Решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търгДата26.09.2018
Размер17.09 Kb.
ТипРешение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

7088 с. Иваново, ул. “Олимпийска” №75 тел. факс 08116/ 2253 e-mail: obs@ivanovo.bg
ДО

Г-жа / Г-н ...................................................

с. ..................................................................

Община Иваново, област Русе

П О К А Н А
ДАНЧО ВЪЛЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАНОВО
На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Иваново на 12.08.2010 г. (четвъртък) от 10,00 часа в заседателната зала на Общината при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Приемане на Очет за изпълнение на бюджета на Община Иваново за първото шестмесечие на 2010 година.

Вносител: Данка Матеева – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 289/ 02.08.2010 г.

2. Приемане на актуализиран бюджет на Община Иваново за 2010 г.

Вносител: Данка Матеева – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 292/ 04.08.2010 г.

3. Даване разрешение за съществуване на паралелки с брой ученици под минималния брой в общинските училища.

Вносител: Данка Матеева – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 281/ 22.07.2010 г.

4. Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд и от Остатъчен поземлен фонд чрез публичен търг.

Вносител: Данка Матеева – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 293/ 04.08.2010 г.

5. Даване съгласие за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за регионално развитие, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” (Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”).

Вносител: Данка Матеева – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 294/ 05.08.2010 г.

6. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Иваново и неговите комисии за периода м. януари – м. юни 2010г.

Вносител: Данчо Вълчев – Председател Общински съвет

Докладна записка вх. № 288/ 30.07.2010 г.7. Текущи въпроси и питания.

ДАНЧО ВЪЛЧЕВ

Председател Общински съвет

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА 12.08.2010 г. ОТ 09,00ч.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница