Република българия софийски градски съдДата07.08.2018
Размер35.14 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪДВъв връзка с изявления на представители на политически партии, съдържащи квалификации относно дейността на Софийски градски съд с оглед специалната му компетентност на съд по регистрацията на политически партии и изложени твърдения за осигурено предимство на едни политически партии и създадени пречки по отношение на други такива за участие в насрочените избори за Народно събрание следва да се има предвид, че горепосочените изявления и твърдения са изцяло неверни и очевидно мотивирани от друга цел, различна от прокламираната от авторите им за установяване на законност и справедливост.

На първо място обстоятелството, че парламентарните избори са насрочени с Указ на президента , обнародван в ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г. за датата 26.03.2017 г. определя изключително кратък срок за подготовката и регистрацията на политическите партии в Централната избирателна комисия, поради което и в Софийски градски съд е създадена необходимата организация за своевременно издаване на необходимите удостоверения по чл. 133 от Закона за политическите партии и то без да се изчаква установения от Правилника за администрацията на съдилищата 3-дневен срок (чл. 74, ал. 2 ПАС), респективно са положени и усилия от съдебните състави, разглеждащи регистърните производства, да се произнесат по подадените заявления за регистрация и вписване на промени по партидите на политически партии.

Следва да се има предвид, че заявленията за регистрация на политическа партия, респективно за вписване на промени в обстоятелствата относно вече регистрирана такава, се разглеждат в открито съдебно заседание с участието на прокурор, като срокът за разглеждането им е едномесечен от постъпване на заявлението, съответно съдът се произнася с решение в 14-дневен срок от датата на заседанието. Постановеното по делото решение, за разлика от решенията по останалите регистърни производства, подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд в 7-дневен срок от узнаването му, дори и в случаите, в които искането се уважава изцяло (чл. 18, ал. 1 ЗПП). На следващо място е предвиден 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация, в който срок Софийски градски съд вписва политическата партия в регистъра на политическите партии, от което вписване същата придобива качеството на юридическо лице.

Неверни са твърденията, че Софийски градски съд е действал по изключение като е насрочил и разгледал искането за регистрация за политическата партия „Движение Да България“ за 17 дни и постановил решението веднага.

Решение в откритото съдебно заседание на 18.01.2017 г., в което е разгледано заявление за промени, е постановено и по ф.д. № 12351/2007 г. на ПП „Воля“.

Примери за разгледани в по-кратък от 17 дневен срок заявления са искането за промени с вх. № 120743/27.09.2016 г. по ф.д. № 902/1997 г. на „Комунистическа партия на България“, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.10.2016 г., в което съдебно заседание е постановено и самото решение.

По същия начин подаденото от ПП „България без цензура“, с председател Николай Бареков, заявление с вх.№ 869/24.01.2017 г. по ф.д. № 146/2014 г., с разпореждане на съдията от 25.01.2017 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.02.2017 г., в което съдебно заседание е разгледано и в същото съдебно заседание е постановено и решението на съда, с което се допуска вписване на исканите промени.Вписване в регистъра въз основа на постановени решения по фирмените дела на политическите партии се извършва едва след влизането им сила, каквото е изричното изискване на закона, поради което и абсолютно нелегитимни и в противоречие със закона са очаквания при издаване на документи за участие в изборите съдът да съобразява невлезли в сила решения, независимо от това за коя политическа партия се касае.

По отношение на вече регистрираните политически партии, каквато е и ПП „България без цензура“, няма пречка същите да участват в изборите, съобразно актуалното си правно състояние към датата на издаване на удостоверението за участие в изборите.

Правните субекти следва да съобразяват собственото си поведение с предвидените от законите срокове, някои от които преклузивни, в който смисъл във връзка с изявленията на господин Николай Бареков следва да се има предвид, че промените в обстоятелствата по отношение ПП „България без цензура“, за които е взето решение на 07.01.2017 г., са заявени за вписване едва на 24.01.2017 г. при положение, че необходимостта от разглеждане на заявлението в открито съдебно заседание предполага призоваване на страните поне една седмица преди датата на съдебното заседание с оглед изискванията за редовност на призоваването, респективно необходимият срок за влизане в сила на съдебното решение е 7-дневен.

Стремежът и усилията на ръководството и съдиите от Софийски градски съд са изцяло насочени към спазване на установените от закона процесуални срокове и стриктно прилагане на закона, поради което същите категорично не заслужават дадените от някои политически лидери негативни оценки и квалификации.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница