Решение по гражданско дело №3641/2011, по чл. 88 от ззд, с което е отхвърлен предявения от същата иск за разваляне на договор, оформен с нот акт от 1998 годДата22.07.2016
Размер62.27 Kb.
ТипРешение

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, тел.: 034/ 440 641,

факс: 034/ 444 922 e-mail:pr@court-pz.info,www.court-pz.info
ПРЕДСТОЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ГРАЖДАНСКИ И

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД- ПАЗАРДЖИК

ЗА ПЕРИОДА 15.10.2012 ГОД. – 19.10.2012 ГОД.

В.гр.д.№ 859/2012 год. – докладчик съдия Албена Палова, 15.10.2012 год., 09:15 часа

Делото е образувано по въззивна жалба на М.Б. против решение по гражданско дело №3641/2011, по чл.88 от ЗЗД, с което е отхвърлен предявения от същата иск за разваляне на договор, оформен с нот.акт от 1998 год.


В.гр.д.№ 802/2012 год. – докладчик съдия Катя Пенчева, 15.10.2012 год., 09:30 часа

Делото е образувано по въззивна жалба на „Бяла звезда“ ЕАД гр. София против решение по гражданско дело №44/2012 по чл. 309 от ТЗ, с което е отхвърлен иска им ппотив „Аспект“ ЕООД гр.Ветрен за заплащане на сума, представляваща договорна неустойка.


В.гр.д.№ 835/2012 год. – докладчик съдия Албена Палова, 15.10.2012 год., 09:30 часа

Делото е образувано по въззивна жалба на „Реджи ГГ“ ООД против решение по гражданско дело №502/2012, по чл.422 от ГПК, с което е отхвърлен иска им за това, че съществува вземане по заповед за изпълнение на парично задължение, представляващо неизплатено парично задължение по фактура от 2009 год.


Търговско дело № 125/2011 год. – докладчик съдия Катя Пенчева, 15.10.2012 год., 11:00 часа.

Дело за несъстоятелност на „Лакрима“ АД гр.Пазарджик.


Търговско дело № 92/2012 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 16.10.2012 год., 10:15 часа.

Делото е образувано по искова молба на „Хигия“ ЕАД гр.Варна против ЕТ „Танев – Васил Митков“ гр.Септември по чл.79 от ЗЗД. Искът е за 233 985,82 лв. - сума представляваща незаплатена цена на доставени стоки. Допуснато е изслушването на съдебно-счетоводна експертиза. Това е първо заседание по делото.


Гражданско дело № 557/2012 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 16.10.2012 год., 10:30 часа.

Делото е образувано по искова молба на С.Х. от гр.Сърница против Главна прокуратура на РБ. Искът е за 112 547, 25 лв. в резултат на водено срещу него НОХД №1327/2004 год. по описа на ПзОС. Това е първо заседание по делото.


Търговско дело № 28/2012 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 16.10.2012 год., 10:45 часа.

Делото е образувано по искова молба „Проинвест стпой“ ЕООД гр.Пловдив против Община Ракитово. Искът е за 497 410,22 лв., дължима по споразувение от 2011 год., за която има издадена заповед на незабавно изпълнение. Допуснато е изслушването на съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи. Това е първо заседание по делото.


В.гр.д.№ 850/2012 год. – докладчик съдия Венцислав Маратилов, 17.10.2012 год., 09:15 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на И.К. против решение на Районен съд – Пещера по гражданско дело № 15/2011 год. по чл.26 от ЗЗД, с което е прогласен за нищожен по отношение на „Винтехпром“ АД гр.Пазарджик писмен договор за покупко-продажба на бунгало в курортен комплекс „Язовир Батак“.В.гр.д.№ 708/2012 год. – докладчик съдия Минка Трънджиева, 17.10.2012 год., 09:30 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на С.Т. против решение на Районен съд – Пазарджик по гражданско дело № 15/2012 год. по чл. 422 от ГПК, с което е прието, че съществува вземане на „Райфайзенбанк /България/ ЕАД по Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа но документ по чл. 417 от ГПК.


В.гр.д.№ 801/2012 год. – докладчик съдия Минка Трънджиева, 17.10.2012 год., 09:45 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на М.С. против решение на Районен съд – Панагюрище по гражданско дело № 93/2011 год. по чл. 87 от ЗЗД, с което е отхвърлен иска на П.С. и М.С. за прогласяване на нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен с нот.акт от 2010 год. Отхвърлен е иска за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот.


В.гр.д.№ 755/2012 год. – докладчик съдия Минка Трънджиева, 17.10.2012 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на Ц.Д. против решение на Районен съд – Пазарджик по гражданско дело № 4249/2012 год. по чл. 415 от ГПК, с което е прието, че съществува вземане по отношение на Ц.Д. по силата на Заповед за изпълнение на парично задължение.


В.гр.д.№ 812/2012 год. – докладчик съдия Делчо Чопаринов, 17.10.2012 год., 10:15 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на И.Л. против решение на Районен съд – Пазарджик по гражданско дело № 5296/2011 год. по чл. 109 от ЗС, с което е отхвърлен иска му за осъждане на Е.Л. да премахне монтирани на ограда метални решетки.


В.гр.д.№ 849/2012 год. – докладчик съдия Делчо Чопаринов, 17.10.2012 год., 10:30 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на Г.П. против решение на Районен съд – Пещера по гражданско дело № 831/2011 год., по чл. 45 от ЗЗД, с което е отхвърлен иска му против Т.Я. и др. за заплащане на сума, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, за това, че в качеството на свидетели са потвърдили неистина.


В.гр.д.№ 856/2012 год. – докладчик съдия Борислав Илиев, 18.10.2012 год., 09:00 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на И.К. против решение на Районен съд – Пещера по гражданско дело № 1608/2011 год. по чл. 422 от ГПК, с което е прието, че И.К. дължи на Т.Т. сума по запис на заповед от 2009 год.


В.гр.д.№ 854/2012 год. – докладчик съдия Красимир Ненчев, 18.10.2012 год., 09:15 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба от А.Н. против решение на Районен съд – Пещера по гр.д.№ 201/2010 год. – делба на недвижим имот.


Търговско дело № 161/2011 год. – докладчик съдия Елеонора Серафимова, 18.10.2012 год., 09:30 часа.

Делото е образувано по искова молба от „Дидпроект” ООД гр.Пазарджик против „Вагоноремонтен завод-99” АД гр.Септември. Искът е за 57 180 лв. представляваща уговорена данъчна основа на непогасено задължение.


В.гр.д.№ 863/2012 год. – докладчик съдия Борислав Илиев, 18.10.2012 год., 09:30 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на С.Н. против решение на Районен съд – Панагюрище по гражданско дело № 157/2012 год. по чл. 232 от ЗЗД, с което е отхвърлен иска му за заплащане на сума, представляваща наемна цена за търговски обект – магазин.


В.гр.д.№ 727/2012 год. – докладчик съдия Красимир Ненчев, 18.10.2012 год., 09:45 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на С.П. против решение на Районен съд – Велинград по гражданско дело № 1366/2011 год. по чл.17 от ЗЗД, с което е отхвърлен иска му за обявяване на сключения договор за покупко-продажба на недвижим имот за нищожен.


Търговско дело № 185/2011 год. – докладчик съдия Елеонора Серафимова, 18.10.2012 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по искова молба от И.С. от гр.Пазарджик против „Фелиция-импулс 2009“ ЕООД гр.Пазарджик по чл. 125 от ТЗ. Искът е за сумата от 100 000 лв. – представляваща дела й от дружеството към момента на прекратяване на участието й в него.


В.гр.д.№ 1067/2011 год. – докладчик съдия Мариана Димитрова, 18.10.2012 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба от С.Т. против решение на Районен съд – Пазарджик по гр.д.№ 5844/2010 год. по чл. 415 от ГПК, с което е признато, че Б.К. и С.Т. дължат солидарно на ЗД „Бул Инс“ АД гр.София сума по заповедно производство – задължение по запис на заповед.


В.гр.д.№ 592/2012 год. – докладчик съдия Мариана Димитрова, 18.10.2012 год., 10:15 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на И.П. от гр. Пловдив против решение на Районен съд – Пловдив по гр.д.№ 2437/2007год. – делба на недвижим имот.


Гражданско дело № 604/2011 год. – докладчик съдия Елеонора Серафимова, 18.10.2012 год., 10:30 часа.

Делото е образувано по искова молба от ЕТ „Вили Цоков – Йорданка Цокова“ и „Симекс“ ЕООД против Община Велинград. Цена на иска: 656 875,22 лв., представляваща пазарна стойност на направените от ищците подобрения в отдаден под наем недвижим имот (дискотека „Пикадили“ гр. Велинград).


В.гр.д.№ 831/2012 год. – докладчик съдия Борислав Илиев, 18.10.2012 год., 10:30 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на „Вагоноремонтен завод-99“ ЕАД против решение на Районен съд – Пазарджик по гражданско дело № 1437/2012 год. по чл.415 от ГПК, с което е прието, че „Вагоноремонтен завод-99“ ЕАД дължи на „Комодо“ ЕООД суми, присъдени със Заповед за изпълнение парично задължение по чл. 410 от ГПК.


В.гр.д.№ 844/2012 год. – докладчик съдия Мариана Димитрова, 18.10.2012 год., 10:45 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на В.М. против решение на Районен съд – Пазарджик по гражданско дело № 1223/2012 год. по чл. 240 от ЗЗД, с което е отхвърлен иска й против О.М. за връщане на парична сума.


В.гр.д. № 757/2012 год. – докладчик съдия Красимир Ненчев, 18.10.2012 год., 11:00 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на В.М. против решение на Районен съд – Велинград по гражданско дело № 1/2012 год. по чл. 49 от СК – развод.


Търговско дело № 52/2012 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 18.10.2012 год., 11:00 часа. /събрание на кредиторите/

Дело по несъстоятелност на „Кронос“ ООД гр.Велинград.


Търговско дело № 62/2012 год. – докладчик съдия Елеонора Серафимова, 18.10.2012 год., 14:00 часа.

Делото е образувано по искова молба на Интер Консулт Груп“ ООД гр.София против П.Н. от с.Говедаре. Искът е за 70 404 лв. – задължение по уговорена в договор за коонсултанска услуга от 2009 год. Това е първо заседание по делото.


Търговско дело № 14/2012 год. – докладчик съдия Илиана Димитрова, 19.10.2012 год., 09:30 часа.

Делото е образувано по искова молба от „Банка „ДСК“ АД гр.София против Т.В. от с.Сарая по чл. 422 от ГПК относно сключен договор за банков кредит между страните от 2008 год. Това е първо заседание по делото.


Търговско дело № 75/2012 год. – докладчик съдия Илиана Димитрова, 19.10.2012 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по искова молба на „Електрис“ ЕООД гр.София против „Стройкомерс“ ООД гр.Пазарджик. Искът е за 173 994,77 лв. за доставени, но незаплатени тръби, съгласно договор от 2011 год. Допуснато е изслушването на съдебно-счетоводна експертиза. Това е първо заседание по делото.Мирослава Ботева

Окръжен съд гр.Пазарджик

034/440641
Каталог: press
press -> Іі. 2016 година Първа стратегическа цел
press -> Списък на одобрени за финансиране проекти сесия м. ІІ. 2016 година Втора Стратегическа цел
press -> Конкурс за първи и втори филми, Големите пет, Киното днес, Киното утре, Ново българско кино, Балкански конкурс и други. За девети път ще бъде присъдена
press -> Пресинформация – 28 февруари 2012 16-и международен филмов фестивал
press -> Търговски дела в окръжен съд- пазарджик
press -> Европейска комисия Съобщение за медиите
press -> Тема: здравеопазване
press -> Обществени и политически нагласи октомври 2014


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница