Решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от зоос за разрешаване изграждането и експлоатациятаДата10.02.2018
Размер12.93 Kb.


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 109 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:Аурубис България АД

гр. Пирдоп, общ. Пирдоп и гр. Златица, общ. Златица, Софийска област

с оператор: „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пирдоп

с предмет на дейност: производство на анодна мед и катодна мед.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 30.11.2016г. до 30.12.2016 г., на интернет страницата на ИАОС – http://eea.government.bg/bg/r-r.

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на ИАОС.Лице за контакти: Величка Влахова и.д. н-к на отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“ (ПГАПЗ), дирекция „Разрешителни режими“ (РР), тел. 02/940 64 71, map@eea.government.bgБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница