Решение №1552-ми от 28. 08. 2015 г. Общинска избирателна комисия гр. ГлавиницаДата14.10.2018
Размер129.01 Kb.
ТипРешение


Приложение № 1

към Решение № 1552-МИ от

28.08.2015 г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – гр.Главиница
Публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.


  1. Публичен регистър на партиите
вх.№

дата


партия

Вид избор

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

6

Вх.№1 09.09.2015г.

ПП”ГЕРБ”

Кмет на община,

общински съветници и кмет на кметстваРешение №1553-МИ от 28.08.2015г.

Решение №1/08.09.2015г.

Решение №2/08.09.2015г.

Решение №3/08.09.2015г.


Гр.Главиница ул.Оборище №45 ет.2,

Тел:0888002741,

Лице за контакт:Мария Бенова


Вх.№2

09.09.2015г.ПП”БСП”

Кмет на община,

общински съветници и

кмет на кметства


Решение №1842-МИ от 04.09.2015г.

Решение №5 /09.09.2015г.

Решение №4/ 09.09.2015г.

Решение№6/ 09.09.2015г.


Гр.Силистра ул.Л. Каравелов №1

Тел:0879498090

Лице за контакт: Андрей Вълчев


Вх.№8

09.09.2015г.ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

Кмет на кметства

Решение №1691-МИ от 01.09.2015г.

Решение №8/09.09.2015г

Гр.Силистра

ул.С.Велики №4 тел:0877998070,

лице за контакт:Тодор Иличов Барболов


Вх.№12

10.09.2015г.ПП „ДПС”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №1840-МИ от 04.09.2015г.

Решение №12/10.09.2015г.

Решение №13/10.09.2015г.

Решение №14/10.09.2015г.


Гр.Главиница ул.Витоша №39 ет.2,

Тел:0879818063

лице за контакт: Нурсен Басри Рамадан


Вх.№17

11.09.2015гПартия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №1843-МИ от 04.09.2015г.

Решение №17/11.09.2015г.

Решение №18/11.09.2015г.

Решение №19/11.09.2015г.


Гр.Главиница

ул.Дунав №24,

Тел: 0884715437

Лице за контакт

Валентин Величков Добрев


Вх.№20

12.09.2015гПП”ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №1973-МИ от 07.09.2015г.

Решение №20/12.09.2015г.

Решение №21/12.09.2015г.

Решение №22/12.09.2015г


Гр.Тутракан

Ул.Велико Търново №1

Тел:0899287312

Лице за контакт: Веселин Павлов КостовВх.№23

12.09.2015гПартия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №2033-МИ от 09.09.2015г.

Решение №24/12.09.2015г.

Решение №25/12.09.2015г.

Решение №26/12.09.2015г


с.Зафирово ул.Добруджа №45

Тел:0886204324

Лице за контакт:

Пенка Митева ПеневаВх.№30

13.09.2015гПартия”НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №2037-МИ от 09.09.2015г.

Решение №30/13.09.2015г.

Решение №31/13.09.2015г.

Решение №32/13.09.2015г


Гр.Силистра ул.Кълъраш №15,ет.4,ап.12

Тел:0878335190

Лице за контакт: Петко Драганов Добрев


Вх.№33

13.09.2015гПартия „АБВ”

Общински съветници и кметове на кметства

Решение №1774-МИ от 03.09.2015г.

Решение №33/13.09.2015г.

Решение №34/13.09.2015г.
Гр.Силистра ул. Добруджа №22А,ет.2

Тел:0896832217

Лице за контакт:

Иванка ТашеваВх.№38

14.09.2015гПартия „АТАКА”

Общински съветници

Решение №2004-МИ от 08.09.2015г.

Решение №36/14.09.2015г

Гр.София

ул.Врабча №1 ет.1

e-mail: central@ataka.bg

Тел:0882662287

Лице за контакт: Рени Димитрова Асенова

  1. Публичен регистър на коалициите
вх.№

дата


коалиция

Вид ибор

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

6

Вх.№27

12.09.2015гКП ”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

съставни партии: БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ, НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО,СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

……………………………………

……………………………………Кмет на община, общински съветници и кмет на кметства


Решение №2039- МИ от 09.09.2015г.

Решение №27/12.09.2015г.

Решение №28/12.09.2015г.

Решение №29/12.09.2015г.


Гр.Силистра ул.Добруджа №24

e-mail: o_koshudju@mail.bg

Тел:0888632106

Лице за контакт: Орхан Мехмед Кошуджу2.
3.
….

Общинската избирателна комисия води отделни публични регистри на партиите и на коалициите. Регистрите съдържат следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на партия/коалиция и датата на подаване на заявлението;

Колона 2 – „партия“ съответно „коалиция“, в която се изписват наименованията на партията/коалицията. За коалициите се изписват и партиите, включени в състава на коалицията;

Колона 3 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация на партията/коалицията и се осигурява електронен достъп до него;

Колона 4 - „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на партията/коалицията и се осигурява електронен достъп до него;

Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни.
Достъпът до данните в регистрите се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.


  1. Публичен регистър на местните коалиции
вх.№ дата

местна коалиция

Вид избор

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

1.

……………………………………

съставни партии/коалиции:

……………………………………

……………………………………………………….

…………………..
2.

3.

….


Регистърът на местните коалиции е публичен и съдържа следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на местната коалиция и датата на подаването му;

Колона 2 – „местна коалиция“, в която се изписва наименованието на регистрираната местна коалиция според решението на ОИК и партиите/коалициите, включени в състава й. В случай на промени в състава и/или наименованието на местната коалиция в тази колона се отбелязват настъпилите промени съобразно решението на ОИК.

Колона 3 – „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на местната коалиция и всички решения за последващи промени. Към решенията чрез линк се осигурява електронен достъп;

Колона 4 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни, включително и настъпили промени.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.


  1. Публичен регистър на инициативните комитетивх. №

дата

Инициативен комитет за издигане на:


Вид избор

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на

инициативния комитетРешение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт

1

2

3

4

5
Вх.№7

09.09.2015г

Ведат Джафер Ахмед

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с.Дичево)

кмет на кметство

……………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................


Абил Бекир Мустафа

Вежди Кямил Даил

Айдън Талиб ИсмаилРешение №7/09.09.2015г.

С.Дичево ул.Шестнадесетта №4 тел:0897725849

Лице за контакт: Абил Бекир МустафаВх.№9

09.09.2015г
Мурадие Мехмед Реджеб

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с.Суходол)

кмет на кметство

……………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................Бахар Вежди Кемал

Ерхан Ридван Йсуф

Саткъ Салим АзисРешение №10/10.09.2015г.

С.Суходол

Ул.Втора №8

Тел:0893744202

Лице за контакт :

Бахар Вежди Кемал


Вх.№10

10.09.2015г
Бенко Антонов Манев

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с. Богданци)

кмет на кметство

………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................

……………………………………………….......................Сейхан Мустафа Ахмед

Исмаил Яшар Ахмед

Назим Ахмед Мехмед


Решение №11/10.09.2015г.

С.Богданци

Ул.Ст.Караджа №6

Тел:0877224746

Лице за контакт:

Сейхан Мустафа Ахмед


Вх.№16

11.09.2015г
Ридван Джемал Яшар

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с. Стефан Караджа)

кмет на кметство


Джемал Яшар Юсуф

Недрет Ибрям Мехмед

Хасан Исмаил Ибрям


Решение №16/11.09.2015г

С.Стефан Караджа

Ул.Отец Паисий

№28

Тел:0889069750Лице за контакт: Джемал Яшар Юсуф


Вх.№35

14.09.2015г
Саджие Ахмед Ахмед

(собствено, бащино и фамилно име на независимия кандидат за кмет на кметство с.Долно Ряхово)

кмет на кметство

Евинч Еджаби Ахмед

Исмаил Османов Мюстежепов

Илхан Дауд Сюлейман


Решение №35/14.09.2015г

С.Долно Ряхово

Ул.Втора №3

Тел:0876467850

Лице за контакт: Евинч Еджаби Ахмед
Регистърът на инициативните комитети е публичен и съдържа следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на инициативния комитет и датата на подаването му;

Колона 2 – „Инициативен комитет за издигане на: ……..“, в която се изписват имената на независимия кандидат – за кмет на община/общински съветник. Когато независимият кандидат е кандидат за кмет на кметство, се вписва и наименованието на кметството;

Колона 3 – В тази колона се изписват имената на членовете на инициативния комитет;

Колона 4 – „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на инициативния комитет и чрез линк се осигурява електронен достъп до него. В случай, че регистрацията на инициативния комитет е заличена с последващо решение на ОИК, в тази колона се изписва номерът на решението и чрез линк се осигурява електронен достъп до него;

Колона 5 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт“, в която се изписват посочените данни за контакти с инициативния комитет.
Достъпът до данните в регистъра се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.
Общинската избирателна комисия води отделни публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница