Решение на телк 1 Божидар Величков Камбуров 1/04. 10. 2011 01. 01. 2012 2 Петранка Атанасова ЧакъроваДата14.01.2018
Размер189.69 Kb.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

В ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
Пореден №

Име, презиме и фамилия на лицето

№ и дата на издаване на картата

Срок на експертно решение на ТЕЛК

1

Божидар Величков Камбуров

1/04.10.2011

01.01.2012

2

Петранка Атанасова Чакърова

2/13.12.2011

01.11.2014

3

Янчо Aтанасов Шопов

3/22.12.2011

пожизнено

4

Митю Ангелов Палазов

4/18.01.2012

пожизнено

5

Неделчо Иванов Димов

5/18.01.2012

пожизнено

6

Костадин Петров Костадинов

6/18.01.2012

01.02.2013

7

Иван Ангелов Йорданов7/30.01.2012

01.01.2014

8

Божидар Величков Камбуров8/01.02.2012

01.01.2015

9

Коста Драгиев Пеев

9/ 09.07.2012

пожизнено

10.

Колю Тенев Генев

10 / 27.08.2012

01.08.2013

11.

Веселин Димов Димитров

11/29.08.2012

01.12.2012

12.

Господин Куртев Гинев

12/17.08.2012

пожизнено

13.

Костадин Костадинов Костадинов

13 / 19.10.2012

01.09.2015

14.

Петър Иванов Петров

14/07.11.2012

пожизнено

15.

Венелина Александрова Тодорова

15/08.11.2012

01.09.2014

16.

Жеко Атанасов Митков16/22.11.2012

пожизнено

17.

Стефан Георгиев Георгиев

17/11.12.2012

пожизнено

18.

Наско Жеков Митков

18/07.01.2013

01.09.2013 год.

19.

Недялко Дончев Павлов19/17.01.2013

01.05.2013 год.

20.

Андриана Минчева Андреева

20/23.01.2013

01.11.2014 год.

21.

Ангел Стайков Христов

21/23.01.2013

01.01.2014 год.

22.

Марчо Нейчев Узунов

22/23.01.2013

01.02.2013 год.

23.

Кънчо Радев Балуков

23/24.01.2013

пожизнено

24.

Тончо Нейков Тончев

24/18.02.2013

пожизнено

25.

Костадин Петров Костадинов

25/07.03.2013

пожизнено

26.

Желю Митев Желев

26/21.03.2013

01.09.2014 год.

27.

Петранка Борисова Чертукова

27/21.03.2013

01.11.2013 год.

28.

Пенко Желязков Койнов

28/21.03.2013

пожизнено

29.

Петко Тенев Златинов

29/21.03.2013

01.12.2013 год.

30.

Катя Енева Генова

30/05.04.2013

01.10.2014 год.

31.

Димо Койчев Желев

31/24.04.2013

01.03.2015 год.

32.

Петко Василев Янков

32/08.05.2013

пожизнено

33.

Господин Славов Янков

33/04.07.2013

пожизнено

34.

Илю Минов Колев

34/26.07.2013

пожизнено

35.

Стоян Сашев Илиев

35/10.10.2013

01.04.2014 год.

36.

Петранка Борисова Чертукова

36/13.11.2013

01.11.2015 год.

37.

Иван Русев Василев

37/14.11.2013

01.06.2015 год.

38.

Боню Димов Янев

38/06.12.2013

01.08.2015 год.

39.

Наско Жеков Митков

39/13.12.2013

01.10.2016 год.

40.

Христо Иванов Казаков

40/14.12.2013

01.07.2015 год.

41.

Колю Тенев Тенев

41/18.12.2013

01.08.2015 год.

42.

Ангел Стайков Христов

42/24.01.2014

01.01.2015 год.

43.

Нанчо Радев Терзиев

43/24.01.2014

01.10.2014 год.

44.

Христо Генчев Христов

44/12.03.2014

01.03.2016 год.

45.

Диян Стамов Ванчев

45/27.03.2014

01.10.2015 год.

46.

Иван Ангелов Йорданов

46/14.04.2014

01.03.2016 год.

47.

Въльо Димов Радев

47/20.06.2014

01.01.2016 год.

48.

Динко Русеш Тенев

48/30.09.2014

пожизнено

49.

Ганю Митев Иванов

49/21.11.2014

пожизнено

50.

Митко Костадинов Шопов

50/29.12.2014

пожизнено

51.

Анелина Сашева Ангелова

51/22.01.2015


01.09.2016 год.

52.

Гергана Димитрова

52/03.02.2015

01.05.2016 год.

53.

Митко Иванов Димитров

53/03.02.2015

01.01.2016 год.

54.

Петър Велков Златанов

54/09.02.2015

01.11.2016 год.

55.

Гочо Ганев Колев

55/26.02.2015

01.09.2015 год.

56.

Ангел Стайков Христов

56/01.04.2015

01.04.2016 год.

57.

Димитрийка Тянкова Тенева

57/01.05.2015

01.03.2017 год.

58.

Димитър Дончев Райчев

58/15.06.2015

пожизнено

59.

Иван Атанасов Иванов

59/22.07.2015г.

01.12.2016г.

60.

Любен Атанасов Бойчев

60/22.07.2015г.

01.06.2016г.

61.

Колю Тенев Тенев

61/23.07.2015г.

01.07.2017г.

62.

Диян Стамов Ванчев

62/24.09.2015г.

01.09.2016г.

63.

Валентин Димитров Георгиев

63/30.10.2015г.

01.04.2016г.

64.

Господин Делчев Янев

64/16.11.2015г.

16.11.2017г.

65.

Ирина Иванова Мишкова-Йотова

65/30.12.2015г.

04.01.2018г.

66.

Иванка Колева Иванова-Камбурова

66/15.01.2016г.

01.01.2018г.

67.

Гочо Ганев Колев

67/18.01.2016г.

01.08.2017г.

68.

Симеон Пламенов Бешовски

68/22.01.2016г.

01.04.2018г.

69.

Димо Койчев Желев

69/09.02.2016г.

01.06.2018г.

70.

Въльо Димов Радев

70/12.02.2016г.

пожизнено

71.

Янко Тодоров Тодоров

71/19.02.2016г.

01.11.2016г.

72.

Жеко Михайлов Жеков

72/19.02.2016г.

пожизнено

73.

Иван Ангелов Йорданов

73/08.03.2016г.

01.02.2018г.

74.

Динка Гичева Маркова

74/25.03.2016г.

01.06.2017г.

75.

Каля Димова Георгиева

75/30.03.2016г.

пожизнено

76.

Тянка Желязкова Желева

76/13.04.2016г.

пожизнено

77.

Руси Иванов Русев

77/13.04.2016г.

пожизнено

78.

Лъчезара Александрова Партолева

78/11.05.2016г.

01.09.2016г.

79.

Ирина Иванова Мишкова-Йотова

79/30.05.2016г.

пожизнено

80.

Колю Тонев Господинов

80/08.06.2016г.

01.07.2017г.

81.

Петьо Ангелов Пеев

81/15.06.2016г.

01.02.2017г.

82.

Теньо Димитров Тянчев

82/15.06.2016г.

пожизнено

83.

Пеньо Динчев Пенев

83/22.08.2016г.

пожизнено

84.

Диян Стамов Ванчев

84/30.09.2016г.

01.08.2018г.

85.

Лъчезара Александрова Партaлева

85/06.10.2016

22.04.2023г.

86.

Димчо Ангелов Делчев

86/06.10.2016

30.03.2022г.

87.

Анелина Сашева Ангелова

87/25.10.2016г.

01.09.2018г.

88.

Янко Тодоров Тодоров

88/04.11.2016 г.

01.10.2017 г.

89.

Галина Паскалева Гочева

89/04.11.2016 г.

01.10.2017 г.

90.

Христо Генчев Христов

90/15.11.2016г.

01.05.2018 г.

91.

Георги Петров Коруджиев

91/25.11.2016г.

01.11.2017г.

92.

Пеньо Иванов Тонев

92/07.12.2016г.

пожизнено

93.

Любен Иванов Ламбов

93/07.12.2016г.

01.03.2018г.

94.

Димитър Петров Кузманов

94/23.12.2016г.

пожизнено

95.

Станислав Емилов Шапратилски

95/23.12.2016г.

01.05.2017г.

96.

Михаил Жеков Тодоров

96/29.12.2016

01.05.2018г.

97.

Ивелина Калоянова Тодорова

97/29.12.2016

01.06.2017г.

98.

Петранка Борисова Чертукова

98/05.01.2017г

01.10.2017г.

99.

Мими Цонева Дачева

99/16.01.2017г.

16.01.2019г.

100.

Тодор Костадинов Трендафилов

100/
101.

Генади Господинов Стратиев

101/13.02.2017г.

01.11.2018г.

102.

Петър Нейчев Каранейчев

102/
103.

Нихат Мюмюн Коджабаш

103/23.03.2017г

01.12.2017г.

104.

Наско Жеков Митков

104/23.03.2017г.

01.01.2019г.

105.

Димитрийка Тянкова Тенева

105/30.03.2017г.

01.03.2018г.

106.

Петьо Ангелов Пеев

106/10.04.2017г.

пожизнено

107.

Димитър Стефанов Демирев

107/13.04.2017г.

01.02.2019г.

108.

Ангел Стайков Христов

108/25.04.2017г.

пожизнено

109.

Добринка Канева Харизанова

109/03.05.2017г.

01.11.2017г.

110.

Алекси Димитров Славов

110/12.05.2017г.

пожизнено

111.

Колю Тонев Господинов

111/09.06.2017г.

01.07.2019г.

112.

Галина Гочева Паскалева

112/09.06.2017г.

01.05.2019г.

113.

Динка Гичева Маркова

113/29.06.2017г.

01.05.2019г.

114.

Ивелина Калоянова Тодорова

114/06.07.2017г.

01.05.2019г.

115.

Пеню Маринов Пенев

115/12.07.2017.

13.06.2019г.

116.

Колю Тенев Тенев

116/22.08.2017г.

01.07.2019г.

117.
117/
118.
118/
119.
119/
120.
120/

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница