Решение на Ръководителя на уо на опррстраница1/3
Дата15.10.2018
Размер438 Kb.
  1   2   3


Списък на класираните проектни предложения, които не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на финансовия ресурс, по реда на тяхното класиране съгласно Решение на Ръководителя на УО на ОПРР

Схема BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали»Проектно предложение №

Кандидат

Наименование на проектното предложение

Размер на

безвъзмездна финансова

помощ лв.

Собствен принос в лв.

Общ бюджет на проекта в лв.

статус

КОМПОНЕНТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”BG161РО001/1.1-01/2007/123

община Гоце Делчев

„Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев”

5 993 774,50

0,00

5 993 774,50

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/038

община Нови пазар

„Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в община Нови Пазар и превръщането й в притегателен център за възпитание и обучение”

5 598 440,16

0,00

5 598 440,16

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/125

община Лом

„Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов” град Лом”

4 573 257,90

0,00

4 573 257,90

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/124

община Чирпан

„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан”

5 956 694,00

0,00

5 956 694,00

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/127

община Дупница

„Да посрещнем предизвикателствата на новия свят”

5 487 808,81

0,00

5 487 808,81

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/134

община Поморие

„Обновяване на образователната инфраструктура – общ.Поморие”

5 852 993,70

0,00

5 852 993,70

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/116

община Ботевград

"Инвестираме в нашите деца"

4 648 102,64

0,00

4 648 102,64

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/135

община Родопи

"Модерни училища за нашите деца"

5 723 807,29

0,00

5 723 807,29

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/109

община Троян

“Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение “Буковец” в гр. Троян”

5 674 206,60

0,00

5 674 206,60

финансиранBG161РО001/1.1-01/2007/062

община Шумен

„Ремонт, саниране и подмяна на дограма в 10 общински училища”

5 935 721,31

0,00

5 935 721,31

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/098

община Долна Митрополия

„Подобряване на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в Община Долна Митрополия”

4 299 389,11

0,00

4 299 389,11

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/080

община Петрич

"Реконструкция и рехабилитация на СОУ "Никола Вапцаров", гр. Петрич"

1 652 211,94

0,00

1 652 211,94

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/084

община Девня

„Образователната структура в община Девня: ремонтирана, обновена и интегрирана за местното население - съставна част от европейското семейство”

3 754 094,55

0,00

3 754 094,55

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/110

Сдружение с нестопанска цел "Институт за регионално развитие" - Бургас

„Модерното средно образование – достъпно за всички”

4 311 951,88

0,00

4 311 951,88

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/095

община Ямбол

„Община Ямбол – с модерна образователна инфраструктура”

5 930 290,40

0,00

5 930 290,40

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/042

Българско сдружение за личностна инициатива - за СО

„Заедно на училище”

5 048 104,38

0,00

5 048 104,38

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/106

община Самоков

„Ремонтно-възстановителни работи на ОПУ "Неофит Рилски”

2 411 985,99

0,00

2 411 985,99

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/119

община Айтос

„Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура в Община Айтос”

5 914 344,59

0,00

5 914 344,59

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/034

община Белослав

„Ремонт и саниране сградата ПГ „Св.Димитър Солунски” и ОУ”Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав”, ”Ремонт и саниране на сградата на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” с.Езерово, община Белослав”, ”Ремонт и саниране сградата на ОДЗ „Първи юни” гр.Белослав” и „Ремонт и саниране сградата на ОДЗ ”Щастливо детство” гр.Белослав”

5 346 726,18

0,00

5 346 726,18

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/108

община Созопол

„Европейска учебна среда в община Созопол”

4 217 153,34

0,00

4 217 153,34

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/133

Столична община

„Ремонт, реконструкция, обновяване и доставка на подходящо оборудване, в т.ч. мерки за енергийна ефективност и използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници и осигуряване на достъпна среда на сгради – детски заведения, училища на територията на Столична община”

5 723 617,90

0,00

5 723 617,90

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/050

община Дулово

"Подобряване на образователната инфраструктура в община Дулово, чрез ремонт и реконструкция на СОУ"Васил Левски" и ОУ" Христо Смирненски"

3 496 746,15

0,00

3 496 746,15

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/023

Община Аврен

„Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Радост" в с.Аврен, СОУ 'Св. Св. Кирил и Методий" в с.Синдел, ОУ "Петър Берон" в с.Приселци в община Аврен”

2 653 014,37

0,00

2 653 014,37

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/092

община Костинброд

„Изграждане на модерна база от обновени, ремонтирани и преструктурирани училища и детски градини на територията на община Костинброд"

4 934 992,95

0,00

4 934 992,95

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/044

община Разград

"Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура чрез ремонт на ОУ "Г.С.Раковски", ОУ "Ив.С.Тургенев", ОУ"Никола Икономов", ОУ "Отец Пайсий", СОУ "Христо Ботев" в община Разград"

5 958 464,94

0,00

5 958 464,94

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/144

община Кърджали

"Ремонт и обновяване на учебни заведения в община Кърджали"

5 308 631,85

0,00

5 308 631,85

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/052

община Карлово

"Съвременна образователна инфраструктура - гаранция за качествено образование"

5 789 098,94

0,00

5 789 098,94

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/041

община Търговище

„Рехабилитация на образователната инфраструктура в община Търговище”

5 339 803,38

0,00

5 339 803,38

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/132

община Казанлък

„Реконструкция на сградите на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Мати Болгария””

3 232 394,63

0,00

3 232 394,63

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/037

община Благоевград

„Ремонт и възстановяване на училища, детски градини и учебни звена в община Благоевград”

2 840 925,46

0,00

2 840 925,46

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/114

община Тунджа

„Модернизиране на образователна инфраструктура в община Тунджа”

5 923 168,54

0,00

5 923 168,54

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/121

община Велинград

"Топлина и уют за нашите деца – чрез топлотехническа ефективност"

904 006,63

0,00

904 006,63

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/105

община Сопот

„Реконструкция, ремонт и оборудване на Детски ясли, ЦДГ №1 "Роза", ЦДГ №2 „Слънчево детство" и НУ "Недялка Петкова" Сопот”

4 647 656,66

0,00

4 647 656,66

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/091

община Лясковец

„Съвременна образователна среда за децата на Община Лясковец - ремонт и обновяване на две начални училища "Никола Козлев" и "Цани Гинчев" град Лясковец"

2 163 008,56

0,00

2 163 008,56

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/053

УН при ОУ "П.Р.Славейков" - гр.Бургас

„Подкрепа за осигуряване на модерна и ефективна образователна инфраструктура на територията на община Бургас”

870 182,01

0,00

870 182,01

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/102

община Сливен

„Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен”

6 000 000,00

206 267,62

6 206 267,62

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/096

община Свищов

„Подобряване качеството на жизнена и работна среда в училищата СОУ Николай Катранов" и СОУ "Димитър Благоев" в гр. Свищов чрез модернизация на сградния фонд, повишаване на енергийната му ефективност и осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение"

5 410 479,54

0,00

5 410 479,54

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/111

община Раковски

"Реконструкция, модернизация и оборудване на учебно - възпитателните заведения на територията на Община Раковски”

5 576 753,60

0,00

5 576 753,60

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/076

УН на СОУ "Цар Симеон Велики" - гр.Видин

„Ремонт, реконструкция, оборудване на СОУ ”Цар Симеон Велики”- Видин”

5 832 811,81

0,00

5 832 811,81

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/107

община Септември

„Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на образователни обекти в гр.Септември, гр.Ветрен, с.Семчиново, с.Ковачево, с.Виноградец, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Карабунар, Община Септември, област Пазарджик”

5 995 749,05

0,00

5 995 749,05

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/070

община Панагюрище

„Осигуряване на съвременна образователна среда в ОУ "20-ти Април", ОУ "Проф.Марин Дринов" и СОУ "Нешо Бончев" - гр.Панагюрище”

5 801 206,33

0,00

5 801 206,33

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/128

Сдружение "Европейска къща - България" - СО

"По-добро училище за нашите деца"

3 381 777,28

0,00

3 381 777,28

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/140

община Монтана

“Модерни, привлекателни и достъпни учебни заведения”

2 062 697,27

404 307,00

2 467 004,27

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/145

УН към Начално базово училище "Михаил Лъкатник" - за Общ.Бургас

„Европейски дом за нашите деца”

809 548,87

0,00

809 548,87

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/117

община Сандански

"Модернизиране и реконструкция на детските градини на територията на община Сандански"

5 585 660,61

0,00

5 585 660,61

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/060

община Долни Дъбник

„Подобряване на средата за обучение и възпитание на децата в община Долни Дъбник”

4 602 753,05

0,00

4 602 753,05

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/126

община Димитровград

"Ремонт, благоустрояване и оборудване на детски заведения в Община Димитровград - ЦДГ "Роза", ЦДГ ""Радост", ОДЗ" Райна Княгиня", и ОДЗ " Осми март"

5 428 783,21

0,00

5 428 783,21

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/113

община Кюстендил

„Ефективно подобряване на материално –техническата база на образователните институции в град Кюстендил, Община Кюстендил”

5 979 845,65

0,00

5 979 845,65

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/045

община Марица

"Основен ремонт и реконструкция на 4 училища в Община Марица"

5 837 376,56

0,00

5 837 376,56

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/028

община Асеновград

"Основен ремонт на пет детски заведения в Община Асеновград"

878 252,74

0,00

878 252,74

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/088

община Божурище

„Ремонт и модернизиране на образователната инфраструктура в община Божурище”

5 145 223,04

0,00

5 145 223,04

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/069

община Хасково

"Подобряване на образователната инфраструктура в Община Хасково - ремонт, реконструкция и обновяване на детски градини"

6 000 000,00

89 587,25

6 089 587,25

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011BG161РО001/1.1-01/2007/143

"Център за социално предприемачество" - гр.Пловдив

"Подобряване качеството на учебната среда чрез обновяване и модернизация на училища на територията на Община Пловдив”

5 738 661,98

0,00

5 738 661,98

Заличен съгласно Решение №РД-02-14-2139/24.10.2011

Каталог: media
media -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница