Решение за определяне на европейските столици на културата за 2016 годинаДата20.04.2017
Размер338.8 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

9362/2/12 REV 2

(OR. en)

PRESSE 185

PR CO 26

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3164-то заседание на СъветаОбразование, младеж, култура и спорт

Брюксел, 10 и 11 май 2012 г.


Председатели Г н Uffe ELBÆK
Министър на културата на Дания
Г жа Christine ANTORINI
Министър по въпросите на децата и образованието на Дания


Основни резултати от заседанието на Съвета

Аудиовизия и култура

Съветът постигна частичен общ подход по две предложения за регламенти:

 • за създаване на програма „Творческа Европа“;

 • за създаване на програма „Европа за гражданите“.

Съветът прие решение за определяне на европейските столици на културата за 2016 година.

Освен това Съветът прие заключения относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид.

Спорт

Съветът прие заключения относно борбата с допинга в непрофесионалния спорт.

Министрите проведоха открит дебат по бъдещите предизвикателства в борбата срещу допинга, включително в непрофесионалния спорт.

Образование

Съветът постигна частичен общ подход по предложението за регламент за създаване на програма „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“.

Съветът прие също заключения относно пригодността за заетост сред дипломираните лица, завършили различни степени на образование и обучение.

Младеж

Съветът прие заключения относно разгръщането на творческия и новаторския потенциал на младите хора. Освен това министрите проведоха открит дебат по темата: „Да ангажираме младите хора да разгърнат своя потенциал“.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА Error: Reference source not found

Цифровизация и предоставяне чрез интернет на материали в областта на културата Error: Reference source not found

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 година Error: Reference source not found

Европейски столици на културата Error: Reference source not found

Програма „Творческа Европа“ Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

СПОРТ Error: Reference source not found

Допингът в непрофесионалния спорт Error: Reference source not found

Бъдещи предизвикателства в борбата с допинга Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

ОБРАЗОВАНИЕ Error: Reference source not found

„Еразъм за всички“ Error: Reference source not found

Пригодност за заетост на дипломираните лица Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

МЛАДЕЖ Error: Reference source not found

Творчески и новаторски потенциал на младите хора Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Отношения с Черна гора Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Финансова помощ за Грузия Error: Reference source not found

 • Инструменти за поделяне на риска Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Регламент за биоцидите Error: Reference source not found

 • Екомаркировка на ЕС Error: Reference source not found

КУЛТУРА

 • Европейски столици на културата Error: Reference source not found

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 • Регламент относно координацията на системите за социална сигурност Error: Reference source not found

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Свързване на търговските регистри Error: Reference source not found

ЕНЕРГЕТИКА

 • Изисквания за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Правила за поддръжка на леки въздухоплавателни средства Error: Reference source not found

 • Такси, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност Error: Reference source not found

 • Споразумения в областта на въздухоплавателните услуги с Шри Ланка и Макао* Error: Reference source not found

 • Технически спецификации за оперативна съвместимост на европейските железници Error: Reference source not found

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Фармацевтична бдителност — прилагане на задълженията Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 • 37-о заседание на Съвета на ЕИП Error: Reference source not found

ПРОЗРАЧНОСТ

 • Публичен достъп до документи Error: Reference source not found

ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

 • Антидъмпингови мерки — натриев цикламат — Китай Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Jean-Claude MARCOURT Заместник министър-председател и министър на икономиката, малките и средните предприятия, външната търговия и новите технологии

Г-жа Isabelle WEYKMANS Министър на културата, медиите и туризма

Г-жа Joke SCHAUVLIEGE Фламандски министър на околната среда, природата и културатаБългария:

Г-н Сергей ИГНАТОВ Министър на образованието, младежта и науката

Г-н Митко ТОДОРОВ Заместник-министър на културата

Г-н Иван ЦЕНОВ Заместник-министър на физическото възпитание и спортаЧешка република:

Г-жа Alena HANÁKOVÁ Министър на културата

Г-н Jiři NANTL Първи заместник-министър на образованието, младежта и спорта

Дания:

Г-жа Christine ANTORINI Министър по въпросите на децата и образованието

Г-н Uffe ELBÆK Министър на културата

Г-н Jesper HERMANSEN Заместник постоянен секретар, Министерство на културата

Г-н Jesper FISKER Държавен секретар, Министерство по въпросите на децата и образованието

Германия:

Г-жа Annette SCHAVAN Федерален министър на образованието и научноизследователската дейност

Г-н Bernd NEUMANN Държавен министър във федералното канцлерство

Г-н Guido PERUZZO Заместник постоянен представител

Г-н Wolfgang HEUBISCH Държавен министър на науката, научноизследователската дейност и изкуствата на провинция Бавария

Естония:

Г-н Rein LANG Министър на културата

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г-н Ruairí QUINN Министър на образованието и уменията

Г-жа Frances FITZGERALD Министър по въпросите на децата и младежите

Г-н Michael RING Заместник-министър, отговарящ за туризма и спорта (Министерство на транспорта, туризма и спорта)

Г-н Jimmy DEENIHAN Министър на изкуствата, културното наследство и региона, в който се използва ирландски език (Gaeltacht)

Гърция:

Г-н Vasileios KOULAIDIS Генерален секретар, Министерство на образованието

Г-н Ioannis LIVANOS Генерален секретар, Министерство на образованието (въпроси на младежта)

Г-н Andreas PAPASTAVROU Заместник постоянен представителИспания:

Г-н José Ignacio WERT ORTEGA Министър на образованието, културата и спорта

Г-н Juan Manuel MORENO BONILLA Държавен секретар за социалните услуги и равните възможности

Г-н José IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO Министър на образованието на автономна област Навара

Г-н Boi RUIZ Министър на здравеопазването на автономна област Каталуния

Г-н Ricardo OLIVAN BELLOSTA Министър на здравеопазването, социалните грижи и по въпросите на семейството на автономна област Арагон

Г-н José Pascual MARCO Заместник постоянен представител

Г-н Juan Luis SANCHEZ de MUNIAIN Министър на културата, туризма и междуинституционалните отношения на автономна област НавараФранция:

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представителИталия:

Г-н Lorenzo ORNAGHI Министър на културното наследство и културната дейност

Г-н Marco PERONACI Заместник постоянен представител

Кипър:

Г-н Giorgos DEMOSTHENOUS Министър на образованието и културатаЛатвия:

Г-н Roberts ĶĪLIS Министър на образованието и науката

Г-н Juris ŠTĀLMEISTARS Заместник постоянен представител

Литва:

Г-н Gintaras STEPONAVIČIUS Министър на образованието и науката

Г-н Arūnas GELŪNAS Министър на културата

Люксембург;

Г-н François BILTGEN Министър на правосъдието, министър на държавната администрация и административната реформа, министър на висшето образование и научноизследователската дейност, министър на комуникациите и медиите, министър по религиозните въпроси

Г-жа Michèle EISENBARTH Заместник постоянен представител

Унгария:

Г-жа Rózsa HOFFMANN Държавен секретар, Министерство на националните ресурси

Г-н Géza SZŐCS Държавен секретар, Министерство на националните ресурси

Г-н Attila CZENE Държавен секретар, Министерство на националните ресурсиМалта:

Г-н Patrick MIFSUD Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-н Halbe ZIJLSTRA Държавен секретар по въпросите на образованието, културата и науката

Г-н Dirk OLDENBURG Заместник постоянен представител

Австрия:

Г-н Norbert DARABOS Федерален министър на отбраната и спорта

Г-жа Claudia SCHMIED Федерален министър на образованието, културата и изкуствата

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представителПолша:

Г-н Mirosław SIELATYCKI Заместник държавен секретар, Министерство на образованието

Г-жа Karolina OZTRZYNIEWSKA Заместник постоянен представител

Португалия:

Г-н João Filipe QUEIRÓ Държавен секретар за висшето образование

Г-н Alexandre MESTRE Държавен секретар за младежта и спорта

Г-н Francisco José VIEGAS Държавен секретар за културата

Г-н Pedro COSTA PEREIRA Заместник постоянен представител

Румъния:

Г-жа Irina Cajal Marin Държавен секретар за културата и аудиовизията

Г-н Cristian BADESCU Заместник постоянен представител

Словения:

Г-н Žiga TURK Министър на образованието, науката, културата и спортаСловакия:

Г-н Štefan CHUBODA Държавен секретар, Министерство на образованието, науката, научноизследователската дейност и спорта

Г-н Alexander MICOVČIN Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-н Tapio KOSUNEN Държавен секретар

Г-жа Marja RISLAKKI Заместник постоянен представител

Швеция:

Г-жа Nyamko SABUNI Министър, отговарящ за равните възможности

Г-н Joakim STYMNE Държавен секретар Министерство на културата

Обединено кралство:

Г-н Ed VAIZEY Заместник-министър на културата, комуникациите и творческите индустрии

Г-жа Shona ROBISON Заместник-министър на спорта и игрите на Британската общност

Г-н David WILLETTS Заместник-министър на икономиката, иновациите и уменията (заместник-министър по въпросите на университетите и науката)

Г-н Andy LEBRECHT Заместник постоянен представител

Комисия:

Г-жа Нели КРУС Заместник-председател

Г-жа Андрула ВАСИЛИУ Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:ХЪРВАТИЯ

Г-жа Milanka OPAČIĆ Заместник министър-председател и министър по въпросите на социалната политика и младежта

Г-жа Andrea ZLATAR VIOLIĆ Министър на културата

Г-жа Marija LUGARIĆ Заместник-министър на науката, образованието и спортаОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА

Цифровизация и предоставяне чрез интернет на материали в областта на културата

Съветът прие заключения относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид (8832/12). Заключенията имат за цел да бъде даден нов тласък на процеса на цифровизация и представляват отговора на Съвета на препоръката на Комисията от октомври 2011 г. (16291/11), в която се съдържа набор от актуализирани и подробни мерки за засилване на цифровизацията на културното наследство и достъпа до него по интернет.

Освен това в заключенията се подчертава, че цифровизацията превръща материалите с културно съдържание в траен актив за цифровата икономика, създавайки големи възможности за иновации и творчество1. Приложението към заключенията включва примерна пътна карта с приоритетите за работата на държавите членки в тази област през следващите три години.

Макар целите в пътната карта да отчитат ограничените обществени ресурси, намерението е те също така да са достатъчно амбициозни с оглед насърчаване на цифровизацията и използването на публично-частните партньорства, подобряване на рамковите условия за достъп по интернет до материали с културно съдържание и допринасяне за по-нататъшното развитие на Europeana2 — публичната онлайн библиотека на ЕС, чийто старт бе даден през 2008 г. След по-малко от четири години тя вече дава възможност за достъп до над 20 милиона цифровизирани предмета и става все по-интерактивна.

Комисар Крус призова държавите членки да наберат необходимите средства за по-нататъшното развитие на Europeana и подчерта значението на повторното използване на цифровото културно наследство.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 година

По време на открито обсъждане Съветът постигна частичен общ подход по предложението за регламент за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (18719/11), която да замени сега действащата програма със същото име, изтичаща през 2013 г.

Тъй като предложението е част от обсъжданата в момента многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г., частичният общ подход не съдържа разпоредби с отражение върху бюджета. Поради факта, че предлаганото правно основание на регламента е член 352 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), Съветът трябва да го приеме с единодушие, след като получи одобрението на Европейския парламент.

Като цяло държавите членки приветстваха предложението, което представлява компромис в резултат на работата на подготвителните органи на Съвета (9095/1/12) и цели укрепването на ефикасността и видимостта на програмата. Новата програма има опростена структура с три направления (памет за миналото, гражданско участие и валоризация) и цели да приближи Европа до нейните граждани, както и да подобри информираността на гражданите и познанията им за Европейския съюз, с което в крайна сметка ще се засили участието на гражданите в политическия живот на ЕС. Комисията предлага бюджет от около 229 млн. евро.Европейски столици на културата

Съветът прие решение, с което официално определи Доностия-Сан Себастиан (Испания) и Вроцлав (Полша) за европейски столици на културата за 2016 г. (8380/12).

На инициативата „Европейски столици на културата“ бе дадено начало през 1985 г. с цел да бъдат особено подчертани богатството и разнообразието на европейските култури, да бъдат чествани културните връзки между европейците и да бъде насърчавано взаимното разбирателство между хората от различните европейски страни. Оттогава бяха определени над 40 града, а до 2019 г. всяка година за европейски столици на културата ще бъдат определяни градове от две държави членки.

Испанският министър и кметът на Вроцлав направиха кратко представяне на своите градове. Комисар Василиу подчерта, че определянето трябва да бъде първата крачка от една дългосрочна стратегия за развитие на тези градове и съответните региони. Тя отбеляза също, че Комисията е съставила програма за подпомагане, с която да се помогне на градовете да подготвят дейностите си за годината.Програма „Творческа Европа“

При открито обсъждане Съветът постигна частичен общ подход по предложението за регламент за създаване на програма „Творческа Европа“ за периода 2014—2020 г. (17186/11), която да обединява сега действащите три независими програми: „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“. Тъй като този регламент е част от обсъжданата в момента многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 година, частичният общ подход не съдържа разпоредби с отражение върху бюджета (9097/12).

Това съгласие представлява политически мандат за следващите председателства да започнат неофициални преговори с Европейския парламент през втората половина на 2012 г., с цел да постигнат цялостно споразумение по предложението в началото на 2013 г.

Главните цели на програмата са популяризирането на културното разнообразие и укрепването на конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството. Програмата предлага за разпределение бюджет от 1,8 млрд. евро и е организирана в три направления: • междусекторно направление, включително нов финансов механизъм за секторите на културата и творчеството и мерки за насърчаване на транснационалното сътрудничество в областта на тази политика;

 • направление „Култура“;

 • направление „МЕДИА“.

Дейностите, подпомагани по линия на програмата, трябва да имат потенциална европейска добавена стойност, а програмата ще допринася за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и нейните водещи инициативи.

Като цяло държавите членки приветстваха структурата на програмата, предложена от Комисията, при положение че частта „Култура“ и частта „MEDIA“ се третират като отделни направления, всяко от които със свои собствени приоритети, мерки и бюджет. Те одобриха и конкретните ѝ цели като насърчаването на транснационалното движение на произведения на културата и творчеството и на работещи в областта на културата, както и акцента върху развитието на публиката и подобряването на достъпа до европейски произведения на културата и творчеството.

Няколко държави членки подчертаха, че непреходната ценност на културата трябва да бъде съхранена и като цяло програмата следва да бъде пренасочена към по-нестопанско, културно измерение. Някои изразиха становище, че по направление „Култура“ следва да бъдат финансирани само малки, нетърговски проекти.

Редица държави членки настояха за изменения на процедурата на комитет, за да се постигне баланс между изискваната гъвкавост при изпълнението на програмата и необходимостта да се осигури подходящото участие на държавите членки.

Комисар Василиу подчерта, че не би било справедливо от финансиране да се изключват всички организации със стопанска цел в областта на културата и творчеството, тъй като това не само ще ги обезсърчи да търсят допълнителни източници на финансиране, но и да се опитват да развиват успешна дейност.

Министрите бяха приканени също да обменят мнения по новия финансов механизъм за секторите на културата и творчеството, предложен с новата програма, въз основа на документа за обсъждане, изготвен от председателството (9291/12). Този инструмент за отпускане на заеми е разработен с цел да улеснява достъпа до финансиране на предприятията в областта на културата и творчеството, 80 % от които са малки или средни предприятия. Финансовият механизм следва да се разглежда също и в светлината на общия акцент върху приноса на малките и средните предприятия за създаването на работни места и за растежа.

Като цяло държавите членки изразиха подкрепа за този нов инструмент, възприемайки го като стъпка в правилната посока, но няколко държави членки посочиха, че повечето МСП от секторите на културата и творчеството ще се нуждаят от помощ при кандидатстването за финансиране и следва да имат равен достъп до финансовия механизъм.

Редица държави членки изразиха опасения, че този нов механизъм за отпускане на заеми ще замени безвъзмездните средства и ще бъде по-скоро с икономическа, а не с културна насоченост.

Някои държави членки бяха на мнение, че в някои случаи финансовият механизъм би могъл да намали зависимостта на малките и средните предприятия от публични субсидии, а в други случаи — да разкрие нови източници на приходи.

Голям брой държави членки подчертаха необходимостта от ясни критерии, както и значението на географския баланс по отношение на достъпа до отпускане на заеми. Някои министри настояха за взаимно допълване между финансовия механизъм и субсидиите по национална и европейска линия.

Комисията подчерта, че участието на Европейския инвестиционен фонд е гаранция за финансовия сектор. Комисията посочи също, че финансовият механизъм няма да замени отпускането на безвъзмездни средства и че 55 % от безвъзмездните средства в този сектор вече отиват за МСП с по-малко от 10 служители.

ДРУГИ ВЪПРОСИ


 • По-добър интернет за децата

Комисар Крус представи съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за по-добър интернет за децата“ (9486/12), като продължение на програмата „По-безопасен интернет“1, която изтича в края на 2013 г. Това съобщение трябва да се разглежда заедно с предложението за „Механизъм за свързване на Европа“ (16006/11) и е структурирано около четири главни действия:

 • насърчаване на висококачественото съдържание в интернет, предназначено за деца и младежи;

 • повишаване на информираността на децата, родителите и учителите и развиване на тяхната отговорност;

 • създаване на по-безопасна среда за децата в интернет посредством засилване на контрола;

 • борба със сексуалната злоупотреба с деца и със сексуалната експлоатация на деца.

 • Директива за аудиовизуалните медийни услуги

Комисията представи първия си доклад (9500/12 + ADD 1) за прилагането на Директива 2010/13/ЕС2 („Директивата за аудиовизуалните медийни услуги“), с която се цели да бъде осигурено свободното движение на аудиовизуални медийни услуги като инструмент на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира защитата на важните цели на обществената политика. Член 33 от директивата изисква от Комисията да публикува на всеки 3 години доклад за нейното прилагане.

Затова в първата част на доклада е направена оценка на прилагането на директивата за периода 2009—2010 г., а във втората част е разгледано в перспектива влиянието на важните технологични промени върху регулаторната рамка.

Комисар Крус посочи сегашното фрагментиране на европейския пазар и подчерта необходимостта Европа да поеме инициативата и да не пропуска решаващите възможности. Тя обяви също, че Комисията е създала форум на ЕС „Медии на бъдещето“ с цел анализиране на тенденциите в тази област.


Съветът взе под внимание информацията от делегациите на Австрия, Франция, Германия и Обединеното кралство (9255/12) във връзка с проекта за съобщение на Комисията относно държавната помощ, предоставяна за филми и други аудиовизуални произведения1, който бе публикуван през март тази година и се очаква да бъде приет от Комисията през втората половина на 2012 г. Целта му е да бъдат определени критериите за оценка на съвместимостта на националните, регионалните и местните схеми за подпомагане на филми и аудиовизуални произведения с правилата на ЕС за държавната помощ.

Посочените по-горе делегации са загрижени за въздействието на това съобщение върху конкурентоспособността на европейската филмова индустрия. Няколко делегации подчертаха, че филмите са стоки в областта на културата, които се нуждаят от подкрепа и не могат просто да бъдат обект на общите правила за държавната помощ. Освен това тази индустрия създава работни места в Европа. Една държава членка изрази опасения относно последствията за европейското езиково многообразие, по-специално в по-малките страни. Тези държави членки са поканени на среща с Комисията в началото на юни, за да обсъдят тези въпроси. • Работна програма на следващото председателство

Съветът взе под внимание информацията на кипърската делегация относно програмата на страната за втората половина на 2012 г. в областта на културата и аудиовозията. Основните приоритети на бъдещото председателство ще бъдат:

 • осъществяване на напредък и по двете програми: „Европа за гражданите“ и „Творческа Европа“;

 • укрепване на непреходната ценност на културата и подобряване на управлението на културата;

 • разглеждане на предложението за решение относно европейските столици на културата след 2019 г.;

 • приемане на препоръка на Съвета относно европейското кино в цифровата ера.

СПОРТ

Допингът в непрофесионалния спорт

Съветът прие заключения относно борбата с допинга в непрофесионалния спорт (8838/12), целящи повишаване на осведомеността и определяне на обща рамка по този въпрос, както и набелязване на най-добри практики.

Борбата с допинга при професионалните и елитните спортове продължава да бъде ключов елемент за утвърждаване на морала в спорта. За съжаление проблемите, свързани с допинга, се разпространиха и в непрофесионалния спорт, в състезателните спортове за аматьори, фитнес центровете и дори извън сферата на спорта.

Международната борба с допинга в елитния и професионалния спорт цели постигането на равнопоставеност в спорта посредством осъществяването на контрол и налагането на санкции. В областта на непрофесионалния спорт обаче целта на мерките срещу допинга е различна: акцентът е върху това да се съхрани здравето на занимаващите се със спорт и морала на средата в непрофесионалния спорт. Освен това трафикът на допингови вещества, предназначени за занимаващите се непрофесионално със спорт, е въпрос, който е обект на международна загриженост.

По-специално в заключенията се настоява за:


 • разработване на образователни програми, информационни кампании или други превантивни мерки във връзка с допинга в областта на непрофесионалния спорт;

 • тясно сътрудничество между публичните органи, спортните движения и сектора на фитнеса за разработване на съвместни проекти, насоки и разпоредби;

 • рамка за ефективни и целесъобразни национални мерки за разследване и санкциониране на производството, трафика, разпространението и притежанието на допингови вещества в непрофесионалния спорт.

Освен това в заключенията се предлага също обхватът на мандата на експертна група „Антидопинг“, създадена съгласно Европейския работен план за спорта за периода 2011—2014 г.1 да бъде разширен, така че да обхваща борбата с допинга в непрофесионалния спорт. Работата в това отношение ще се съсредоточи главно върху превенцията, образованието и обмена на най-добри практики.

Бъдещи предизвикателства в борбата с допинга

Министрите проведоха открито обсъждане във връзка с бъдещите предизвикателства в борбата с допинга, включително в непрофесионалния спорт, въз основа на дискусионен документ на председателството (8837/12). Целта на дебата бе да даде насоки за бъдещото сътрудничество в рамките на ЕС в тази област.

Този въпрос бе обсъден и на работния обяд по време на „структурирания диалог“ между председателството, разширената тройка, комисар Василиу, представители на Съвета на Европа и на Европейския парламент и представители на спортни движения (по-специално Международния олимпийски комитет, Световната антидопингова агенция, Европейската елитна атлетическа асоциация, Европейската асоциация за здраве и фитнес, Европейската неправителствена спортна организация и Международната асоциация за спорт и култура).

Министрите обсъдиха правните, етическите и оперативните измерения като например въпроси, свързани с личния живот и законните права на спортистите, пропорционалността на антидопинговите мерки, как да се използват най-рационално ресурсите, както и дали и как международното сътрудничество между публичните и международните органи може да бъде укрепено, за да бъдат преодолени тези проблеми.

Комисията припомни, че ЕС е поел активна роля в борбата с допинга в спорта, а при борбата с допинга в професионалните и елитните спортове вече има добре установени практики и традиции в рамките на Съвета1. Сътрудничеството в ЕС по отношение на борбата с допинга е тясно свързано и с дейността в рамките на Съвета на Европа, където членуват всички държави — членки на ЕС, както и в рамките на Международна конвенция на ЮНЕСКО срещу употребата на допинг в спорта.

Повечето държави членки признават, че това е проблем на общественото здравеопазване и че по отношение на допинга съществува пряка връзка между непрофесионалните и елитните спортове. Затова акцентът следва да бъде върху превенцията и информационните кампании, като се започне възможно най-скоро с младите спортисти, тъй като е важно да се създадат здравословни навици от самото начало. Някои държави членки подчертаха също, че спортните организации също трябва да поемат своите отговорности при решаването на този проблем.

Голям брой държави членки подчертаха значението на течащото в момента преразглеждане на Кодекса на Световната антидопингова агенция (WADA)2, с оглед на наличието на хармонизиран набор от международни правила.

Редица държави членки приветстваха също успешната работа на експертната група и изразиха становище, че тя следва да играе важна роля за координацията и сътрудничеството в рамките на ЕС, както и за обмена на най-добри практики.

Няколко държави членки изразиха опасения относно обмена на личните данни на спортисти със страни, които нямат същото равнище на гаранции за защита на личните данни като тези в ЕС.

Някои държави членки обърнаха внимание и на факта, че непрекъснатото разработване на нови методи за допинг и допингови вещества е довело до увеличаване на разходите за тестване и предложиха да се засили сътрудничеството с фармацевтичната промишленост.

Накрая комисар Василиу припомни, че разпоредбите относно спорта в новата програма „Еразмус за всички“ са също важен инструмент за справяне с този проблем.

ДРУГИ ВЪПРОСИ


 • Работна програма на следващото председателство

Съветът взе под внимание информацията на кипърската делегация относно програмата на страната за втората половина на 2012 г. по въпросите, свързани със спорта. Приоритетите на бъдещото председателство ще бъдат, по-специално:

 • насърчаване на дейностите за укрепване на здравето;

 • приносът към преразглеждането на Кодекса на Световната антидопингова агенция.

ОБРАЗОВАНИЕ1

Еразъм за всички“

Съветът постигна съгласие по частичен общ подход относно предложението за регламент за създаване на програма „Еразъм за всички“ за периода 2014—2020 г. (17188/11), за която Комисията предлага значително увеличение на финансирането в сравнение със сегашния бюджет. От това съгласие обаче са изключени всякакви разпоредби с последици за бюджета, до постигането на по-нататъшен напредък в протичащите понастоящем преговори по многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

Вместо да е организирана главно по линия на отделните сектори (училища, висше образование, младежки проекти и т.н.), новата програма ще се съсредоточи по-скоро върху три вида ключови действия: мобилност с учебна цел, сътрудничество за иновации и добри практики и оказване на подкрепа за реформите на политиките. Ще бъде поставен акцент и върху дейностите, които имат системно въздействие и носят явна европейска добавена стойност, като същевременно ще бъдат положени усилия за рационализиране на управлението на програмата и административните процедури.

Програмата ще съдейства също за усилията на ЕС да преодолее един от най-тежките икономически периоди в своята история, по-специално чрез постигане на много тясно съответствие със стратегията за растеж и работни места „Европа 2020“, в която образованието и обучението играят съществена роля.

Подготвителните органи на Съвета работиха интензивно по предложението от януари насам и постигнатото въз основа на компромисен текст на председателството съгласие (9098/12) представлява политически мандат за следващите председателства да започнат неофициални преговори с Европейския парламент през втората половина на 2012 г. с оглед постигане на цялостно споразумение по предложението в началото на 2013 г.

Основните промени, направени в предложението на Комисията, са следните:


 • отделна глава за младежта с отделен бюджет за младежта: много държави членки призоваха за по-голяма видимост в областта на младежта, като някои от тях искат напълно отделна програма;

 • управление на програмата: единен управителен комитет, който обаче при необходимост ще заседава в различни състави, като държавите членки ще изпращат съответните представители. Повечето държави членки и Комисията изтъкнаха необходимостта от последователно прилагане, както и от подобрена координация на национално равнище за постигане на икономическа ефективност;

 • подкрепа за академичните институции: запазване на шестте академични институции, които работят в областта на изследванията по въпросите на европейската интеграция и които понастоящем получават финансиране по линия на ученето през целия живот;

 • отделна разпоредба за гарантиране на достъпа до програмата за хора със специални потребности или по-малко възможности;

 • средства от националните агенции за фондовете за мобилност с учебна цел: минимален размер на отпусканите средства за всеки от различните сектори на образованието и обучението с цел да се сведат до минимум дисбалансите между държавите членки, които биха могли да възникнат поради географското положение или разликите в разходите за живот;

 • позоваване на европейските ценности в член 3 от регламента.

Комисар Василиу подчерта, че новаторският интегриран подход на „Еразъм за всички“ трябва да се запази, както и че разграничението между сферата на младежта и другите части на програмата всъщност има изкуствен характер. Тя приветства факта, че основните принципи, стоящи в основата на предложението, са запазени в компромисния пакет на председателството. Комисар Василиу обаче изрази съжаление по повод на някои от направените промени, по-специално във връзка със създаването на отделна глава и отделен бюджет за младежта, премахването на специфичните показатели и отхвърлянето на предложението на Комисията за единен координационен орган като националната агенция във всяка държава членка.

Накрая комисар Василиу посочи също, че предложената за програмата значителна сума от бюджета ще даде ясен сигнал на младите хора, а също и на възрастните учащи се, че Европа е поела твърд ангажимент и ще разполага със средствата за разрешаване на техните проблеми.Пригодност за заетост на дипломираните лица

Съветът прие заключения относно пригодността за заетост сред дипломираните лица, завършили различни степени на образование и обучение (9100/12). Целта на заключенията е да се разработи европейски критерий за набелязване на такива политики в сферата на образованието и обучението, които повишават пригодността за заетост сред дипломираните лица, завършили различни степени на общо образование, професионално образование и обучение и висше образование, и съдействат за гарантиране на успешен преход между образование и работа.

През последните години бяха разработени редица инициативи на европейско и национално равнище, насочени към сближаване на сферата на образованието и заетостта, по-специално чрез насърчаване на партньорства между институциите за образование и обучение и предприятията, по-тясно съобразяване на учебните програми с потребностите на пазара на труда, по-голям брой места за младите хора в дружествата и развитие на образованието по предприемачество.

Критерият ще измерва дела на дипломираните лица, които започват работа в рамките на три години от дипломирането си, и — повече по линия на качеството — ще наблюдава съответствието между образователните постижения и професията, упражнявана през първите години на заетост.

Посредством добавянето на този критерий към шестте други критерия, които вече са приети в областта на образованието и обучението1, ЕС дава знак за решимостта си да се справи с предизвикателствата в сферата на образованието, очертани в рамките на стратегията „Европа 2020“, не на последно място като прави необходимото младите хора да напускат тази сфера, притежавайки точно необходимите умения и компетентности, за да получат първата си работа.

Комисията припомни, че целта в тази област е връщане към европейската основна цел за 82 % заети млади дипломирани лица до 2020 г. Комисията ще направи оценка на критерия за пригодността за заетост през 2014 г.ДРУГИ ВЪПРОСИ

 • Системи за студентски стипендии и заеми за висше образование

Съветът взе под внимание предоставената от делегацията на Люксембург информация, свързана с безпокойството на страната относно критериите, които стоят в основата на системите за студентски стипендии и заеми за висше образование, по-специално изискването за разрешение за пребиваване (9101/12). Стипендиите не следва да се разглеждат като социална придобивка, а като помощ за завършване на висше образование.

Делегациите на CZ, SE, AU, NL, DK подкрепиха делегацията на Люксембург. Комисията припомни, че правото на равно третиране на работниците мигранти е основно право, както и че предстои Съдът на Европейския съюз да вземе решение по този въпрос. • Работна програма на следващото председателство

Съветът взе под внимание информацията на кипърската делегация относно програмата на страната за втората половина на 2012 г. в областта на образованието и обучението. Основните приоритети на бъдещото председателство ще бъдат:

 • борба с неграмотността;

 • насърчаване на високите постижения в образованието (в рамките на процеса от Копенхаген);

 • засилване на връзката между обучението и висшето образование;

 • насърчаване на високите постижения в процеса на преподаване и учене;

 • наблюдение на европейския семестър в областта на образованието и обучението.

МЛАДЕЖ

Творчески и новаторски потенциал на младите хора

Младежката безработица достигна рекордни равнища в много държави членки, ранното напускане на училище остава сериозен проблем и нивата на участие и представителство на младите хора в демократичния процес и в обществата, в които те живеят, са ниски.

Съветът прие заключения относно разгръщането на творческия и новаторския потенциал на младите хора (8700/12). С тях се създава тематична група с участието на експерти от държавите членки и Комисията с цел да се споделят най-добрите практики за насърчаване на творческите и новаторски способности на младите хора, като се установяват компетентностите и уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, които са от значение за пригодността за заетост.

В заключенията се призовават също така държавите членки да използват възможно най-добре програмата „Младежта в действие“ и без да се засягат текущите преговори — евентуално и други съществуващи и бъдещи програми и фондове на ЕС, в т.ч. Европейския социален фонд;

Заключенията се основават и на различните инициативи, лансирани по време на Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.), и отразяват общия приоритет на сегашния екип от председателства (PL, DK и CY), а именно участието на младежта.

Като последващо действие по този въпрос, на публичен дебат министрите обсъдиха и темата „Да ангажираме младите хора да разгърнат своя потенциал“ на основата на документ за обсъждане на председателството (8833/12).

Над 20 % от хората на възраст 15—24 години на пазара на труда в ЕС са без работа, което означава повече от пет милиона млади хора. Освен това 28 % от тези младежи са дългосрочно безработни. Положението е доста различно в отделните региони и държави членки, но в някои страни младежката безработица достига до 50 %.

Целта на дебата беше да се набележат междусекторни мерки за справяне с текущото високо ниво на младежка безработица и да се проучи как неформалното и самостоятелното учене биха могли да изиграят ценна роля за разгръщане на потенциала на младите хора1.

Повечето държави членки вече осъществяват мерки за реформа на пазарите си на труда и развиват различни инициативи в областта на заетостта, образованието и обучението, имащи за цел намаляване на обезпокоителните нива на младежка безработица.

Значителен брой от държавите членки подчертаха, че участието в доброволчески дейности и младежки организации са стратегическите канали за развитие на уменията и компетенциите на младите хора, които им дават възможност да придобият опит и допринасят за засилване на чувството им за отговорност.

Много държави членки считат, че обучението по предприемачество — гладкото и бързо преминаване от образование към работа посредством стажове, обучение в предприятия и професионални курсове — е един от ключовете за справяне с младежката безработица. Други посочиха, че придобиването на културни компетентности може да допринесе и за социално приобщаване.

Няколко държави членки напомниха и значителния принос на програмата „Младежта в действие“ и подчертаха необходимостта от оптимално използване на други европейски инструменти в тази област, като Европейския социален фонд.

Комисар Василиу посочи неотдавнашната инициатива „Възможности за младежта“ като още едно ценно средство за борба с младежката безработица и за насърчаване на социалното приобщаване, като подчерта и необходимостта от модернизиране на европейските образователни системи.

Комисар Василиу подчерта, че неформалното и самостоятелното учене понякога са единственият начин за придобиване на квалификация от маргинализираните младежи. Тези форми на образование следва да бъдат взети предвид и ценени и това действително е отчетено в новата програма „Еразъм за всички“.ДРУГИ ВЪПРОСИ

 • Работна програма на следващото председателство

Съветът взе под внимание информацията на кипърската делегация за програмата ѝ за втората половина на 2012 г. в областта на политиката за младежта. Основните приоритети на бъдещото председателство ще бъдат:

 • Насърчаване на младежкото участие и социалното приобщаване, по-специално по отношение на младите хора с имигрантски произход;

 • Насърчаване на интеграцията на младите хора в обществото.

 • Организиране на Световен съвет на младежта (11—13 септември 2012 г.).

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Отношения с Черна гора

Съветът взе решение за публикуване в Официален вестник на Решение № 1/2011 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора, вж. 3603/1/11 REV 1. С решението, прието на 21 юни 2011 г., се изменя процедурният правилник на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора с оглед на създаването на два съвместни консултативни комитета.ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Финансова помощ за Грузия

Съветът прие решение за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (5682/12 ADD 1).Инструменти за поделяне на риска

Съветът прие регламент за изменение на Регламент № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (PE-CONS 15/12).ОКОЛНА СРЕДА

Регламент за биоцидите

Днес Съветът прие регламент относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (PE-CONS 3/12), които включват инсектициди, дезинфектанти и репеленти, но не и лекарства или пестициди за селското стопанство. Регламентът ще се прилага от 1 септември 2013 г. с преходен период за някои от разпоредбите. (Вж. съобщение за печата 9757/12.)Екомаркировка на ЕС

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на решение за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС по отношение на печатни изделия (8383/12).

Екомаркировката на ЕС бе създадена с Регламент № 66/20101 и се присъжда на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им експлоатационен цикъл.

Проектът за решение подлежи на така наречената процедура по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да приеме регламента, освен ако Европейският парламент се противопостави.КУЛТУРА

Европейски столици на културата

Съветът прие решение относно практическите и процедурните договорености с оглед на определянето от Съвета на двама членове на комисията за подбор и на комисията за мониторинг и консултации във връзка с действието на Общността „Европейска столица на културата“ за периода 2013—2015 г. (8992/12).

В съответствие с решението за създаване на действието на Общността „Европейска столица на културата“1 първата стъпка в този процес на определяне е подборът, посредством жребий на доброволен принцип, на две държави членки, които да препоръчат по един експерт. Съветът потвърди, че Австрия и Естония са били избрани на заседанието на Комитета на постоянните представители от 25 април 2012 г.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Регламент относно координацията на системите за социална сигурност

Съветът прие регламент за изменение на регламенти 883/2004 и 987/2009 относно координацията на системите за социална сигурност след постигнато споразумение на първо четене с Европейския парламент (PE-CONS 11/12+COR1+REV1).

Измененията, наред с другото, имат за цел да осигурят задоволително решение в случаите, когато напълно безработен пограничен работник, който е бил самостоятелно заето лице и е бил осигурен за безработица в страната, в която е упражнявал дейност, се завръща в държавата членка на пребиваване, в която не съществува осигуряване срещу риск от безработица.

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Свързване на търговските регистри

Съветът прие директива за създаване на система за взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри, имаща за цел подобряване на достъпа до актуална и достоверна информация за дружествата (5/12 и 9358/12 ADD1).

Съгласно новата директива всички държави — членки на ЕС, ще се ангажират да предоставят възможност за обмен на електронни съобщения между регистрите и да предават информация на индивидуалните потребители по стандартизиран начин чрез идентично съдържание и оперативно съвместими технологии на територията на целия Съюз.

За повече информация вж. съобщение за печата 9648/12.ЕНЕРГЕТИКА

Изисквания за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламента ѝ за изменение на Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи (7975/12).

Проектът за регламент подлежи на процедурата по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, сега Комисията може да приеме регламента, освен ако Европейският парламент се противопостави.

ТРАНСПОРТ

Правила за поддръжка на леки въздухоплавателни средства

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент за актуализиране на правилата за поддръжката на леките въздухоплавателни средства, с оглед на по-доброто им адаптиране към дизайна и вида експлоатация на тези въздухоплавателни средства (7696/12).

Проектът за регламент, с който се изменя регламентът от 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства, подлежи на процедурата по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, сега Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент се противопостави.

Такси, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент за актуализирането на правилата относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) (8858/12). Актуализацията отразява разширяването на обхвата на дейностите на агенцията, създадена с Регламент (ЕО) № 216/2008, и въвежда по-подробни правила за начина, по който трябва да бъдат плащани тези такси и възнаграждения.

Проектът за регламент подлежи на процедурата по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, сега Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент се противопостави.

Споразумения в областта на въздухоплавателните услуги с Шри Ланка и Макао*

Съветът даде разрешение за подписване и временно прилагане на споразуменията относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги с Шри Ланка (Решение на Съвета: 8174/12; текст на споразумението: 8176/12) и със Специален административен район Макао на Китайската народна република (Решение на Съвета: 8178/12; текст на споразумението: 8179/12).

Споразуменията заменят или допълват съществуващите двустранни споразумения, които отделните държави — членки на ЕС, имат с Шри Ланка и Макао, като привеждат техните разпоредби в съответствие с правото на ЕС. Обхванатите въпроси включват по-специално недискриминационния достъп на всички въздушни превозвачи от ЕС до маршрути между ЕС и Шри Ланка или Макао, правилата относно конкуренцията, и — що се отнася до Макао — данъчното облагане на авиационното гориво.

Технически спецификации за оперативна съвместимост на европейските железници

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на три решения за актуализация на техническите спецификации за оперативна съвместимост на трансевропейската железопътна система по отношение на подвижния състав, контрола, управлението и сигнализацията, инфраструктурата, енергията, експлоатацията, управлението на движението, безопасността в железопътните тунели и достъпността за лица с намалена подвижност (8350/12, 8370/12, 8385/12).

Проектите за решения подлежат на процедурата по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент се противопостави.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Фармацевтична бдителност — прилагане на задълженията

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2007 относно финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба в рамките на ЕС (6292/12).

Проектът за регламент подлежи на процедурата по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент се противопостави.

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

37-о заседание на Съвета на ЕИП

Съветът установи общата позиция на Европейския съюз за 37-ото заседание на Съвета на Европейското икономическо пространство, което ще се състои на 14 май 2012 г.ПРОЗРАЧНОСТ

Публичен достъп до документи

Съветът одобри: • отговора на потвърдително заявление № 08/c/02/12 (8359/12).

ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

Антидъмпингови мерки — натриев цикламат — Китай

На 7 май Съветът прие регламент за изменение на Регламент № 492/2010 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход, inter alia, от Китай (8594/12).1Вж. също: „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“(9981/1/10).

2http://www.europeana.eu/

1Решение 1351/2008/ЕО.

2OВ L 95, 15.4.2010 г.

1 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_films/draft_communication_en.pdf

15597/11.

1Вж. също:
- Бяла книга за спорта (COM(2007) 391 окончателен)

- Съобщение на Комисията „Развиване на европейското измерение в спорта (HREF="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st05/st05597.en11.pdf" MACROBUTTON HtmlResAnchor 5597/11).2http://www.wada-ama.org

1Заседанието на Съвета беше предшествано от вечеря със социалните партньори в понеделник. Участниците проведоха обмен на мнения по „Еразъм за всички“, по-специално във връзка с прехода между образование и работа и безработицата сред младите хора.

1Вж. също:

стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ОВ С 119, 28.5.2009 г.);

— заключения на Съвета от ноември 2011 г. относно разработването на критерий за мобилността с учебна цел (16745/11).

1Вж. също:

- Обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010— 2018 г.)

OВ C 311, 19.12.2009 г.

- Инициатива „Възможности за младежта“ (5166/12).1ОВ L 27, 30.1.2010 г.

1Решение 1622/2006 (ОВ L 304, 3.11.2006 г.).

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 8847 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

9362/2/12 REV 2BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница