о/, община Антоново /8,5%о/, община Попово /7,5%о/.

За периода 2011 – 2015 г. броят на мъртвородените деца в региона намалява - от 15 до 8. Показателят „Мъртвораждаемост” снижава стойността си от 11.9 %о за 2011 г. през 6.5 %о за 2012 г., 6.29 %о за 2013 г. до 6.5%о за 2014. През 2015 г. отново има завишение – 7.34 %о ( 8 мъртвородени). В преиода 2012-2014 г. показателят „мъртвораждаемост” за областта е по-нисък от този за страната /8 %о за 2012 г., 7.2 %о за 2013 г. и 7.3%о за 2014 г./. През 2015 г. показателят за страната е 6.3 %о срещу 7.34 %о за областта.

През 2015 г. броят на абортите е 674, с 23 по-малко от предходната година. От общия брой 561 са извършени по желание, 0 по медицински показания /1 през 2014г./, а 113 са спонтанни /114 през 2014 г./. Няма съществена динамика в разпределението на абортите по възраст в сравнение с 2014 г.

Тоталният коефициент на плодовитост за 2015 г. за региона е 1.71%о и е по – висок от този за страната /1.53%о /. В сравнение с предходни години показателят бележи постепенно увеличение – 1.66%о за 2014 г. и 1.67%о за 2013 г.

Обща смъртност

За периода 2013 – 2015 г. регистрираната обща смъртност в Търговищка област остава трайно по-висока от тази за страната. През 2013 г. стойността на показателя е била 15,1 %о при 14,4 %о за страната, през 2014 г. - 18,5 %о при 15,1 %о за страната, а през 2015 г. - 16,3 %о при 15,3 %о за страната. През 2015 г. най – висока е била общата смъртност в община Попово – 21.3 %о, следвана от общини Опака – 18.5 %о, Антоново - 15.2 %о, Омуртаг – 15.0 %о и Търговище - 14.3 %о.

Общата смъртност на мъжете от областта – 18,0 %о (16,5 %о за 2014 г.) е по-висока от тази на жените – 14.7%о /14.4%о за 2014 г./, като стойностите отново остават по-високи от тези за страната.

И през 2015 г. водещите причини за умиранията в региона са болестите на органите на кръвообращението, следвани от новообразуванията. На трето място като причини за смърт остават болестите на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата, като всички случаи без един се отнасят до пациенти със захарен диабет.Детска смъртност

Детската смъртност отразява в значителна степен социално-икономическото и здравно благополучие в региона и е един от най-информативните показатели за оценка на общественото здраве. Показателят в област Търговище показва значителни вариации през годините. За 2015 г. той е 6.5%о при 6.6%о за страната. През 2015 г. както в страната, така и в региона смъртността при момчетата е по-висока от тази при момичетата. Показателят е с по-високи стойности в селата на областта и страната.Естествен прираст

В резултат на вече описаните и анализирани процеси, касаещи данните за движение на населението в област Търговище, естественият прираст на населението в областта е трайно отрицателен, като стойностите му остават по-ниски от тези за страната. За 2015 г. той е – 7.0%о /- 6.2%о за страната/. През периода 2010 – 2014 г. естественият прираст в региона се е променял както следва: през 2010 г. е – 4,9%о /- 4,5 %о за страната/, за 2011 г. е - 5,6 %о /- 5,1 %о за страната/, за 2012 г. - 6,0%о /- 5,5 %о за страната/, 2013 г. – 5.8%о /- 5,2%о за страната/, a за 2014 г.– 6.7%о /- 5.7%о за страната/. И петте общини в област Търговище са с отрицателен прираст. С най-ниски стойности на показателя е община Попово /-14%о/, следвана от общините Опака /-8%о/, Антоново /- 6.6%о/, Търговище /- 5%о/ и Омуртаг /- 3%о/.Общазаболеваемост и болестност

Въздействие върху здравословното състояние на населението от региона комплексно оказват редица фактори:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница