Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница3/10
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Оборудването и строителните продукти да отговарят на техническите изисквания, дадени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти от 15.11.2001 г. и приложените изисквания към материалите. Изискванията към основните материали са посочени в техническата спецификация.Приложения: Декларации за съответствие и сертификати за качество за всяка една от горните позиции. Декларации и сертификати, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

  • изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи тази категория строежи;

  • Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

  • Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

  • Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;Дата …………..2010 г. Име, подпис и печат:

Офертата се поставя о отделен запечатан плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А
От………………………………………………………………………………………………

/ наименование на участника/


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за СМР за префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас” както следва:
Част свързана с енергийното обследване на сградатапо ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед.мярка

Количество

Единична цена
(лева)


Обща цена
(лева)


1

2

3

4

5

61

Облицовка със звукопоглъщащи.панели – 4 см.

м2

190

2

Обшивка покр. к-ция с Г.К. И мин.вата 5 см. - 100кг/м3

м2

197

2

Обшивка стени с ГК и мин.вата 4см

м

200

3

Обшивка стени от газобетон 5 см. Вата и ГК

м2

73

4

Полагане на топлоизол. система със стиропор 3 см. Външни стени

м2

1247

 

ВСИЧКО

 

 


Част Камерна залапо ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед.мярка

Количество

Единична цена
(лева)


Обща цена
(лева)


1

2

3

4

5

6 

 

 

 

 

 1

Перлитобетон за изравняване на пода

м3

37

2

Заздравителна циментова замазка d=4 см

м2

238

3

Зидария газобетонни блокчета 25 см

м2

44

4

Зидария газобетонни блокчета 12,5 см кривоолин.очертания

м2

38

5

Бетонови щурцове за укрепване на зидария от газобетонни блокчета

м

19

6

Окачен таван от ГК на мет.конструкция фоайе

м2

42

7

Окачен таван от акустични пана в залата

м2

174

8

Метална конструкция на дървен подиум

кг

380

9

Дюшеме върху метална конструкция за подиуми

м2

63

10

Негорим мокет върху подиумите

м2

63

11

Предстенна обшивка от Г.К. + мин.вата и плат

м2

355

12

Парапет край стълбищно око

м

12

13

Алум.врати 80/200 - 2 бр. И 140/240 - 1 бр.

м2

8.36

14

Настилка с гранитогрес,фоайе,коридор

м2

58

15

Первази от гранитогрес

м

36

16

Латекс по стени и тавани - цветен

м2

529

17

Настилка с негорим мокет зала

м2

132

18

Шпакловка и минерална мазилка калкани зала

м2

89

19

Мозаечни первази тераса до съд. палата

м2

4

20

Седящи улуци от медна ламарина

м2

20

21

Надулучна пола от медна ламарина

м

65

22

Топлоизолация фибран - 5 см - сед.улуци - отдолу

м2

20

23

Дървена скара от бичмета 6/6 на покрива

м2

230

24

Топлоизолация 4 см между дървена скара

м2

230

25

Обшивка покрив с рендосани дъски

м2

230

26

Покриване с битумни керемиди

м2

230

27

Обшивка бордове,над зида с поцинкована ламарина

м2

75
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница