Република българия споразумение за партньорство на република българия, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 Г


Индикативно разпределение на помощта от ЕС по тематични цели на национално ниво за всеки от ЕСИФ както и индикативен размер на подкрепата за адаптиране към изменение на климатастраница20/32
Дата20.07.2018
Размер2.2 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32

Индикативно разпределение на помощта от ЕС по тематични цели на национално ниво за всеки от ЕСИФ както и индикативен размер на подкрепата за адаптиране към изменение на климата


 1. Индикативно разпределение на помощта от ЕС по тематични цели на национално ниво за всеки от ЕСИФ

Таблица 10. Индикативно разпределение на помощта от ЕС по тематични цели за всеки от ЕСИФ (включително резерв за изпълнение)
ЕФРР

ЕСФ

КФ

ЕЗФРСР

ЕФМДР

ОБЩО

1. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите

494 371 307

0.00

0.00

46 224 626

0.00

540 595 933

2. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество

0.00

0.00

0.00

25 500 000

0.00

25 500 000

3. Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР)

592 868 242

0.00

0.00

516 758 812

40 545 554

1 150 172 608

4. Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори

983 664 362

0.00

0.00

242 607 534

1 031 250

1 227 303 146

5. Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска

0.00

0.00

66 749 074

363 173 431

0.00

429 922 505

6. Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

651 569 724

0.00

1 066 870 809

438 147 826

27 184 818

2 183 773 177

7. Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури

281 542 473

0.00

1 144 687 261

0.00

0.00

1 426 229 734

8. Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

0.00

441 038 259

0.00

108 753 455

15 180 000

564 971 714

9. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и дискриминацията

233 117 454

401 331 362

0.00

565 202 873

0.00

1 199 651 689

10. Инвестиции в образование, обучение и в професионална квалификация за умения и учене през целия живот

169 652 239

293 962 885

0.00

22 855 136


0.00

486 470 260

11. Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и ефективна публична администрация

0.00

251 473 110

0.00

0.00

0.00

251 473 110

Техническа помощ

160 881 811

133 822 160

0.00

37 493 274

4 125 000

336 322 245

ОБЩО

3 567 667 612

1 521 627 776

2 278 307 144

2 366 716 966

88 066 622

9 822 386 121

Таблица 11. Информация за Инициативата за младежка заетост, която се програмира по тематична цел 8 „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“

Специално разпределени средства за Инициативата за младежка заетост

55 188 745

Допълващо финансиране от ЕСФ

55 188 745

Общо ресурс за Инициативата за младежка заетост

110 377 490

Ресурс по Инициативата за младежка заетост за млади хора извън допустимите региони (чл. 16 от Регламента за ЕСФ)

11 037 749

Таблица 12. Дял на ЕСФ от Структурните фондове (ЕФРР и ЕСФ) (чл. 92 ал. 3 и Анекс ІХ от Регламент 1303/2013)

Дял на ресурса на ЕСФ от Структурните фондове (ЕСФ и ЕФРР) по оперативни програми по цели „Сближаване“ и „Конкурентоспособност и заетост“ през програмен период 2007-2013

27.0%

Минимален дял на ЕСФ за държавата-членка

28.7%

Дял на ЕСФ от Структурните фондове за програмен период 2014 – 2020

29.9%

Таблица 13. Информация за алокацията за техническа помощ по Кохезионната политика, по категории региони, където е приложимо

Фонд

Категория региони, където е приложимо

Алокация за техническа помощ (евро)

Дял на ТП от общата алокация (по фонд и по категория региони, където е приложимо)

ЕФРР

По-слабо развити региони

160 881 811

4.51%
Региони в преход


По-силно развити региониЕСФ

По-слабо развити региони

133 822 160

8.79%
Региони в преход


По-силно развити региониКФ

Неприложимо

0.00

0.00

   1. Общ индикативен размер на подкрепата за адаптиране към изменение на климата (включително резерв за изпълнение)

    2 567 804 376 евро

  1. Каталог: document library
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
   document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница