Решение на телк/нелк. Основни дейностиДата25.02.2018
Размер102.89 Kb.
ТипРешение
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

СЪЩНОСТ
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Основните дейности в домовете са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности да се чувстват част от обществото.

В домовете за възрастни хора с физически увреждания се осигурява: • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;

 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;

 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;

 • Развитие на двигателни умения и закаляване на организма;

 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

 • Организиране на оптимален режим на трудотерапия, съобразен с личния избор и възможностите на потребителите;

 • Развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с личното им желание и физическите им възможности;


ЕКИП НА ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ
Персоналът в Дом за възрастни хора с физически увреждания се назначава от кмета на общината, на чиято територия функционира домът и се състои от социални работници, медицински специалисти, административен и друг помощен персонал.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


 • Лицата, които желаят да ползват социални услуги подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане";

 • Към молбата се прилагат:

  • документ за самоличност /за справка/;

  • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

  • копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК.

   • При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи;

   • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение;

   • Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", на чиято територия функционира домът, издадена въз основа на доклада-предложение;

   • Отказът за настаняване се обжалва по реда на Административно –процесуалния кодекс;

 • Доставчикът предоставя на лицето писмена информация , относно социалните услуги, които се предоставят в дома; опита му и квалификацията на персонала; условията и правилата за ползване на услугите, както и процедурата за подаване на жалби;

 • Лицето се приема след подписване на договор за социални услуги;

   • В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В него са описани основните насоки по задоволяване на: ежедневни, здравни, рехабилитационни, образователни потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други. В индивидуалния план се посочват мерки за извеждане от специализираната институция и социално включване.

   • При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др.;

 • Начинът на изписване от на дома е регламентиран в договора за социални услуги (напр.-с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.).За ползваните социални услуги в домовете за възрастни хора с физически увреждания се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет (Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г.).
Към 30.06.2010г. на територията на страната функционират 26 специализирани институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора с физически увреждания:
Вид специализирана институция

капаци-

тет


местонахождение

област

директор/ телефон

1

Дом за възрастни хора с физически увреждания /ДВХФУ/

50

с.Долно Драглище

общ.РазлогБлагоевград

Лилия Алтънина 074403/6362;

6360


2

ДВХФУ

52

с. Горица, ул.”Св.Св. Кирил и Методи” №57

общ.ПомориеБургас

Илко Илчев

05969/2030;

2028


3


ДВХФУ

51

с.Ясна поляна

общ.ПриморскоБургас

Роска Атанасова

05504/ 42 614

ДВХФУ

40

гр.Варна

Варна

052/361 816 Филип Щерев

5

ДВХФУ

35

гр. Бяла, ул.”Д.Янев” № 42

Варна

Стефка Христова

05143/23 19;

22 98


6

ДВХФУ

70

гр.Провадия, ул.”Я.Съкъзов” №2

Варна

Гинка Николова

0518/433 07; 47 2787

ДВХФУ

50

с.Балей, общ.Брегово

Видин

Д-р Боян Гаврилов

09312/23 888

ДВХФУ

50

с.Горски Горен Тръмбеш, общ.Г.Оряховица, ул.”Търговска” №11

В.Търново

Светла Ангелова

061705/ 693;

681


9

ДВХФУ

90

гр.Козлодуй, ул.”Милин камък” № 8

Враца

Ел.Барбалова

0973/80 785;81 12310

ДВХФУ

36

гр. Габрово, кв.”Кряковци” № 15

Габрово

Полина Станева-Косова

066/801 50911

ДВХФУ

40

с. Столът, общ.Севлиево ул.”В.Левски” №9

Габрово

Лилия Станчева

067391/218;

226


12

ДВХФУ „Ильо войвода”

90

гр.Кюстендил, ул.”Прогон” № 14

Кюстендил

Снежана Терзийска

078/52 61 3913

ДВХФУ

40

с.Сливек, общ.Ловеч, ул.”3-ти март” № 2

Ловеч

Йордан Йорданов

068/62 50 5614

ДВХФУ

50

с.Орсоя,

общ.Лом


Монтана

Тони Михайлов

GSM 0898/494 303;

0884/209431


15

ДВХФУ

42

с.Горна Вереница, общ.Монтана, ул.”Главна” № 67

Монтана

Огнян Лазаров

09567/2231;2239;237316

ДВХФУ „Св.Петка”

40

с.Щърково, общ.Лесичово

Пазарджик

Цветанка Василева

03516/23 1417

ДВХФУ

40

с.Слишовци, общ.Трън

Перник

Цветислава Захариева

07734/23218

ДВХФУ

40

гр.Асеновград, ул.”Копринарска” № 12

Пловдив

А.Атанасова

0331/630 87;621-3119

ДВХФУ

80

гр.Пловдив, бул.Цар.шосе” №106

Пловдив

Н.Стоянов

032/62 44 0320

ДВХФУ

45

с.Езерово

общ.ПървомайПловдив

Гергана Павлова

03168/23021

ДВХФУ

35

с.Ловско, ул.”Стара планина” № 8

общ.ЛозницаРазград

Алие Неджибова

08475/33 48;32 4822

ДВХФУ

40

с.Хърсово, ул.”П.Яворов” №1

общ.СамуилРазград

Розалина Данева-Борисова

084776/215; 38123

ДВХФУ „Милосърдие”

82

гр.Русе, ул.”Белмекен” №16 и кв.Средна кула, ул.”Бачо Киро” №16

Русе

Детелина Матева

082/844 975,976
24

ДВХФУ

130

с.Айдемир, ж.к.”Север” №9, вх.А

Силистра

Атанаска Ненова

08675/30 22;30 87;30 8625

Дом за военноинвалиди „Елена и Никола Иванови”

51

гр.Банкя, ул.”Кн.Борис”

№ 20


София-град

Георги Георгиев

02/997 70 42;

9977026


26

ДВХФУ с отделение за рехабилитация

211

гр.Ст.Загора, ул.”Хан Аспарух”№ 46

Стара Загора

Д-р Диана Влашка

042/


604741;

605 436;


604-937;

605 110

Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница